Aby ułatwić sobie pracę z adobePobieranie 141.84 Kb.
Strona1/3
Data18.12.2017
Rozmiar141.84 Kb.
  1   2   3

aby ułatwić sobie pracę z adobe.....
1.Bieżący rozmiar:

Aby dopasować obraz do ekranu wciśnij Command/Ctrl+0. Natomiast chcąc wyświetlić rzeczywistą wielkość obrazu dwukrotnie kliknij na narzędziu Zoom (Lupka).


2.Dodawanie do selekcji:

Aby do selekcji dodać nowy obszar, przeciągnij z wciśniętym klawiszem Shift dowolnym narzędziem do tworzenia selekcji. Każda część kształtu, który tworzysz, umieszczana na zewnątrz istniejącej selekcji, będzie automatycznie dodana.


3.Dodawanie selekcji:

Przytrzymując klawisze Shift+Control/Command i klikając na kolejnym kanale, możesz dodać nowy obszar do selekcji. Metoda ta działa również w przypadku warstw i zaznaczonej selekcji (tylko klawisz Shift).


4.Adobe on-line:

Jeżeli chcesz uruchomić internetową przeglądarkę i przełączyć się na stronę firmy Adobe, kliknij na ikonie, która znajduje się na samej górze palety narzędziowej.


5.Tryby warstw dopasowania:

Warstwy dopasowania(Adjustment Layers) służą nie tylko do ustalania kontrastu i jasności. W celu otrzymania wielu ciekawych efektów poeksperymentuj z różnymi trybami nakładania tych warstw.


6.Efekt maski:

Na warstwach dopasowania możesz malować w ten sam sposób jak na maskach. Malując kolorem czarnym usuwasz efekt warstwy dopasowania, a białym wzmacniasz go. Szary kolor wprowadza średnie wartości efektu.


7.Wyrównywanie warstw:

Połączone ze sobą warstwy mogą być wyrównywane lub rozmieszczane względem siebie. Z menu Layers (Warstwa) wybierz opcję Align Linked (Wyrównanie połączonych.) lub Distribute Linked (Rozmieść połączone).


8.Selekcja kanału Alpha:

Kliknij na dowolnym kanale z wciśniętym klawiszem Control/Command, aby wczytać jego zawartość jako selekcję. Selekcja generowana jest na podstawie jasności. Obszary całkowicie czarne są nie zaznaczane, białe zaznaczane są w całości, a szare częściowo.


9.Zmiękczanie anti-aliasingu:

Anti-aliasing wygładza tylko zewnętrzną krawędź selekcji, natomiast opcja Feather (Wtapianie) zmiękcza ją równomiernie z dwóch stron. Dzięki temu, nawet przy małej wartości parametru wtapiania, przejścia pomiędzy montowanymi elementami są łagodniejsze.


10.Pędzel Art History:

Nowy pędzel Art History (Pędzel stylowy) działa w podobny sposób jak pędzel History, dodatkowo nakładając efekty malarskie. Rozpocznij malować małym rozmiarem pędzla i poeksperymentuj z różnymi stylami i różnymi wartościami parametru Area.


11.Artystyczne kolory:

Podczas używania pędzla Art History nie jesteś ograniczony do kolorów znajdujących się w obrazie. W palecie Options (Opcje) zmniejsz wartość opcji Fidelity (Dokładność) i wybierz kolor, którym chcesz malować.


12.Background Eraser:

Zastanawiasz się, do czego w wersji 5.5 służy narzędzie Background Eraser (Gumka tła)? Krzyżyk znajdujący się w środku okręgu ustaw nad kolorem tła, który chcesz usunąć, przeciągnij narzędziem Background Eraser i usuń ten kolor.


13.Efekty warstwy Background:

Standardowo większość efektów nie może być nakładana na warstwę Background (Tło) - najpierw trzeba przekonwertować ją na zwykłą warstwę. W tym celu podwójnie kliknij na tej warstwie i wpisz nową nazwę lub zaakceptuj nazwę domyślną.


14.Proces automatyzacji:

Nowa paleta Actions (Zadania) automatyzuje proces wprowadzania zmian do obrazu. Dzięki niej możesz także wprowadzać zmiany we wszystkich obrazach znajdujących się w jednym, wybranym folderze. W tym celu wybierz File/Automate/Batch (Plik/Automatyzuj/Wsad).


15.Lepsze zniekształcenia:

Spróbuj uruchomić filtry z menu Blur (Rozmycie) lub Distort (Zniekształcenie) kilka razy z mniejszymi wartościami zamiast jednorazowo z dużą wartością. Dzięki temu uzyskasz lepsze efekty.


16.Lepsze odcienie szarości:

Jeżeli z obrazów RGB lub CMYK chcesz otrzymać obraz w skali szarości, to lepiej jest je przekonwertować do modelu LAB, włączyć tylko kanał Lightness (Jasność) i wybrać Image/Mode/Grayscale [Obrazek/Tryb/Skala szarości) następnie kliknąć na OK, aby anulować pozostałe kanały.


17.Czarny - czarny:

100 procentowy czarny jest niewystarczający, aby pokryć dokładną czernią duże obszary. Spróbuj dodać 60% Cyjanu.


18.Tryby nakładania:

Nie jesteś ograniczony tylko do trybów nakładania warstw. Różnych trybów możesz używać także podczas malowania wybierając je z palety opcji narzędzia Paintbrush (Pędzel).


19.Przezroczystości pędzla:

Zmień wartości Opacity (Krycie) dla pędzla i innych narzędzi wpisując liczby 1 i 0. Wartość 1, to 10 procent nieprzezroczystości, a 0 to 100% nieprzezroczystości.


20.Centrowanie warstw:

Podczas przemieszczania warstwy z jednego dokumentu do drugiego, przytrzymaj klawisz Shift - w ten sposób automatycznie wycentrujesz przemieszczaną warstwę w nowym dokumencie.


21.Wybieranie rozdzielczości?:

Jaka rozdzielczość wymagana jest przy obrazach przeznaczonych do druku? W drukarni dowiedz się, jaką wprowadzić wartość dla parametru Frequency (Liniatura), następnie pomnóż liczbę lpi przez 1,5 lub 2, aby otrzymać dokładną rozdzielczość obrazu w dpi.


22.Grupy wycinania:

Klikając z wciśniętym klawiszem Alt/Option pomiędzy dwoma warstwami połącz je w grupę wycinania. Dolna warstwa stanie się wtedy przezroczystą maską dla warstwy znajdującej się nad nią.


23.Wszystkie warstwy (Use All Layers):

Opcja ta znajduje się na palecie opcji narzędzia Clone (Stempel). Po zaznaczeniu tej opcji możesz pobierać próbkę, która ma zostać skopiowana z wszystkich oddzielonych warstw takjak by byty one spłaszczone. Opcja ta znajduje się także na paletach narzędzi Bucket (Wiadro z farbą. Magic Wand (Magiczna Różdżka) i Blur (Rozmycie).


24.Ścieżki, a 3D:

Wielu projektantów używa programów 3D do modelowania, a Photoshopa do wprowadzania poprawek w gotowych renderingach. Jednak w Photoshopie możesz stworzyć i wyeksportować ścieżkęwektorową, która posłuży do wytłoczenia trójwymiarowego obiektu - w takim przypadku dodatkowy pakiet do grafiki wektorowej jest niepotrzebny.


25.Rozmiar pędzla:

Aby zmienić sposób, w jaki wyświetlany jest pędzel wybierz File/Preferences/DisplayandCursor (Plik/Preferencje/Wyświetlanie i kursory) i w oknie dialogowym zaznacz czy chcesz pracować z kursorem standardowym, precyzyjnym, czy takim, który będzie miał rozmiar pędzla.


26.Krzywe linie pomocnicze:

Jeżeli chcesz stworzyć ukośne lub zakrzywione linie pomocnicze stwórz je przy pomocy ścieżek. Narysuj je przy pomocy narzędzia Pen (Pióro) i zapisz (opcja Save Path z menu palety Paths). Aby ukryć daną ścieżkę wystarczy ją wyłączyć klikając z boku.


27.Własne pędzle:

Dowolne, wcześniej narysowane kształty lub fragmenty obrazu mogą posłużyć jako końcówki pędzla. W tym celu zaznacz selekcją fragment obrazu i z menu palety Brushes (Pędzle) wybierz opcję Define Brush (Zdefiniuj pędzel).


28.Linie pomocnicze (Guides):

Większość obiektów w Photoshopie przyciągana jest do linii pomocniczych. Klikając na linijce (Rulers) i przeciągając myszkę w dół wprowadź linię pomocniczą (aby włączyć linijki wciśnij Control/Command+R). Aby przemieszczać linię pomocnicza. wciśnij Control/Command, natomiast jeżeli chcesz, żeby linia pomocnicza przemieszczała się według podziałki na linijce wciśnij także klawisz Shift.


29.Siła nacisku:

Jeżeli używasz tabletu graficznego nie zapomnij o zaznaczeniu opcji Pressure (Nacisk), która znajduje się na palecie Options (Opcje). Efekty generowane przez narzędzia Smudge (Smużenie), Blur (Rozmyj) i Airbrush (Aerograf) są wrażliwe na nacisk.


30.Narzędzie Measure:

Aby w obrazie zmierzyć odległość i kąt pomiędzy dwoma punktami, wybierz narzędzie Mesure (Miarka) i przeciągnij nim pomiędzy tymi punktami. Wszystkie dane wyświetlane są na palecie Info.


31.Precyzyjne narzędzia:

Aby włączyć precyzyjny tryby wyświetlania kursora, który pozwoli Ci operować narzędziem z większą precyzją wciśnij klawisz Caps Lock. Dzięki temu nie musisz tracić czasu na otwieranie okna Preferences (Preferencje).


32.Renderowanie tekstu:

Edytowalny tekst w wersji 5.0 stanowił duży krok w rozwoju Photoshopa. jednak dopóki nie wykonasz polecenia Layer/Type/Render Layer (Warstwa/Warstwa Tekstowa/Renderuj warstwę) nie możesz nakładać filtrów na taki tekst.


33.Tekst na krzywej:

Aby nasz tekst został wpisywany na krzywej, narysuj ją przy pomocy narzędzia Pen. Następnie narysowaną ścieżkę skopiuj i wklej do Illustratora lub FreeHanda. Wpisz tekst i z powrotemskopiuj go i wklej do Photoshopa.


34.Klonowanie z warstwami dopasowania:

Jeżeli używasz narzędzia Clone (Stempel) z włączona opcją Use All Layers (Wszystkie warstwy) i w obrazie znajduje się aktywna warstwa Adjustment Layers, to klonowany obszar będziemiał nieprawidłowy odcień. Dlatego przed pobraniem próbki wyłącz warstwę dopasowania i włącz ją dopiero po wyretuszowaniu obrazu.


35.Selekcja na podstawie zakresu kolorów:

Czy zdarzało Ci się spędzać godziny na poprawianiu źle naświetlonych lub słabo zeskanowanych zdjęć? Jeżeli tak to wybierz Select/Color Range (Zaznacz/Zakres koloru) i aby zaznaczyć obszary z błędami prześwietlenia lub niedoświetlenia z rozwijalnego menu wybierz opcję Highlights (Światła) lub Shadows (Cienie).Zmiękcz selekcję (opcja Feather) następnie aby wyregulować partie cieni lub świateł włącz okno dialogowe Levels (Poziomy).


36.Łączenie palet:

Aby zgrupować dwie palety przeciągnij jedną z nich na drugą. Aby schować paletę odłącz ją od grupy i kliknij na kwadracik Close.


37.Łączenie ścieżek i selekcji:

Jeżeli w dokumencie znajduje się aktywna selekcja, to możesz ją połączyć ze ścieżką klikając z wciśniętym klawiszem Option/Alt na przycisk Load As Selection (Wczytaj ścieżki jako zaznaczenie) znajdujący się na dole palety Paths (Ścieżki). W oknie dialogowym możesz wybrać sposób, w jaki zostaną połączone selekcja i ścieżka - usunięcie, dodanie, odjęcie lub przecięcie z istniejącą selekcją.


38.Skompresowane kanały:

Nie zapisuj obrazów z wieloma kanałami w formacie TIFF. Rodzimym format Photoshopa (PSD) korzysta z lepszych metod kompresji, szczególnie w przypadku plików o niewielkich rozmiarach.


39.Wymuszona selekcja:

Jeżeli chcesz wyznaczyć selekcję, która będzie idealnym kwadratem lub okręgiem to podczas zaznaczania je) przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift. Przytrzymując klawisze Shift+Option/Alt tworzysz selekcję od środka.


40.Stykówka:

W wersji 5.5 mamy możliwość tworzenia stykówek i mini galerii przeznaczonych na strony WWW. Stykówka jest to seria miniaturek zdjęć pochodzących z jednego katalogu i ułożonych na jednej kartce papieru. Aby zrobić stykówkę wybierz File/Automate/Contact Sheet (Plik/Automatyzuj/Stykówka II).


41.Ciągłe wymazywanie:

Na palecie narzędzia Background Eraser (Gumka Tła) z menu Sampling (Próbkowanie) wybierz opcję Continuous (Ciągłe). Dopóki krzyżyk znajdujący się w środku kółeczka nie będzie najeżdżał nad fragmenty obrazu, które chcesz zachować to narzędzie będzie się przystosowywało do zmiany kolorów tła podczas przeciągania nim nad obrazem.


42.Skopiuj i wklej:

Ciągle szukasz sposobu na usunięcie rys i skaz? Zatem zaznacz selekcją nienaruszony obszar, skopiuj go i wklej, a następnie przy pomocy na rzędzia Move (Przesunięcie) z wciśniętym klawiszem Option/Alt przeciągnij wklejoną kopię na uszkodzone obszary.


43.Kopiowanie maski:

Jeżeli używasz Photoshopa 4 to niemożesz skopiować maski z jednej warstwy na drugą. Zamiast tego możesz kliknąć z wciśniętym klawiszem Command/Control na oryginalną maskę, żeby wczytać ją jako selekcję, wybrać nowa warstwę i kliknąć na ikonę New Layer Mask (Utwórz Maskę warstwy). W ten sposób automatycznie zamienisz selekcję na maskę.


44.Kadrowanie:

W jednej operacji możesz połączyć kadrowanie z korektą krzywizn. Przy pomocy narzędzia Crop (Kadrowanie) ustaw ramkę kadrowania, a następnie umieść kursor na jednej z jej krawędzi i przeciągnij myszkę.W ten sposób przekręcisz ramkę kadrowania.


45.Kolory na krzywej:

Po otwarciu okna dialogowego Curves (Krzywe), Photoshop automatycznie włącza narzędzie Eyedropper (Kroplomierz). Użyj tego narzędzia do zaznaczenia koloru w obrazie i sprawdź jego pozycję na krzywe) znajdującej się w oknie dialogowym.


46.Przecinanie ścieżek:

Czy zastanawiałeś się jak w Photoshopie, w którym nie ma narzędzia Scissors przeciąć ścieżkę? Cóż, wystarczy stworzyć trzy punkty leżące blisko siebie, a następnie skasować ten, który leży pośrodku.


47.Edycja CMYK:

Czy wiesz, że przez menu View (Widok) możesz podglądać obraz w trybie RGB i CMYK dla systemów Windows i Mac? Zauważ jednak, że jeżeli obraz docelowo będzie w trybie CMYK to lepiej rozpocząć pracę w tym właśnie trybie.


48.Gradienty CMYK:

Tworząc gradienty w modelu CMYK otrzymujesz o wiele lepsze rezultaty niż jeżeli tworzysz je w modelu RGB i później konwertujesz na CMYK.


49.Najpierw odznacz:

Czy zdarza Ci się, że wszystkie narzędzia malujące czy filtry po prostu nie działają? I ciągle nie możesz dojść, jaka jest tego przyczyna? W takim przypadku spróbuj wcisnąć Command/Ctrl+D (Deselect). W ten sposób odznaczysz selekcję, o której mogłeś zapomnieć. Nie martw się innym też to się zdarza - nawet często.


50.Majsterkowanie przy gradientach:

Aby stworzyć własny gradient kliknij na przycisk Edit (Edycja), który znajduje się na palecie Gradient Options (Opcje gradientu). Wciśnij przycisk New (Utwórz), wpisz nazwę gradientu i dwukrotnie klikając na wiaderkach z farbą wprowadź kolory. Klikając pod paskiem gradientu możesz dodać więcej kolorów.


51.Punkty:

Aby stworzyć przerywane pociągnięcia, podwójnie kliknij na ikonę pędzla i w oknie dialogowym, które się pokaże dla parametru Spacing (Odstępy) wprowadź wartość większą niż 25%.


52.Rysowanie z środka:

Jeżeli podczas zaznaczania okrągłej lub kwadratowej selekcji wciśniesz w klawisz Option/Alt, to Photoshop zacznie tworzyć tę selekcję od środka, a nie z narożnika.


53.Cienie:

Aby rzucane cienie były jaśniejsze i bardziej realistyczne, użyj trybu Multlpły i zmniejsz krycie warstwy do 70%. Ten sam efekt możesz uzyskać przy pomocy okna dialogowego Levels (Poziomy) przesuwając czarny suwak na pasku Output levels (Poziomy wyjścia) do wartości 200.


54.Pełne odcienie szarości:

Do konwersji kolorowego zdjęcia na odcienie szarości, użyj opcji Channel Mixer (Mikser kanałów) i zaznacz opcję Monochrome (Monochromatycznie). Dzięki wszystkim informacjom zawartym w kolorowych kanałach będziesz mógł maksymalnie zwiększyć ilości szczegółów w światłach i cieniach obrazu.


55.Stały rozmiar kadrowania:

Na palecie Crop Options (Opcje kadrowania) zaznacz opcję Fixed Target Size (Stała wielkość celu). W oknach tekstowych określ wymiary. Teraz podczas kadrowania Photoshop utrzyma stałe proporcje oraz zmieni obraz zgodnie z określoną rozdzielczością.


56.Niedoświetlenie:

Niedoświetlone tony średnie i szczegóły w cieniach można poprawie przez zapisanie kopii obrazu w odcieniach szarości. Następnie wczytanie kanału Black z tej kopii jako selekcji i wybieranie Edit/Fill (Use: 50% Grey, Mode: Color Dodge) Edycja/Wypełnij (Użyi: 50% szarości).


57.Grymaśne tło:

Czy tło w Twoim obrazie nie jest tak białe, jak być powinno? W takim przypadku używając suwaków z okna dialogowego Levels (Poziomy) podziel odpowiednio histogram.


58.Zmiany z historii:

Jest jeszcze jeden łatwy sposób na naprawę zdjęć. W celu usunięcia zabrudzeń użyj filtra Dust&Scratches (Kurz i rysy) z odpowiednio wysokimi parametrami. Do symulacji ziarna błony filmowej użyj filtra Noise (Szum), wykonaj nowe zdjęcie (Snapshot) i wykorzystaj je do usunięcia skaz z oryginalnego zdjęcia przy pomocy pędzla History Brush.


59.Levels (Poziomy):

Aby przyciemnić cienie i rozjaśnić światła, w oknie Levels przeciągnij dwa zewnętrzne suwaki do środka. Na końcu w celu ustawienia średnich tonów przeciągnij środkowy suwak.


60.Soczysta grafika:

Wydrukowanie średnich tonów w czarno-białych lub kolorowych obrazach może wypaść pomyślnie jedynie przy rozdzielczości 200-300 dpi. W przeciwieństwie do 1-bitowej grafiki kreskowej. Gdzie każdy piksel jest albo czarny albo biały, dobre rezultaty otrzymasz tylko wprowadzając rozdzielczość skanowania taką samą, jak rozdzielczość druku.


61.Rozmiar dla druku:

Otwórz okno Image Size (Wielkość obrazka), odznacz opcję ponownego próbkowania (Resample Image) i wpisz rozdzielczość, w której będziesz drukował. Teraz zaznacz opcję Resample Image i w celu przeskalowania obrazu zmień wartości w oknach rozmiarów.


62.Słabe cienie:

Przy pomocy okna dialogowego Color Rangę (Zakres Koloru) zaznacz w obrazie partię cieni, średnich tonów lub świateł, zmiękcz selekcję (Feather) i przejdź do ustawień jasności i kontrastu (Brightness&Contrast). Teraz popraw zbyt słabe światła lub cienie.


63.Prostowanie skanów:

Narzędziem Measure możesz wyznaczać kąt obrotu. Narysuj nim pionową linię i wybierz Rotate Canvas/Arbitrary (Obróć obszar roboczy/Swobodnie). Photoshop sam wprowadzi odpowiedni kąt obrotu.


64.Punkty ścieżki:

Czasami punkty kontrolne ścieżki mogą zniknąć, a Ty pewnie zastanawiasz się ,jak je przywrócić. Po przełączeniu się do trybu pełnoekranowego (klawisz F lub środkowy przycisk znajdujący się w dolnej części palety narzędziowej) powinieneś je znowu zobaczyć.


65.Edycja wielu kanałów:

Jeżeli zdecydujesz się na edycję kilku różnych kanałów przy pomocy krzywych, to zanim włączysz okno dialogowe (Curves), kliknij na każdym z kanałów razem z wciśniętym klawiszem Shift. Tym sposobem uzyskasz pożądany efekt.


66.Edycja efektów warstwy:

Efekty warstwy są reedytowalne i szczególnie nadają się do zmian wyglądu warstw tekstowych, jednak niemożliwe jest nakładanie filtrów i malowanie na warstwach tekstowych dopóki, dopóty nie zostaną one przekształcone na zwykłe warstwy. Aby to zrobić, wybierz Layer/Type Layer/Render (Warstwa/Warstwa Tekstowa/Renderuj warstwę).


67.Wydajne indeksowanie:

Poprzez zmianę trybu na Indexed Colour (Kolory Indeksowane) możesz zmniejszyć rozmiary plików. Odnosi się to szczególnie do obrazów posteryzowanych lub tych, w których znajdują się duże obszary jednolitego koloru.


68.Wydzielanie z tła:

Extract Image (Wydziel) to nowe polecenie Photoshopa 5.5, które idealnie nadaje się do wycinania skomplikowanych obiektów z tła takich jak np. włosy, sierść i itp. Najpierw musisz obrysować skomplikowany kontur, a następnie wypełnić obszar, który chcesz zachować.


69.Zmiękczanie:

Aby osiągnąć łagodne przejście ze zmiękczonego obszaru maski do pozostałej części w odniesieniu do poprzedniej porady, to "wtop" selekcję, którą wykonałeś w trybie szybkiej maski.


70.Szybsza zmiana przezroczystości pędzla:

Szybkie wciśnięcie dwóch kolejnych liczb zmieni wartość Opacity (Przezroczystość) zgodnie z "wstukanymi" liczbami. Aby zmienić przezroczystość pędzla na 28 procent, wciśnij 2, a następnie szybko 8.


71.Aktualizacja fontów:

Po dodaniu nowych czcionek przy pomocy programu do zarządzania fontami, takiego jak ATM Deluxe, możesz w Photoshopie wymusić ich aktualizację bez konieczności wychodzenia z programu. W tym celu wystarczy podczas kliknięcia na narzędziu Text (Tekst) przytrzymać wciśnięty klawisz Shift.


72.Od stanu do obrazu:

Posługując się rozwijalnym menu palety History (Historia), możesz zmieniać dowolny stan znajdujący się na tej palecie w nowy dokument.


73.Tryby wyświetlania ekranu:

Wciskając klawisz F możesz przełączać się pomiędzy poszczególnymi trybami wyświetlania obrazu. Wciśnij klawisz F, a przełączysz się do trybu pełnoekranowego z paskiem menu, kolejne wciśnięcie spowoduje zniknięcie paska menu. Po następnym wciśnięciu powrócisz do stanu pierwotnego.


74.Alarm przestrzeni kolorów:

W trybie RGB z menu View (Widok) wybierz Gamut Warning (Alarm przestrzeni kolorów). Teraz kolory, które nie mogą być wydrukowane zostaną w obrazie zaznaczone na szaro.


75.Łączenie zadań:

Możesz łączyć zadania w grupy, które wyglądają jak foldery. Z menu palety Action (Zadania) wybierz opcję New Set (Nowy zestaw) i w oknie dialogowym wprowadź nazwę. Kliknij na OK. W palecie pojawi się nowy folder. Aby do zestawu dodać zadania znajdujące się na palecie, przeciągnij je pojedynczo nad nowy folder.


76.Chowanie miniaturek warstw:

Miniaturki warstw znajdujące się na palecie Layers pomagają w wizualnej identyfikacji warstwy oraz jej zawartości. W nazwach warstw wygodnie jest wpisywać słowa, które precyzyjnie określają ich zawartość. Dzięki temu wybierając z menu palety Layers opcję Palette Options (Opcje palety) i w oknie dialogowym opcję (Żaden) możesz wyłączyć wyświetlanie miniaturek. W ten sposób zaoszczędzić trochę czasu.


77.Ukrywanie palet:

Aby pozbyć się palet, które zaśmiecają ekran, wciśnij klawisz Tab. Ponowne wciśnięcie tego klawisza przywróci wszystkie palety. Szczególnie przydatne, kiedy chcemy podglądnąć efekty naszej pracy.


78.Światła i cienie:

Jeżeli w obrazie optujesz za uzyskaniem mocnych świateł i cieni, to użyj narzędzi Eyedropper (Kroplomierz), znajdujących się w oknach dialogowych Levels (Poziomy) i Curves (Krzywe). Kroplomierzem wyznaczającym czerń kliknij w najciemniejszym fragmencie obrazu, a kroplomierzem wyznaczającym biel kliknij w najjaśniejszym miejscu obrazu.


79.Lekcja historii:

Nie zapominaj, że po zamknięciu obrazu skasujesz wszystkie pozycje z palety History wraz z nowymi zdjęciami (Snapshots) - istnieją one tylko wtedy, gdy otwarty jest obraz.


80.Wideo film:

Jakość pojedynczych klatek z filmu wideo jest naprawdę kiepska, jeżeli masz klatki z klipu. w którym nie ma ruchu, to połącz kilka z nich używając trybów nakładania warstw. W ten sposób zmniejszysz ilość szumów, jednocześnie zwiększysz ilość i jakość szczegółów.


81.Do i od:

Dowolną selekcję możesz zmniejszać lub powiększać przy pomocy opcji Expand/Contact (Rozszerzanie/Zawęź), które znajdują się w menu Select (Zaznacz). Szczególnie przydatne do usuwania nie wygładzonych krawędzi.


82.Zwiększanie kontrastu:

Poprzez zduplikowanie warstwy i nałożenie jej w trybie Overlay możesz wzmocnić słaby kontrast i "wyprane kolory". Powinno to także pomóc w zachowaniu ważnych szczegółów, które mogą zniknąć podczas ustawiania jasności i kontrastu.


83.Wycinanie selekcji:

Zaznacz selekcją dowolny obszar. Przejdź do palety Channels (Kanały) i kliknij na jednym z kanałów razem z wciśniętym] klawiszami Shift+Option+Control/Command. Spowoduje to zaznaczenie miejsc, w których bieżąca selekcja pokrywa się z obszarami kanału i które mogą być zaznaczone (czyli wszystkie obszary oprócz czarnych).


84.Niewidoczne warstwy:

Zapisując kopię obrazu, na którym aktualnie pracujesz, Photoshop zapisze tylko te warstwy, które są widoczne. W nowej zapisywanej kopii pliku wszystkie wyłączone (niewidoczne) warstwy zostaną skasowane.


85.Filtry czarno-białe:

Fani monochromatycznych obrazów mogą imitować działanie żółtego, zielonego i czerwonego filtra poprzez zaznaczenie opcji Monochrome (Monocnromatycznie) w oknie dialogowym Channel Mixer (Mikser kanałów), jeżeli chcesz imitować czerwony filtr, to zwiększ wartość kanału czerwonego i zmniejsz wartości dla pozostałych kanałów.


86.Osłabianie efektu:

Po nałożeniu filtra, w celu ustawienia jego intensywność i trybu w jakim zostanie nałożony na obraz z menu Filter (Filtr) wybierz opcję Fade (Zanik).


87.Wypełnianie tekstu:

W jaki sposób możesz wypełnić tekst gradientem lub obrazem bez konieczności renderowania go i tym samym tracenia możliwości jego edycji? Wpisz czarny tekst na warstwie, a na warstwie znajdującej się wyżej umieść kolor lub obraz, który posłuży jako wypełnienie. Następnie obydwie warstwy połącz w grupę wycinania (kliknij z klawiszem Alt/Option pomiędzy tymi warstwami).


88.Pędzel Historii:

Aby na obrazie malować efektami pochodzącymi z nowego zdjęcia (Snapshot), użyj narzędzia Pędzel Historii. Na przykład zmieniając ustawienia okna dialogowego Levels popraw nasycenie i szczegóły w cieniach obrazu, a następnie "wmaluj" te zmiany w wybranych miejscach obrazu.Pobieranie 141.84 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna