Załącznik Nr 2 do Polityki RachunkowościZałącznik Nr 2 do Polityki Rachunkowości
Dla projektu „edukacja to moja przyszłOŚĆ” program wyrównywania szans edukacyjnych gimnazjalistów na terenach wiejskich wspóŁfinansowanego
85.69 Kb. 1
czytać
Jaktorów, dniaJaktorów, dnia
Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Jaktorów
83.99 Kb. 1
czytać
Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Rektora umk z dnia grudnia 2003 r. Instrukcja sporządzania, obiegu I kontroli dokumentów księgowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Rozdział IZałącznik do Zarządzenia Nr 9 Rektora umk z dnia grudnia 2003 r. Instrukcja sporządzania, obiegu I kontroli dokumentów księgowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Rozdział I
Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (umk)
181.37 Kb. 3
czytać
Instrukcja obiegu, kontroli I archiwowaniaInstrukcja obiegu, kontroli I archiwowania
Pracownicy Urzędu Miasta Opola z racji powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z jej treścią I bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień
412.42 Kb. 5
czytać
Zarz ą dzenie nr 91/10 Burmistrza Miasta I Gminy w Koprzywnicy z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu I kontroli dowodów księgowychZarz ą dzenie nr 91/10 Burmistrza Miasta I Gminy w Koprzywnicy z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu I kontroli dowodów księgowych
Na podstawie art I art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn zm.) oraz art. 40 ust I 3, art. 41 ust I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
274.23 Kb. 10
czytać
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 127/2010Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 127/2010
Instrukcja obiegu I kontroli oraz przechowywania I archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych
93.16 Kb. 1
czytać
Zarz ą dzenie Nr 9/2008 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie z dnia 11 lipca 2008 w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentówZarz ą dzenie Nr 9/2008 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie z dnia 11 lipca 2008 w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów
Ustala się instrukcję obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pińczowie stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
115.17 Kb. 1
czytać
OpracowaniaOpracowania
Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
366.5 Kb. 4
czytać
Instrukcja obiegu, kontroli I archiwowaniaInstrukcja obiegu, kontroli I archiwowania
Pracownicy Urzędu Miasta Opola z racji powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z jej treścią I bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień
492 Kb. 5
czytać
Urząd MiejskiUrząd Miejski
Na podstawie art. Nr 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r o Rachunkowości / Dz. U. z 2002 r Nr 76, poz. 694 / ustalam następujący tryb obiegu dokumentów księgowych
119.96 Kb. 1
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu