Poszukiwanie: Lokalne kryteria

vi. kryteria oceny wniosków oraz przyjęte przez lgd kryteria lokalne dla operacji
- Procedura oceny I wyboru operacji przez lgd lasovia
Lokalne kryteria wyboru
- Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lata
V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji
- Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr 4/2017 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski” cel
V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji
- NabóR nr 13/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański Cel główny 2
V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji
- NabóR nr 6/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz Biebrzański
V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji
- NabóR nr /2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Cel ogólny 1: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru
V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji
- NabóR nr 1/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 2014-2020
V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji
- Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr /2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia
V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji
- NabóR nr 20/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz Biebrzański
V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji
- NabóR nr 12/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz Biebrzański
V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji
- Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków nabóR nr 14 /2018
V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji
- NabóR nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz Biebrzański
Lokalne kryteria wyboru operacjiLokalne kryteria wyboru operacji
Kryteria w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie celu szczegóŁowego nr wpieranie rozwoju przedsiębiorczośCI
33.11 Kb. 1
czytać
Lokalne kryteria wyboru wraz z opisemLokalne kryteria wyboru wraz z opisem
Kryteria są adekwatne do diagnozy, a ich powiązania zostały opisane. Kryteria premiują operacje przyczyniające się do osiągania celów I wpływają na osiąganie wskaźników produktu I rezultatu, gdyż bezpośrednio się do nich odnoszą
64.69 Kb. 1
czytać
Lokalne kryteria wyboru projektów przez organ decyzyjny lgdLokalne kryteria wyboru projektów przez organ decyzyjny lgd
Lokalne kryteria wyboru projektów przez organ decyzyjny lgd. Aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 40% maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju projektu (operacji)!
76 Kb. 1
czytać
Lokalne kryteria wyboru operacji merytoryczneLokalne kryteria wyboru operacji merytoryczne
W kryteriach znalazły się kryteria, których obowiązek stosowania w danym zakresie tematycznym został określony w Programie, tj
61 Kb. 1
czytać
Lokalne kryteria wyboru dla operacji polegających na ochronie środowiska I dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwaLokalne kryteria wyboru dla operacji polegających na ochronie środowiska I dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa
Lokalne kryteria wyboru dla operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa
0.88 Mb. 2
czytać
Załącznik nr 1 do Procedury Lokalne kryteria wyboru operacjiZałącznik nr 1 do Procedury Lokalne kryteria wyboru operacji
Kryteria obligatoryjne w odniesieniu do naborów I realizowanych typów operacji w ramach prow
27.11 Kb. 1
czytać
Lokalne kryteria wyboru operacji Kryteria dla działania: „Odnowa I rozwój wsi”Lokalne kryteria wyboru operacji Kryteria dla działania: „Odnowa I rozwój wsi”
Wkład własny I zaangażowanie mieszkańców w dodatkowe działania realizowane poza operacją
50.05 Kb. 1
czytać
Zał. Nr Lokalne kryteria oceny operacji dla projektów z zakresu § ust pkt. 2 a, d Rozporządzenia* tj podejmowania działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencjiZał. Nr Lokalne kryteria oceny operacji dla projektów z zakresu § ust pkt. 2 a, d Rozporządzenia* tj podejmowania działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji
Lokalne kryteria oceny operacji dla projektów z zakresu § ust pkt a, d Rozporządzenia
40.77 Kb. 1
czytać
Zał. Nr Lokalne kryteria oceny operacji dla projektów z zakresu § ust z wyłączeniem pkt. 2-4 Rozporządzenia* tj m. in budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa lokalnego, infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lubZał. Nr Lokalne kryteria oceny operacji dla projektów z zakresu § ust z wyłączeniem pkt. 2-4 Rozporządzenia* tj m. in budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa lokalnego, infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub
Lokalne kryteria oceny operacji dla projektów z zakresu § ust z wyłączeniem pkt. 2-4 Rozporządzenia
28.56 Kb. 1
czytać
Lokalne kryteria oceny operacjiLokalne kryteria oceny operacji
Kryteria wyboru operacji przez lgd w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
212 Kb. 2
czytać
Lokalne kryteria oceny operacjiLokalne kryteria oceny operacji
Kryteria wyboru operacji przez lgd w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
274.94 Kb. 2
czytać
Kryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż lgdKryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż lgd
Kryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020 – zakres
41.08 Kb. 1
czytać
Lokalne kryteria wyboru preferencje dla: przyznana iloLokalne kryteria wyboru preferencje dla: przyznana ilo
0.53 Mb. 2
czytać
Lokalna kryteria wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022Lokalna kryteria wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022
Lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny lgd ziemia Wąbrzeska w ramach przedsięwzięć finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
113 Kb. 1
czytać
Lokalne kryteria wyboruLokalne kryteria wyboru
Wzmocnienie konkurencyjności I utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
71 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu