Poszukiwanie: przetargu nieograniczonego

dla przetargu nieograniczonego
- Szpital Kliniczny im
formularz ofertowy dla przetargu nieograniczonego
- Siwz nowela 2016 duża
formularz ofertowy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
- O wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
formularz ofertowy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
- Dostawa wyposażenia medycznego
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników opi pib oraz członków ich rodzin
§ 1 Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę …………
- S. A. 381- 4/18 Uwaga
Ogłoszenie o przetargu
- Decyzja nr 02/2013
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec
FORMULARZ OFERTOWY do przetargu 354/BŁiI/18/TJ
- Komenda głÓwna policji
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
Użyte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminy mają następujące znaczenie
0.56 Mb. 7
czytać
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
Ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
140.46 Kb. 3
czytać
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
Ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
178.23 Kb. 1
czytać
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego naDotyczy: Przetargu nieograniczonego na
W związku ze złożonymi zapytaniami firm dotyczącymi ww przetargu nieograniczonego Zamawiający, tj. Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 0, w myśl art. 38 ust I ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r
184 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r nr 223 poz. 1655 z późn zm.), zwaną dalej ustawą Pzp
0.55 Mb. 4
czytać
Odp. 1 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Materiałów medycznych, znak sprawy: dzp-271-6/2017Odp. 1 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Materiałów medycznych, znak sprawy: dzp-271-6/2017
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Materiałów medycznych, znak sprawy: dzp-271-6/2017
231.55 Kb. 1
czytać
Wykonawcy, którzy pobrali /i potwierdzili/ siwz w przetargu nieograniczonym zp 5/Med./2011 odpowiedź na zgłoszone zapytanieWykonawcy, którzy pobrali /i potwierdzili/ siwz w przetargu nieograniczonym zp 5/Med./2011 odpowiedź na zgłoszone zapytanie
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 125 000 euro na: „Dostawy materiałów jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych oraz nici szewnych I chirurgicznych”
119.51 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do siwz dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr skizp-gp/28/2008 w trybie przetargu nieograniczonego ofertaZałącznik nr 1 do siwz dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr skizp-gp/28/2008 w trybie przetargu nieograniczonego oferta
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr skizp-gp/28/2008 w trybie przetargu nieograniczonego
1.53 Mb. 2
czytać
Formularz ofertowy w trybie przetargu nieograniczonegoFormularz ofertowy w trybie przetargu nieograniczonego
87.2 Kb. 1
czytać
Odp. 1 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Materiałów medycznych- obłożeń operacyjnych bzp-533698-n-2018 z dnia 20. 03. 2018. rOdp. 1 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Materiałów medycznych- obłożeń operacyjnych bzp-533698-n-2018 z dnia 20. 03. 2018. r
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Materiałów medycznych- obłożeń operacyjnych bzp-533698-n-2018 z dnia 20. 03. 2018. r
9.51 Kb. 1
czytać
Akademicki szpital klinicznyAkademicki szpital kliniczny
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych
0.62 Mb. 1
czytać
Załącznik nr 3 do siwzZałącznik nr 3 do siwz
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn
17.95 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 3 do siwzZałącznik nr 3 do siwz
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn
10.38 Kb. 1
czytać
Supra brokers ® F178 Wrocław, 14. 01. 2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im dr ASupra brokers ® F178 Wrocław, 14. 01. 2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im dr A
Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im dr A. Szebesty w Rabce Zdroju Sp z o o
284 Kb. 1
czytać
„z a t w I e r d z a m”„z a t w I e r d z a m”
W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
159.97 Kb. 1
czytać
Nr sprawy gm-i-3410-11-5/11Nr sprawy gm-i-3410-11-5/11
Dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich
454.5 Kb. 2
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu