Zarządzenie nr 228 / 10 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 20. 12. 2010 r zmieniające Zarządzenie nr 66/10 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 20. 04. 2010 r w sprawie planu kont dla jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego Miasta ŁomżyZarządzenie nr 228 / 10 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 20. 12. 2010 r zmieniające Zarządzenie nr 66/10 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 20. 04. 2010 r w sprawie planu kont dla jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego Miasta Łomży
Zarządzenie nr 66/10 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 20. 04. 2010 r w sprawie planu kont dla jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego Miasta Łomży
1.5 Mb. 11
czytać
Instrukcja w sprawie obiegu I kontroliInstrukcja w sprawie obiegu I kontroli
Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów powodujących skutki finansowo–gospodarcze oraz określenie kompetencji I odpowiedzialności związanej z prawidłowym I rzetelnym opracowaniem
142.63 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2009Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2009
Elektroniczne składanie zeznania podatkowego pit-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego
258.46 Kb. 2
czytać
Informacja opisowa o realizacji dochodów I wydatków budżetu gminy przerośl za 2010rok. Wysoka radoInformacja opisowa o realizacji dochodów I wydatków budżetu gminy przerośl za 2010rok. Wysoka rado
Długoterminowych zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego. W ciągu roku budżet był wielokrotnie zmieniony z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz dochodów własnych I ostatecznie Zarządzeniem Nr 7/10, Wójta Gminy Przerośl z dnia 30
65.69 Kb. 1
czytać
Informacja o działalności Sądu w 2007rInformacja o działalności Sądu w 2007r
0.81 Mb. 14
czytać
Uwagi wstępneUwagi wstępne
Część I. Działalność Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
2.6 Mb. 28
czytać
Notatka na temat części opinii merytorycznej do projektów aktów prawnych Unii EuropejskiejNotatka na temat części opinii merytorycznej do projektów aktów prawnych Unii Europejskiej
Opinia merytoryczna I prawna na temat wniosku dotyczącego projektu dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych I zmieniającej dyrektywę 2008/7/we kom(2011)594 wersja ostateczna
81.6 Kb. 1
czytać
Instrukcja w sprawie obiegu I kontroliInstrukcja w sprawie obiegu I kontroli
Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów powodujących skutki finansowo – gospodarcze oraz określenie kompetencji I odpowiedzialności związanej z prawidłowym I rzetelnym opracowaniem
126.85 Kb. 1
czytać
Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów PodatkowychDoradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych
Podatek od towarów I usług jako koszt kwalifikowany gminnej inwestycji finansowanej z funduszy europejskich 3
20.09 Kb. 1
czytać
Egzamin finanse publiczneEgzamin finanse publiczne
Państwa. W odniesieniu fp państwo dysponuje przymusem w celu zapewniania dochodów, nie podlega przymusowi w zakresie wydatków. W odniesieniu do finansów prywatnych występuje przymus po stronie wydatkowej
131 Kb. 2
czytać
Zarządzenie nr 24/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 24. 06. 2009 r w sprawie regulaminu organizacyjnego w Urzędzie Skarbowym w CieszynieZarządzenie nr 24/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 24. 06. 2009 r w sprawie regulaminu organizacyjnego w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie
Na podstawie § 4 Zarządzenia Nr 13 Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 roku sprawie organizacji urzędów I izb skarbowych oraz nadania im statutów
262 Kb. 2
czytać
Uwagi wstępneUwagi wstępne
Część I. Działalność Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
2.27 Mb. 26
czytać
Rada Miejska KatowicRada Miejska Katowic
Podstawa prawna: art. 8a ust ustawy z dnia marca 1990 r o samorządzie gminnym
198 Kb. 1
czytać
Izabela Stolarczyk Odpowiedzialność za nierzetelne wystawienie faktury vatIzabela Stolarczyk Odpowiedzialność za nierzetelne wystawienie faktury vat
Sądu Najwyższego, iż nie ma znaczenia dla oceny prawnokarnej zachowania sprawcy, czy posługuje się on w tym wypadku „pustą", czy tylko „nierzetelną" fakturą vat
196 Kb. 1
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu