Istota I cele banku komercyjnego Banki komercyjne, inaczej operacyjneIstota I cele banku komercyjnego Banki komercyjne, inaczej operacyjne
Cele działania banku komercyjnego można więc określić jako dążenie do zaspokojenia potrzeb podmiotów gospodarujących w zakresie usług bankowych przy równoczesnym dążeniu do uzyskania zysku
398.42 Kb. 5
czytać
Definicje bankuDefinicje banku
Bankierzy ci zajmowali się przede wszystkim przekazywaniem pieniędzy (wkładów) od jedne­go klienta do drugiego, także w innych miejscowościach
324.55 Kb. 5
czytać
Zadania I funkcje Narodowego Banku PolskiegoZadania I funkcje Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym celem działalności nbp jest, zgodnie z ustawą, utrzymanie stabilnego poziomu cen oraz umacnianie polskiego pieniądza. Cel ten jest osiągany poprzez
53.32 Kb. 1
czytać
Bank centralnyBank centralny
Rozdział Historia bankowości centralnej w Polsce I transformacja polityczno-gospodarcza
96.31 Kb. 1
czytać
Finanse mieszczą w sobie szereg elementówFinanse mieszczą w sobie szereg elementów
Finanse banków – bankowość wszystko to co związane jest z pieniądzem I wszystkie pochodne
248.62 Kb. 4
czytać
Zadania I funkcje Narodowego Banku PolskiegoZadania I funkcje Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym celem działalności nbp jest, zgodnie z ustawą, utrzymanie stabilnego poziomu cen oraz umacnianie polskiego pieniądza. Cel ten jest osiągany poprzez
80.48 Kb. 1
czytać
1 Nauka finansów1 Nauka finansów
Zajmuje się ekonomiczną stroną gospodarowania pieniądzem przez państwo, banki, zakłady ubezpieczeniowe przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe
95.48 Kb. 1
czytać
Spis treści 1 Historia Bankowości w Polsce 3Spis treści 1 Historia Bankowości w Polsce 3
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. Marka polska stała się pełnoprawnym środkiem płatniczym, na który wymieniono waluty państw zaborczych. Ustawą z dnia 28 lutego 1919 roku, przyszłej polskiej jednostce pieniężnej nadano nazwę złoty
111.65 Kb. 1
czytać
1 Omówić funkcje pieniądza1 Omówić funkcje pieniądza
Transakcje sprzedaży I kupna, które są nie jednolite w czasie I przestrzeni. Obecnie pieniądz pełni f-cje środka wymiany coraz rzadziej jako że w obrocie gosp dominują transakcje kredytowe
455.07 Kb. 5
czytać
Nbp – bank centralnyNbp – bank centralny
Upadek państwa u schyłku tego stulecia uczynił ją bezprzedmiotową. Idea utworzenia banku emisyjnego powróciła w Królestwie Polskim, po wojnach napoleońskich I kongresie Wiedeńskim. 29 stycznia 1828 r został wydany dekret królewski Mikołaja
115.19 Kb. 1
czytać
Polityka pieniężna Rządu, Narodowego Banku Polskiego a Rada Polityki Pieniężnej w latach (1998-2001)Polityka pieniężna Rządu, Narodowego Banku Polskiego a Rada Polityki Pieniężnej w latach (1998-2001)
Iii rola nbp w okresie przygotowania polskiej gospodarki do przystąpienia do Unii Europejskiej
139.81 Kb. 2
czytać
Bank centralnyBank centralny
Zadaniem banku centralnego jest dostosowanie ilości pieniądza do wartości wytwarzanych towarów I usług, ograniczając lub zwiększając ilość pieniądza w gospodarce
93.97 Kb. 1
czytać
Ekonomia- nauka badająca w jaki sposób wykorzystywane są zasoby będące w dyspozycji ludzi w celu zaspokajania potrzeb materialnych I niematerialnychEkonomia- nauka badająca w jaki sposób wykorzystywane są zasoby będące w dyspozycji ludzi w celu zaspokajania potrzeb materialnych I niematerialnych
Mikroekonomię- badania zjawisk I procesów gospodarczych zachodzących w poszczególnych działach gospodarczych
109.4 Kb. 1
czytać
Funkcje pieniądza a. Miernik wartościFunkcje pieniądza a. Miernik wartości
Wartość względna (relatywna) np L kg szynki (18 zł) odpowiada wartości bochenków chleba (L chleb kosztuje zł); chleb zdrożał na zł tak więc szynka relatywne potaniała względem chleba
186.49 Kb. 3
czytać
11. Definicja banku komercyjnego, analiza definicji banku11. Definicja banku komercyjnego, analiza definicji banku
Jest to specyficzna instytucja finansowa zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem I zagospodarowywaniem środków pieniężnych, działająca na rzecz racjonalizacji zysku I funkcjonująca jako instytucja zaufania publicznego
69.49 Kb. 1
czytać

  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu