Poszukiwanie: przyznanie pomocy

/załącznik obowiązkowy do Wniosku o przyznanie pomocy/
- Karta informacyjna operacji
Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy (konkurs nr 2/2019)
- Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy technicznej
- Agencja Restrukturyzacji
Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy w Biurze LGD
- I opis procesu budowania partnerstwa
KomisjA Zatwierdzająca Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR
- Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniami
Instrukcja wypełnienia karty wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy
- A. Operacje inne niż składane przez lgd ogłoszenie naboru wniosków
§ 2 Zasady przeprowadzania naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR
- Regulamin rady lokalnej grupy działania „partnerstwo w rozwoju”
Podrozdział 4.6 Projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie
- Fundusz Pracy w nowej perspektywie – propozycje usprawnień po spotkaniu
Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji RolnictwaAgencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa
Uwaga: Przed wypełnieniem formularza wniosku o przyznanie pomocy technicznej należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy technicznej
80.04 Kb. 1
czytać
Uwaga: Nie należy wykorzystywać zamieszczonych w poradniku formularzy do rozliczeń z zusUwaga: Nie należy wykorzystywać zamieszczonych w poradniku formularzy do rozliczeń z zus
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie częściowej pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego / o przyznanie pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego lub rozliczenie wypłaconych środków finansowych
1 Mb. 14
czytać
Uwaga: Nie należy wykorzystywać zamieszczonych w poradniku formularzy do rozliczeń z zusUwaga: Nie należy wykorzystywać zamieszczonych w poradniku formularzy do rozliczeń z zus
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie częściowej pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego / o przyznanie pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego lub rozliczenie wypłaconych środków finansowych
486.82 Kb. 5
czytać
Oświadczenie o kwalifikowalności vat dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnejOświadczenie o kwalifikowalności vat dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie ubiegał się o włączenie vat do kosztów kwalifikowalnych
288.5 Kb. 1
czytać
Termin składania wniosków o przyznanie pomocyTermin składania wniosków o przyznanie pomocy
Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka” informuje, że wkrótce będę mieli Państwo możliwość składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
63 Kb. 1
czytać
Umowa o przyznanie pomocy nr …Umowa o przyznanie pomocy nr …
159.5 Kb. 1
czytać
Umowa o przyznanie pomocy nr …Umowa o przyznanie pomocy nr …
170 Kb. 1
czytać
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
203 Kb. 1
czytać
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
79.98 Kb. 1
czytać
2 Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy2 Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
3.27 Kb. 1
czytać
 [] []
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw”
326 Kb. 1
czytać
Informacja dodatkowaInformacja dodatkowa
Wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”
491.05 Kb. 2
czytać
Img src= data: image/jpegImg src= data: image/jpeg
Formularz wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji
73.34 Kb. 1
czytać
Załączniki wymagane przez Fundację lgd wieczno do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa I rozwój wsi”Załączniki wymagane przez Fundację lgd wieczno do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa I rozwój wsi”
Załączniki wymagane przez Fundację lgd wieczno do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw”
20 Kb. 1
czytać
Umowa o przyznanie pomocy nr …Umowa o przyznanie pomocy nr …
Samorządem Województwa z siedzibą w
168 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu