Poszukiwanie: ramach działania

W ramach działania: 8.2 Działania informacyjne i promocyjne
- Terminarz Departamentu Rozwoju Regionalnego
konkurs otwarty w ramach Działania 9.2
- Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Działania podjęte w ramach programu na poziomie lokalnym
- Profilaktyka onkologiczna
Cele procesu rewitalizacji w ramach Działania 3.3. ZPORR
- Ministerstwo gospodarki, pracy I polityki społecznej
Panel zarządzania raportem – działania w ramach projektu
- Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Działania w zakresie ochrony środowiska w ramach programu operacyjnego
- Program wsparcia dla produkcji świeżych owoców I warzyw
Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach
- Sprawozdanie z Priorytetu
planowane działania przestrzenne, gospodarcze i społeczne w ramach priorytetowego projektu zintegrowanego
- Lokalny Program Rewitalizacji Nowa Sol
Określenie procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania
- Lokalna strategia rozwoju na lata 2009-2015
Procedura składania wniosków aplikacyjnych o wsparcie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
- Charakterystyka lgd „Dunajec-Biała” jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lsr
Działania podejmowane w 2010 r. w celu realizacji Strategii Rozwoju Kraju w ramach głównych dokumentów strategicznych
- Ministerstwo rozwoju regionalnego
Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Ciechanowca do realizacji w ramach Działania 3.4. PROW
- Plan odnowy
Tabela 1 Działania podejmowane w ramach planu Komunikacji RPOWP i ich wskaźniki na lata 2007-2013*
- Unia europejski fundusz rozwoju regionalnego
przedsięwzięcia realizowane w ramach działania 4.2 współpraca z innymi organizacjami w zakresie promocji i rozwoju kst- lgd
- Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych
Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „zielone siołO” w ramach działania 4Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „zielone siołO” w ramach działania 4
Lokalnej Grupy Działania „Orzyc Narew” w ramach działania 13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
204 Kb. 3
czytać
Protokół Nr 8 / 2010 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ziemia jędrzejowska gryf”Protokół Nr 8 / 2010 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ziemia jędrzejowska gryf”
Grupy Działania, w ramach ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie pomocy, w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty”, „Tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw”
53 Kb. 1
czytać
Jędrzejów, 30Jędrzejów, 30
Grupy Działania, w ramach ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie pomocy, w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty”, „Tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw”
53.5 Kb. 1
czytać
Wymagania dotyczące dowodów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach działania prow 2007-2013 „UŁatwianie startu młodym rolnikom”Wymagania dotyczące dowodów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach działania prow 2007-2013 „UŁatwianie startu młodym rolnikom”
Ułatwianie ”, musi on wziąć pod uwagę to, że przy rozliczeniu operacji w ramach działania „Modernizacja ” obowiązują go zasady kwalifikowalności kosztów I dokumentowania realizacji inwestycji, określone dla tego działania
63.25 Kb. 1
czytać
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” w ramach działania Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” w ramach działania
Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w następującym zakresie
289.5 Kb. 3
czytać
Sprawozdanie z realizacji operacji w ramachSprawozdanie z realizacji operacji w ramach
Umowa przyznania pomocy nr 00011-6932-um1300011/09 w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności I aktywizacja” objętego prow na lata 2007-2013
81.5 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do Uchwały nr viii/2016 Posiedzenia Zarządu Nadwiślańskiej Grupy Działania „E. O. Cenoma”Załącznik nr 1 do Uchwały nr viii/2016 Posiedzenia Zarządu Nadwiślańskiej Grupy Działania „E. O. Cenoma”
Lokalne kryteria wyboru grantobiorców zgłaszanych w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
117.5 Kb. 1
czytać
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” Gałczewo 7 87-400 Golub-Dobrzyń Biuro Stowarzyszenia lgd „Dolina Drwęcy”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” Gałczewo 7 87-400 Golub-Dobrzyń Biuro Stowarzyszenia lgd „Dolina Drwęcy”
Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności I aktywizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 leader programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
0.53 Mb. 3
czytać
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” Gałczewo 7 87-400 Golub-Dobrzyń Biuro Stowarzyszenia lgd „Dolina Drwęcy”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” Gałczewo 7 87-400 Golub-Dobrzyń Biuro Stowarzyszenia lgd „Dolina Drwęcy”
Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności I aktywizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 leader programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
0.53 Mb. 3
czytać
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy I Pasłęki” w ramach Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy I Pasłęki” w ramach
W ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw”
0.62 Mb. 2
czytać
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy I Pasłęki” w ramach Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy I Pasłęki” w ramach
W ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa I rozwój wsi”
0.58 Mb. 2
czytać
 [] []
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw”
326 Kb. 1
czytać
Informacja dodatkowaInformacja dodatkowa
Wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”
491.05 Kb. 2
czytać
W ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczejW ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Kryteria wyboru operacji dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
397.45 Kb. 1
czytać
Wartość dofinansowania: 159 340,00 zł Okres realizacji projektu: 01. 01. 2012 r. – 31. 12. 2012 r. Projekt realizowany w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”Wartość dofinansowania: 159 340,00 zł Okres realizacji projektu: 01. 01. 2012 r. – 31. 12. 2012 r. Projekt realizowany w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
Projekt realizowany w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa I rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
128 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   167
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu