Poszukiwanie: kryteriów wyboru

Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji, ustanawianie kryteriów wyboru
- Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność lgd „ Między Dalinem I Gościbią”
Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji, ustanawianie kryteriów wyboru
- Lgd „Między Dalinem I Gościbią”
Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji, ustanawianie kryteriów wyboru
- Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność lgd „Między Dalinem I Gościbią”
Określenie procedury wyboru operacji przez LGD i opis lokalnych kryteriów wyboru
- Vi. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami lsr
Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji przez LGD
- Raport o stanie
Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji przez LGD
- Stowarzyszenie lider zielonej wielkopolski lokalna strategia rozwoju lgd lider zielonej wielkopolski
Załącznik 5 do Procedury - Liczba przyznanych punktów w ramach wyboru operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru i ustalenie kwoty wsparcia
- Regulamin rady lokalnej grupy działania „partnerstwo w rozwoju”
Rozdział VI LSR: Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru
- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020
Rozdział VI. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru
- Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośĆ (lsr) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023
rozdział vi. sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru
- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Rozwoju
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój działalności gospodarczejKarta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój działalności gospodarczej
Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru lgd partnerstwo Kaczawskie jest wypełniana przez Członków Rady
138.5 Kb. 1
czytać
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: podejmowanie działalności gospodarczejKarta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: podejmowanie działalności gospodarczej
Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru lgd partnerstwo Kaczawskie jest wypełniana przez Członków Rady
132.94 Kb. 1
czytać
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój infrastruktury niekomercyjnejKarta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój infrastruktury niekomercyjnej
Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru lgd partnerstwo Kaczawskie jest wypełniana przez Członków Rady
133.49 Kb. 1
czytać
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój działalności gospodarczejKarta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój działalności gospodarczej
Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru lgd partnerstwo Kaczawskie jest wypełniana przez Członków Rady
135.34 Kb. 1
czytać
Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji I ich zmiany I. Cel proceduryProcedura ustalania kryteriów wyboru operacji I ich zmiany I. Cel procedury
Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru dla operacji grantowych oraz realizowanych przez podmioty inne niż lgd
315.4 Kb. 4
czytać
Ix procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriówIx procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów
Lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów, na podstawie których oceniana jest zgodność operacji z lsr oraz kryteriów wyboru
210.35 Kb. 1
czytać
Procedura wyboru I oceny grantobiorców w ramach projektów grantowychProcedura wyboru I oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z lsr oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury protestu, przyznawania
0.9 Mb. 11
czytać
Procedura ustalania kryteriów wyboru I ich zmianyProcedura ustalania kryteriów wyboru I ich zmiany
Załącznik nr 11a do wniosku o wybór lsr procedura ustalania kryteriów wyboru I zmiany
61.5 Kb. 1
czytać
Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacjiKarty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji
Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Dotycząca operacji realizowanych w ramach celu ogólnego 1 z wyłączeniem przedsięwzięcia: Rozwój działalności gospodarczych związanych ze stworzeniem miejsc noclegowych
67.45 Kb. 1
czytać
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów użyte sformułowania I skróty w niniejszej procedurze oznaczają: lgd – Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów użyte sformułowania I skróty w niniejszej procedurze oznaczają: lgd – Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”
Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru dla operacji własnych oraz realizowanych przez podmioty inne niż lgd
39.35 Kb. 1
czytać
Karta oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru dla grantobiorcóWKarta oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru dla grantobiorcóW
Karta oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru jest wypełniana przez członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w sposób trwały
34.85 Kb. 1
czytać
Określenie procedury oceny zgodności operacji z lsr I wyboru operacji przez lgd oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriówOkreślenie procedury oceny zgodności operacji z lsr I wyboru operacji przez lgd oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów
Procedura oceny zgodności I wyboru operacji dotyczących „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” została określona przez Radę Stowarzyszenia I zatwierdzona uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lgd
220.47 Kb. 2
czytać
Karta opisu operacjiKarta opisu operacji
Załącznik nr 1 do Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
142.33 Kb. 1
czytać
Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymiKarta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi
Załącznik nr 9 do Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
265.45 Kb. 1
czytać
Lp. Treść kryteriumLp. Treść kryterium
Ocena według kryteriów odbywać się będzie w oparciu o wniosek o przyznanie pomocy oraz jego załączniki, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru
91.84 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu