Bazy danych IVPobieranie 20.04 Kb.
Data14.04.2018
Rozmiar20.04 Kb.

BAZY DANYCH IV

System Access - definiowanie i zakładanie baz danych zawierających wiele tabel; łączenie tabel, 1--1, 1--N; wymuszanie więzów integralności.

Wyszukiwanie informacji i w oparciu o kwerendy bazujące na wielu tabelach.

1. Uruchom system Microsoft Windows a następnie Microsoft Access i ew. włącz program Asystenta jeżeli spodziewasz się, że będziesz potrzebował podpowiedzi przy zakładaniu bazy danych i wyszukiwaniu informacji. Przygotuj system do tworzenia nowej bazy (od zera) lub otwórz swoją bazę (jeżeli zdecydujesz się na rozszerzanie jej projektu).


2. Przeczytaj w systemie pomocy o bazach danych, tematy dotyczące łączenia tabel (ustalania relacji: „Definiowanie relacji i ustawianie opcji integralności referencyjnej”).
3. Projekt bazy danych. Zaprojektuj (np. w formie rysunku, schematu) bazę danych podzieloną na kilka, np. trzy, cztery lub pięć tabel, takich, że pary tabel zawierać będą wspólne pole (lub pola) -- taki projekt (dekompozycja) ma na celu uproszczenie reprezentacji oraz zapewnienie spójności przy modyfikacji bazy danych. Przy projektowaniu możesz wykorzystać te tabele, które zaprojektowałeś i zaimplementowałeś poprzednio. Access umożliwia łączenie tabel poprzez ustalenie powiązań pomiędzy nimi.

Przykładowa baza może przechowywać informacje dla biblioteki i zawierać tabele Książki (1), Czytelnicy (2) oraz Wypożyczenia (3); polami służącymi do łączenia mogą być Sygnatura (dla łączenia (1) i (3)) oraz KodCzytelnika (dla łączenia (2) i (3)): • zaprojektuj strukturę bazy i podział na tabele relacji z uwzględnieniem planowanych połączeń; wyznacz typy tych połączeń,

 • zaprojektuj strukturę rekordów każdej tabeli,

 • dobierz liczbę i typy oraz rozmiary pól odpowiadające przewidywanym potrzebom,

 • zadeklaruj odpowiednie indeksowanie pól przewidzianych do łączenia (w przykładzie j.w. indeksowanie niezbędne jest w tabelach głównych i musi być wybrana opcja ``bez duplikatów''; możesz też ustalić odpowiednie pola jako kluczowe.

4. Implementacja bazy; kreatory. Załóż bazę danych wg swojego projektu, zawierającą np. trzy, cztery lub pięć tabel i wprowadź do każdej tabeli po kilkanaście przykładowych rekordów. Zakładając bazę danych możesz także skorzystać z pomocy Asystenta oraz z kreatorów tabel. W fazie zapoznawania się z systemem Access i problematyką projektowania baz danych użycie kreatorów może stanowić wartościowy i inspirujący element nauczania. Jeżeli wykorzystujesz kreatory postaraj się zaobserwować pewne typowe rozwiązania (np. nazwy i typy pól, etc.).


5. Ustalanie powiązań/relacji pomiędzy tabelami. Wiele prostych komend testowanych uprzednio pozwala na dostęp do informacji zawartej w pojedynczej tabeli. W celu uzyskania dostępu do więcej niż jednej tabeli używanej bazy danych, należy ustalić powiązania pomiędzy wybranymi tabelami. Powiązania mogą być typu jeden-do-jeden, gdy każdemu wierszowi z tabeli głównej może odpowiadać dokładnie jeden wiersz tabeli związanej; w praktyce częstsze są

powiązania typu jeden-do-wielu, gdy każdemu rekordowi tabeli głównej może odpowiadać wiele rekordów tabeli związanej. Powiązania wiele-do-wielu nie są realizowane bezpośrednio; są natomiast dekomponowane na powiązania jeden-do-wielu z użyciem tabeli pośredniej. Powiązanie może wymuszać więzy integralności, tzn. wzajemną zgodność danych w powiązanych tabelach. • zdefiniuj (na kartce) powiązania w twoje bazie danych (proponowany prosty przykład może być dowolnie rozszerzony),

 • wypróbuj opcję ustalania relacji pomiędzy tabelami (przycisk Relacje lub z MENU Narzędzia wybierz opcję Relacje. Ustal zaplanowane relacje (powiązania) pomiędzy tabelami twojej bazy. Wypróbuj zastosowanie dowolnego zapytania wybierającego (kwerendy) do tak połączonej bazy danych,

 • wypróbuj opcję Wymuszaj więzy integralności;

 • w przypadku gdy ACCESS nie będzie chciał jej zaakceptować, spróbuj ustalić przyczynę i ew. poprawić strukturę i dane w tabelach,

 • w przypadku projektu zgodnego z sugerowanym przykładem, można ustalić relacje: jeden-do-wielu z tablicy Czytelnicy do tablicy Wypożyczenia (pole "KodCzytelnika") oraz jeden-do-jeden z tabeli Książki do tabeli Wypożyczenia (pole "Sygnatura").

 • wypróbuj działanie opcji Kaskadowe uaktualnianie powiązanych pól oraz Kaskadowe usuwanie powiązanych rekordów.

 • wypróbuj zachowanie się bazy danych z aktywną i nieaktywną opcją wymuszania więzów integralności; wypróbuj możliwości edycji w powiązanych tabelach, modyfikacji, usuwania i dopisywania danych, etc.

6. Przejdziemy teraz do konstrukcji różnych rodzajów zapytań. Przy konstrukcji zapytań w okienku SQL możesz analizować (i programować) zapytanie w postaci SQL. Skonstruuj kilka przykładowych zapytań wybierających, opartych na kilku tabelach; zauważ, że w istocie odpowiedzi konstruowane są tak, jak w przypadku jednej tabeli (wirtualnej).


7. Zapytania krzyżowe. Zapytanie krzyżowe tworzy tabelę odpowiedzi poprzez wykorzystanie możliwości krzyżowania danych z pewnej kolumny z danymi z innej kolumny; zawartości pól pierwszej kolumny tworzą nagłówki kolumn dla tabeli krzyżowej. Z względu na specyficzność zastosowań zapytania krzyżowego należy generować tylko dla starannie przemyślanego problemu, którego struktura odpowiada istocie tego zapytania (np. zestawienie wg stawek VAT, dni tygodnia, czy miesięcy).
8. Podgląd SQL. SQL jest podstawowym językiem definicji i obsługi baz danych. W trakcie generacji zapytań można uzyskać podgląd SQL - każda kwerenda może być wyrażona w tym języku. Spróbuj wstępnie przyglądnąć się i przeanalizować znaczenie poszczególnych elementów komendy SELECT służącej do definiowania zapytań (komenda ta posiada szereg opcji modyfikujących jej działanie).
9. Wypróbuj opcje eksportu i importu danych w formacie Access-a oraz ew. innych formatach (Z meny Plik/File). W jaki sposób połączyć dwie tabele (uzyskać sumę relacji)?
10. Które z operacji algebry relacji (suma, różnica, przecięcie, dopełnienie, etc.) zastosowane w bazach danych potrafisz odtworzyć w ACCESS-ie (bez użycia zapytań i z użyciem zapytań)?
17. Zachowaj utworzoną bazę danych do ponownego wykorzystania.
18. Wykonaj ćwiczenia z podręcznika M. Kopertowskiej:

 1. Ćwiczenia z ACCESS 2000: 2.19 - 2.22.

 2. Zaawansowane możliwości bazy danych ACCESS 2000: Ćwiczenia 28 - 40 mogą stanowić uzupełnienie materiału.


Pobieranie 20.04 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna