Lista pytań I odpowiedzi w kolejności ich nadsyłaniaLista pytań I odpowiedzi w kolejności ich nadsyłania
Tekst Planu, strona nr17?,Strona nr18, strona nr20?, Strona nr32?, Strona nr33?, Strona nr35?, Strona nr36. Czy oznacza to, że brakujące strony tekstu planu nie dotyczą terenu opracowania, czy jest to błąd dyskietki?
97.17 Kb. 1
czytać
Ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych I sanitarnychOgólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych I sanitarnych
Nych znajdują się wyłącznie wyjazdy turystyczne do Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Poniżej przedstawiamy ogólne informacje dotyczące przepisów obowiązujących w tym kraju
47.56 Kb. 1
czytać
Stopnica Lokalizacja: Świetlica wiejska w Suchowoli – dz nr 84/1Stopnica Lokalizacja: Świetlica wiejska w Suchowoli – dz nr 84/1
Modernizacja I adaptacja obiektów pełNIĄcych funkcje rekreacyjne, sportowe I społeczno-kulturalne świetlicy wiejskiej w suchowoli, białoborzu I sali gimnastycznej w stopnicy
2.02 Mb. 9
czytać
Rajcza dnia 03Rajcza dnia 03
Polskiego Górnictwa Naftowego I gazownictwa” S. A. w Warszawie ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12
119 Kb. 1
czytać
Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej z przyłączamiSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej z przyłączami
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych dla zadania remontowego, obejmującego
172.5 Kb. 1
czytać
Projekt zagospodarowania działKIProjekt zagospodarowania działKI
Wykonania I odbioru Robót Budowlanych – Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chybiu
1.42 Mb. 7
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu