Algorytmy przydziału czasu procesoraPobieranie 17.39 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar17.39 Kb.

Algorytmy przydziału czasu procesora

 • Planowanie metodą FCFS - "pierwszy zgłoszony - pierwszy obsłużony"

 • Planowanie metodą "najpierw najkrótsze zadanie"

 • Planowanie priorytetowe

 • Planowanie rotacyjne.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzielenie_czasu

http://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm_szeregowania

http://www.prz.rzeszow.pl/we/katedry/zsc/projekty/2000/0/index.html

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=SO-1st-2.3-w3.tresc-1.0-toc
Algorytmy zastępowania stron pamięci wirtualnej

 • Algorytm FIFO

 • Algorytm optymalny.

 • Algorytm LRU.

 • Algorytmy przybliżające metodę LRU.

 • Algorytm dodatkowych bitów odwołań.

 • Algorytm drugiej szansy.

 • Ulepszony algorytm drugiej szansy.

 • Algorytmy zliczające.

 • Algorytm buforowania stron.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Stronicowanie_pami%C4%99ci

http://www.prz.rzeszow.pl/we/katedry/zsc/projekty/2000/1/index.html

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=SO-1st-2.3-w5.tresc-1.0-toc

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=SO-1st-2.3-w6.tresc-1.0-toc
Algorytmy przydziału miejsca na dysku

 • Przydział ciągły

 • Przydział listowy

 • Przydział indeksowy


http://www.prz.rzeszow.pl/we/katedry/zsc/projekty/2000/2/index.html

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=SO-1st-2.3-w9.tresc-1.0-toc

http://www.dsod.p.lodz.pl/student/wyklady/pol/SO_04.pdf od str. 43
Algorytmy planowania dostępu do dysku

 • FCFS

 • SSTF

 • SCAN

 • C-SCAN

 • LOOK


http://www.prz.rzeszow.pl/we/katedry/zsc/projekty/2000/3/dysk.html

http://student.pb.bielsko.pl/~dkulpinski/systemy.doc

http://www.dsod.p.lodz.pl/student/wyklady/pol/SO_04.pdf od str. 35
Algorytmy defragmentacji dysku twardego

Algorytmów i sposobów defragmentacji jest wiele i przeważnie firmy tworzące programy defragmentujące nie chwalą się, w jaki sposób realizują to zadanie.


Dlatego w przypadku tych algorytmów pozostawiam dowolność, co do implementacji, nawet na zasadzie własnego pomysłu.

Sama idea ma być taka: • Ustalamy dowolny rozmiar dysku,

 • Ustalamy rozmiar pamięci RAM potrzebnej do defragmentacji – im mniej tym lepiej,

 • Zakładamy, że pliki na dysku są rozmieszczone z wykorzystaniem przydziału listowego,

 • Wykorzystując daną metodę defragmentacji (należy zastosować minimum 3 – można zastosować3 własne metody), zmieniamy rozmieszczenie bloków danych na dysku, tak, by każdy plik zajmował miejsce na dysku w sposób ciągły.

 • Porównujemy szybkość tych metod.

Oczywiście całość operacji jest symulowana na tablicy dwu-wymiarowej.
http://www.zsnr9.neostrada.pl/soisk/klasa_1/2_systemy_plikow/soisk_34_zjawisko_fragmentacji_dysku_defragmentacja.doc
Algorytmy detekcji, unikania i usuwania zakleszczeń
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=SO-1st-2.3-w13.tresc-1.0-toc

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=SO-1st-2.3-w14.tresc-1.0-toc
Algorytmy działania semaforów
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=SO-1st-2.3-w12.tresc-1.0-toc

Na stronach Politechniki Rzeszowskiej http://www.prz.rzeszow.pl/we/katedry/zsc/projekty/2000/index.html widoczne są przykładowe skrypty lub aplety Javy do każdego z algorytmów. Naszym celem jest podobna implementacja, jednak z większymi możliwościami.

Pobieranie 17.39 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu