Poszukiwanie: opieki zdrowotnej

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
- Ykaz zadań budżetowych wydziałów urzędu gminy część opisowa
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
- Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program I plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Zdrowie Publiczne
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (w zł i gr)
- Narodowego funduszu
Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej (ścieżka II)
- Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szczegółowy program I plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zdrowie Publiczne
Świadczenia opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczna
- Ustawa z dnia o weteranach działań poza granicami państwa1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art
Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej
- Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz
Praktyczne aspekty funkcjonowania organizacji opieki zdrowotnej
- Organizacja I ekonomika ochrony zdrowia
IV. Staż cząstkowy w zakładzie podstawowej opieki zdrowotnej
- Ministra zdrowia
staż cząstkowy w zakładzie podstawowej opieki zdrowotnej
- Dz. U. 04. 258. 2586 rozporządzenie
d. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej
- Załącznik nr 1 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia
Zakład Opieki Zdrowotnej posiada nw. regulaminy / instrukcje / procedury
- 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Publiczny Zakład Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
- Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku
Zespołem Opieki Zdrowotnej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki ZdrowotnejZespołem Opieki Zdrowotnej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
Brodnica, ulica Wiejska 9, wpisanym do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy VII wydział Gospodarczy krs w Toruniu pod numerem krs 0000005223
83.5 Kb. 1
czytać
Regulamin PorządkowyRegulamin Porządkowy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie prowadzi swoją działalność w zakresie podstawowej I specjalistycznej opieki zdrowotnej
142.86 Kb. 1
czytać
Konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w InowrocławiuKonkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej mający siedzibę w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs 0000002494
90.5 Kb. 1
czytać
Regulamin OrganizacyjnyRegulamin Organizacyjny
Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze zwany dalej „Regulaminem” określa w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im
1.23 Mb. 14
czytać
Regulamin organizacyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w sulechowieRegulamin organizacyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w sulechowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej skrót: sp zoz w Sulechowie działa na podstawie
0.84 Mb. 3
czytać
Rozdział 1 Postanowienia ogólneRozdział 1 Postanowienia ogólne
Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze zwany dalej „Regulaminem” określa w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im
1.22 Mb. 15
czytać
Lxxxvii/1918/02 z dnia 02 –10- 2002 r w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście”Lxxxvii/1918/02 z dnia 02 –10- 2002 r w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście”
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej
168 Kb. 3
czytać
ZespóŁ opieki zdrowotnej w nysieZespóŁ opieki zdrowotnej w nysie
Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa zwany w dalszej części Zamawiającym, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
496 Kb. 5
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w KoleSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
Dotyczy postępowania na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego I wielorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów”
286.17 Kb. 3
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dotyczy: postępowania na sukcesywny zakup I dostawę produktów farmaceutycznych – leków, materiałów opatrunkowych oraz płynów infuzyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w ramach oddzielnych pakietów
147.1 Kb. 2
czytać
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie ul. Wysokogórska 6, 59-420 Bolków tel. 075 74 13 244 fax 075 74 12 068System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie ul. Wysokogórska 6, 59-420 Bolków tel. 075 74 13 244 fax 075 74 12 068
Monitoring wizyjny w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w bolkowie
50.51 Kb. 1
czytać
Rozwój usług opieki zdrowotnej w zakresie chorób kręgosłupa I walki z otyłością wśród milanowskich dzieci”Rozwój usług opieki zdrowotnej w zakresie chorób kręgosłupa I walki z otyłością wśród milanowskich dzieci”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 014-2020, Oś priorytetowa IX wspierania włączenia społecznego I walka z ubóstwem, Działanie Usługi społeczne I usługi opieki zdrowotnej
87.8 Kb. 1
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im
Autor programu: Justyna Felcenloben – główny specjalista ds polityki zdrowotnej I programów zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej, we współpracy
0.54 Mb. 2
czytać
Protokół z kontroli problemowej doraźnej podmiotu leczniczego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w obornikach ul. Szpitalna 2, 64 – 600 ObornikiProtokół z kontroli problemowej doraźnej podmiotu leczniczego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w obornikach ul. Szpitalna 2, 64 – 600 Oborniki
Forma organizacyjno-prawna: 0100 – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
28.79 Kb. 1
czytać
Protokół z kontroli problemowej doraźnej podmiotu leczniczego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w obornikach ul. Szpitalna 2, 64 – 600 ObornikiProtokół z kontroli problemowej doraźnej podmiotu leczniczego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w obornikach ul. Szpitalna 2, 64 – 600 Oborniki
Forma organizacyjno-prawna: 0100 – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
75 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu