Bankowość ćwiczenia semestr 3Pobieranie 385 Kb.
Strona1/5
Data21.04.2018
Rozmiar385 Kb.
  1   2   3   4   5

BANKOWOŚĆ WYKŁAD opracowanie: Alicja i Wojciech Makowiec – grupa 201

BANKOWOŚĆ

2001/2002

ROK: II

SEMESTR: III

WYKŁADOWCA:

SPIS TREŚCI

1 PROGRAM ZAJĘĆ 5

2 LITERATURA 6

3 SYSTEM BANKOWY I USŁUGI BANKOWE 7

3.1 FUNKCJE SYSTEMU BANKOWEGO: 7

3.2 OD CZEGO ZALEŻY ROZWÓJ SYSTEMU BANKOWEGO: 7

3.3 MODELE SEKTORA BANKOWEGO: 8

3.4 RODZAJE BANKÓW: 8

4 TWORZENIE BANKÓW - WYMAGANIA 10

4.1 CZYNNOŚCI BANKOWE: 11

4.2 KATEGORIE OPERACJI BANKOWYCH: 11

4.3 RODZAJE RACHUNKÓW BANKOWYCH: 12

4.4 Tajemnica bankowa obejmuje: 12

4.5 DOSTĘP DO INFORMACJI BANKOWYCH: 12

5 NARODOWY BANK POLSKI 13

5.1 CELE GŁÓWNE NBP 13

5.2 ZADANIA 13

5.3 ORGANY 13

5.3.1 PREZES NBP 14

5.3.2 RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ (RPP) 14

5.3.3 ZARZĄD NBP 156 NADZÓR BANKOWY – KOMISJA NADZORU BANKOWEGO 15

6.1 HISTORIA 15

6.2 SKŁAD KOMISJI NADZORU BANKOWEGO 15

6.3 ZADANIA KOMISJI NADZORU BANKOWEGO 15

6.4 KONTROLA KOMISJI NADZORU BANKOWEGO 16

6.5 INSPEKTORZY KOMISJI NADZORU BANKOWEGO 16

6.6 GŁÓWNE NORMY BADANIA PRZEZ KOMISJĘ NADZORU BANKOWEGO 16

6.6.1 NORMY DOTYCZĄCE FUNDUSZY WŁASNYCH 16

6.6.1.1 WSKAŹNIKI 17

6.6.1.2 REZERWA CELOWA 18

6.6.1.3 REZERWA OBOWIĄZKOWA 19

6.6.2 NORMY DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIU KONCENTRACJI KREDYTÓW I WIERZYTELNOŚCI 19

6.6.3 LIMITY DOTYCZĄCE NABYWANIA AKCJI 20

7 OPERACJE BANKOWE 22

6.7 OPERACJE CZYNNE 22

6.7.1 KREDYTY 22

6.7.1.1 RODZAJE KREDYTÓW 23

6.7.1.2 WNIOSEK I UMOWA KREDYTOWA 24

6.7.1.3 ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW 24

6.7.2 POŻYCZKI 25

6.7.3 INWESTYCJE W PAPIERY WARTOŚCIOWE 25

6.7.4 RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY 256.8 OPERACJE BIERNE 25

6.8.1 DEPOZYTY PIENIĘŻNE (LOKATY) 25

6.8.2 EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 26

6.8.3 KREDYT REFINANSOWY 27

6.8.4 KSIĄŻECZKI 27

6.9 OPERACJE POŚREDNICZĄCE 27

6.9.1 ROR 27

6.9.2 SEJFY I SKRYTKI DEPOZYTOWE 28

6.9.3 KANTORY 286.9.4 INKASO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 28


(ćw. z 15-09-2001)


Pobieranie 385 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu