Poszukiwanie: oceny operacji

Załącznik 1 do Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia- Karta oceny wniosku i wyboru operacji zgodnie z celami LSR i zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru
- Procedura uzgadniania terminu I warunków naboru wniosków § 1 Zasady ogólne
Instrukcja wypełnienia Karty oceny operacji według Kryteriów Wyboru Operacji
- Procedura wyboru wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd
Tabela 9.3 Forma tabelaryczna procedury oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji
- Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania stowarzyszenie
IX. Procedura oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji przez LGD oraz kryteriów
- Lokalna strategia rozwoju na lata 2009 -2015 dla Lokalnej Grupy Działania „ dolina sanu
Kryteria oceny formalnej – I etap oceny operacji
- Lokalna Strategia Rozwoju lgd ziemi Mińskiej, 2009-2015 stowarzyszenie
Kryteria oceny formalnej – I etap oceny operacji
- Stowarzyszenie
IX. Ogólne zasady oceny operacji
- Procedury wyboru I oceny operacji w ramach lsr (operacji realizowanych przez podmioty inne niż lgd) Lokalnej Grupy Działania lasovia
Ocena kryteriów oceny operacji
- Wykonanie badania ewaluacyjnego Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”
Procedury oceny i wyboru operacji
- Operacja pn. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze
proces wyboru i oceny operacji
- Dekel do borowiackiej grapy
Procedura oceny i wyboru operacji
- Charakterystyka lgd jako jednostki odpowiedzialnej za realizację strategii nazwa I status prawny lgd oraz data wpisu I numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
V.4. Proces oceny wniosków i wyboru operacji
- NabóR nr 0/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Cel ogólny Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru
V.4. Proces oceny wniosków i wyboru operacji
- NabóR nr 1/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 2014-2020
Karta oceny operacjiKarta oceny operacji
I etap oceny merytorycznej: ocena zgodności operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju
87.5 Kb. 1
czytać
Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią RozwojuOcena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
Procedura oceny zgodności operacji z lsr polega na dokonaniu oceny zgodności celów I zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi I przedsięwzięciami zapisanymi w lsr
7.79 Kb. 1
czytać
Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru pozostałe operacjeKarta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru pozostałe operacje
Załącznik Nr 6 do Procedury wyboru I oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego
64.02 Kb. 1
czytać
Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru podejmowanie działalności gospodarczejKarta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru podejmowanie działalności gospodarczej
Załącznik Nr 6 do Procedury wyboru I oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego
53.02 Kb. 1
czytać
Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacjiKarty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji
Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Dotycząca operacji realizowanych w ramach celu ogólnego 1 z wyłączeniem przedsięwzięcia: Rozwój działalności gospodarczych związanych ze stworzeniem miejsc noclegowych
67.45 Kb. 1
czytać
Beneficjent przy pomocy biura lgd oprócz pełnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie operacji składa fiszkę operacji wgBeneficjent przy pomocy biura lgd oprócz pełnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie operacji składa fiszkę operacji wg
Procedury oceny zgodnosci operacji z lokalną strategią rozwoju I wyboru operacji
4.65 Mb. 18
czytać
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój infrastruktury niekomercyjnejKarta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój infrastruktury niekomercyjnej
Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru lgd partnerstwo Kaczawskie jest wypełniana przez Członków Rady
133.49 Kb. 1
czytać
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój działalności gospodarczejKarta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój działalności gospodarczej
Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru lgd partnerstwo Kaczawskie jest wypełniana przez Członków Rady
138.5 Kb. 1
czytać
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój działalności gospodarczejKarta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój działalności gospodarczej
Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru lgd partnerstwo Kaczawskie jest wypełniana przez Członków Rady
135.34 Kb. 1
czytać
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: podejmowanie działalności gospodarczejKarta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: podejmowanie działalności gospodarczej
Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru lgd partnerstwo Kaczawskie jest wypełniana przez Członków Rady
132.94 Kb. 1
czytać
Określenie procedury oceny zgodności operacji z lsr I wyboru operacji przez lgd oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriówOkreślenie procedury oceny zgodności operacji z lsr I wyboru operacji przez lgd oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów
Procedura oceny zgodności I wyboru operacji dotyczących „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” została określona przez Radę Stowarzyszenia I zatwierdzona uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lgd
220.47 Kb. 2
czytać
Załącznik nr. 4 Karta oceny formalnej do Procedury wyboru I oceny operacji realizowanych w ramach projektów lsr lgd „Puszcza Kozienicka”Załącznik nr. 4 Karta oceny formalnej do Procedury wyboru I oceny operacji realizowanych w ramach projektów lsr lgd „Puszcza Kozienicka”
Załącznik nr. 4 Karta oceny formalnej do Procedury wyboru I oceny operacji realizowanych w ramach projektów
34.41 Kb. 1
czytać
Na podstawie artNa podstawie art
Procedurze oceny I wyboru operacji w ramach lsr oraz przyjęcia tekstu jednolitego Procedury oceny I wyboru operacji w ramach lsr
117.5 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 7 Procedury oceny wyboru wniosków lgd lasovia procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Załącznik Nr 7 Procedury oceny wyboru wniosków lgd lasovia procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż lgd
165.77 Kb. 2
czytać
Procedura oceny zgodności operacji z lsr I oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru § 1 Użyte sformułowania I skróty w niniejszej uchwale oznaczają: lgd – Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”Procedura oceny zgodności operacji z lsr I oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru § 1 Użyte sformułowania I skróty w niniejszej uchwale oznaczają: lgd – Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”
Załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
328.8 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   113
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu