Poszukiwanie: strategii rozwoju

Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego ze Strategią Rozwoju Powiatu Śremskiego
- Raport o stanie
Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego ze Strategią Rozwoju Powiatu śremskiego
- Stowarzyszenie lider zielonej wielkopolski lokalna strategia rozwoju lgd lider zielonej wielkopolski
i. charakterystyka pogórzańskiego stowarzyszenia rozwoju (lgd) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (lsr)
- Lokalna strategia rozwoju pogórzańskiego stowarzyszenia rozwoju
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
- I inwestycyjnych
„Plan uporządkowania strategii rozwoju”
- Informacja Rządu na temat polityki rozwoju
partycypacyjny charakter lokalnej strategii rozwoju
- Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośĆ na lata 2014-2020
Strategii rozwoju dla województwa mazowieckiego
- Zarząd Powiatu w Jarocinie
Informacja Rządu na temat polityki rozwojuInformacja Rządu na temat polityki rozwoju
Plan uporządkowania strategii rozwoju” – propozycja ograniczenia obowiązujących strategii rozwoju oraz określenia najważniejszych obszarów strategicznych docelowych strategii rozwoju
264.46 Kb. 4
czytać
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Źródło” Informacja dodatkowa do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działań „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Źródło” Informacja dodatkowa do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działań „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
344 Kb. 2
czytać
Regulamin naboru wniosków nr 4/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska gryf”Regulamin naboru wniosków nr 4/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska gryf”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
69.5 Kb. 1
czytać
Regulamin konkursu fotograficzno-plastycznego ptRegulamin konkursu fotograficzno-plastycznego pt
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki pochodzą z Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego opracowanej w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa
0.89 Mb. 3
czytać
Lokalne kryteria wyboru operacji dla Działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projektyLokalne kryteria wyboru operacji dla Działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty
Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych I szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju
0.62 Mb. 4
czytać
Lokalne kryteria wyboru operacji dla Działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projektyLokalne kryteria wyboru operacji dla Działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty
Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych I szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju
213.64 Kb. 2
czytać
Lokalne kryteria wyboru operacji dla Działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projektyLokalne kryteria wyboru operacji dla Działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty
Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych I szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju
36 Kb. 1
czytać
Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”Zarząd województwa śWIĘtokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
99 Kb. 1
czytać
Instrukcja wypełniania ankiety monitorującej postęp realizacji lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”Instrukcja wypełniania ankiety monitorującej postęp realizacji lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”
Poniżasz ankieta ma na celu monitorowanie sposobu osiągnięcia wskaźników realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
253.5 Kb. 1
czytać
Cele ogólne I szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju oraz planowane przedsięwzięcia służące osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacjeCele ogólne I szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju oraz planowane przedsięwzięcia służące osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje
Załącznik do wniosku o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
5.32 Mb. 2
czytać
Ankieta monitorująca realizację operacji objętych dofinansowaniem ze środków efrrow w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”Ankieta monitorująca realizację operacji objętych dofinansowaniem ze środków efrrow w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”
Poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
496.5 Kb. 2
czytać
Ankieta monitorująca skierowana do beneficjentów działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”Ankieta monitorująca skierowana do beneficjentów działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Uprzejmie prosi o rzetelne wypełnienie niniejszej ankiety skierowanej do beneficjentów działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach prow na lata 2007-2013
53.73 Kb. 1
czytać
Karta zgłoszenia udziału w szkoleniu dla wnioskodawców poddziałania 9. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Karta zgłoszenia udziału w szkoleniu dla wnioskodawców poddziałania 9. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
111.5 Kb. 1
czytać
Karta zgłoszenia udziału w szkoleniu dla wnioskodawców poddziałania 9. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Karta zgłoszenia udziału w szkoleniu dla wnioskodawców poddziałania 9. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
113 Kb. 1
czytać
Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „małych projektów”, tjZarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „małych projektów”, tj
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „małych projektów”, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3
107 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   114
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu