Bzp/PN/67/2011 na „Oprogramowanie komputerowe dla Wydziału ZarządzaniaPobieranie 57 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar57 Kb.

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA


prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” BZP/PN/67/2011

na „Oprogramowanie komputerowe dla Wydziału Zarządzania”

Wstęp


Realizacja praktyczna projektu rozwojowego wymaga niezbędnego oprogramowania na zakupione urządzenia techniczne. Ze względu na to, że uczelnia jest jednostką naukową, dostarczone oprogramowanie powinno być w wersji edukacyjnej, o ile istnieje taka możliwość.
W projekcie rozwojowym są wykorzystywane również komputery z systemem operacyjnym Mac, w związku z tym opis oprogramowania zawiera informacje o rodzaju wykorzystywanego systemu operacyjnego.
1. Tabela zbiorcza oprogramowania

Nr

Nazwa

Liczba sztuk

Opis oprogramowania

1

Oprogramowanie biurowe, np. MOLP - OfficeProPlus 2010 SNGL OLP NL Acdmc lub oprogramowanie równoważne na system operacyjny Windows

3

Zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia

2

Program do publikacji i zarządzania bibliografią na system operacyjny Mac, np. End Note 15 for Mac Single User Downloading lub oprogramowanie równoważne na system operacyjny Mac

1

Zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia

3

Program do uruchamiania jednej lub kilku wirtualnych maszyn w ramach jednego fizycznego komputera na system operacyjny Mac, np. Parallels Desktop® 7 for Mac Academic Volume Licensing Program lub oprogramowanie równoważne na system operacyjny Mac

5

Zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia

4

Program do nieliniowej edycji materiałów wideo z szablonami na system operacyjny Mac, np. Final cut pro X for Mac z Motion 5 lub oprogramowanie równoważne na system operacyjny Mac

1

Zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia

5

Program do edycji zdjęć z mechanizmem HDR na system operacyjny Mac, np. Pain Shop x4 for Mac/Win lub oprogramowanie równoważne na system operacyjny Mac/Win licencja edukacyjna

2

Zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia

6

Program do tworzenia wykresów Sankeya na system operacyjny Win, np. E!SANKEY 3.0 PRO with Excel Livel link lub oprogramowanie równoważne na system operacyjny Win


1

Zgodny ze szczegółowym opisem tematu zamówienia


2. Oprogramowanie specjalistyczne, licencje - szczegółowy opis zamówienia
Zadanie 1. Licencje na oprogramowanie biurowe na system operacyjny Windows (3 szt)

Oprogramowanie biurowe na system operacyjny Windows, np. licencja Polish Microsoft Office Professional 2010 MOLP (3 szt.) lub oprogramowanie równoważne tzn. takie, które umożliwia wykorzystywanie oprogramowania spełniające poniższe wymagania: • Oprogramowanie biurowe w języku polskim w najnowszej dostępnej wersji edukacyjnej

 • Dostępny moduł językowy (ortografia i gramatyka) dla języka polskiego

 • Zaawansowany edytor tekstu, umożliwiający prace z dokumentami przygotowanymi w formacie *.doc, *.docx, *.docm, *.dotx, *.dotm

 • Program do tworzenia i odtwarzania prezentacji wykonanych w formacie *.ppt, *.pptx,*.pptm, *.potx, *.potm, *.ppam, *.ppsx, *.ppsm

 • Program arkusza kalkulacyjnego do tworzenia i edycji arkuszy w formacie *.xls, *.xlsx

 • Program umożliwiający tworzenie relacyjnych baz danych zgodny z formatem *.mdb

 • Program graficzny umożliwiający tworzenie atrakcyjnie wizualnych publikacji, udostępnianie i dystrybuowanie publikacji w formacie PDF lub XPS

 • Program biurowy musi być zgodny z posiadanym przez zamawiającego pakietem Microsoft Office 2007 PL lub równoważnym, na poziomie zachowania formatowania tekstu oraz identycznego działania makropoleceń

 • Wszystkie elementy pakietu muszą umożliwiać używanie makr utworzonych w języku Visual Basic zawartych w dokumentach

 • Możliwość wymiany plików i edycja z programami Microsoft Office Professional (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Acces), zgodność na poziomie czytania i zapisywania w formacie wymienionych aplikacji

 • Pracujący na systemie Windows XP/Vista/2003/7 (32/64 bity) lub równoważnym

 • Wbudowany system pomocy w języku polskim

 • Telefoniczne wsparcie w języku polskim w dni robocze od 9:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcy.


Zadanie 2. Oprogramowanie specjalistyczne, narzędziowe do publikacji i zarządzania bibliografią na system operacyjny Mac (1 szt)

Program do publikacji i zarządzania bibliografią na system operacyjny Mac, np. End Note 15 for Mac Single User Downloading lub oprogramowanie równoważne na system operacyjny Mac tzn. takie, które umożliwia wykorzystywanie oprogramowania spełniające poniższe wymagania: • Oprogramowanie w najnowszej dostępnej wersji na system operacyjny Mac

 • Możliwość instalacji w sieci na konkretnych, z góry określonych stacjach roboczych lub na niezależnych stanowiskach

 • Umożliwia przeszukanie bibliograficznych baz danych w Internecie

 • Import z baz danych off-line i możliwość definiowania własnych filtrów importu

 • Umożliwia organizowanie odniesienia, obrazów, plików PDF

 • Tworzenie bazy danych w formie rekordów, z który każdy może zawierać pola określonych rodzajów. Różne typy rekordów powinny pozwolić przechowywać w jednej bazie informacje bibliograficzne o różnorodnych dokumentach źródłowych

 • Praca programu możliwa jako samodzielna aplikacja w środowisku systemu operacyjnego, ale mająca dodatkową możliwość pracy jako aplikacja "web-based"

 • Program powinien zawierać, co najmniej 150 predefiniowanych połączeń do baz dostępnych w Internecie, włącznie z bibliotekami Web of Science, Ovid, PubMed czy Library of US Congress

 • Tworzenie bibliografii w środowisku edytorów tekstu (dokonywania cytowań w tekście tworzonego dokumentu)

 • Opcja poszukiwania pełnego tekstu publikacji dla odszukanej referencji

 • Możliwość cytowania na poziomie pracy z edytorem tekstu i współpraca z edytorami Mac Word.

Zadanie 3. Oprogramowanie specjalistyczne, narzędziowe do wirtualizacji środowiska pracy na system operacyjny Mac (5 szt)

Program do uruchamiania jednej lub kilku wirtualnych maszyn w ramach jednego fizycznego komputera na system operacyjny Mac, np. Parallels Desktop® 7 for Mac Academic Volume Licensing Program lub oprogramowanie równoważne na system operacyjny Mac tzn. takie, które umożliwia wykorzystywanie oprogramowania spełniające poniższe wymagania: • Oprogramowanie w najnowszej dostępnej wersji na system operacyjny Mac

 • Umożliwia uruchamiania programów Windows side-by-side z aplikacji systemu Mac OS X bez konieczności ponownego uruchamiania

 • Możliwości kopiowania, wklejania obiektów metodą drag&drop między aplikacjami Mac i programy systemu Windows

 • Możliwość przeniesienia danych z komputera i wykorzystania na komputerze Mac

 • Zakup, pobranie i zainstalowanie nowej kopii systemu Windows bezpośrednio z programu

 • Obsługa wielu monitorów

 • Wsparcie na Windows 7 (32-bit i 64-bit)

 • Możliwość obsługi gestów Trackpad w aplikacjach Windows, np. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer

 • Możliwość migracji komputera fizycznego lub maszyn wirtualnych innych producentów, np. VMware, Microsoft Virtual PC lub VirtualBox) do maszyny wirtualnej

 • Obsługa dźwięku wielokanałowego 7.1 w filmach wideo

 • Wbudowane narzędzie administratora dla ochrony i zabezpieczania maszyn wirtualnych

 • Wstrzymywanie i wznawianie pracy maszyn wirtualnych

 • Możliwość obsługi kamer HD za pomocą aplikacji systemu Windows.Zadanie 4. Oprogramowanie specjalistyczne, graficzne do nieliniowej edycji materiałów wideo na system operacyjny Mac (1 szt)

Program do nieliniowej edycji materiałów wideo z szablonami na system operacyjny Mac, np. Final cut pro X for Mac z Motion 5 lub oprogramowanie równoważne na system operacyjny Mac tzn. takie, które umożliwia wykorzystywanie oprogramowania spełniające poniższe wymagania: • Oprogramowanie w najnowszej dostępnej wersji na system operacyjny Mac

 • Wykorzystanie do przetwarzania jednostki procesora GPU

 • Wykorzystanie wszystkich rdzeni procesora głównego do wykonywania operacji

 • Ciągłe zapisywanie aktualnego stanu

 • Wbudowane narzędzie do edycji dźwięku

 • Przetwarzanie barw z zarządzaniem kolorami ColorSync

 • Współdzielony mechanizm renderowania dla rozmycia, zmiany skali i wprowadzania efektów świetlnych z możliwością wykorzystania liniowej przestrzeni barw

 • Możliwość pracy ze zdjęciami i klipami o dowolnych wymiarachZadanie 5. Oprogramowanie specjalistyczne, graficzne do edycji zdjęć z mechanizmem HDR na system operacyjny Mac (2 szt)

Program do edycji zdjęć z mechanizmem HDR na system operacyjny Mac, np. Pain Shop x4 for Mac/Win lub oprogramowanie równoważne na system operacyjny Mac/Win licencja edukacyjna tzn. takie, które umożliwia wykorzystywanie oprogramowania spełniające poniższe wymagania: • Oprogramowanie w najnowszej dostępnej wersji na system operacyjny Mac

 • Obszar roboczy odzwierciedla naturalny tok edycji, zapewniając łatwe przechodzenie między trybami zarządzania, dopasowywania i edycji

 • Obsługa wielu monitorów

 • Wykorzystanie GPU do operacji graficznych, np. redukcja szumu, korekta nasycenia, odwzorowanie barw

 • Możliwość tworzenia zdjęć w jakości HDR (High Dynamic Range)

 • Możliwość scalania zdjęć zrobionych przy różnym naświetleniu, tzw. scalanie naświetleń

 • Możliwość scalania zdjęć wsadowego dla dużej liczby przetwarzanych obrazów

 • Wbudowane narzędzie przechwytywania obrazów (Screen capture tool).

Zadanie 6. Oprogramowanie specjalistyczne, graficzne do sporządzenia wykresów Sankey na system operacyjny Win (1 szt)


Program do tworzenia wykresów Sankeya na system operacyjny Win, np. E!SANKEY 3.0 PRO with Excel Livel link lub oprogramowanie równoważne na system operacyjny tzn. takie, które umożliwia wykorzystywanie oprogramowania spełniające poniższe wymagania:

 • Oprogramowanie w najnowszej dostępnej wersji na system operacyjny Win

 • Tworzy wykresy Sankeya i zawiera przykładowe szablony

 • Możliwość odłączenia gałęzi i ponowne włączenie do procesów

 • Zmiana skali w różnych jednostkach, np. objętości, mocy, powierzchnia, waluty

 • Możliwość tworzenia i edycji własnych typów jednostek

 • Możliwość utworzenia łącza do wartości znajdujących się w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel w postaci łącza dynamicznego

 • Eksport schematów Sankey jako plików graficznych, co najmniej do BMP, JPG, EMF, PNG z możliwością ustawiania rozdzielczości

 • Pełna obsługa Unicode

 • Możliwość łączenia elementów wykresu z innymi elementami graficznymi, np. prostokąt, prostokąt zaokrąglony, koło, elipsa

 • Możliwość wstawiania elementów tekstowych lub plików graficznych z możliwością swobodnego obrotu.System ProPublico © DataComp Strona: /Directory: files -> content
files -> Pytania na egzamin dyplomowy
files -> Wzór informacji o naborze
files -> Łańcuchy, języki
files -> Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacji
files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
content -> Informacja dodatkowa
content -> Zgłoszenie na odosobnienie czan 31 lipca – 10 sierpnia 2014 roku Nauczyciel prowadzący : Czcigodny Chi Chern Fashi

Pobieranie 57 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna