Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej


Zakładanie firm i oddziałówPobieranie 454.95 Kb.
Strona3/5
Data30.10.2017
Rozmiar454.95 Kb.
1   2   3   4   5

1. Zakładanie firm i oddziałów


Szwajcarskie prawo gwarantuje prowadzenie działalności gospodarczej zarówno przez osoby będące obywatelami tego kraju jak i przez cudzoziemców. Najbardziej powszechnie występują spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), spółki akcyjne (AG), mogą być też tworzone oddziały przedsiębiorstw zagranicznych. Prawo przewiduje również formę samozatrudnienia (firma jednoosobowa). Działalność gospodarcza w Szwajcarii prowadzona jest najczęściej w formie spółek osobowych (jawnych, cywilnych) oraz kapitałowych (z o.o. i SA). Zalety spółki osobowej wobec kapitałowej:

 • Krótsze procedury założenia i niższe koszty. Dotyczy jej mniejsza liczba przepisów;

założyciele takiej spółki mogą przejąć sami funkcję jej organów.

 • Racjonalizacja opodatkowania (w SA zysk jest podwójnie opodatkowany: po raz

pierwszy na poziomie samej spółki i po raz drugi od dywidend akcjonariuszy)

 • Spółki osobowe nadają się dla bardzo małych przedsiębiorstw.

Wady spółki osobowej wobec kapitałowej:

 • Odpowiedzialność spółki jest nieograniczona a udziały są trudno przenaszalne.

 • Udziałowcy muszą być imiennie wpisani do rejestru handlowego (brak anonimowości).

 • Utrudniony dostęp do rynku kapitałowego.

 • Spółka osobowa jest zobowiązana do zabezpieczenia socjalnego.

Spółka kapitałowa nadaje się do przedsiębiorstw z większym kapitałem, w których większą rolę odgrywa wkład akcjonariuszy i ich odpowiedzialność ma być ograniczona.
Wyszczególnienie

Sp. akcyjna

Sp. z o.o.

Minimalny kapitał zakładowy

100.000 CHF

20.000 CHF

Akcje/udziały na okaziciela

Tak

Nie

Min. liczba akcjonariuszy/udziałowców

Trzech

Dwóch

Minimalna liczba członków zarządu

Jeden

Jeden

Miejscowi członkowie zarządu

Obowiązkowo

częściowo

Miejscowe zebrania zarządu

Obowiązkowe

Obowiązkowe

Czas czynności rejestrowych

1-2 tygodnie

1-2 tygodnie

Na terenie Szwajcarii zagraniczne przedsiębiorstwa mogą także zakładać swoje oddziały lub samodzielne prawnie spółki-córki.Zalety oddziału wobec samodzielnej firmy-córki: • Nie jest wymagany kapitał własny: wystarczy oddanie do dyspozycji nieokreślonej szczegółowo w przepisach dotacji zagranicznej przez firmę macierzystą

 • Utworzenie jest nieco prostsze i tańsze niż spółki kapitałowej: nie ma opłaty skarbowej (Stempelsteuer) ani podatku obrachunkowego przy transferze zysku.

 • Nie jest wymagany partner szwajcarski jeśli firma powstaje w formie oddziału.

 • Oddział przedsiębiorstwa jest interesujący głównie ze względów podatkowych w powiązaniu z przepisami prawnymi kraju pochodzenia spółki macierzystej.

Wady oddziału wobec wariantu firmy prawnie samodzielnej:

-Kierownictwo zagranicznej spółki-matki odpowiada za zobowiązania oddziału.

-Nie istnieją prawno-zobowiązaniowe związki miedzy firmą-matką i oddziałem.

-Utworzenie samodzielnej spółki-córki nadaje się do prowadzenia interesów, w których

spółka-matka chciałaby być zaangażowana tylko finansowo i dla której ważny jest

szwajcarski charakter siedziby.
Zalety sp. z o.o. wobec wariantu spółki akcyjnej:


 • Niższy kapitał założycielski i niższe koszty strukturalne.

 • Upoważniony jednoosobowo do podpisu kierownik musi być mieszkańcem Szwajcarii, ale niekoniecznie jej obywatelem.

 • Fakultatywne korzystanie z usług firmy rewizyjnej.

Wady sp. z o.o. wobec wariantu spółki akcyjnej: • Kapitał zakładowy jest ograniczony i nie może przekroczyć 2 mln CHF.

 • Brak anonimowości udziałowców.

 • Utrudnione przenoszenie udziałów.

Zasadniczo zakładaniem spółek zajmują się wyspecjalizowani prawnicy bądź kancelarie adwokackie. Przeciętny czas założenia spółki akcyjnej od momentu powzięcia decyzji do rozpoczęcia działalności wynosi ok. 6 tygodni:
Postępowanie

Potrzebny czas w tygodniach
1

2

3

4

5

6

Sprawdzenie, rejestracja i zezw.

X
Przygotowanie dokumentów
X

Wpłata kapitałuX

XZałożenie i wystawienie świadectwaX

XPublikacja w dzienniku kantonu

X
Wpis osób odpowiedz. do rejestru
X

Rejestracja podatkowa
X

Dla małych i średnich przedsiębiorstw dogodniejsze są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przykładowe koszty założenia takiej spółki (przy założeniu wniesienia minimalnego kapitału 20.000 CHF) w jednej z gmin kantonu Zurych, wynoszą:
Pozycja kosztów

CHF

Opłaty notarialne

700

Opłaty rejestru handlowego

800

Sprawdzenie dokumentów

200

Wynagrodzenie kancelarii/prawnika

1.800

Razem

3.500

Wynagrodzenie za usługi kancelarii prawnej związane z założeniem spółki nie jest jednakowe we wszystkich kancelariach (przykładowo wynosi: za założenie spółki z o. o. - ok. 900 CHF, a spółki akcyjnej - ok. 1.600 CHF)

Pobieranie 454.95 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna