Poszukiwanie: specyfikacja istotnych

specyfikacja istotnych
- Specyfikacja istotnych
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- 197/ore/PN/2017 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Szpital specjalistyczny
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Atrakcyjnie I nowocześnie kształceni zawodowo w powiecie oleskim
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Grant agreement project no.: 315902; fp7-people-2012-itn „decision-making within cells and differentiation entity therapies”
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Urząd Miejski
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Numer zamówienia : iii/DT/23110/ Pn-12/2008
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Sosnowiec, 29
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Zarząd dróg I zieleni w gdańsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Oznaczenie sprawy
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Zarząd Dróg I Zieleni w Gdańsku Działający w imieniu Gminy Miasta Gdańsk
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
0.73 Mb. 6
czytać
ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, siwz lub specyfikacją
308 Kb. 3
czytać
ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, siwz lub specyfikacją
297.55 Kb. 2
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja istotnych warunkóWSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja istotnych warunkóW
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn zm.)
1.44 Mb. 14
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja istotnych warunkóWSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja istotnych warunkóW
Ubezpieczenie grupowe na życie pracownikóW, wspóŁMAŁŻonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników urzędu miejskiego w szczuczynie oraz jednostek organizacyjnych gminy szczuczyn
1.41 Mb. 15
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony nr 06/PN/12 na dostawę endoprotez I implantów zespalających uzupełniająCYSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony nr 06/PN/12 na dostawę endoprotez I implantów zespalających uzupełniająCY
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie siwz) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne I formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty
238 Kb. 1
czytać
Siwz wsz w BiałymstokuSiwz wsz w Białymstoku
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nazywana jest dalej siwz lub Specyfikacją
1.43 Mb. 12
czytać
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoDotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nazywana jest dalej siwz lub Specyfikacją
0.54 Mb. 9
czytać
Przedmiotem zamówienia ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej I ubezpieczenia komunikacyjnePrzedmiotem zamówienia ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej I ubezpieczenia komunikacyjne
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nazywana jest dalej siwz lub Specyfikacją
1.52 Mb. 14
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwroty mają następujące znaczenie
337.5 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „specyfikacją”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „specyfikacją”
Ubezpieczenie grupowe pracownikóW, wspóŁMAŁŻonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników starostwa powiatowego w starachowicach oraz jednostek organizacyjnych powiatu starachowickiego”
2.27 Mb. 21
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Nazwa Wykonawcy
8.22 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
T r a d y c y j n I e p r o f e s j o n a L n I l e c z y m y z p a s j ą o p I e k u j e m y s I ę z t r o s k ą
0.94 Mb. 7
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony do kwoty 60. 000 Euro powiat poznański ul. Jackowskiego 18Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony do kwoty 60. 000 Euro powiat poznański ul. Jackowskiego 18
Euro, na podstawie art. 10 ust zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”
283 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony powyżej 60. 000 Euro powiat poznański ul. Jackowskiego 18Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony powyżej 60. 000 Euro powiat poznański ul. Jackowskiego 18
Euro, na podstawie art. 10 ust zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”
329 Kb. 5
czytać
Znak sprawy: zp/O/uci/731/2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej zwana „specyfikacją”Znak sprawy: zp/O/uci/731/2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej zwana „specyfikacją”
Postępowanie niniejsze prowadzone na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 7161,poz1078 I nr 182, poz. 1228 tekst jednolity) – dalej „pzp”
247.47 Kb. 2
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu