Architektura Komputerów I Programowanie NiskopoziomowePobieranie 330.54 Kb.
Strona1/5
Data29.10.2017
Rozmiar330.54 Kb.
  1   2   3   4   5

Architektura Komputerów i Programowanie Niskopoziomowe


 1. Historia ewolucji komputerów

  Generacje komputerów:

 • 1 generacja
  1946-1957
  lampa próżniowa
  ok. 40 000 operacji na sekundę • 2 generacja
  1958-1964
  tranzystor
  ok. 200 000 operacji na sekundę • 3 generacja
  1965-1971
  mała i średnia skala integracji
  ok. 1 000 000 operacji na sekundę • 4 generacja
  1972-1977
  wielka skala integracji
  ok. 10 000 000 operacji na sekundę • 5 generacja
  1978-…
  bardzo wielka skala integracji
  ok. 100 000 000 operacji na sekundęENIAC

ENIAC (ang. Electronic Numerical Integrator And Computer) został ukończony w roku 1946. Był pierwszym na świecie elektronicznym komputerem cyfrowym o ogólnym przeznaczeniu. ENIAC był maszyną raczej dziesiętną niż binarną. Liczby były reprezentowane w formie dziesiętnej i arytmetyka była realizowana w systemie dziesiętnym. Jego pamięć składała się z 20 „akumulatorów”, z których każdy mógł przechowywać 10-cyfrową liczbę dziesiętną. Każda cyfra była reprezentowana przez pierścień złożony z 10 lamp próżniowych. Główną wadą ENIAC-a było to, że musiał on być programowany ręcznie przez ustawianie przełączników oraz wtykanie i wyjmowanie kabli.


Maszyna von Neumanna

W roku 1946 rozpoczęto projektowanie nowego komputera wykorzystującego program przechowywany w pamięci. Miało to miejsce w Princeton Institute for Advanced Studies, a sam komputer określono skrótem IAS. Głównymi jego składnikami są:
 • Pamięć główna, w której są przechowywane zarówno dane jak i rozkazy

 • Jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU), mogąca wykonywać działania na danych binarnych

 • Jednostka sterująca, która interpretuje rozkazy z pamięci i powoduje ich wykonanie

 • Urządzenia wejścia-wyjścia, których pracą kieruje jednostka sterująca

Komputer IAS działa przez powtarzalne wykonywanie cyklu rozkazu. Z rzadkimi wyjątkami wszystkie dzisiejsze komputery mają tę samą ogólną strukturę i funkcje, są wobec tego określane jako maszyny von Neumanna.


 1. Pojęcia organizacji i architektury komputerów

  Architektura komputera – opis budowy systemu komputerowego, który odnosi się do atrybutów systemu widzialnych dla programisty takich jak liczba bitów reprezentacji danych, organizacja jednostki arytmetyczno-logicznej, lista rozkazów, metody organizacji pamięci, mechanizmy wejścia-wyjścia.

  Organizacja komputera – opis budowy systemu komputerowego, który odnosi się do atrybutów niewidzialnych dla programisty takich jak rozwiązania sprzętowe wynikające z zastosowanej technologii elektronicznej, sygnały i układy sterujące, interfejsy między komputerem a urządzeniami peryferyjnymi.

  Struktura komputera – opis wzajemnego, hierarchicznego powiązania składników systemu komputerowego.

 2. Podstawowe podzespoły komputera

  Funkcje komputera: • przetwarzanie danych

 • przechowywanie danych

 • przenoszenie danych

 • sterowanie


Procesor
– jednostka centralna (CPU) przetwarza dane i steruje działaniem komputera. Składa się m.in. z:

 • Jednostki arytmetyczno-logicznej – realizuje funkcje przetwarzania danych przez komputer (dokonuje obliczeń)

 • Rejestrów podręcznych – przechowują chwilowe dane przetwarzane przez procesor

 • Jednostki sterującej – pobiera i dekoduje rozkaz, generuje odpowiednie sygnały sterujące dla innych elementów procesora

 • Magistral procesora – zapewniają łączność pomiędzy składnikami procesora


Pamięć główna – przechowuje dane i instrukcje

Urządzenia wejścia-wyjścia
– odpowiadają za komunikację komputer – otoczenie

Połączenia systemowe
– (magistrale) – zapewniają łączność pomiędzy poszczególnymi elementami komputera


 1. Pojęcia hardware, firmware i software

  Hardware – zestaw urządzeń elektronicznych do automatycznego przetwarzania informacji. Fizyczne komponenty komputera, elementy peryferyjne i akcesoria.

  Firmware – oprogramowanie układowe, umieszczone przez producenta sprzętu w pamięci ROM, dostarczane razem ze sprzętem i traktowane jako jego element.

  Software – oprogramowanie umieszczane w pamięci komputera w postaci sekwencji rozkazów, wykonywanych przez jednostkę centralną.

 2. Pojęcia mikroprocesor, mikrokontroler, mikrokomputer

  Mikroprocesor – steruje on działaniem komputera i realizuje jego funkcje przetwarzania danych. Układ scalony, którego działanie polega na wykonywaniu instrukcji programów zapisanych w pamięci. Nadzoruje i synchronizuje pracę wszystkich urządzeń w komputerze. Głównymi zespołami procesora są: jednostka arytmetyczno-logiczna ALU, jednostka sterująca, rejestry. Procesory mogą się wyróżniać: architekturą (RISC lub CISC), liczbą bitów przetwarzanych w jednym cyklu, częstotliwość taktowania w MHz.

  Mikrokontroler – jest układem scalonym o bardzo wielkiej skali integracji, w skład którego wchodzi: mikroprocesor, pamięć przechowująca rozkazy dla mikroprocesora, dane oraz wyniki operacji, układy wejścia-wyjścia umożliwiające wprowadzenie do pamięci rozkazów, danych i wyprowadzenie wyników. Mikrokontrolery są kompletnymi, programowalnymi, autonomicznymi układami (do pracy nie są im potrzebne urządzenia zewnętrzne), mogącymi realizować wszystkie operacje składające się na przetwarzanie informacji cyfrowej łącznie z jej wymianą z określonym otoczeniem.

  Mikrokomputer – jednoukładowy komputer, którego wszystkie bloki funkcjonalne (procesor, pamięć, urządzenia wejścia-wyjścia) są umieszczone w jednym układzie scalonym. Mikrokomputery znajdują zastosowanie głównie w komputerach wbudowanych, np. w sterownikach. 3. Procesory sygnałowe

  Sygnały można podzielić na: • Analogowe - są przebiegami konkretnej wielkości fizycznej np. napięcia elektrycznego, ciśnienia, temperatury.

 • Cyfrowe - jeśli użyta do reprezentacji sygnałów wielkość fizyczną odgrywa rolę drugorzędną i kwantuje się ją, to próbki interesującego nas sygnału można zakodować za pomocą ustalonych zestawów symboli. Takie kwantowe i kodowane sygnały nazywają się cyfrowymi.

 • Ciągłe - takie, że ich wartości są istotne dla każdej wartości zmiennej niezależnej z pewnego przedziału np. każdej chwili czasu

 • Dyskretne - jeśli istotne są tylko ich wartości w pewnych (dyskretnych) punktach przestrzeni zmiennej niezależnej np. w wybranych, dyskretnych chwilach czasu. Sygnały dyskretne są opisywane jako ciągi (sekwencje) liczb tzw. próbek sygnału

 • Jednowymiarowe

 • WielowymiaroweSygnał skwantowany

Sygnał skwantowany to taki sygnał, który nie jest rejestrowany dokładnie, lecz rozróżnia się jedynie skończoną liczbę możliwych poziomów (wartości) wielkości fizycznej użytej do reprezentacji sygnału.Najważniejsze cechy procesorów sygnałowych:

 • Długie formaty danych (np. 16 bitów, 32 bity i więcej)

 • Sprzętowa realizacja mnożenia z możliwością zapisu dokładnego wyniku w tzw. długim akumulatorze

 • Rozdzielanie toru programu od toru danych (architektura harwardzka)

 • Szybkie działanie

 • Niski pobór mocyPrzebieg obróbki sygnałuStosujemy czujniki do przetworzenia temperatury, ciśnienia, wibracji w odpowiednie sygnały elektryczne. Tak uzyskane sygnały są zazwyczaj analogowe i ciągłe. Z reguły poddawane są na wstępie pewnej filtracji analogowej, ograniczającej jej pasmo (tzw. filtracji anty-aliasingowej) [filtr we], następnie próbkowaniu np. w układzie próbkująco-pamiętającym [S&H] (sample & hdd - próbkuj i trzymaj) i wreszcie przetwarzaniu analogowo-cyfrowemu [A/D] (analog to digital). Teraz następuje proces główny czyli etap cyfrowego przetwarzania sygnału, np. za pomocą procesora sygnałowego [DSP] (digital signal processor). Otrzymane w wyniku sygnał użyteczny podlega przetwarzaniu cyfrowo-analogowemu [D/A] i wygładzeniu w filtrze wyjściowym [filtr wy].


Układy analogowe:

 • Ograniczona dokładność, zależna od precyzji pomiaru wielkości fizycznej zastosowanej reprezentacji sygnału.

 • Zależne w działaniu od temperatury, warunków atmosferycznych, rozrzutu i starzenia się elementów (brak powtarzalności działania układu i różnice w działaniu poszczególnych egzemplarzy).


Układy cyfrowe:

 • Wraz ze wzrostem ilości bitów słowa rośnie dokładność, ale rosną również koszty i maleje szybkość próbkowania.

 • Działają w sposób dokładnie powtarzalny i nie podlegają starzeniu.

 • Brak bezpośredniej zależności od zjawisk fizycznych (realizacja dowolnych algorytmów obliczeniowych).

 • Możliwość zastosowania układów programowalnych (np. procesorów sygnałowych) - możliwość zmiany właściwości układu jedynie przez program, bez modyfikacji sprzętu.


Koncepcja próbkowania

Sygnał ciągły transmitowany za pośrednictwem łącznika, co jakiś czas zamykany jest na moment łącznik, tworzy się krótki impuls o amplitudzie równej wartości sygnału w chwili próbkowania. Odstępy między chwilami próbkowania mogą być równe, np. Ts, wtedy jest to próbkowanie równomierne o okresie Ts albo szybkości fs=1/Ts. Jeśli nie to próbkowanie takie nazywamy próbkowaniem nierównomiernym. 1. Pobieranie 330.54 Kb.

  Share with your friends:
  1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna