Autorzy opracowaniaPobieranie 1.95 Mb.
Strona1/17
Data05.11.2017
Rozmiar1.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Zaktualizowany

Program Ochrony Środowiska Miasta Tarnowa

na lata 2001-2015

wraz ze strategią krótkoterminową

na lata 2005-2008

CZĘŚĆ I

DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKAGRUDZIEŃ 2004 ROK

Nr projektu:
Z4/1897/POŚ/2004

Zleceniodawca
Gmina Miasta Tarnowa
AUTORZY OPRACOWANIA:  1. dr Dorota ANDERS ……………………..

  2. mgr inż. Beata BARNAT ……………………..

  3. mgr inż. Dorota GRALA ……………………..

  4. mgr inż. Adam ŁYDKA …………………….

  5. mgr inż. Katarzyna MARUSZEWSKA …………………..…

  6. mgr inż. Roman PAŹDZIOR ………….……….…

  7. mgr inż. Aleksandra ZAWADZKA ………………..……Program Ochrony Środowiska Miasta Tarnowa na lata 2001-2015

wraz ze strategią krótkoterminową

na lata 2005-2008
PROMOTOR EKOLOGII

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 9

2. Ogólne informacje o mieście Tarnów 18

3. ANALIZA STANU ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA TARNOWA 22

4. ANALIZA ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA OPRACOWANYM W 2001 r. 213

5. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 250


SPIS RYSUNKÓW


SPIS TABEL


SPIS WYKRESÓW


SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik Nr 1 Wykaz zakładów, dla których w latach 1999 ÷ 2004 zostały wydane decyzje ustalające rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza lub pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Załącznik Nr 2 Wykaz instalacji zgłoszonych organowi ochrony środowiska w latach 2002÷2004.

Załącznik Nr 3 Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów wraz ich lokalizacja na terenie miasta Tarnowa

Załącznik Nr 4 Struktura odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, wytworzonych na terenie Tarnowa w latach 2000-2003.


  1. Pobieranie 1.95 Mb.

    Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu