Poszukiwanie: zamówienia publicznego

Nazwa zamówienia publicznego
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie–Koźlu ul. 4 Kwietnia 47-200 Kędzierzyn Koźle
Umowa w sprawie zamówienia publicznego
- Zamówienie publiczne w formie konkursu ofert w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro
§ 6 Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- Załącznik do zarządzenia nr /2016 Prezesa arimr z dnia
§ 6 Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- Załącznik do zarządzenia nr /2018 Prezesa arimr z dnia r. Umowa o przyznaniu pomocy Nr
§ 6 Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- Umowa o przyznaniu pomocy Nr
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują następujące środki prawne
- Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przesyłać
- Część zamówienia nr 1 Odzież jednorazowa
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują następujące środki prawne
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenia mienia I odpowiedzialności cywilnej sp zzoz w Lipsku
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują następujące środki prawne
- Przedmiotem zamówienia ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej I ubezpieczenia komunikacyjne
Projekt realizowany będzie na podstawie następujących postepowań o udzielenie zamówienia publicznego
- Plan inwestycyjny regionalnych inwestycji terytorialnych dla radomskiego obszaru strategicznej interwencji
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują następujące środki prawne
- W starachowicach
Spzzoz. XII. 381. 18-2/2016 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Spzzoz. XII. 381. 18-2/2016 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 209 000 euro na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
1.1 Mb. 3
czytać
Spzzoz. XII. 381. 12-2/2015 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Spzzoz. XII. 381. 12-2/2015 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 207 000 euro na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
1.3 Mb. 3
czytać
Spzzoz. XII. 381. 18-3/2016 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Spzzoz. XII. 381. 18-3/2016 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
0.56 Mb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego (siwz) na dostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologiiSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego (siwz) na dostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
0.76 Mb. 9
czytać
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoPostępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż 30 tys. Euro
130.5 Kb. 1
czytać
Drobny sprzęt medyczny 2016” znak sprawy: zp 11/2016 Pismo Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoDrobny sprzęt medyczny 2016” znak sprawy: zp 11/2016 Pismo Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą Drobnego sprzętu medycznego
85.92 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nazwa zamówienia publicznegoSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia nazwa zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
127.79 Kb. 1
czytać
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb pzoz w Starachowicach Odpowiedzi na pytania: Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 9Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb pzoz w Starachowicach Odpowiedzi na pytania: Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 9
Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 29892-2012
0.51 Mb. 1
czytać
Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Dubois 8, na podstawie art. 38 ust I ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
110.5 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia goosiP/1/2019Specyfikacja istotnych warunków zamówienia goosiP/1/2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art
484 Kb. 4
czytać
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego naSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
4.54 Mb. 27
czytać
Ja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoJa istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
0.9 Mb. 10
czytać
Ja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoJa istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
1.05 Mb. 10
czytać
Oatzp. 72. 13. 2016 Załącznik nr do siwz załącznik nr do formularza oferty oferowane warunki ubezpieczenia przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego naOatzp. 72. 13. 2016 Załącznik nr do siwz załącznik nr do formularza oferty oferowane warunki ubezpieczenia przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz członków ich rodzin”, oświadczamy, że
273.26 Kb. 3
czytać
Oatzp. 72. 13. 2016 Załącznik nr do siwz załącznik nr do formularza oferty oferowane warunki ubezpieczenia przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego naOatzp. 72. 13. 2016 Załącznik nr do siwz załącznik nr do formularza oferty oferowane warunki ubezpieczenia przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz członków ich rodzin”, oświadczamy, że
338.5 Kb. 3
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   103
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu