Poszukiwanie: operacji przez

IX. Procedura oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji przez LGD oraz kryteriów
- Lokalna strategia rozwoju na lata 2009 -2015 dla Lokalnej Grupy Działania „ dolina sanu
Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji przez LGD
- Raport o stanie
Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji przez LGD
- Stowarzyszenie lider zielonej wielkopolski lokalna strategia rozwoju lgd lider zielonej wielkopolski
ix. procedura wyboru operacji przez lgd w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w tym przyjęte przez lgd kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmian
- Lokalna strategia rozwoju pogórzańskiego stowarzyszenia rozwoju
IX. Procedura wyboru operacji przez LGD
- Wersja ostateczna
Procedura wyboru operacji przez LGD
- Aktualziacja w zakresie wprowadzenia realizacji dodatkowych zadań
Procedura wyboru operacji przez LGD
- Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/3/2013
Opis procedur oceny operacji przez Komitet
- Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie Barczewo – Biskupiec Reszelski – Gietrzwałd Kolno – Olsztynek – Pasym – Purda – Stawiguda lipiec 2013 rok
procedura i kryteria oceny i wyboru operacji przez lgd
- Zintegrowana strategia rozwoju obszarów wiejskich pojezierza myśliborskiego
Tabelaryczne przedstawienie procedury wyboru operacji przez LGD
- Lokalna grupa działania – wokóŁ Łysej góRY” Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
Procedury wyboru operacjiProcedury wyboru operacji
Schemat oceny operacji realizowanych indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż lgd w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
278.7 Kb. 3
czytać
Ix procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriówIx procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów
Procedura przeprowadzania naborów wniosków I wyboru operacji przez stowarzyszenie lgd „wrzosowa kraina”
93.6 Kb. 1
czytać
Ix procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriówIx procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów
Procedura przeprowadzania naborów wniosków I wyboru operacji przez stowarzyszenie lgd „wrzosowa kraina”
182 Kb. 1
czytać
Ix procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriówIx procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów
Procedura wyboru operacji własnych lgd przez stowarzyszenie lgd „wrzosowa kraina”
81 Kb. 1
czytać
Ix procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriówIx procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów
Procedura wyboru operacji własnych lgd przez stowarzyszenie lokalna grupa działania „dolina stobrawy”
26.49 Kb. 1
czytać
Ix procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriówIx procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów
Procedura wyboru operacji własnych lgd przez stowarzyszenie lokalna grupa działania „dolina stobrawy”
26.61 Kb. 1
czytać
Propozycja lokalnych kryteriów wyboru operacjiPropozycja lokalnych kryteriów wyboru operacji
Rady (organu naszej lgd odpowiedzialnej za ocenę składanych przez beneficjentów projektów) w procesie oceny poszczególnych operacji. Od ilości uzyskanych przez dany projekt punktów
43.48 Kb. 1
czytać
Uzasadnienie Beneficjenta zgodności operacji z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji dla operacji z zakresu działań pozostałych na obszarze objętym lsr realizowanych przez podmioty inne niż lgdUzasadnienie Beneficjenta zgodności operacji z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji dla operacji z zakresu działań pozostałych na obszarze objętym lsr realizowanych przez podmioty inne niż lgd
51 Kb. 1
czytać
Określenie procedury oceny zgodności operacji z lsr I wyboru operacji przez lgd oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriówOkreślenie procedury oceny zgodności operacji z lsr I wyboru operacji przez lgd oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów
Procedura oceny zgodności I wyboru operacji dotyczących „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” została określona przez Radę Stowarzyszenia I zatwierdzona uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lgd
220.47 Kb. 2
czytać
Ix procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriówIx procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów
Procedura realizacji przez stowarzyszenie lgd „wrzosowa kraina” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorcóW
232 Kb. 3
czytać
Lokalne kryteria oceny operacjiLokalne kryteria oceny operacji
Kryteria wyboru operacji przez lgd w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
212 Kb. 2
czytać
Lokalne kryteria oceny operacjiLokalne kryteria oceny operacji
Kryteria wyboru operacji przez lgd w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
274.94 Kb. 2
czytać
Kryteria wyboru operacji dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Kryteria wyboru operacji dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska I zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
28.65 Kb. 1
czytać
Kryteria wyboru operacji dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Kryteria wyboru operacji dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska I zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
27.99 Kb. 1
czytać
Kryteria wyboru operacji dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Kryteria wyboru operacji dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska I zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
26.95 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   247
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu