Brama Mazurskiej Krainy” Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 2020Pobieranie 2.25 Mb.
Strona1/9
Data25.01.2018
Rozmiar2.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania

Brama Mazurskiej Krainy”Lokalna Strategia Rozwoju

na lata 2014 - 2020


Aktualizacja xx.01.2018 r.Nidzica, 2015

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”Dokument opracowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

Spis treściRozdział I. Charakterystyka LGD 3

Rozdział II. Partycypacyjny charakter LSR 14

Rozdział III Diagnoza – opis obszaru i ludności 17

Rozdział IV Analiza SWOT 34

Rozdział V. Cele i wskaźniki 36

Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 54

Rozdział VII Plan działania 59

Rozdział VIII Budżet LSR 59

Rozdział IX Plan komunikacji 59

Rozdział X Zintegrowanie 60

Rozdział XI Monitoring i ewaluacja 64

Rozdział XII Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 65

Wykaz wykorzystanej literatury 67

Załączniki do LSR 68

Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 68

Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 68

Załącznik nr 2 do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 69

Procedury dokonywania monitoringu i ewaluacji 69

Ankiety monitorujące ocenę stopnia osiągnięcia wskaźników wdrażania LSR, analogicznie do okresu 2007 – 2013 opracowane zostaną odrębnie dla poszczególnych typów przedsięwzięć. Informacja o konieczności wypełniania ankiet będzie przekazywana Beneficjentom drogą mailową, z minimalnym terminem na odpowiedź zwrotną wynoszącym 21 dni. 70

Załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 76

Załącznik nr 4 do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 82

Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 82

Załącznik nr 5 do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 83

  1. Pobieranie 2.25 Mb.

    Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna