Poszukiwanie: Nazwa przedmiotu

Nazwa przedmiotu zamówienia
- Warszawa, [data wydruku]
Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia
- Załącznik nr 2 do siwz szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Nazwa zadania
- Mazowiecki szpital bródnowski
Nazwa firmy
- Unia europejska informacjapokontroln a
nazwa kursu
- Nazwa kursu
Nazwa zadania
- Na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chirurgii oraz Śródmiejskiego Centrum Klinicznego Filia
nazwa wykonawcy
- Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa przedmiotuNazwa przedmiotu
Projekt „operacja sukces – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
81.34 Kb. 1
czytać
Nazwa kierunku: Rolnictwo Nazwa przedmiotuNazwa kierunku: Rolnictwo Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie technologii komputerowych w prezentacji I reklamie firmy
18.85 Kb. 1
czytać
Przewodnik dydaktyczny przedmiotu (sylabus) nazwa jednostki prowadzącej kierunekPrzewodnik dydaktyczny przedmiotu (sylabus) nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Nazwa przedmiotu: Fakultet Fizjoterapia w chorobach jamy ustnej I narządu żucia
37.5 Kb. 1
czytać
Arkusz przedmiotuArkusz przedmiotu
Nazwa polska – Technologia sorbentów II nazwa angielska – Technology of sorbents II
13.87 Kb. 1
czytać
Karta przedmiotu nazwa przedmiotuKarta przedmiotu nazwa przedmiotu
Mechanika I mechatronika. Automatyka I regulacja automatyczna. Metody numeryczne. Sterowniki mikroprocesorowe. Maszyny elektryczne. Energoelektrnika. 
76 Kb. 1
czytać
Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o ZdrowiuNazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę wnoZ)
50.93 Kb. 1
czytać
Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o ZdrowiuNazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę wnoZ)
104.5 Kb. 1
czytać
Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o ZdrowiuNazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę wnoZ)
32.18 Kb. 1
czytać
Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o ZdrowiuNazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę wnoZ)
51.86 Kb. 1
czytać
Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o ZdrowiuNazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę wnoZ)
32.18 Kb. 1
czytać
Karta przedmiotu nazwa przedmiotuKarta przedmiotu nazwa przedmiotu
C1- poznanie podstawowej wiedzy o statystycznych metodach badania prawidłowości występujących w zjawiskach społeczno-gospodarczych w populacji I w próbie losowej oraz o modelowaniu ekonometrycznym
102 Kb. 1
czytać
1. Nazwa przedmiotu (kursu) Hiperandrogenizm u kobiet1. Nazwa przedmiotu (kursu) Hiperandrogenizm u kobiet
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przyczynami I objawami nadmiernej produkcji androgenów, metodami oceny hiperandrogenizacji, oraz możliwościami terapii
123.5 Kb. 1
czytać
Karta przedmiotu nazwa przedmiotuKarta przedmiotu nazwa przedmiotu
C1- poznanie podstawowej wiedzy o statystycznych metodach badania prawidłowości występujących w zjawiskach społeczno-gospodarczych w populacji I w próbie losowej oraz o modelowaniu ekonometrycznym
102 Kb. 1
czytać
Ii. B. 1 Nazwa przedmiotu EkonomiaIi. B. 1 Nazwa przedmiotu Ekonomia
Celem dydaktycznym przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawami ekonomicznymi oraz z zasadami funkcjonowania rynku a także z zasadami analizy zjawisk mikro I makroekonomicznych
269 Kb. 4
czytać
Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: RachunkowośćOpis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Wstęp do rachunkowości. Istota, przedmiot I zadania rachunkowości. Użytkownicy, podmioty, normy I zasady rachunkowości. Podstawowe sprawozdania finansowe
22.94 Kb. 1
czytać
Karta przedmiotu nazwa przedmiotuKarta przedmiotu nazwa przedmiotu
Algorytmy zachłanne: problem plecakowy, kod Huffmana kompresji danych. Ogólny przegląd elementów języka C. Operacje we/wy. Funkcje biblioteczne modułu stdio h: getchar, putchar, gets, puts, scanf, printf
55.5 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu