Poszukiwanie: realizacji operacji

III Cele pośrednie i końcowe operacji oraz motywy realizacji operacji
- Biznesplan dla poddziałania
§3 Warunki realizacji operacji
- „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Koszty realizacji operacji
- Iw-1 413 mp instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Koszt realizacji operacji
- Iw-1 321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki I ludności wiejskiej objętego prow na lata 2007-2013”
§3 Warunki realizacji operacji
- Nazwa Partnera, z siedzibą w adres: nip regon1 zwanym dalej „Partnerem ksow”
Forma realizacji operacji
- Instrukcja wypełnienia „Formularza wniosku o wybór operacji do realizacji w ramach
Grupa docelowa realizacji operacji
- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (lsr) na lata 2014 2020
Miejsce realizacji planowanej operacji
- Plan Odnowy Miejscowości
Miejsce realizacji planowanej operacji
- Plan Odnowy Miejscowości Brzostek na lata 2010-2018 spis treśCI
Oświadczenie o wysokości środków (O-3/173)Oświadczenie o wysokości środków (O-3/173)
Z budżetu państwa na finansowanie I wspóŁfinansowanie realizacji operacji/na sfinansowanie realizacji operacji
10.68 Kb. 1
czytać
Oświadczenie o wysokości środków (O-3/173)Oświadczenie o wysokości środków (O-3/173)
Z budżetu państwa na finansowanie I wspóŁfinansowanie realizacji operacji/na sfinansowanie realizacji operacji
10.77 Kb. 1
czytać
Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej lgdLokalna Grupa Działania „Zapiecek” formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej lgd
Nr informacji o zamiarze realizacji operacji własnych przez lgd „Zapiecek”
86 Kb. 1
czytać
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramachInstrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach
Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”
44.5 Kb. 1
czytać
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramachInstrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach
Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”
34.5 Kb. 1
czytać
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramachInstrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach
Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”
11.04 Kb. 1
czytać
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w OlsztynieUniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Wybrane zagadnienia z projektowania I realizacji operacji obróbkowych na przykładzie operacji frezowania
0.82 Mb. 4
czytać
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramachInstrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach działania 21 „Wdrażanie projektów współpracy”
10.37 Kb. 1
czytać
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramachInstrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach działania 21 „Wdrażanie projektów współpracy”
36 Kb. 1
czytać
Karta opisu operacjiKarta opisu operacji
Szczegółowy opis działań wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji operacji oraz ze wskazaniem zgodności z lokalnym kryteriami
25.31 Kb. 1
czytać
Karta opisu operacjiKarta opisu operacji
Szczegółowy opis działań wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji operacji oraz ze wskazaniem zgodności z lokalnym kryteriami
25.32 Kb. 1
czytać
Procedura oceny zgodności operacji z lsr, wyboru operacji przez lgd, odwołania od rozstrzygnięć RadyProcedura oceny zgodności operacji z lsr, wyboru operacji przez lgd, odwołania od rozstrzygnięć Rady
Zgodnie z § 2 ust. Statutu Stowarzyszenia lgd stolem wybór operacji przeznaczonych do realizacji należy do wyłącznej kompetencji Rady
124.91 Kb. 2
czytać
Formularz zgłoszeniowy udział w realizacji operacji własnej p n. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację I integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”Formularz zgłoszeniowy udział w realizacji operacji własnej p n. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację I integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Udział w realizacji operacji własnej p n. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację
124 Kb. 1
czytać
Załącznik dodatkowy do wniosku o dofinansowanie operacjiZałącznik dodatkowy do wniosku o dofinansowanie operacji
Szczegółowy opis działań wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji operacji oraz ze wskazaniem zgodności z lokalnym kryteriami
222.5 Kb. 1
czytać
„Oświadczenie do oceny operacji przez lgd” Ja, niżej podpisany/a„Oświadczenie do oceny operacji przez lgd” Ja, niżej podpisany/a
Promocja I informacja na temat realizacji operacji będzie oddziaływać na gmin/miejscowości objętych lsr
0.61 Mb. 2
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   126
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu