Poszukiwanie: istotnych warunków

istotnych warunków zamówienia
- ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
istotnych warunków zamówienia
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Nazwa I adres zamawiającego
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Szpital specjalistyczny
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Numer zamówienia : iii/DT/23110/ Pn-12/2008
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Wykonanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektu pt.: „Utylizacja w porcie zanieczyszczonych wód technologicznych z rozładunku statków rybackich stosujących systemy przechowywania I transportu ryb w oziębionej wodzie morskiej
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- 197/ore/PN/2017 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Grant agreement project no.: 315902; fp7-people-2012-itn „decision-making within cells and differentiation entity therapies”
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Siwz dostawa systemu badawczego do badań właściwości tworzyw polimerowych w zmiennych warunkach temperaturowo klimatycznych
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja istotnych warunkóWSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja istotnych warunkóW
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn zm.)
1.44 Mb. 14
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwroty mają następujące znaczenie
337.5 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony powyżej 60. 000 Euro powiat poznański ul. Jackowskiego 18Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony powyżej 60. 000 Euro powiat poznański ul. Jackowskiego 18
Euro, na podstawie art. 10 ust zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”
329 Kb. 5
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony do kwoty 60. 000 Euro powiat poznański ul. Jackowskiego 18Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony do kwoty 60. 000 Euro powiat poznański ul. Jackowskiego 18
Euro, na podstawie art. 10 ust zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”
283 Kb. 3
czytać
ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, siwz lub specyfikacją
308 Kb. 3
czytać
ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, siwz lub specyfikacją
297.55 Kb. 2
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja istotnych warunkóWSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja istotnych warunkóW
Ubezpieczenie grupowe na życie pracownikóW, wspóŁMAŁŻonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników urzędu miejskiego w szczuczynie oraz jednostek organizacyjnych gminy szczuczyn
1.41 Mb. 15
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony nr 06/PN/12 na dostawę endoprotez I implantów zespalających uzupełniająCYSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony nr 06/PN/12 na dostawę endoprotez I implantów zespalających uzupełniająCY
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie siwz) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne I formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty
238 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: zp 46 / 2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej siwz (poniżej 209. 000 Euro) Przedmiot ZamówieniaNr sprawy: zp 46 / 2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej siwz (poniżej 209. 000 Euro) Przedmiot Zamówienia
Prawo zamówień publicznych ze zm zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
226.5 Kb. 3
czytać
Nr sprawy: zp 46 / 2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej siwz (poniżej 209. 000 Euro) Przedmiot ZamówieniaNr sprawy: zp 46 / 2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej siwz (poniżej 209. 000 Euro) Przedmiot Zamówienia
Prawo zamówień publicznych ze zm zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
213.79 Kb. 3
czytać
Wyjaśnienia I zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. „Rozbudowa systemów alarmowych dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 4724 Kraków – Pychowice”Wyjaśnienia I zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. „Rozbudowa systemów alarmowych dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 4724 Kraków – Pychowice”
E wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „siwz”
36.86 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczneSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
245.14 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 9 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie artSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 9 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do
363 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 9 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie artSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 9 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do
0.66 Mb. 7
czytać
Załącznik Nr 6 do siwzZałącznik Nr 6 do siwz
Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach. Zakres robót obejmuje wykonanie prac na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunków technicznych, norm oraz zawartej umowy
141.15 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu