Poszukiwanie: Regulamin organizacyjny

Załącznik Nr 35 do Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY
- Rozdział 1 Postanowienia ogólne
Załącznik Nr 35 do Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY
- Regulamin Organizacyjny
XX.1.41. Regulamin organizacyjny udzielania świadczeń zdrowotnych w Pracowni mammograficznej
- Microsoft Word Regulamin organizacyjny spsw w Suwałkach 09. 11. 2011. docx
Regulamin OrganizacyjnyRegulamin Organizacyjny
Cele, zadania I rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
0.85 Mb. 3
czytać
Regulamin Organizacyjny Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości I Zarządzania imRegulamin Organizacyjny Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości I Zarządzania im
Regulamin Organizacyjny alk określa zadania, zakres działania oraz strukturę jednostek organizacyjnych. Schemat organizacyjny Akademii Leona Koźmińskiego przedstawia załącznik do niniejszego Regulaminu
174 Kb. 1
czytać
Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy 1 Schemat organizacyjny pup 14Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy 1 Schemat organizacyjny pup 14
Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu, zwany dalej „regulaminem” określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę I zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego skład
488.16 Kb. 11
czytać
Regulamin organizacyjny I. Postanowienia ogólneRegulamin organizacyjny I. Postanowienia ogólne
Regulamin Organizacyjny Nadleśnictwa Biłgoraj, zwany dalej Regulaminem Organizacyjnym Nadleśnictwa określa organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych
394.54 Kb. 4
czytać
Regulamin Organizacyjny um 2012Regulamin Organizacyjny um 2012
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim określa organizację I zasady funkcjonowania urzędu, szczegółową strukturę organizacyjną oraz kompetencje urzędu I jego komórek organizacyjnych
352.33 Kb. 4
czytać
Regulamin organizacyjny organu decyzyjnego lgd partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego – RadyRegulamin organizacyjny organu decyzyjnego lgd partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego – Rady
Regulamin organizacyjny Rady lgd – Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej określa organizację wewnętrzną I tryb pracy Rady
83.24 Kb. 1
czytać
Regulamin organizacyjny stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej PodlaskiejRegulamin organizacyjny stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej
Na podstawie art. 23 I 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), zwanej dalej ustawą, ustala się niniejszy Regulamin organizacyjny o następującej treści
337 Kb. 7
czytać
Regulamin organizacyjny stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej PodlaskiejRegulamin organizacyjny stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej
Na podstawie art. 23 I 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r poz. 1638, z późn zm.), zwanej dalej „ustawą”, ustala się niniejszy Regulamin organizacyjny o następującej treści
0.6 Mb. 7
czytać
Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle Postanowienia ogólne § 1 Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle zwanego dalej „Ośrodkiem”Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle Postanowienia ogólne § 1 Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle zwanego dalej „Ośrodkiem”
Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle zwanego dalej „Ośrodkiem” określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę I zakres działania na poszczególnych stanowiskach
59.14 Kb. 1
czytać
Regulamin organizacyjny teatru rozrywki w chorzowie regulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny teatru rozrywki w chorzowie regulamin organizacyjny
Teatr Rozrywki, zwany dalej "Teatrem" jest samorządową instytucją kultury instytucją artystyczną, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem rik/T/3/99, prowadzonego przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach
172.54 Kb. 6
czytać
Regulamin organizacyjny gminno-miejski ośrodek pomocy społecznej w bolkowie bolków styczeń 2011 rok spis treśCIRegulamin organizacyjny gminno-miejski ośrodek pomocy społecznej w bolkowie bolków styczeń 2011 rok spis treśCI
Regulamin Organizacyjny Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, zwany dalej Regulaminem, określa
106.5 Kb. 1
czytać
Regulamin organizacyjny noclegowni dla Bezdomnych OsóbRegulamin organizacyjny noclegowni dla Bezdomnych Osób
Regulamin Organizacyjny określa organizację I zasady funkcjonowania Noclegowni dla Bezdomnych Osób imienia Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze zwaną dalej Noclegownią
30 Kb. 1
czytać
Regulamin organizacyjny XXVI liceum Ogólnokształcącego im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi spis treśCIRegulamin organizacyjny XXVI liceum Ogólnokształcącego im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi spis treśCI
Regulamin Organizacyjny XXVI liceum Ogólnokształcącego w Łodzi zwany dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania, kierowania
236.5 Kb. 7
czytać
Załącznik do Uchwały Nr 271/05 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 22 września 2005r. Regulamin organizacyjny powiatowego urzędu pracy w sokóŁce rozdział IZałącznik do Uchwały Nr 271/05 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 22 września 2005r. Regulamin organizacyjny powiatowego urzędu pracy w sokóŁce rozdział I
Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę I zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego skład
203.4 Kb. 3
czytać
Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w LublinieRegulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie
Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żywcu, zwany dalej "regulaminem" określa szczegółową organizację I tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żywcu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych I stanowisk wchodzących
138 Kb. 1
czytać
Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” rozdział I postanowienia ogólne § 1 Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” rozdział I postanowienia ogólne § 1 Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”
Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” określa organizację wewnętrzną I tryb pracy Rady
78 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu