Andrzej RynkiewiczPobieranie 131.5 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar131.5 Kb.
 • Andrzej Rynkiewicz

2009

 1. R. H. Jones, E. J. Velazquez, R. E Michler, G. Sopko, J. K. Oh, O'Connor C. M., Hill J. A., Menicanti L., Sadowski Z., P. Desvigne-Nickens, J.-L. Rouleau, K. L Lee, J.Rogowski,

A. Rynkiewicz. Coronary bypass surgery with or without surgical ventricular reconstruction. New Eng. J. Med. 2009;360(17):1705-1717.

 1. D. Makowiec, A. Dudkowska, R. Gałąska, A. Rynkiewicz, J. Wdowczyk-Szulc. Monofractality in RR heart rate by multifractal tools. Acta Phys. Pol. B 2009; 40(5):1527-1547.

 2. J. J. Brugts, M. P. M. de Maat, E. Boersma, J. C. M.Witteman, C. van Duijn, A. G. Uitterlinden, M. Bertrand, K.Remme Fox, R. Ferrari, A. H. J.Danser, M. L. Simoons et al. K. Chlebus,

A. Rynkiewicz. The rationale and design of the perindopril genetic association study (PERGENE): a pharmacogenetic analysis of angiotensin-converting enzyme inhibitor theraoy in patients with stable coronary artery disease. Cardiovasc. Drugs Ther. 2009;23:171-181.

 1. A. Rozumko, I. Pisowodzka, M. Gruchała, A. Rynkiewicz. Chory ze stabilną dławicą piersiową i niewydolnością serca po przebytym zawale serca, z restenozą w stencie implantowanym do prawej tętnicy wieńcowej. KardioForum 2009;4(2):1-7.

 2. A. Rozumko, M. Gruchała, A. Rynkiewicz. Inhibitory konwertazy angiotensyny w zawale serca. KardioForum 2009;4(1):3- 11.

 3. A. Rynkiewicz. Gdzie jesteśmy w leczeniu stabilnej choroby wieńcowej: komentarz do badania RECENT. Kardiol. Pol. 2009;67(2):228-231.

 4. B.Zięba, A. Węgrzyn, A. Mital, M. Szczepińska-Nowak , Ł. Lewicki, M. Chmielecki,

W. Puchalski, A. Rynkiewicz. Katastroficzny zespół antyfosfolipidowy przebiegający ze wstrząsem kardiogennym: opis przypadku. Kardiol. Pol. 2009; 67(7):769-773.

 1. Z. Kornacewicz-Jach, D. Czarnecka, A. Rynkiewicz, J. Kotarski, T. Paszkowski, T. Pertyński,

R. Dębski, M. Wielgoś. Stanowisko zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy na temat wpływu terapii hormonalnej okresu menopauzalnego na układ sercowo-naczyniowy. Kardiol. Pol. 2009; 67(1):72-76.

 1. M Żarczyńska-Buchowiecka., I.Pisowodzka, J.Wdowczyk-Szulc, Targoński, Gruchała M., Rynkiewicz A., Koprowski A. Pacjentka z kardiomiopatią przerostową zawężającą drogę odpływu lewej komory leczona ablacją alkoholową. Choroby Serca i Naczyń 2009;6(2):94-103.

 2. Rozumko A., Sominka D., Gruchała M., Gałąska R., Rogowski J., Rynkiewicz A. Zatorowość płucna o wysokim ryzyku u 47-letniej pacjentki. Choroby Serca i Naczyń 2009;6(3):147-157.

 3. Koprowski A., Gruchała M., Rynkiewicz A. Management of left ventricular diastolic heart failure: is it only blood pressure control? Curr. Opin. Cardiol. 2009;24(2):161-166.

 4. Bochniak M., Molęda-Ciszewska B., J. Sadlak-Nowicka, Kusiak A., Rynkiewicz A. Zapalenie przyzębia jako możliwy czynnik ryzyka zawału mięśnia sercowego. Czas. Stomatol. 2009;62(5):376.

 5. Mamcarz A., Podolec P., Kopeć G., Czarnecka D., Rynkiewicz A., Stańczyk J., Undas A., Godycki-Ćwirko M., Kozek E., Pająk A., Naruszewicz M., Opala G., Grzeszczak, A. Windak W. Konsensus Grupy Roboczej PFP dotyczący zespołu metabolicznego. Forum Profil. 2009;2:1-3.

 6. Stone G. W., Lansky A. J., Pocock S. J., Gersh B. J., Dangas G., Chiu Wong S., Witzenbichler B., Guagliumi G., Peruga J. Z., Brodie B. R., Dudek D., Ochala A., Kellock A., Parise H., Mehran R., Rynkiewicz A. Paclitaxel-eluting stents versus bare-metal stents in acute myocardial infraction. New Eng. J. Med. 2009;360(19):1946-1959.

 7. Makowiec D., Dudkowska A., Gałąska R., Rynkiewicz A. Multifractal estimates of monofractality in RR-heart series in power spectrum ranges. Physica 2009;388:3486-3502.

 8. Bellwon J., Rynkiewicz A. Stan epidemii chorób serca i naczyń: komu profilaktyka pierwotna, komu wtórna w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego? Przew. Lek. 2009;1:43-46.

 9. Bellwon J., Rynkiewicz A. Czynniki ryzyka rozwoju i progresji niewydolności serca. Przewlekła niewydolność serca. Med. Prakt. 2009:73-91.

 10. Zielińska D., Bellwon J., Rynkiewicz A. Postępowanie niefarmakologiczne. Przewlekła niewydolność serca. Med. Prakt. 2009:571-586.

 11. Rynkiewicz A. Nie chcemy papierosów i śmieciowego jedzenia. Rzeczpospolita. 2009;(225):7.

 12. Gruchała M., Rynkiewicz A. Interakcje lekowe pomiędzy klopidogrelem a inhibitorami pomy protonowej: punkt widzenia lekarza kardiologa. Komentarz do badania: a population-based study of the drug interaction between proton pump inhibitors and clopidogrel. Świat Med. Farm. 2009;(4):28-33.

 13. Moryś J., Frankiewicz A., Rynkiewicz A. Depresja jako czynnik ryzyka choroby wieńcowej. Terapia 2009;17(9):64-66.

 14. Lewandowski P., Węgrzyn A., Taszner M., Nedoszytko M., Chlebus K., Gruchała M., Rynkiewicz A. Diagnostyka i leczenie pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną. Terapia 2009;17(9):67-73.

 15. Chmielecki M., Lewicki Ł., Targoński R., Puchalski W., Ciećwierz D., Rynkiewicz A. Diagnostyka inwazyjna choroby wieńcowej. Terapia 2009;17(9):16-20.

 16. Bellwon J., Szargiej P., Sobiczewski W., Rynkiewicz A. Epidemiologia choroby wieńcowej. Terapia 2009;17(9):4-8.

 17. Żarczyńska-Buchowiecka M., Niedoszytko M., Frankiewicz A., Gruchała M., Rynkiewicz A. Farmakoterapia stabilnej choroby wieńcowej. Terapia 2009;17(9):11-15.

 18. Masiewicz E., Jaguszewski M., Wirtwein M., Sobiczewski W., Rynkiewicz A. Leczenie przeciwpłytkowe u pacjentów poddanych zabiegom niekardiologicznym. Terapia 2009;17(9):35-40.

 19. Żarczyńska-Buchowiecka M., Fijałkowski M., Frankiewicz A., Puchalski W., Koprowski A., Gruchała M., Rynkiewicz A. Pozawałowa niewydolność serca. Terapia 2009;17(9):74-79.

 20. Pisowodzka I., Stopczyńska I., Racis M., Węgrzyn A., Gruchała M., Rynkiewicz A. Prewencja wtórna stabilnej choroby wieńcowej. Terapia 2009;17(9): 80-87.

 21. Nowak R., Rozumko A., Grzybowski A., Sobiczewski W., Stopczyńska I., Gruchała M., Rynkiewicz A. Stabilna choroba wieńcowa u kobiet. Terapia 2009;17(9):41-45.

 22. Rozumko A., Wdowczyk-Szulc J., Nowak R., Curyłło B., Sobiczewski W., Gruchała M., Rynkiewicz A. Stabilna choroba wieńcowa u pacjentów w wieku podeszłym. Terapia 2009;17(9): 52-57.

 23. Rozumko A., Nowak R., Curyłło B., Sobiczewski W., Gruchała M., Rynkiewicz A. Stabilna choroba wieńcowa u pacjentów z cukrzycą. Terapia 2009;17(9): 46-51.

 24. Rozumko A., Puchalski W., Sobiczewski W., Zięba B., Gruchała M., Rynkiewicz A. Stabilna choroba wieńcowa u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Terapia 2009;17(9) 58-63.

 25. Jaguszewski M., Zięba B., Targoński R., Lewicki K., Puchalski W., Sobiczewski W., Ciećwierz D., Rynkiewicz A. Wskazania do wykonania rewaskularyzacji w stabilnej chorobie wieńcowej. Terapia 2009;17(9)21-26.

2010

 1. Fijałkowski M., Koprowski A., Gałąska R., Gruchała M., Pawlaczyk R., Brzeziński M., Rogowski J,. Rynkiewicz A., Improvement of ultrasonic myocardial properties after aortic valve replacement for pure severe aortic stenosis : the predictive value of ultrasonic tissue characterization for left ventricle reverse remodelling. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2010; 23(10): 1060-1066.

 2. Lewandowski P., Węgrzyn A., Taszner M., Chmara M., Żuk M., Limon J., Gałąska R., Gruchała M., Rynkiewicz A. Ocena i analiza funkcji śródbłonka i parametrów sztywności naczyniowej u pacjentów z genetycznie potwierdzoną hipercholesterolemią rodzinną. Kardiol. Pol. 2010; 68(5):461.

 3. Wiktorowicz M., Romaszkiewicz M., Stopczyńska I., Pisowodzka I., Bellwon J., Zięba B., Puchalski W., Gruchała M., Rynkiewicz A. Ocena wyników podstawowych badań laboratoryjnych jako czynników predykcyjnych wystąpienia zgonu wewnątrzszpitalnego wśród chorych z niewydolnością serca. Kardiol. Pol. 2010; 68(3):253-254.

 4. Mamcarz A., Podolec P., Kopeć G., Czarnecka D., Rynkiewicz A., Stańczyk J., Undas A., Godycki-Ćwirko M., Kozek E., Pająk A., Naruszewicz M., Opala G., Grzeszczak W., Windak A. Polish forum for prevention guidelines on metabolic syndrome. Kardiol. Pol. 2010; 68 (1):121-124.

 5. Jaguszewski M., Targoński R., Chmielecki M., Lewicki Ł., Dubaniewicz W., Ciećwierz D., Rynkiewicz A. The procedure success in an important prognostic factor in patients with attempted Chronic Total Occlusion recanalization. Kardiol. Pol. 2010; 68(3):214.

 6. Koprowski A., Fijałkowski M., Gałąska R, Targoński R. Smoleński T., Rogowski J., Rynkiewicz A. Stężenie w osoczu C-końcowego propeptydu prokolagenu typu I nie jest dobrym markerem włóknienia miokardium oraz dysfunkcji rozkurczowej u pacjentów z izolowaną ciasną zwyrodnieniową stenozą aortalną. Kardiol. Pol. 2010;68(3):262.

 7. Chmielecki M., Fijałkowski M., Gałąska R., Dubaniewicz W., Targoński R., Lewicki Ł., Puchalski W., Ciećwierz D., Koprowski A., Rynkiewicz A. Szacowanie wysokości ciśnienia zaklinowania w kapilarach płucnych za pomocą echokardiografii dopplerowskiej w grupie pacjentów z ciężką przewlekłą niewydolnością serca oraz u pacjentów we wstrząsie kardiogennym. Kardiol. Pol. 2010;68(3):294-295

 8. Lewandowski P., Węgrzyn A., Taszner M., Gałąska R., Gruchała M., Chmara M., Żuk M., Limon J., Rynkiewicz A. Zależność między funkcją śródbłonka i parametrami sztywności naczyniowej u pacjentów z genetycznie potwierdzoną hipercholsterolemią rodzinną. Kardiol. Pol. 2010;68(5): 461- 462.

 9. Jaguszewski M., Fijałkowski M,. Koprowski A., Ciećwierz D., Targoński R., Zięba B., Taszner M., Nowak R., Puchalski W., Rynkiewicz A. Częstość występowania kardiomiopatii Tako-tsubo w grupie pacjentów z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego. Kardiol. Pol. 2010; 68 (3): 171.

 10. Koprowski M., Smoleński R., Gałąska R., Fijałkowski M., Mielczarek M., Rogowski J. Pawlaczyk R; Rynkiewicz A. Gęstość mostkowych połączeń elastynowych w miokardium jest powiązana z wymiarami i masą mięśnia lewej komory serca, ale nie z parametrami jej funkcji u pacjentów z ciężką stenozą aortalną. Kardiol. Pol. 2010; 68(5):467.

 11. Lewandowski P., Węgrzyn A., Taszner M., Chmara M., Żuk M., Limon J., Gałąska R., Gruchała M., Rynkiewicz A. Ocena funkcji śródbłonka i parametrów sztywności naczyniowej u pacjentów z genetycznie potwierdzoną hipercholesterolemią rodzinną bez wcześniejszych incydentów sercowo-naczyniowych. Kardiol. Pol. 2010; 68( 3):172.

 12. Jaguszewski M.,. Targoński R.,.Chmielecki M., Lewicki Ł., Dubaniewicz W., Ciećwierz D., Rynkiewicz A. The influence of angiographic parameters on successful Chronic Total Occlusion (CTO) recanalization. Kardiol. Pol. 2010; 68(3):209.

 13. Rynkiewicz A. The FUTURA/OASIS-8 Trial Group.Low-dose vs standard-dose unfractionated heparin for percutaneous coronary intervention in acute coronary syndromes treated with fondaparinux. JAMA 2010; 340(12): 1339-1349.

 14. Chmara M., Wasąg B., Żuk M., Kubalska J., Węgrzyn A., Bednarska-Makaruk M., Pronicka E., Wehr A., Wehr J,. Defesche C., Rynkiewicz A. Limon J. Molecular characterization of Polish patients with familial hypercholesterolemia: novel and recurrent LDLR mutations. J. Appl. Genet. 2010; 51(1):95-106.

 15. Lewandowski P., Gałąska R., Węgrzyn A., Taszner M., Gruchała M., Rynkiewicz A. Nieinwazyjne metody oceny parametrów naczyniowych i funkcji śródbłonka. Czynniki Ryzyka. 2010; 3: 31-39.

 16. Sobiczewski W., Wirtwein M., Masiewicz E., Bellwon J., Gruchała M., Rynkiewicz A. Arterial stiffness index in diabetic coronary artery disease patients.Eur. Heart J. 2010;31:525.

 17. Jaguszewski M., Targoński R., Chmielecki M., Lewicki L., Dubaniewicz W., Skarżyński P., Ciećwierz D., Rynkiewicz A. The influence of angiographic parameters on successful Chronic Total Occlusion (CTO) recanalization. Eur. Heart J. 2010;31:983-984.

 18. Gałąska R., Makowiec D., Koprowski A., Fijałkowski M., Wdowczyk-Szulc J., Rynkiewicz A. Multifractal estimates of heart rate dynamics in different power spectrum ranges in patients with heart failure. Eur. Heart J. 2010;3:573.

 19. Bellwon J., Chlebus K., Gruchała M., Rynkiewicz A. Risk factors control and use of cardioprotective drug therapies in type 2 diabetic patients. Eur. Heart J. 2010;31:525.

 20. Dimitrow P. P., Chojnowska L., Rudziński T., Piotrowski W., Ziółkowska L., Wojtarowicz A., Wycisk A., Dąbrowska-Kugacka A., Nowalany-Kozielska E., Sobkowicz B., Wróbel W., Aleszewicz-Baranowska J., Rynkiewicz A., Łoboz-Grudzień K., Marchel M., Wysokiński A. Sudden death in hypertrophic cardiomyopathy: old risk factors re-assessed in a new model of maximalized follow-up. Eur. Heart J. 2010;31:3084-3093.

 21. Podolec P., Kopeć G., Pająk A., Torbicki A., Zdrojewski T., Rynkiewicz A. Polish Forum for Prevention: a response to the European Society of Cardiology "call for action" in Poland. Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. 2010;17:250.

 22. Fijałkowski M., Koprowski A., Jaguszewski M., Gałąska R., Taszner M., Rynkiewicz A. Estimation of residual systolic dysfunction in patients recovered from Tako-Tsubo cardiomyopathy: two dimensional speckle tracking study. Eur. J. Echocardiogr. 2010;11(2):59-60.

 23. Maggioni A. P., Dahlström U., Filippatos G., Chioncel O., Leiro M. C., Drozdz J., Fruhwald F., Gullestad L., Logeart D., Metra M., Parissis J., Persson H., Ponikowski P., Rauchhaus M., Voors A., Nielsen O. W., Zannad F., Tavazzi L., Rynkiewicz A., J. Bellwon. Eur Observational Research Programme: the Heart Failure Pilot Survey (ESC-HF Pilot). Eur. J. Heart Fail. 2010;12(10):1076-1084.

 24. Zembala M., Michler R. E., Rynkiewicz A., Huynh T., She L., Lubiszewska B., Hill J. A., Jandova R., Dagenais F., Peterson E. D., Jones R. H. Clinical characteristics of patients undergoing surgical ventricular reconstruction by choice and by randomization. J. Am. Coll. Cardiol. 2010;56(6):499-507.

 25. Godycki-Ćwirko M., Drygas W., Rynkiewicz A., Czarnecka D., Naruszewicz M., Opala G., Pająk A., Kozek E., Piotrowicz R., Windak A. Konsensus Grupy Roboczej Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Dotyczący Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych U Dzieci I Młodzieży. Forum Profil. 2010;1: 1-2.

 26. Podolec P., Kopeć G., Undas A., Pająk A., Godycki-Ćwirko M., Zdrojewski T., Jankowski P., Drygas W., Rynkiewicz A., Piotrowicz R., Czarnecka D., Naruszewicz M., Opala G., Stańczyk J., Kozek E., Windak A., Banasiak W., Guzik T. Konsensus Grupy Roboczej Polskiego Forum Profilaktyki ds. Wytycznych dotyczący farmakoterapii prewencyjnej. Forum Profil. 2010; (2):1-2.

2011

 1. Jaguszewski M., Jaguszewski M. J., Fijalkowski M., Targonski R., Lewicki L., Chmielecki M., Dubaniewicz W., Ciećwierz D., Rynkiewicz A. The coronary arteries chronic total occlusion recanalization reduces symptoms in patients with stabile angina in short- and long-term observation. Circulation 2011;124(1):17010.

 2. Taszner M., Węgrzyn A., Gałąska R., Wasąg B., Limon J., Rynkiewicz A. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna u dorosłej pacjentki: opis przypadku. Czynniki Ryzyka. 2011; 4:70.

 3. Bochniak M., Sadlak-Nowicka J., Kusiak A., Rynkiewicz A. Stan przyzębia i periodontologiczne potrzeby lecznicze u chorych z chorobą niedokrwienną i po zawale mięśnia sercowego. Dent. Forum. 2011;39(1):27-34.

 4. Makowiec D., Rynkiewicz A., Gałąska R., Wdowczyk-Szulc J., Żarczyńska-Buchowiecka M. Reading multifractal spectra: aging by multifractal analysis of heart rate. EPL Europhys. Lett. 2011;94.

 5. Sobiczewski W., Wirtwein M., Gruchała M., Rynkiewicz A. Abdominal obesity and blood pressure control in diabetic hypertensive patients with coronary artery disease confirmed by angiography. Eur. Heart J. 2011;32:430.

 6. Sobiczewski W., Wirtwein M., Bellwon J., Gruchała M., Rynkiewicz A. Ambulatory pulse pressure is a predictor for stroke among patients with coronary artery disease and abnormal systolic and diastolic ambulatory blood pressure. Eur. Heart J. 2011;32:428.

 7. Jaguszewski M. J., Ghadri J. R. G., Osipova Y., Fijalkowski M., Napp L. C., Rynkiewicz A., Jenni R., Erne P., Luescher T. F., Templin C. A European multicenter takotsubo trial: first results: impact of co-morbidities and risk factors in tatotsubo cardiomyopathy. Eur.Heart J. 2011;32:452.

 8. Jaguszewski M., Ciećwierz D., Fijałkowski M., Rynkiewicz A. Implantation of nitinol self-expanding carotid stent to release circumflex artery compression caused by mitral valve prosthesis. Eur. Heart J. 2011;32(10):1298.

 9. Bellwon J., Wiktorowicz M., Zielińska D., Grzybowski A., Jaguszewski M., Strijek K., Rynkiewicz A. Prevalence of left ventricular hypertrophy at electrocardiography among patients with coronary artery disease and diabetes mellitus. Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. 2011;18(1):36 .

 10. Koprowski A., Mielczarek M., Smoleński R. T., Gałąska R., Fijalkowski M., Rogowski J., Rynkiewicz A. Elastin and collagen cross linking myocardial density influence left ventricular longitudinal function assessed by mitral annular displacement and its index in patients with severe aortic stenosis. Eur. J. Echocardiogr. 2011;12:83.

 11. Fijałkowski M., Koprowski A., Gałąska R., Blaut K., Sworczak K., Rynkiewicz A. Evaluation of left ventricular wall stress and midwall mechanics in patient with acromegaly: ultrasonic tissue characterization study. Eur. J. Echocardiogr. 2011;12:94.

 12. Makowiec D., Rynkiewicz A., Gałąska R., Wdowczyk-Szulc J., Żarczyńska-Buchowiecka M. Aging in autonomous control of the heart by multifractal picture of heart rate.Folia Cardiol. Exc. 2011;6:29.

 13. Ambroch K., Makowiec D., Rynkiewicz A., Gałąska R., Wdowczyk-Szulc J., Żarczyńska-Buchowiecka M. Discrimination between RR signals of healthy people and patients with left verticle systolic dysfunction using nearest neighbour classifier with mahalanobis metric for basic RR distribution characteristic and residuals of fitted arima models. Folia Cardiol. Exc. 2011;6:7.

 14. Makowiec D., Wdowczyk-Szulc J., Żarczyńska-Buchowiecka M., Gruchała M., Rynkiewicz A. Heart rate variability in patients after heart transplant by tools from complex networks. Folia Cardiol. Exc. 2011;6:6-7.

 15. Sobiczewski W., Wirtwein M., Nedoszytko M., Gruchała M., Rynkiewicz A. Metabolic syndrome and cardiovascular mortality in patients with stable coronary artery disease. J. Diabetes. 2011;3(1):130.

 16. Sobiczewski W., Wirtwein M., Gruchała M., Rynkiewicz A. Risk of cardiovascular mortality in patients with metabolic syndrome and stable coronary artery disease.J. Diabetes. 2011;3(1):130.

 17. Bochniak M., Sadlak-Nowicka J., Rynkiewicz A., Kusiak A. Relationship between periodontal status and the incidence of acute myocardial infarction. J. Stomatol. 2011;64(8):579-597.

 18. Dworakowski R., Rynkiewicz A., Maccarthy Ph. Contemporary trans-catheter treatment of severe aortic stenosis. Kardiol. Pol. 2011;69(5):487-492.

 19. Rynkiewicz A. Kolejny sukces polskich kardiologów inwazyjnych: poprawa wyników leczenia zawału serca. Kardiol. Pol. 2011; 69(11):1119-1120.

 20. Windak A., Godycki-Ćwirko M., Podolec P., Kopeć G., Pająk A., Rynkiewicz A., Undas A., Zdrojewski T., Jankowski P., Drygas W., Piotrowicz R., Czarnecka D., Opala G., Stańczyk J., Kozek E., Banasiak W., Guzik T. Polish Forum for Prevention Guidelines for screening procedures for cardiovascular diseases. Kardiol. Pol. 2011;69(12):1311-1313.

 21. Węgrzyn A., Lewandowski P., Taszner M., Gruchała M., Rynkiewicz A. Hipercholesterolemia rodzinna : problemy diagnostyczne i terapeutyczne chorych z bardzo wysokim ryzykiem. Przew. Lek. 2011;(1):30-37.

 22. Węgrzyn A., Lewandowski P., Taszner M., Gruchała M., Rynkiewicz A. Hipercholesterolemia rodzinna. Forum Profil. 2011;(1):6-7.

 23. Windak A., Godycki-Ćwirko M., Podolec P., Kopeć G., Pająk A., Rynkiewicz A., Undas A., Zdrojewski T., Jankowski P., Drygas W., Piotrowicz R., Czarnecka D., Opala G., Stańczyk J., Kozek E., Banasiak W., Guzik T. Konsensus Polskiego Forum Profilaktyki dotyczący badań przesiewowych w profilaktyce chorób krążenia. Forum Profil. 2011;1:1-3.

2012

 1. Mielczarek M., Zieliński M., Gałąska R., Fijałkowski M., Koprowski A., Targoński R., Ciećwierz D., Gruchała M., Rynkiewicz A., Trzonkowski P. Influence of percutaneous coronary intervention on CD271+mesenchymal stem cells mobilization in patients with STEMI and stable coronary artery disease. Eur. Heart J. 2012; 33(1):429-430.

 2. Jaguszewski M., Fijałkowski M., Nowak R., Czapiewski P., Ghadri J.R., Templin C., Rynkiewicz A. Ventricular rupture in Takotsubo cardiomyopathy. Eur. Heart J. 2012;33(8):1027.

 3. Bohdan M., Stopczyńska I., Frankiewicz A., Siondalski P., Lango R., Rogowski J., Raczak G., Rynkiewicz A., Gruchała M. Pacjent z przewlekłą chorobą nerek po przeszczepieniu serca z powodu ciężkiej przewlekłej niewydolności serca. Forum Nefrol. 2012;5(4):321-324.

 4. Chmielecki M., Strozyk A., Jaguszewski M., Gruchała M., Rynkiewicz A. Takotsubo cardiomyopathy related to compound electrolyte aberration and anemia in Crohn's disease. Int. J. Cardiol. 2012;157( 3):57-59.

 5. Borzyszkowska J., Stanisławska-Sachadyn A., Wirtwein M., Sobiczewski W., Ciećwierz D., Targoński R., Gruchała M., Rynkiewicz A., Limon J.. Angiotensin converting enzyme gene polymorphism is associated with severity of coronary artery disease in men with high total cholesterol levels. J. Appl. Genet. 2012;53: 175-182.

 6. Hering D., Sobiczewski W., Wirtwein M., Gruchała M., Rynkiewicz A. Ambulatory blood pressure monitoring improves cardiovascular risk assessment in patients with coronary artery disease and metabolic syndrome. J. Hypertens. 2012;3(1): 60.

 7. Hering D., Sobiczewski W., Wirtwein M., Gruchała M., Rynkiewicz A. Gender differences in 24-hour blood pressure regulation in hypertensive patients with coronary atherosclerosis confirmed in angiography. J. Hypertens. 2012;(30):1- 310.

 8. Sobiszewski W., Wirtwein M., Hering D., Gruchała M., Rynkiewicz A. 24-hour blood pressure profile in patients with coronary artery disease confirmed in Angiography.J. Hypertens. 2012; 30(1):173.

 9. Hering D., Sobiczewski W., Wirtwein M., Gruchała M., Rynkiewicz A. Relationship between ambulatory artery stiffness index and coronary atherosclerosis in hypertensive women. J. Hypertens. 2012; (30):310-311.

 10. Jaguszewski M., Ciećwierz D., Rynkiewicz A. An interventional percutaneous approach of posttraumatic left coronary artery fistula repair. J. Invasive Cardiol. 2012;24 (9):207-208.

 11. Lewicki Ł., Stróżyk A., Jaguszewski M., Puchalski W., Rynkiewicz A., Targoński R. Acute coronary artery thrombosis during the postpartum period complicated by cardiogenic shock and AH1N1 infection. Kardiol. Pol. 2012; 70(10):1079.

 12. Jaguszewski M., Targoński R., Dubaniewicz W., Masiewicz E., Ciećwierz D., Lewicki Ł., Chmielecki M., Fijałkowski M., Nallamothu B. K., Rynkiewicz A. Identifying patients most likely to benefit after recanalization of CTO remains challenging. Kardiol. Pol. 2012;70(3):142 .

 13. Jaguszewski M., Fijałkowski M., Ghadri J. R., Katus H., Bauersachs J., Rynkiewicz A., Pawlak M., Opolski G., Lüscher T. F., Templin C. International Tako-tsubo Registry : chronobiological pattern of stress-induced cardiomyopathy. Kardiol. Pol. 2012;70(3):25.

 14. Drożdż J., Banasiak W., Rynkiewicz A., Wojtczak-Soska K., Straburzyńska-Migaj E., Nowalany-Kozielska E., Tarchalski J., Korszun J., Stachurski D., Poloński L. Niewydolność nerek u chorych z niewydolnością serca w świetle Heart Failure Pilot Registry. Kardiol. Pol. 2012;70(3): 64.

 15. Kowalczys E., Okoye S., Warmowska A., Gruchała M., Rynkiewicz A. Ocena funkcji nerek u pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca. Kardiol. Pol. 2012;70(3):69.

 16. Jagielak D., Pawlaczyk R., Ciećwierz D., Rogowski J., Rynkiewicz A. Operacja metodą TAVI w leczeniu degeneracji implantowanej protezy biologicznej. Kardiol. Pol. 2012;70(12):1277-1279.

 17. Kasprzak J. D., Stępińska J., Wożakowska-Kapłon B., Drożdż J., Grajek S., Opolski G., Rynkiewicz A ., Tykarski A., Filipiak K. J. Optymalna częstość rytmu serca : aktualny cel terapii kardiologicznej: stanowisko grupy ekspertów Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kardiol. Pol. 2012;70(10):1081-1094.

 18. Fijałkowski M., Taszner M., Koprowski A., Gałąska R., Jaguszewski M., Błaut K., Sworczak K., Rynkiewicz A. Ultradźwiękowa charakterystyka mięśnia lewej komory serca u chorych na akromegalię. Kardiol. Pol. 2012;70(3):28.

 19. Mielczarek M., Zieliński M., Gałąska R., Fijałkowski M., Koprowski A., Targoński R., Ciećwierz D., Gruchała M., Rynkiewicz A., Trzonkowski P. Wpływ przezskórnej angioplastyki wieńcowej na mobilizację mezenchymalnych komórek macierzystych o fenotypie CD271 u pacjentów ze STEMI i stabilną chorobą wieńcową Kardiol. Pol. 2012;70(3):15.

 20. Wendt R., Wolf J., Bohdan M., Nowak R., Stopikowska K., Świerblewska E., Kunicka K., Kucharska W., Gruchała M., Rynkiewicz A., Narkiewicz K. Występowanie bezdechu sennego i kontrola ciśnienia tętniczego w grupie mężczyzn po przebytym zawale serca. Nadciśnienie Tętnicze. 2012;16(4):244.

2013

 1. Fijałkowski M., Fijałkowska M., Nowak R., Rynkiewicz A. Takotsubo cardiomyopathy in a male during a Euro 2012 football match - Clin. Res. Cardiol. 2013; 102 (4): 319-321.

 2. Sobiczewski W., Wirtwein M., Gruchała M., Rynkiewicz A. Acute coronary syndromes are predicted by ambulatory systolic-diastolic pressure regression index. Eur. J. Prev. Cardiol. 2013; 20 (1): 15.

 3. Sobiczewski W., Wirtwein M., Gruchała M., Rynkiewicz A. Stroke incidence and coronary atherosclerosis in seven year follow-up. Eur. J. Prev. Cardiol. 2013; 20(1): 52.

 4. De Backer G., Petrella R. J., R. Goudev A., Radaideh G. A., Rynkiewicz A., Pathak A. Desing and methodology of POWER, an open-label observation of the effect of primary care interventions on total cardiovascular risk in patients with hypertension. Fundam. Clin. Pharmacol. 2013;27(2): 210-215.

 5. Sobiczewski W., Wirtwein M., Kowalczys E., Stopczyńska I., Gruchała M., Rynkiewicz A. Heart rate and double product in relation to insulin resistance in patients with hypertension and coronary artery disease. Kardiol. Pol. 2013; 71 (1): 47-52.

 6. Fijałkowski M., Jaguszewski M., Pieńkowska J., Rogowski J., Rynkiewicz A. Incidental diagnosis of unicuspid aortic valve in an asymptomatic adult. Kardiol. Pol. 2013; 71( 2): 209.

 7. Rynkiewicz A., Cybulska B., Banach M., Filipiak K. J., Guzik T., Idzior-Waluś B., Imiela J, Jankowski P., Kłosiewicz-Latoszek L., Limon J., Myśliwiec M., Opolski G., Steciwko A., Stępińska J., Zdrojewski T. Postępowanie w heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej : stanowisko Forum Ekspertów Lipidowych. Kardiol. Pol. 2013; 71(1):107-111.

 8. Fijałkowska M., Fijałkowski M., Nowak R., Jaguszewski M., Rynkiewicz A. Triple occurrence of Takotsubo cardiomyopathy. Kardiol. Pol. 2013; 71( 5):547.

 9. Rynkiewicz A., Cybulska B., Banach M., J. Filipiak K., Guzik T., Idzior-Waluś B., Imiela J., Jankowski P., Kłosiewicz-Latoszek L., Limon J., Myśliwiec M., Opolski G., Steciwko A., Stępińska J., Zdrojewski T. Management of familial heterozygous hypercholesterolemia : position paper of the Polish Lipid Expert Forum. Pol. Arch. Med. Wewn. 2013; 123( 1/2):7-10.

 10. Węgrzyn A., Rynkiewicz A. Hipercholesterolemia rodzinna : wyzwania i przyszłość . Przew. Lek. 2013; 1:85-86.

Podręczniki i rozdziały w książkach2009

 1. Rynkiewicz A. Klub 30 okiem prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: gdańskie korzenie Klubu. W: Filipiak K. J. (red.) Klub 30 PTK - minęło już 15 lat... Wrocław 2009:13-14.

 2. Gruchała M., Ciechanowicz A., Rynkiewicz A., Terapia genowa W: Brzezińska-Rajszys G., Dąbrowski M., Rużyłło W., Witkowski A. (red.) Kardiologia. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 2009:609-619.

 3. Bellwon J., Rynkiewicz A. Epidemiologia chorób układu krążenia. W: Szczeklik A., Tendera M. Kardiologia: podręcznik oparty na zasadach EBM. Wyd. Med. Prakt. Kraków 2009:283-287.

 4. Bellwon J., Rynkiewicz A. Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w różnych sytuacjach klinicznych. W: Pruszczyk P., Hryniewiecki T., Drożdż J. (red.) Wyd. Medical Tribune Polska. Warszawa 2009:640-648.

 5. Gruchała M., Rynkiewicz A., Gaciong Z. Genetyka molekularna chorób serca i naczyń. W: Ciechanowicz A., Kokot F. (red.) Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych: zagadnienia wybrane. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 2009:85-99.

2010

 1. Lewicki Ł., Stopczyńska I., Zięba B., Puchalski W., Rynkiewicz A. Wspomaganie oddechu metodą nieinwazyjną w ostrej niewydolności lewej komory serca. w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:72-78.

 2. Zięba B., Taszner M., Fijałkowski M., Puchalski W., Lewicki Ł., Targoński R., Ciećwierz D., Rynkiewicz A. Wstrząs kardiogenny w przebiegu ostrego zawału serca. w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:86-111.

 3. Tuchacz S., Zięba B., Puchalski W., Targoński R., Ciećwierz D., Rynkiewicz A. Zawał serca z uniesieniem odcinka ST: diagnostyka i leczenie w fazie ostrej. w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:11-29.

 4. Rynkiewicz A. Europejska Deklaracja na rzecz Zdrowia Serca: wielkie wyzwanie dla Polski i Europy. w: Podolec P. (Red.) Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. T.2. Med. Prakt. Kraków 2010:53-55.

 5. Węgrzyn A., Lewandowski P., Taszner M., Gruchała M., Rynkiewicz A. Hipercholesterolemia rodzinna. w: Podolec P. (Red.) Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. T.2. Med. Prakt. Kraków 2010:389-394.

 6. Windak A., Godycki-Ćwirko M., Podolec P., Kopeć G., Pająk A., Rynkiewicz A. Undas A., Zdrojewski T., Jankowski P., Drygas W., Piotrowicz R., Czarnecka D., Opala G., Stańczyk J., Kozek E., Banasiak W., Guzik T. Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki dotyczące badań przesiewowych w profilaktyce chorób układu krążenia. w: Podolec P. (Red.) Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. T.2. Med. Prakt. Kraków 2010:721-722.

 7. Podolec P., Kopeć G., Undas A., Pająk A., Godycki-Ćwirko M., Zdrojewski T., Jankowski P., Drygas W., Rynkiewicz A. Piotrowicz R., Czarnecka D., Naruszewicz M., Opala G., Stańczyk J., Kozek E., Windak A., Banasiak W., Guzik T. Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki dotyczące farmakoterapii prewencyjnej. w: Podolec P. (Red.) Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. T.2. Med. Prakt. Kraków 2010:641-642.

 8. Stańczyk J., Kierzkowska B., Podolec P., Kopeć G., Cybulska B., Zdrojewski T., Undas A., Godycki-Ćwirko M., Drygas W., Rynkiewicz A. Czarnecka D., Naruszewicz M., Opala G., Pająk A., Kozek E., Piotrowicz R., Windak A. Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki dotyczące profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych u dzieci i młodzieży. w: Podolec P. (Red.) Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. T.2. Med. Prakt. Kraków 2010:605-606.

 9. Rynkiewicz A. Słowo wstępne. w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:9-10.

 10. Puchalski W., Rynkiewicz A. Standardy dotyczące wyposażenia i kadry oddziałów intensywnej terapii kardiologicznej. w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:273-278.

 11. Węgrzyn A., Frankiewicz A., Gruchała M., Rynkiewicz A. Stany naglące w nadciśnieniu tętniczym. w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:222-229.

 12. Chmielecki M., Siondalski P., Koprowski A., Puchalski W., Ciećwierz D., Rynkiewicz A. Tamponada serca. w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:200-209.

 13. Taszner M., Zięba B., Gąsecki D., Kozera G., Rynkiewicz A. Udar w przebiegu ostrych stanów kardiologicznych. w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:168-180.

 14. Storoniak K., Bellwon J., Frankiewicz A., Wdowczyk-Szulc J., Gruchała M., Rynkiewicz A. Dekompensacja przewlekłej niewydolności serca. w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:138-153.

 15. Lewicki Ł., Chmielecki M., Zięba B.,. Puchalski W., Rynkiewicz A. Inwazyjne procedury terapeutyczne wykonywane na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:121-137.

 16. Wirtwein M., Sobiczewski W., Gruchała M., Puchalski W., Rynkiewicz A.. Kardiogenny obrzęk płuc. w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:60-71.

 17. Pisowodzka, Gruchała M., Puchalski W., Curyłło B., Rynkiewicz A. Miejsce lekarza rodzinnego w leczeniu pacjenta po ostrym zespole wieńcowym. w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:230-246.

 18. Gąsecki D., Kwarciany M., Zięba B., Kozera G., Rynkiewicz A., W.M. Nyka. Ocena neurologiczna chorego po zatrzymaniu krążenia. w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:154-167.

 19. Grzybowski, I. Stopczyńska, A. Rozumko, B. Zięba, B. Graff, J. Wdowczyk-Szulc, Gruchała M., Rynkiewicz A. Ostra zatorowość płucna : jak zmniejszyć śmiertelność? w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:210-221.

 20. Fijałkowski M., Koprowski A., Rogowski J., Rynkiewicz A. Ostre stany zastawkowe w kardiologii : zastawki natywne i sztuczne. w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:181-187.

 21. Frankiewicz A., Szargiej P., Taszner M., Targoński R., Ciećwierz D., Rynkiewicz A. Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST. w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:30-46.

 22. M. Chmielecki, Siondalski P., Fijałkowski M., Fijałkowska J., Koprowski A., Pieńkowska A., Rynkiewicz A. Ostry zespół aortalny. w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:188-199.

 23. Lewicki Ł., Nedoszytko M., Zięba B., Puchalski W., Rynkiewicz A. Postępowanie w zatrzymaniu krążenia w Szpitalu. w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:79-85.

 24. Gałąska R., Koprowski A., Fijałkowski M., Siondalski P., Rogowski J., Rynkiewicz A. Powikłania mechaniczne zawału serca. w: Rynkiewicz A. (Red.) Ostre stany w Kardiologii. Wyd. Termedia. Poznań 2010:112-120.

2011

 1. Gruchała M., Sobiczewski W., Rynkiewicz A. Genetyczne aspekty kardiologii klinicznej: co nowego? W: Kasprzak J. D., Plewki M. (red.) Kardiologia. 2011;127-144.

 2. Gruchała M., Rynkiewicz A. Genetyka nadciśnienia tętniczego: perspektywy kliniczne. w: Kasprzak J. D., Nowicki M. (red.) Nadciśnienie tętnicze - co nowego? 2011;228-235.

 3. Rozumko A., Gruchała M., Rynkiewicz A. Leczenie objawów ze strony przewodu pokarmowego. w: Sobański P., Krajnik M., Opolski G. (red.) Opieka paliatywna w niewydolności serca. 2011;164-172.

2012

 1. Czarnecka D., Dębski R., Kornacewicz-Jach Z., Kotarski J., Paszkowski T., Pertyński T., Rynkiewicz A., Wielgoś M. Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy na temat wpływu terapii hormonalnej okresu menopauzalnego na układ sercowo-naczyniowy. W: Spaczyński M. (red.) Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 2006-2011. Wyd. Ginekologii Polskiej 2012:30-34.

2013

 1. Węgrzyn A., Rynkiewicz A. Statyny w leczeniu hipercholesterolemii rodzinnej. w: Banach M., Filipiak J. J., Opolski G. (red.) Aktualny stan wiedzy na temat statyn. Wyd. Termedia. Poznań 2013; 207-216.

Doniesienia zjazdowe opublikowane w formie streszczeń w piśmiennictwie zagranicznym2009

 1. Sobiczewski W., Wirtwein M., Niedoszytko M., Rynkiewicz A. Ambulatory blood pressure as a risk predictor in CAD. New approaches in coronary artery disease. Proceedings of the 8th International Congress on Coronary Artery Disease. Prague, Czech Republic 11-14.10.2009.

 2. Sobiczewski W., Wirtwein M., Rynkiewicz A. Blood pressure profile in diabetic and nondiabetic patients with clinically significant coronary artery disease. J. Diabetes 2009; 1(1):A226 .3rd International Congress on Prediabetes and the Metabolic Syndrome. Nice, France 01-04.04.2009.

 3. Sobiczewski W., Wirtwein M., Rynkiewicz A. Blood pressure profile in patients with prediabetes. J. Diabetes 2009;. 1(1):A141-A142. 3rd International Congress on Prediabetes and the Metabolic Syndrome. Nice, France 01-04.04.2009.

 4. Sobiczewski W., Wirtwein M., Jaguszewski M., Gruchała M., Rynkiewicz A. Blood pressure profile in patients with coronary artery disease and metabolic syndrome. J. Hypertens. 2009;27(4):S402. 19th European Meeting on Hypertension. Milan 12-16.06.2009.

 5. Sobiczewski W., Wirtwein M., Jaguszewski M., Gruchała M., Rynkiewicz A. Insulin resistance and dipping profile in non diabetic hypertensive patients. J. Hypertens. 2009; 27(4):S357. 19th European Meeting on Hypertension. Milan 12-16.06.2009.

 6. Sobiczewski W., Wirtwein M., Jaguszewski M., Gruchała M., Rynkiewicz A. Relationship between ambulatory blood pressure monitoring and coronary artery stenosis extent.J. Hypertens. 2009;27(4):S355. 19th European Meeting on Hypertension. Milan, June 12-16.06.2009.

 7. Sobiczewski W., Wirtwein M., Rynkiewicz A. Blood pressure profile in diabetic and nondiabetic patients with clinically significant coronary artery disease. J. Diabetes 2009; 1(1):A226. 3rd International Congress on Prediabetes and the Metabolic Syndrome. Nice, France 01-04.04.2009.

 8. Koprowski A., Fijałkowski M., Gałąska R., Rogowski J., Pawlaczyk R., Jaśkiewicz K., Rynkiewicz A. The impact of coronary artery disease on matrix MMP-2 activity in patients with calcific aortic stenosis. New approaches in coronary artery disease. Proceedings of the 8th International Congress on Coronary Artery Disease. Prague, Czech Republic 11-14.10.2009.

 9. Fijałkowski M., Koprowski A., Jaguszewski M., Ciećwierz D., Targoński R., Zięba B., Taszner M., Lewicki Ł., Puchalski W., Rynkiewicz A. The prevalence of Takotsubo cardiomyopathy among patients with acute coronary syndrome in single-center experience. New approaches in coronary artery disease. Proceedings of the 8th International Congress on Coronary Artery Disease. Prague, Czech Republic 11-14.10.2009.

2010

 1. Chmielecki M., Fijałkowski M., Gałąska R., Dubaniewicz W., Lewicki L., Targonski R., Ciećwierz D., Puchalski W., Koprowski A., Rynkiewicz A. Discrepancy of echocardiographic estimation of pulmonary capillary wedge pressure between patients with severe chronic heart failure or in cardiogenic shock. Euroecho 2010.

2011

 1. Sobiczewski W., Wirtwein M., Nedoszytko M., Gruchała M., Rynkiewicz A. 21st European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention. Milan 17-20.06.2011.

 2. Sobiczewski W., Wirtwein M., Kowalczys E., Nedoszytko M., Gruchała M., Rynkiewicz A. Relationship between metabolic syndrome components and 24 hour double product in patients with stable coronary artery disease. 21st European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention. Milan 17-20.06.2011.

Doniesienia zjazdowe opublikowane w formie streszczeń w piśmiennictwie polskim2009

 1. Makowiec D., Gałąska R., Rynkiewicz A., Wdowczyk-Szulc J. Multifractal estimators of short-time autonomic control of the heart rate. Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Mrągowo, Poland 12-14.10.2009.

2010

 1. Borzyszkowska J., Stanisławska-Sachadyn A., Sobiczewski W., Wirtwein M., Rynkiewicz A., Limon J. Związek polimorfizmu genu ACE ze stopniem zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. 3 Polski Kongres Genetyki, 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, 6 Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Lublin 12-15.09.2010.

2011

 1. Filipiak K. J., Cybulska B., Dudek D., Grajek S., Gumprecht J., Imiela J., Jankowski P., Kasprzak J. D., Mamcarz A., Narkiewicz K., Rynkiewicz A., Siebert J., Tykarski A., Wożakowska-Kapłon B., Zdrojewski T. Aktualne problemy terapii dyslipidemii w Polsce - Deklaracja Sopocka: stanowisko ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Choroby Serca i Naczyń. 2011;8(1):1-4.

 2. Wiktorowicz M., Kowalczuk J., Lewandowski P., Wolf J., Drozdowski J., Gruchała M., Rynkiewicz A. Ocena częstości występowania śródsennych zaburzeń oddechu o typie obturacyjnym wśród mieszkańców Gdańska biorących udział w Pikniku na Zdrowie. W: 15 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 2011;18.

 3. Filipiak K. J., Cybulska B., Dudek D., Grajek S., Gumprecht J., Imiela J., Jankowski P., Kasprzak J. D., Mamcarz A., Narkiewicz K., Rynkiewicz A., Siebert J., Tykarski A., Wożakowska-Kapłon B., Zdrojewski T. Aktualne problemy terapii dyslipidemii w Polsce Deklaracja Sopocka: stanowisko ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa. Forum Med. Rodz. 2011;5(1):1-5.

 4. Rynkiewicz A.. Czy to już koniec warfaryny? Gaz. Kongres. 2011;1:9-10.

 5. Jaguszewski M., Fijałkowski M., Ghadri J. R., Ciećwierz D., Napp C., Erne P., Movahed R., Rynkiewicz A., Luescher T. F., Templin Ch. Ocena współistniejących wybranych schorzeń oraz czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z kardiomiopatią Takotsubo. 15 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław 2011.

 6. Wiktorowicz M., Bellwon J., Gruchała M., Strojek K., Rynkiewicz A. Przydatność nowych kryteriów patologicznego załamka Q w ocenie przebycia ostrego zespołu wieńcowego wśród pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą. 15 Międzynarodowy Kongres Polskiego TowarzystwaKardiologicznego. Wrocław 2011.

 7. Pisowodzka I. K., Gąsecki D., Szulc J., Nyka W., Gruchała M., Rynkiewicz A. Wartości mózgowego peptydu natriuretycznego korelują z frakcją wyrzutową lewej komory oraz akcją serca u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu. 15 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław 2011.

 8. Rozumko A., Gruchała M., Kuziemski K., Wirtwein M., Gałąska R., Wdowczyk-Szulc J., Jassem E., Rynkiewicz A. Zaburzenia wentylacyjne typu obturacyjnego u chorych z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca. 15 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław 2011.

 9. Bochniak M., Sadlak-Nowicka J., Molęda-Ciszewska B., Kusiak A., Rynkiewicz A. Zachowania prozdrowotne i poziom higieny jamy ustnej wśród osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. 32 Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS. Gdańsk 2011.


Pobieranie 131.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna