Dyrektywa rady 89/106/ewgDyrektywa rady 89/106/ewg
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje
1.09 Mb. 4
czytać
Wzór opisu modułu kształceniaWzór opisu modułu kształcenia
Studenci zapoznają się z surowcami ubocznymi I odpadami powstającymi w poszczególnych gałęziach przemysłu spożywczego oraz ich wykorzystaniem, zagospodarowaniem I utylizacją
76.77 Kb. 1
czytać
Procedury kontroli finansowejProcedury kontroli finansowej
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje
74.58 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 8 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóTZałącznik nr 8 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
Sst b. 03. 00Roboty okładzinowe, okładziny kamienne I dekoracyjne elementy kamieniarskie
1.16 Mb. 11
czytać
ProtokóŁ Nr xi/2007 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 lipca 2007rProtokóŁ Nr xi/2007 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 lipca 2007r
Podjęcie uchwały w sprawie zasad I warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym
135.79 Kb. 1
czytać
Spis treści: 1 w zakresie spraw finansowych, podatków I opłat: 1Spis treści: 1 w zakresie spraw finansowych, podatków I opłat: 1
Prowadzono ewidencję księgową dochodów I wydatków Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej
274.5 Kb. 7
czytać
Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowieZarząd dróg powiatowych w dzierżoniowie
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko”
2.66 Mb. 31
czytać
Nazwa zawodu: Optyk mechanik Opis zawoduNazwa zawodu: Optyk mechanik Opis zawodu
Do głównych zadań wykonywanych przez optyka mechanika zalicza się dobieranie, przygotowanie do montażu I montowanie elementów I zespołów sprzętu
40 Kb. 1
czytać
Konstrukcje staloweKonstrukcje stalowe
Rozbudowa I zmiana sposobu użytkowania budynku Biblioteki Głównej przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na cele dydaktyczne, badawcze I administracyjno-gospodarcze na terenie nieruchomości ozn nr ew. 15/2 I 17 w obrębie 168
128.5 Kb. 1
czytać
Zapytania ofertowegoZapytania ofertowego
Przedmiotem zamówienia jest: zabezpieczenie ściany ruin zamku, zlokalizowanych na działce nr 7/5 am30 w Miliczu przy ul. Kasztelańskiej -,Technikum Leśnego w Miliczu
73 Kb. 1
czytać
Lutowacz (721201) Robotnicy przemysłowi I rzemieślnicyLutowacz (721201) Robotnicy przemysłowi I rzemieślnicy
Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez
221.5 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 3/2010Zarządzenie Nr 3/2010
W sprawie: standardów kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej w Ligocie Woźnickiej
83.5 Kb. 1
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu