Poszukiwanie: dofinansowanie projektu

Załącznik nr....... do umowy nr............z dnia ............o dofinansowanie projektu.....(nazwa projektu)
- Dokumentacja
vii. umowa o dofinansowanie projektu
- Regulamin konkursu nr powr. 01. 02. 02-ip. 17-10-001/15
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
- Regulamin Prac Panelu Ekspertów oceniającego projekty złożone w ramach Działań z Priorytetów I zporr poza Działaniem 1
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
- Określanie treści dokumentacji konkursowej
V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu
- Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków nabóR nr 8/2017
V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu
- NabóR nr 20/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz Biebrzański
Utworzenie nowego wniosku o dofinansowanie projektu
- Instrukcja 2 wersja word
V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu
- Załącznik nr 2 do ogłoszenia nabóR nr 3/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu
- Załącznik nr 2 do ogłoszenia nabóR nr 22/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu
- NabóR nr 12/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz Biebrzański
V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu
- NabóR nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz Biebrzański
V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu
- NabóR nr 0/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Cel ogólny Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru
V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu
- NabóR nr 8/2017/efs w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" 2014-2020
Wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwóJ 2014-2020
Umowa o dofinansowanie projektuUmowa o dofinansowanie projektu
Załącznik nr 5: Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wł na lata 2014-2020 wraz z załącznikami
266.5 Kb. 2
czytać
Umowa nr o dofinansowanie ProjektuUmowa nr o dofinansowanie Projektu
Załącznik nr wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków efrr, Działanie rpowp 2014-2020
0.59 Mb. 3
czytać
Umowa nr o dofinansowanie ProjektuUmowa nr o dofinansowanie Projektu
Załącznik nr wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków efrr, Działanie rpowp 2014-2020
246.23 Kb. 3
czytać
Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektuUproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach rpo 2014 – 2020
89.82 Kb. 1
czytać
ZałĄcznik nr instrukcja wypełniania załĄczników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efrr dla pozostałych wnioskodawców wersja Opole, luty 2018 rZałĄcznik nr instrukcja wypełniania załĄczników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efrr dla pozostałych wnioskodawców wersja Opole, luty 2018 r
Integralną częścią wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków efrr w ramach rpo wo 2014-2020 są załączniki, które służą do uzupełniania, uwiarygodniania bądź weryfikacji danych opisywanych we wniosku o dofinansowanie
0.94 Mb. 13
czytać
ZałĄcznik nr instrukcja wypełniania załĄczników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efrr dla pozostałych wnioskodawców wersja Opole, listopad 2017 rZałĄcznik nr instrukcja wypełniania załĄczników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efrr dla pozostałych wnioskodawców wersja Opole, listopad 2017 r
Integralną częścią wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków efrr w ramach rpo wo 2014-2020 są załączniki, które służą do uzupełniania, uwiarygodniania bądź weryfikacji danych opisywanych we wniosku o dofinansowanie
2.88 Mb. 8
czytać
ZałĄcznik nr instrukcja wypełniania załĄczników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efrr dla pozostałych wnioskodawców wersja Opole, styczeń 2018 rZałĄcznik nr instrukcja wypełniania załĄczników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efrr dla pozostałych wnioskodawców wersja Opole, styczeń 2018 r
Integralną częścią wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków efrr w ramach rpo wo 2014-2020 są załączniki, które służą do uzupełniania, uwiarygodniania bądź weryfikacji danych opisywanych we wniosku o dofinansowanie
0.9 Mb. 6
czytać
Załącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wd współfinansowanego ze środków efs wraz załącznikami do umowyZałącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wd współfinansowanego ze środków efs wraz załącznikami do umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2.29 Mb. 15
czytać
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 5Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 5
Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania rpo wz 2014-2020 – wersja (pełnokolorowa) z dnia. 2018 r
2.44 Mb. 15
czytać
Wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu na potrzeby konkursu „Zielone światło!” Warszawa, 2012 r. Poradnik stanowi streszczenie „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki”Wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu na potrzeby konkursu „Zielone światło!” Warszawa, 2012 r. Poradnik stanowi streszczenie „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki”
Poradnik stanowi streszczenie „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz zawiera najważniejsze wskazówki w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie w
7.69 Mb. 43
czytać
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr rpld. 09. 02. 01-ip. 01-10-001/17Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr rpld. 09. 02. 01-ip. 01-10-001/17
Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu
1.47 Mb. 12
czytać
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr rpld. 09. 01. 01-ip. 01-10-001/17Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr rpld. 09. 01. 01-ip. 01-10-001/17
Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu
0.95 Mb. 12
czytać
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowyUmowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu pomiędzy
0.5 Mb. 6
czytać
Załącznik nr wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach po wer 2014-2020 wraz z załącznikami umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1/poddziałania programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowy: uda- powrZałącznik nr wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach po wer 2014-2020 wraz z załącznikami umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1/poddziałania programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowy: uda- powr
Załącznik nr 4 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach po wer 2014-2020 wraz z załącznikami
167.53 Kb. 2
czytać
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr rpld. 09. 02. 02-ip. 01-10-002/17Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr rpld. 09. 02. 02-ip. 01-10-002/17
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu – Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2 Mb. 8
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu