5 października 2015 r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, w godzinachPobieranie 0.57 Mb.
Strona7/7
Data24.02.2019
Rozmiar0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Radny Andrzej Gąsiorowski – ja myślę, że na następnej sesji Panie Burmistrzu.
 • Burmistrz Arseniusz Finster – albo tak, mogę na następnej sesji. Jeżeli chodzi o schetynówkę, to my te elementy bezpieczeństwa, czyli wyniesione przejścia dla pieszych i to, co było w schetynówkach, to wszystko wykonamy, oprócz tego zwiększamy nakłady na siatkę odciążeniową, metr kwadratowy takiej siatki kosztuje 30 zł, tak, że to będzie dobra jakość, to po pierwsze, ale po drugie też poprawimy tutaj też …
 • Radny Andrzej Gąsiorowski – ale tu też chodzi o problem zatrzymywania się, żeby po jednej stronie, tak, jak to było obiecane.
 • Burmistrz Arseniusz Finster – dokładnie. Jeżeli chodzi o wjazd do Fosy, to ja wiem jak to wygląda, natomiast będziemy Fosę rewitalizować i wtedy myślę, że również zdobędziemy środki na to, żeby osoby niepełnosprawne mogły tam albo wjeżdżać, albo pojawiać się w inny sposób na zasadzie określonej prawem, wiecie Państwo na przykład, że nie można ze schodów francuskich na Placu Emsdetten zrobić pochylni, bo ona by się kończyła mniej więcej na wysokości wejścia do Wszechnicy Chojnickiej, ale tutaj akurat w Fosie można to zaprojektować dobrze. Natomiast to, o czym Marek Szank mówi, to jest kwestia Wydziału Komunalnego, który musi jak gdyby zniwelować skutki wjazdu ciężkich samochodów, głownie które tam zaopatrzenie sceniczne bezpośrednio przywożą.
 • Radny Marek SzankPanie Burmistrzu, tam jest w tej chwili ekipa remontowa w pobliżu Urzędu Skarbowego i może się tym zająć, ponieważ wykonuje remont przy ciągu pieszym wzdłuż ulicy Mickiewicza.
 • Burmistrz Arseniusz Finster – ja wiem, to tak fajnie wygląda, ale my mamy firmę wyłonioną w przetargu, bo takie jest prawo, która te cząstkowe naprawy robi, gdybym poszedł do tej firmy i jej zapłacił, to mam dyscyplinę budżetową, tak, że tu muszę na to wszystko uważać.

Proszę Państwa, bardzo dziękuję za pytania, na pewno skorzystam z ich treści.


 • Radna Marzenna Osowicka – ale to jeszcze nie wszystko chyba.
 • Burmistrz Arseniusz FinsterPani Marzenno, jest godzina 1515, możemy jeszcze 15 minut, albo nawet pół godzinki o kodeksie podyskutować, nie widzę żadnego problemu, tylko czy zyskamy akceptację Rady Miejskiej? Tego nie wiem.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo.

Ad. 20

Przewodniczący Mirosław Janowski – kolejny punkt to wolne wnioski i oświadczenia klubowe. Już część była w zapytaniach i interpelacjach, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Pani Marzenno proszę bardzo jeszcze.


 • Radna Marzenna Osowicka – dobrze, już nie będę się odnosić do sprawy, którą poruszyłam wcześniej, którą pan Burmistrz zbagatelizował.

Kolejna sprawa, w związku z pominięciem właśnie mojego wniosku na posiedzeniu Komisji Kultury i Sportu w dniu 28 września, wniosku dotyczącego konsultacji społecznych w sprawie rozdziału grantów przez Burmistrza Miasta Chojnice właśnie chciałabym jednak tenże postulat wnieść na Radzie Miejskiej. Miałam nadzieję, że wszystkie właśnie postulaty zgłaszane przez nas będą przekazywane przez Przewodniczących Komisji, no i jeszcze druga sprawa dotycząca mojego wniosku o przedstawienie mi audytu wykonanego przez Panią urzędniczkę Urzędu Miejskiego dotyczącego dodatków motywacyjnych nauczycieli. Otóż otrzymałam informację, że nie mam prawa wglądu do tegoż audytu, że mogę ubiegać się ewentualnie na początku przyszłego roku w styczniu, kiedy to właśnie zostanie sporządzony raport dotyczący całego, w tej chwili trwającego roku. Natomiast z tego, co mi wiadomo, to Trybunał Konstytucyjny dokonał pewnej nowelizacji mówiącej o tym, że jednak wyniki audytu są do wglądu osób, które są zainteresowane. Tak, że te dwie sprawy poproszę o uwzględnienie i o odpowiedź.
Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę bardzo Panie Burmistrzu.


 • Burmistrz Arseniusz Finster – krótko tylko odpowiem, że ja nie bagatelizuję kodeksu, tylko uważam, że jest zbędny, a to jest różnica. W kwestii, którą Pani podnosiła odnośnie zawiadamiania, konsultacji i wnoszenia w ogóle czegokolwiek tutaj na Radę Miejską, to odsyłam Panią do Statutu Miasta. Natomiast jeżeli mówi Pani o audycie, którego Urząd Pani nie udostępnił i ma Pani wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej kwestii, to bardzo bym uprzejmie prosił o wskazanie źródła i treści tego orzeczenia Trybunału, ja się do tego bezpośrednio odniosę. Uważam, że każdy materiał jest do Państwa wglądu, nawet nie wiem dlaczego odpowiedzieliśmy, że na koniec roku, ale prosiłbym, jeżeli Pani się posiłkuje Trybunałem Konstytucyjnym, to prosiłbym, jakie to orzeczenie, żebym mógł je znaleźć i przeczytać. Taka prośba na jutro, jeżeli to możliwe.

Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję. Pani Maria Błoniarz-Górna proszę bardzo.


 • Radna Maria Błoniarz-Górna – zostałam wywołana, wniosek jako taki o przegłosowanie Pani radna nie podała, jednocześnie uważamy, że wniosek takowy będzie dopiero wskazany, kiedy będziemy mieli program roczny pieniędzy na organizacje pozarządowe i tak dalej z przypisanymi kwotami, wtedy wiemy nad czym dyskutować, bo w tej chwili pytać, wiadomo, że ile pytań tyle będzie odpowiedzi. Wniosek nie był podany, Pani radna nie powiedziała proszę o przegłosowanie wniosku, nic takiego nie było.

 • Radna Marzenna Osowicka – dobrze.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Pani Marzenno jeszcze? Proszę bardzo.


 • Radna Marzenna Osowicka – tak, jeszcze w kwestii właśnie rozdysponowywania grantów, my nie mamy zbyt wiele czasu, dlatego że granty będą ogłoszone już w najbliższym miesiącu prawdopodobnie, no i z tego, co usłyszałam od Pana Burmistrza Pietrzyka, nie ma jakiegoś konkretnego planu, nie ma jakiejś zasady i priorytetów, które pozwoliłyby nam dzielić te pieniądze. No i niestety, ale w dalszym ciągu tkwimy w jakimś martwym punkcie.


Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę Pan Wiceburmistrz Edward Pietrzyk.


 • Wiceburmistrz Edward Pietrzyk – tylko słóweczko. Chyba tutaj pomieszaliśmy dwie sprawy, w tej chwili trwają prace nad rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i w tym rocznym programie współpracy każdemu działaniu będzie przypisana odpowiednia kwota. To jest pierwsza rzecz. Natomiast sam rozdział pieniędzy w wyniku złożonych wniosków, to już jest druga kwestia i mieszamy mówiąc, że nie ma kryteriów, nie ma tego, nie ma algorytmu, to są dwie oddzielne sprawy. My w tej chwili ten program musimy przyjąć do końca listopada i ten program jest to podstawa do ogłoszenia konkursu grantowego w miesiącu grudniu. Tak to wygląda na dzisiaj.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Pani Marzenno proszę jeszcze raz.


 • Radna Marzenna Osowicka – Panie Burmistrzu Edwardzie, od lat już trwają jakieś takie konsultacje z organizacjami pozarządowymi i do tej pory nie udało się wypracować żadnej tak naprawdę współpracy. Do tej pory rozdział grantów następuje według bliżej nieokreślonego schematu, a wyjaśnienia typu, że w tej chwili pracujecie Państwo nad czymś tam, to to, jest moim zdaniem, też, to jest oddalanie całej tej sytuacji, to jest tylko taka próba uniknięcia właśnie dyskusji na ten temat.


Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę bardzo Pan Burmistrz.


 • Burmistrz Arseniusz Finster – proponuję, żeby Wysoka Rada w ramach Komisji Kultury i Sportu zrobiła kwerendę i ocenę, albo połączcie Komisje, tego, co istnieje, bo według mnie jest ocena merytoryczna, ocena formalna wniosku i tak dalej. Nie prowadzimy algorytmu takiego, że piłka nożna ma mieć tyle, szachy na przykład tyle, siatkówka tyle. O co chodzi? Tu nie ma algorytmu, nie idzie, to Państwo oceniacie w sposób formalny i merytoryczny złożone wnioski i przeznaczacie środki. Przypominam, że kiedyś w Radzie Miejskiej nie było takiego systemu, tylko to odpowiednia Komisja dzieliła te pieniądze, według mnie to było gorzej, natomiast ma Pani możliwość zaproponowania jakiegoś lepszego rozwiązania Pani zdaniem i być może Pani przekona do tego Radę Miejską, tak proponuję. Nie atakować Burmistrza Pietrzyka, który realizuje ten rozdział na podstawie regulaminu, który jest, tylko Pani jest radną właśnie po to, żeby wyradzić coś lepszego, niż tu jest, czego Pani bardzo serdecznie życzę Pani Marzenno.
 • Radna Marzenna Osowicka – Panie Burmistrzu, odbija Pan piłeczkę. W zeszłym roku Marcin Wałdoch zaproponował współpracę i opracowanie właśnie takiego systemu, który w jakiś sposób w miarę obiektywny pozwoliłby dzielić granty. Niestety, nawet nie zaakceptowaliście jego członkostwa w tej komisji, no jakżeż tak, został odrzucony.


Przewodniczący Mirosław Janowski – Panie Burmistrzu, proszę bardzo.


 • Burmistrz Arseniusz Finster – wie Pani co, jak Pani konkluduje takie postawy Pana Marcina Wałdocha, to może wrócimy do tej, że jak nie został szefem Strategii Rozwoju Miasta, to z tej komisji w ogóle zrezygnował. To są dwa różne światy. Tak, że tutaj akurat nie zyskał akceptacji osób, z którymi miał współpracować, trudno, żebym ja kogoś zmuszał do współpracy z Panem Wałdochem, bo akurat nie chcieli ludzie z nim współpracować, ale podaję Pani inny przykład, był członkiem Rady Strategii Rozwoju Miasta Chojnice, kandydował na funkcję Przewodniczącego, przegrał z Panem Szlangą, nazwał go komuchem i zrezygnował z pracy w tej komisji …
 • Radna Marzenna Osowicka – Panie Burmistrzu, ale …
 • Burmistrz Arseniusz Finster – ale widzi Pani, nazwał człowieka komuchem, nie zostawił suchej nitki i tak dalej. Nie potrafi zaakceptować …
 • Radna Marzenna Osowicka – mówimy o grantach …


Przewodniczący Mirosław Janowski – Pani Marzenno, ja bardzo proszę, ja udzielam głosu.


 • Burmistrz Arseniusz Finster – nie potrafi zaakceptować demokratycznych reguł, dlatego trudno, żebym ja zmuszał członków komisji, żeby akurat ten Pan narzucał im algorytmy. Ale jest nowe rozdanie, jest nowa Rada Miejska, może coś się zmieniło i wtedy niech Pani lansuje Pana Wałdocha tutaj w starciu z Komisją, zaprosi Pani, Pani Bloniarz-Górna na pewno zaakceptuje, przecież nikt nie wyrzuci Pana Wałdocha z dobrą inicjatywą, niech przyjdzie i niech ją zapromuje, tylko niech przekona do niej radnych, ja jestem władzą wykonawczą, mam nadzieję, że Pani rozumie.


Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z Państwa radnych w wolnych wnioskach i oświadczeniach klubowych? Nie ma. Dziękuję bardzo.

Ad. 21

Przewodniczący Mirosław Janowskizamykam XI sesję Rady Miejskiej w Chojnicach. Bardzo dziękuję wszystkim za udział.

Protokół sporządziły

Sekretarz XI sesji

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Rady Miejskiej


Aurelia Gałązka, Beata Biesek


Bogdan Kuffel

Mirosław Janowski


Pobieranie 0.57 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna