Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Na dostawy systemu zintegrowanej laparoskopowej sali operacyjnej, sprzętu endoskopowego, diatermi chirurgicznej, ŁÓŻek szpitalnych, szpitalnych wóZKÓw funkcyjnych, wanny porodowej, inkubatora oraz stanowiska do resuscytacji
1.08 Mb. 2
czytać
Ogłoszenie o konkursie na dyżury lekarskieOgłoszenie o konkursie na dyżury lekarskie
Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r
490.76 Kb. 3
czytać
Zaproszenie do składania ofert zadanieZaproszenie do składania ofert zadanie
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach rpo wz 014-2020, Oś priorytetowa VI rynek Pracy, Działanie Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych
223 Kb. 1
czytać
Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej z przyłączamiSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej z przyłączami
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych dla zadania remontowego, obejmującego
172.5 Kb. 1
czytać
Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznychNa podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
Zabrzu Sp z o o o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem I ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu
2.28 Mb. 2
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu