Poszukiwanie: lokalnych kryteriów

i. karta oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru – promowanie obszaru objętego lsr, w tym produktów lub usług lokalnych
- Załącznik nr 1 do uchwały 5/2018 z dnia 27. 03. 2018r. Zarząd lgd „Trygon – Rozwój I Innowacja”
Procedura zmiany kryteriów lokalnych
- Zintegrowana strategia rozwoju obszarów wiejskich pojezierza myśliborskiego
ix. 7. procedura zmiany kryteriów lokalnych
- Lokalna strategia rozwoju pogórzańskiego stowarzyszenia rozwoju
Procedura zmiany kryteriów lokalnych
- Lokalna strategia rozwoju stowarzyszenia lokalna grupa działania „zielone sąsiedztwo”
Procedura zmiany kryteriów lokalnych
- Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z lsr I wyboru operacji: Procedura wyboru projektów przez lgd „Razem dla Radomki”
Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru
- Wersja robocza
§ 27 Zmiana lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców
- Załącznik do uchwały nr /2017 Zarządu Stowarzyszenia "Sąsiedzi" r. ZałĄcznik nr 5 do Regulaminu Rady Procedury wyboru I oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych Akty prawne
Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru
- „ŚLĘŻanie” lokalna grupa działania
Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru
- Lokalna strategia rozwoju
vii. procedura zmiany kryteriów lokalnych
- Procedura oceny I wyboru operacji przez lgd lasovia
Wybór operacji na podstawie lokalnych kryteriów oceny
- Procedura oceny I wyboru operacji pozagrantowych
§ 12 Wybór operacji na podstawie lokalnych kryteriów oceny
- Załącznik nr 0 do Ogłoszenia o naborze Załącznik do uchwały nr iii/2/2017 Walnego Zebrania Członków z dnia 13. 04. 2017r. ZałĄcznik nr do Regulaminu Rady Procedura wyboru I oceny operacji w ramach lsr
Załącznik nr 1 Wzór karty oceny zgodności według kryteriów lokalnych działanie „Tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw”Załącznik nr 1 Wzór karty oceny zgodności według kryteriów lokalnych działanie „Tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Karta oceny zgodności operacji według kryteriów lokalnych jest wypełniana przez członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w ego”. Przyznane punkty odnośnie każdego z kryteriów mnożone są przez wskaźnik wagowy ustalony przy
60 Kb. 1
czytać
Załącznik 2a. Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów dla działaniaZałącznik 2a. Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów dla działania
Przyznana liczba punktów może wynosić wyłącznie tyle na ile stopień spełnienia lokalnego kryterium. Ocenę stanowi suma wszystkich punktów przyznanych w ramach lokalnych kryteriów dla danego działania prow
65.45 Kb. 1
czytać
Załącznik 2a. Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów dla działaniaZałącznik 2a. Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów dla działania
Przyznana liczba punktów może wynosić wyłącznie tyle na ile stopień spełnienia lokalnego kryterium. Ocenę stanowi suma wszystkich punktów przyznanych w ramach lokalnych kryteriów dla danego działania prow
67.44 Kb. 1
czytać
Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacjiKarty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji
Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Dotycząca operacji realizowanych w ramach celu ogólnego 1 z wyłączeniem przedsięwzięcia: Rozwój działalności gospodarczych związanych ze stworzeniem miejsc noclegowych
67.45 Kb. 1
czytać
Lp. Treść kryteriumLp. Treść kryterium
Ocena według kryteriów odbywać się będzie w oparciu o wniosek o przyznanie pomocy oraz jego załączniki, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru
91.84 Kb. 1
czytać
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: podejmowanie działalności gospodarczejKarta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: podejmowanie działalności gospodarczej
Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru lgd partnerstwo Kaczawskie jest wypełniana przez Członków Rady
132.94 Kb. 1
czytać
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój infrastruktury niekomercyjnejKarta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój infrastruktury niekomercyjnej
Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru lgd partnerstwo Kaczawskie jest wypełniana przez Członków Rady
133.49 Kb. 1
czytać
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój działalności gospodarczejKarta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój działalności gospodarczej
Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru lgd partnerstwo Kaczawskie jest wypełniana przez Członków Rady
135.34 Kb. 1
czytać
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój działalności gospodarczejKarta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój działalności gospodarczej
Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru lgd partnerstwo Kaczawskie jest wypełniana przez Członków Rady
138.5 Kb. 1
czytać
Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriówKarty oceny operacji wg lokalnych kryteriów
Wniosek nr złożony przez
42.77 Kb. 1
czytać
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów lgd zielone mosty narwi –Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Wniosek nr złożony przez nazwa operacjiKarta oceny operacji wg lokalnych kryteriów lgd zielone mosty narwi –Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Wniosek nr złożony przez nazwa operacji
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów lgd zielone mosty narwi –Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
75.5 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 2a. Definicje kryteriów zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju obszarów wiejskich kanału elblaskiego I lokalnych kryteriów oceny operacji w zakresie dodatkowych zadań I środków prow na lata 2007-2013Załącznik Nr 2a. Definicje kryteriów zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju obszarów wiejskich kanału elblaskiego I lokalnych kryteriów oceny operacji w zakresie dodatkowych zadań I środków prow na lata 2007-2013
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
94.59 Kb. 1
czytać
Opis projektu pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”Opis projektu pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
304.51 Kb. 2
czytać
Karta oceny operacji według lokalnych kryteriówKarta oceny operacji według lokalnych kryteriów
Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na działalność okołorolniczą I okołosadowniczą
17.12 Kb. 1
czytać
Przykład karty oceny operacji według lokalnych kryteriówPrzykład karty oceny operacji według lokalnych kryteriów
Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na działalność okołorolniczą I okołosadowniczą
15.61 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu