Poszukiwanie: ramach poddziałania

Numer i nazwa poddziałania
- Instrukcja 2 wersja word
Kryteria dla Poddziałania 7.3.3
- Spis treści 2 I. Kryteria wyboru projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4
Załącznik nr 4. Budżet LSR i Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020
- Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośĆ (lsr) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023
C. Poddziałania pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w pkt 2 lit. k
- Akt prawny
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
- Informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowych
Poświadczanie wydatków w ramach PO KL
- Zasady finansowania po kl
Organizacja pracy w ramach IP
- Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego po kl w województwie zachodniopomorskim
II. W ramach wkładu niepieniężnego
- Iw-1 413 mp instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Partnerstwo w ramach projektu
- Załącznik 8
Kryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż lgdKryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż lgd
W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
63.44 Kb. 1
czytać
Stowarzyszenie Lokalna Grupa RybackaStowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
Ow w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego
379 Kb. 1
czytać
Oświadczenie dotyczące korzystania w ramach poddziałania. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z uprawnieniaOświadczenie dotyczące korzystania w ramach poddziałania. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z uprawnienia
40.5 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 7 Procedury oceny wyboru wniosków lgd lasovia procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Załącznik Nr 7 Procedury oceny wyboru wniosków lgd lasovia procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż lgd
165.77 Kb. 2
czytać
Umowa o powierzeniu grantu nr w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Umowa o powierzeniu grantu nr w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Zawarta w dniu w Lyskach, pomiędzy
365.56 Kb. 2
czytać
Załącznik Nr 6 Procedury oceny wyboru grantobiorcy lgd lasovia procedura oceny I wyboru oraz rozliczania, monitoringu I kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przezZałącznik Nr 6 Procedury oceny wyboru grantobiorcy lgd lasovia procedura oceny I wyboru oraz rozliczania, monitoringu I kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
Procedura oceny I wyboru oraz rozliczania, monitoringu I kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
322.79 Kb. 3
czytać
Umowa nr /2017/G o powierzenie grantu na realizację ZadaniaUmowa nr /2017/G o powierzenie grantu na realizację Zadania
Zadania: realizowanego w ramach projektu grantowego – przedsięwzięcie nr w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
178.5 Kb. 1
czytać
Sztynwag, 29. 05. 2017 r. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia w ramach konkursu nr 3/2017Sztynwag, 29. 05. 2017 r. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia w ramach konkursu nr 3/2017
Ogłoszenia o naborze wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
1.01 Mb. 1
czytać
Sztynwag, 04. 06. 2018 r. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia w ramach konkursu nr 1/2018Sztynwag, 04. 06. 2018 r. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia w ramach konkursu nr 1/2018
Ogłoszenia o naborze wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
1.34 Mb. 1
czytać
Sztynwag, 04. 06. 2018 r. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia w ramach konkursu nr 2/2018Sztynwag, 04. 06. 2018 r. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia w ramach konkursu nr 2/2018
Ogłoszenia o naborze wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
1.34 Mb. 1
czytać
Procedury wyboru operacjiProcedury wyboru operacji
Schemat oceny operacji realizowanych indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż lgd w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
278.7 Kb. 3
czytać
Zapytanie ofertowe nr 1/WW/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci I Społeczności Wiejskiej „JĘdrekZapytanie ofertowe nr 1/WW/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci I Społeczności Wiejskiej „JĘdrek
Jakubowskie impresje muzyczne warsztaty wokalne, taneczne I instrumentalne dla lokalnych zespołów z terenu Gminy Jakubów, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach
489 Kb. 1
czytać
Kryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Kryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Preferuje się projekty w których oczekiwania wysokości poziom dofinansowania jest niższe od maksymalnej przewidzianej dla danego działania
51.65 Kb. 1
czytać
Kryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Kryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Preferuje się projekty w których oczekiwania wysokości kwoty dofinansowania jest niższe od maksymalnej przewidzianej dla danego działania
82.5 Kb. 1
czytać
Kryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Kryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Preferuje się projekty, w których oczekiwania wysokości kwoty dofinansowania jest niższe od maksymalnej przewidzianej dla danego działania
66.83 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   114
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu