Poszukiwanie: ramach strategii

Realizacja strategii „Europa 2020” w ramach Krajowego Programu Reform
- Ministerstwo rozwoju regionalnego
Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przedsięwzięć
- Cele ogólne I szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju oraz planowane przedsięwzięcia służące osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje
Procedura składania wniosków aplikacyjnych o wsparcie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
- Charakterystyka lgd „Dunajec-Biała” jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lsr
Wskaźniki monitoringu i oceny realizowanych działań w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa świętokrzyskiego
- Ministerstwo Nauki I Informatyzacji
Załącznik nr 2. Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej
- Szczegółowy Opis Priorytetów rpo wm 2007-2013
Załącznik 2. Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej
- Województwo mazowieckie
Załącznik 2. Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej
- Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie Grantów w ramach poddziałania 9. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie Grantów w ramach poddziałania 9. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
114 Kb. 1
czytać
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie Grantów w ramach poddziałania 9. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie Grantów w ramach poddziałania 9. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
118.5 Kb. 1
czytać
Regulamin naboru wniosków nr 4/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska gryf”Regulamin naboru wniosków nr 4/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska gryf”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
69.5 Kb. 1
czytać
Ankieta monitorująca realizację operacji objętych dofinansowaniem ze środków efrrow w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”Ankieta monitorująca realizację operacji objętych dofinansowaniem ze środków efrrow w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”
Poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
496.5 Kb. 2
czytać
Umowa o powierzenie grantu nr … w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Umowa o powierzenie grantu nr … w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego
320 Kb. 1
czytać
Umowa o powierzenie grantu nr … w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Umowa o powierzenie grantu nr … w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego
322.5 Kb. 1
czytać
Stowarzyszenie „lgd 7- kraina Nocy I Dni”Stowarzyszenie „lgd 7- kraina Nocy I Dni”
Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 016 – 2020 z perspektywą do 2023 w ramach poddziałania 19. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow na
193.41 Kb. 1
czytać
Cele ogólne I szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju oraz planowane przedsięwzięcia służące osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacjeCele ogólne I szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju oraz planowane przedsięwzięcia służące osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje
Załącznik do wniosku o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
5.32 Mb. 2
czytać
Kryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż lgdKryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż lgd
W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
63.44 Kb. 1
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
338 Kb. 3
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
239.5 Kb. 1
czytać
Wartość dofinansowania: 159 340,00 zł Okres realizacji projektu: 01. 01. 2012 r. – 31. 12. 2012 r. Projekt realizowany w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”Wartość dofinansowania: 159 340,00 zł Okres realizacji projektu: 01. 01. 2012 r. – 31. 12. 2012 r. Projekt realizowany w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
Projekt realizowany w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa I rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
128 Kb. 1
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
172.3 Kb. 4
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
98.52 Kb. 1
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
92.96 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   127
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu