Budowa I działanie mikroprocesoraPobieranie 3.31 Mb.
Strona31/40
Data30.10.2017
Rozmiar3.31 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   40

Pierwsza metoda – cała pamięć co 2 ms – blokowanie dostępu P do pamięci na kilkadziesiąt s (uniemożliwia to szybką reakcję na przerwania);

  • Druga metoda – częściej stosowana (zastosowanie multipleksera); polega na przeplataniu cykli zapis/odczyt z P z cyklami odświeżania kolejnych wierszy – kolejne cykle odświeżania inicjowane co kilkanaście s (po zakończeniu cyklu stan licznika zwiększany o jeden);

Konflikty jednoczesnego żądania dostępu do P i układu odświeżania pamięci rozstrzyga układ arbitrażu.
NV RAM (HMOS) – Nieulotna Pamięć RAM

(ang. Non-Volatile RAM)
Schemat blokowy pamięci NV RAM (Intel 2004)
= H - zwykła pamięć RAM o minimalnych czasach R i W;

= L - dla R operacja RECALL: EEPROM  S-RAM

- dla W operacja STORES: S-RAM  EEPROM  Wyjścia w staniewysokim impedancji


Schemat zespolonej komórki pamięciowej

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   40
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu