Ak – streszczenie by LillyPobieranie 0.95 Mb.
Strona1/8
Data13.06.2018
Rozmiar0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

AK – streszczenie by Lilly


 1. Bariery przepustowości i ewolucja systemu Intel x86

  1. Wstęp

   • szybkość procesora – główne ograniczenie we wczesnych fazach rozwoju procesorów

   • szybkość dostępu do pamięci – zwiększenie częstotliwości zegara dzięki rozwojowi technologii wytwarzania układów scalonych wielkiej skali integracji

 opracowanie nowych technologii wytwarzania pamięci (DDRAM – double data rate)

    • metody blokowego dostępu do danych

    • układy buforowania danych

    • dostosowanie szybkości transferów na magistrali do szybkości pamięci (wydłużanie cykli dostępu do pamięci poprzez dodawanie taktów oczekiwania „Wait”)

    • funkcjonalne i fizyczne rozdzielenie wolnych przesłań na magistrali od szybkich wewnętrznych operacji procesora (rozdzielenie EU od BIU oraz bufor kolejki rozkazów)   • wydłużenie czasu przeszukiwania pamięci – wzrost ich pojemności; opóźnienia w układach pośredniczących w realizacji dostępu

    • buforowanie pamięci głównej przez szybkie pamięci przechowujące kopie fragmentów pamięci głównej procesora

    • wbudowana pamięć podręczna – zmniejsza ilość przesłań przez magistralę (pamięć podręczna L1 zawiera kopie tylko niektórych linii bufora pamięci podręcznej L2)

    • umieszczenie bufora L2 w strukturze wewnętrznej procesora (Pentium)

   • konflikt jednoczesnych żądań dostępu do pamięci – przez EU (wyższy priorytet) i PU


   • sekwencyjne kierowanie rozkazów do potoku przetwarzania

    • potoki równoległe (potok superskalarny) – niektóre rozkazy mogą być wykonywane współbieżnie

    • umożliwienie wykonania rozkazów w kolejności innej niż kolejność ich napływu do potoku – realizacja jednostki wykonawczej jako bufora stacji rezerwacyjnej (Pentium II)

    • prognoza skoków – użycie dwóch buforów kolejki rozkazów umożliwia wyeliminowanie zwłoki związanej z przeładowaniem kolejki w razie nietrafnej prognozy

    • podział faz potoku na krótsze podfazy (superpipelined pipeline) – wzrost liczby faz nie może jednak zwiększyć nadmiernie opóźnień na buforach separujących etapy (Pentium II)

    • przekształcenie sekwencji rozkazów zewnętrznych (CISC) na sekwencję rozkazów prostych (RISC) – przyspieszenie i uproszczenie etapy wykonania (Pentium 4)

  1. Najważniejsze cechy architektury Pentium II / Pentium / 80486  1. Klasyfikacja i oznaczenia procesorów Pentium

   • P54

    • zasilane napięciem 5V

   • P54C

    • układ współpracy ze sterownikiem przerwań APIC

    • wspomaganie wieloprocesorowości

    • zasilane napięciem 3,3V

    • współpracujące z magistrala 2/3 fclk

   • Pentium OverDrive

    • „przyspieszona” wersja wcześniejszych 80486DX2/DX4 oraz Pentium

   • Celeron

    • brak wbudowanej pamięci L2 (zubożona wersja Pentium II)

   • Pentium MMX

    • wzbogacony o dodatkowe rozkazy dla zastosowań multimedialnych (praktycznie tylko grafika 2D)

   • Pentium III

    • wykonuje rozkazy zmiennoprzecinkowe wspomagające współbieżne (SIMD) przetwarzanie sygnałów (SSE)

   • Pentium 4

    • rozszerzenie listy rozkazó SSE na argumenty zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji (SSE2)

    • architektura NetBurst dla transferów wewnętrznych – szybkie przesyłanie danych pomiędzy buforami

    • wielopoziomowy cache

    • wewnętrzna kolejka operacji

    • stos sprzętowy

CPUID – szczegółowe informacje o wersji procesora i jego możliwościach wykonawczych


  1. Opis architektury wewnętrznej procesora Pentium

   • zasadnicze elementy struktury funkcjonalnej procesora Pentium

    • układ sprzęgu z magistralą (bus unit)

    • pamięć podręczna kodu (code cache) wraz z układem stronicowania

    • układ uprzedzającego pobierania kodu (prefetch)

    • układ generacji adresu (address generation unit)

    • pamięć podręczna danych (data cache) wraz z układem stronicowania

    • współbieżne potoki stałoprzecinkowe (pipelined integer units) i zmiennoprzecinkowa jednostka wykonawcza (floating-point unit) oraz jednostka MMX, albo

    • stacja rezerwacyjna z zestawem specjalizowanych jednostek wykonawczych
   • układ sprzęgu z magistralą zewnętrzną zawiera:

    • sterowniki magistrali adresowej i odbiorniki jej stanu (address drivers and receivers)

adres słowa 64-bitowego wprowadzany na liniach A31:A3

linie BE7:BE0 wskazują aktywne bajty (pozwala odtworzyć sygnały A2:A0 przy innej organizacji pamięci)

dwa banki przechowujące słowa parzyste (BE3:BE0) i nieparzyste (BE7:BE4)

    • dwukierunkowe bufory magistrali danych (data bus transceivers)

linie A31:A5 są dwukierunkowe możliwość odczytania stanu magistrali w cyklach podglądania (dla zapewnienia spójności w systemach z DMA)

    • logikę sterowania (bus control logic) wytwarzającą kody identyfikujące cykl magistrali

określa rodzaj transferu wytwarza sygnały sterujące

standardowy – podczas komunikacji z we., wy. lub niekopiowalnymi (non-cacheable) lokacjami pamięci głównej oraz podczas zapisu do linii nieskopiowanych w pamięci podręcznej (rozmiar danych <8/16/32> odpowiada rozmiarowi argumentu instrukcji)

blokowy – podczas wypełniania linii w pamięci podręcznej oraz zapisu zwrotnego (write-back) danych

    • sterowanie nadzorem magistrali (bus master control)

sygnały do:

zwalniania dostępu do magistrali

przejmowania nadzoru nad magistrala

    • sterowanie zewnętrzną pamięcią podręczną (L2 cache control)

rozstrzyga, czy żądanie zapisu może być wykonane tylko w pamięci podręcznej, czy też zapis dotyczy niekopiowalnego obszaru pamięci głównej

    • sterowanie wewnętrzną pamięcią podręczną (internal cache control)

przypisuje odpowiedni stan linii po wykonaniu danej czynności

markowanie stanu linii jest niezbędne do zachowania spójności pamięci

układ sprzęgu jest połączony z pamięcią podręczną danych i kodu:

64-bitową magistralą danych

27-bitową magistrala adresową (tylko linie A31:A:5)

rozdzielone bufory mają organizację wielodrożną o 32-bajtowej linii wypełnieni linii wymaga jednego przesłania blokowego (4 przesłania 8-bajtowe)

pamięć trójportowa zapewnia niezależny dostęp z każdego z potoków i z układu sterowania wypełnianiem linii

    • bufory zapisu

64-bitowe (po jednym każdy potok)

umożliwiają odłożenie operacji zapisu w razie chybienia, gdy układ sprzęgu realizuje inna operację

    • generatory i kontrolery parzystości (parity generation and control)

zapis – generowanie bitu parzystości dla grup bajtów oraz linii adresowych

odczyt – kontrola parzystości danych

podglądanie – kontrola parzystości linii adresowych


   • układ uprzedzającego pobierania kodu

    • połączenie odczytywalnej pamięci podręcznej przez układ splatania linii z buforami wstępnego pobierania magistrala 256-bitową  wypełnienie bufora w jednym cyklu

    • generuje żądania pobrania pary kolejnych instrukcji i przesłania ich do aktywnych buforów

    • skok  wymusza przełączenie buforów i pobranie pary instrukcji do buforów poprzednio nieaktywnych
   • układ generacji adresu

    • adres rozkazu nie jest adresem najniższego bajtu linii  wymusza jednoczesne pobranie z dwóch kolejnych linii bufora cache i ich złożenie w blok 32-bajtowy (konieczność umieszczenia pełnego kodu rozkazu)
   • współbieżne potoki

    • dekodery rozkazów:


Pobieranie 0.95 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna