Budowa I działanie mikroprocesora


Sposób podłączenia klawiatury matrycowej do mikroprocesoraPobieranie 3.31 Mb.
Strona34/40
Data30.10.2017
Rozmiar3.31 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   40
Sposób podłączenia klawiatury matrycowej do mikroprocesora
Zastosowanie klawiatury matrycowej powoduje zmniejszenie liczby linii we/wy kosztem komplikacji procedur programowych.


Zastosowanie kodera priorytetowego TTL 74LS148
Sygnały sterujące:

  • eliminacja skutków drgań zestyków;

  • eliminacja błędnego kodowania (wciśnięcie kilku klawiszy);

  • strobowanie.


Sprzętowa realizacja obsługi klawiatury matrycowej z wykorzystaniem specjalizowanego sterownika klawiatury 8279 Intel. (Przeglądanie klawiatury o zestykach połączonych w matrycę o wymiarach maksymalnie 8x8. Wykrycie stabilnego zwarcia zestyku może wygenerować przerwanie do mikroprocesora, a także powoduje wpisanie numeru zestyku do wewnętrznej kolejki. Dodatkowo układ ten może sterować 16-pozycyjnym wyświetlaczem LED.)


Pobieranie 3.31 Mb.

Share with your friends:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   40
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu