Poszukiwanie: Karta oceny

Karta oceny Wykonawcy
- Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Karta oceny merytorycznej
- Załącznik nr 4 do Dokumentacji Konkursowej Konkurs nr pokl 1/I/10
Załącznik nr 3 Karta Oceny Formalnej
- Określanie treści dokumentacji konkursowej
Załącznik nr 3. Karta oceny wstępnej
- Procedury wyboru I oceny operacji w ramach lsr (operacji realizowanych przez podmioty inne niż lgd) Lokalnej Grupy Działania lasovia
Karta oceny zgodności operacji z LSROR
- Lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich lgr „opolszczyzna
Karta oceny wniosku i wyboru operacji - załącznik nr 2
- Procedura oceny I wyboru operacji pozagrantowych
Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru
- Procedura wyboru I oceny
Karta oceny wniosku zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru
- Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/3/2013
karta oceny opisowej za i semestr nauki ucznia klasy ii
- Szkoła podstawowa
Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru
- Załącznik nr 9 do wniosku o wybór lsr procedura wyboru I oceny operacji w ramach lsr
Kryteria merytoryczne oceniane zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej
- Oś priorytetowa Rozwój edukacji I aktywne społeczeństwo Poddziałanie 1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej
Załącznik 1 do Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia- Karta oceny wniosku i wyboru operacji zgodnie z celami LSR i zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru
- Procedura uzgadniania terminu I warunków naboru wniosków § 1 Zasady ogólne
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój działalności gospodarczejKarta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój działalności gospodarczej
Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru lgd partnerstwo Kaczawskie jest wypełniana przez Członków Rady
138.5 Kb. 1
czytać
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: podejmowanie działalności gospodarczejKarta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: podejmowanie działalności gospodarczej
Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru lgd partnerstwo Kaczawskie jest wypełniana przez Członków Rady
132.94 Kb. 1
czytać
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój działalności gospodarczejKarta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój działalności gospodarczej
Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru lgd partnerstwo Kaczawskie jest wypełniana przez Członków Rady
135.34 Kb. 1
czytać
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój infrastruktury niekomercyjnejKarta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operacje: rozwój infrastruktury niekomercyjnej
Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru lgd partnerstwo Kaczawskie jest wypełniana przez Członków Rady
133.49 Kb. 1
czytać
Załącznik nr. 4 Karta oceny formalnej do Procedury wyboru I oceny operacji realizowanych w ramach projektów lsr lgd „Puszcza Kozienicka”Załącznik nr. 4 Karta oceny formalnej do Procedury wyboru I oceny operacji realizowanych w ramach projektów lsr lgd „Puszcza Kozienicka”
Załącznik nr. 4 Karta oceny formalnej do Procedury wyboru I oceny operacji realizowanych w ramach projektów
34.41 Kb. 1
czytać
Karta oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanieKarta oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie
Załącznik nr 3 Karta oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach rpo wd 2014 – 2020
256.5 Kb. 1
czytać
Karta oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru dla grantobiorcóWKarta oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru dla grantobiorcóW
Karta oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru jest wypełniana przez członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w sposób trwały
34.85 Kb. 1
czytać
Karta oceny operacjiKarta oceny operacji
I etap oceny merytorycznej: ocena zgodności operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju
87.5 Kb. 1
czytać
Karta oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanieKarta oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie
Załącznik nr 3 Karta oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego
165.3 Kb. 1
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmującaKarta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
Załącznik 6 – Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
247.23 Kb. 2
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmującaKarta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
Załącznik 6 – Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
380.69 Kb. 1
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmującaKarta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
Załącznik 6 – Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
378.89 Kb. 1
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmującaKarta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
Załącznik 6 – Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
367.83 Kb. 1
czytać
Załącznik nr a Wzór karty oceny formalnej karta oceny formalnej działanie „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”Załącznik nr a Wzór karty oceny formalnej karta oceny formalnej działanie „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
Czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub papierowej?
0.76 Mb. 1
czytać
Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru pozostałe operacjeKarta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru pozostałe operacje
Załącznik Nr 6 do Procedury wyboru I oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego
64.02 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu