Poszukiwanie: trybie przetargu

formularz ofertowy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
- Dostawa wyposażenia medycznego
formularz ofertowy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
- O wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników opi pib oraz członków ich rodzin
Ogłoszenie o przetargu
- Decyzja nr 02/2013
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec
dla przetargu nieograniczonego
- Szpital Kliniczny im
formularz ofertowy dla przetargu nieograniczonego
- Siwz nowela 2016 duża
FORMULARZ OFERTOWY do przetargu 354/BŁiI/18/TJ
- Komenda głÓwna policji
Praca w trybie kratowym
- SzczegóŁowy opis wybranych elementów sprzętu I oprogramowania – dotyczy częŚci I zamówienia
Kontrole w trybie doraźnym
- Zarząd województwa zachodniopomorskiego instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym województwa zachodniopomorskiego 014-2020 Zasady w zakresie
Praca w Trybie specjalistycznym
- Ats8600 2015 user guide Polish
Trybie przetarguTrybie przetargu
Nr 291/mon ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie zasad I trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy
0.52 Mb. 3
czytać
Załącznik nr 2 do Warunków przetarguZałącznik nr 2 do Warunków przetargu
W związku z ogłoszeniem o postępowaniu nr referencyjny iu/439/X-39/UZ/prz/dos/K/2011 prowadzonym w trybie przetargu
84 Kb. 1
czytać
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
Ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
140.46 Kb. 3
czytać
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
Ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
178.23 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu w trybie określonym w art. 701 – 705Załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu w trybie określonym w art. 701 – 705
Załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu w trybie określonym w art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego dot projektu pt. „Zakup nowoczesnego rozwiązania klasy erp wraz z integracją z eksploatowanym systemem klasy his eskulap oraz zakup modułu Medycyna Pracy systemu
60.5 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do siwz dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr skizp-gp/28/2008 w trybie przetargu nieograniczonego ofertaZałącznik nr 1 do siwz dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr skizp-gp/28/2008 w trybie przetargu nieograniczonego oferta
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr skizp-gp/28/2008 w trybie przetargu nieograniczonego
1.53 Mb. 2
czytać
Formularz ofertowy w trybie przetargu nieograniczonegoFormularz ofertowy w trybie przetargu nieograniczonego
87.2 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r nr 223 poz. 1655 z późn zm.), zwaną dalej ustawą Pzp
0.55 Mb. 4
czytać
Załącznik nr 3 do siwzZałącznik nr 3 do siwz
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn
10.38 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 3 do siwzZałącznik nr 3 do siwz
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn
17.95 Kb. 1
czytać
„z a t w I e r d z a m”„z a t w I e r d z a m”
W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
159.97 Kb. 1
czytać
Zmodyfikowany formularz ofertowyZmodyfikowany formularz ofertowy
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
68.72 Kb. 1
czytać
Znak postępowania: zp-271-4/18Znak postępowania: zp-271-4/18
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
68.7 Kb. 1
czytać
Cena specyfikacji …Cena specyfikacji …
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
162.01 Kb. 5
czytać
Znak postępowania: zp-271-4/18Znak postępowania: zp-271-4/18
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
91.5 Kb. 1
czytać
„z a t w I e r d z a m”„z a t w I e r d z a m”
W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
0.58 Mb. 6
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu