5 października 2015 r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, w godzinach


Ad. 16 Przewodniczący Mirosław JanowskiPobieranie 0.57 Mb.
Strona3/7
Data24.02.2019
Rozmiar0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Ad. 16

Przewodniczący Mirosław Janowski – jesteśmy w części tematycznej, inwestycje, Panie Burmistrzu proszę bardzo.


 • Burmistrz Arseniusz Finster – jeżeli Wysoka Rada pozwoli to ja bym proponował przerwę do godziny 1200 i punktualnie o 1200 byśmy ten punkt zaczęli, po prostu musimy się przygotować.


Przewodniczący Mirosław Janowski – ogłaszam 20-minutową przerwę.

1 i 2”
Przewodniczący Mirosław Janowski – jesteśmy w części tematycznej. Punkt pierwszy: wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej 212 – koncepcja szczegółowa. Proszę prelegentów.


 • Dyrektor Waldemar Gregus– witam serdecznie Państwa. Tytułem małego wstępu, krótkiego wstępu, chciałbym przekazać stopień zaawansowania prac nad projektem, mały harmonogram poczynionych prac projektowych. I tak, 14 lutego ubiegłego roku odbyło się tu w Ratuszu w tej sali spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku oraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dotyczące ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 212. Następnie 30 czerwca 2014 roku w ramach MOF-u podpisano umowę z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku na opracowanie koncepcji szczegółowej – wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej 212 w Chojnicach. Termin realizacji samego przedsięwzięcia projektu obejmował daty od 15 lipca 2014 roku do 27 lutego tego roku. 15 września 2014 roku w ramach zawartej umowy i toczących się prac nad projektem, przeprowadzono pierwsze konsultacje społeczne. Odbyły się one we Wszechnicy Chojnickiej. 29 października 2014 roku przeprowadzono drugie konsultacje społeczne, które odbyły się w CEW-ie. 2 czerwca tego roku podpisaliśmy również z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do przedłożenia na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, tak zwanego KOPI. Termin realizacji tego przedsięwzięcia to 2 luty 2016. Z tego co wiem, jesteśmy w stałym kontakcie z Biurem Planowania, rozpoczęło się już przekazywanie dokumentacji do GDDKiA w Gdańsku celem najpierw zaopiniowania przez generalną w Gdańsku do przedłożenia w Warszawie na KOPI materiałów.

24 lipca tegoż roku uczestniczyliśmy również w spotkaniu w Gdańsku, roboczym, gdzie Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego przedstawiło jakby założenia materiałów, które chciałoby prezentować na KOPI w Warszawie. 25 sierpnia tegoż roku ZDW zwołał pierwszą naradę projektu, dotyczącą nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 212 z budową węzła i 30 września, w wyniku konsultacji z Urzędem Marszałkowskim, Departamentem Infrastruktury, zdecydowano o konieczności zmiany tytułu planowanej inwestycji. I teraz nie brzmi on już – wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej 22, a brzmi on – budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice.

Na tym może skończę przedstawienie harmonogramu i oddam głos Panu Adamowi Sawickiemu i Patrykowi Delęgowskiemu z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego.


Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę bardzo.


 • Pan Patryk Delęgowski – dzień dobry Państwu. Chcieliśmy po krótce przedstawić materiały dotyczące koncepcji szczegółowej, która została wykonana, i po krótce chcieliśmy przedstawić elementy dotyczące samej koncepcji drogowej, jak również elementów infrastruktury technicznej, która również będzie realizowana w ramach projektu.

Zmiana drogi wojewódzkiej 212 wiąże się również z zadaniem numer 2. Pierwsze dotyczy projektowanej nowej drogi wojewódzkiej nr 212 bezpośrednio wymuszającej realizację zadania numer 2, obejmującej projektowany węzeł na drodze krajowej nr 22.

Jakby cele główne zakładające realizację całej inwestycji jest planowana zmiana drogi wojewódzkiej jako skrócenie czasu przejazdu turystycznego w regionie nadmorskim, połączenie trasy Lębork-Bytów-Chojnice oraz Bydgoszcz, stworzenie możliwości bezpiecznego przejazdu przez miasto Chojnice wraz z odciążeniem ruchu tranzytowego, aktywizacja gospodarcza przyległych miejskich i gminnych terenów inwestycyjnych poprzez otwarcie możliwości ich skomunikowania z drogą krajową nr 22 oraz realizacja zadania powoduje również konieczność budowy węzła na drodze krajowej 22.Tutaj założenia drogowe chciałem żeby przedstawił kolega Pan Adam Sawicki, zajmujący się branżą drogową.


 • Pan Adam Sawicki – dzień dobry Państwu. Tak jak tu kolega wspomniał, nazywam się Adam Sawicki, jestem projektantem drogowym. Tu są założenia drogowe dla zadania pierwszego pokazane, czyli dla tego zmienionego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212. Mamy, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, klasa ulicy minimum G, prędkości projektowe miarodajne, przekrój uliczny, tu trzeba dodać jest to jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, szerokość pasa ruchu 3,50, mamy obustronne chodniki i drogi rowerowe, były zaprojektowane też również zgodnie z Państwa dokumentami planistycznymi zatoki na przystankach autobusowych oraz, co ważne, tutaj mamy oświetlenie całego odcinka drogi i odwodnienie do kanalizacji deszczowej. Realizacja tego, tutaj pokażemy, może cofnę się przepraszam do poprzedniego slajdu, na którym więcej widać. Zadanie pierwsze to jest narysowane tym tutaj granatowym kolorem, czyli nie mamy przebiegu 212 w taki sposób przez centrum miasta, a po stronie rzeczywiście zachodniej, stąd to obejście zachodnie, czyli po stronie zachodniej początek mamy na ulicy Bytowskiej naprzeciwko skrzyżowania z ulicą Leśną, potem tutaj to jest przedłużenie ulicy Wyspiańskiego, tu mamy ulicę Człuchowską, to jest planowane też w planach miejscowych połączenie z nowymi terenami inwestycyjnymi, i ulica 14 Lutego, co wiąże się z węzłem, o którym też za chwilę powiemy, węzłem Nieżychowice na drodze krajowej 22, łącznie z rozbudową tego przebiegu tutaj obwodnicy południowej o drugą jezdnię. Wracam już do bardziej szczegółowych rozwiązań, czyli tu mamy początek trasy, skrzyżowanie z ulicą Bytowską, tu mamy ulicę Leśną, no i przez tereny tutaj niezainwestowane zgodne z planem miejscowym jest to przebieg. Mamy zaproponowane przez nas skrzyżowanie typu rondo i potem następnie dalszy przebieg, tak jak mówiłem, tutaj na przedłużeniu ulicy Wyspiańskiego, skrzyżowanie skanalizowane, potem następnie ulica Człuchowska, również rondo, zatoki autobusowe po dwóch stronach, tak samo też to na czerwono, to są ścieżki rowerowe obustronne i ciągi piesze również obustronne. Tutaj mamy to co powiedziałem, czyli na przedłużeniu ulicy bodajże Asnyka, obsługa terenów rozwojowych, tam po stronie północnej drogi krajowej 22, tu mamy skrzyżowanie typu rondo, tu mamy z tej strony łącznice z węzła drogi 22, a tu mamy ulicę 14 Lutego, czyli ten stary powiedzmy przebieg drogi wojewódzkiej 212. Dzięki temu rozwiązaniu osiągnęliśmy to, co tutaj kolega powiedział o tych założeniach, czyli jeszcze raz wrócę do tego ogólnego slajdu, na którym bardziej ogólnie można powiedzieć, czyli mamy odciążenie od ruchu tranzytowego z drogi 212 centrum Chojnic, możemy w tym wypadku po prostu nie przejeżdżać przez centrum Chojnic, i tak samo również ci którzy kierowali się na przykład z Człuchowa w kierunku Bytowa, nie będą w tej chwili wjeżdżać do centrum. Również co jest ważne, jest to ważne połączenie z drogą krajową 22 poprzez nowo wybudowany węzeł, który z kolei zakłada wykorzystanie nowo wybudowanego wiaduktu nad drogą 22. Wrócę tutaj do końca. Tutaj przekaże koledze głos odnośnie infrastruktury technicznej.
 • Pan Patryk Delęgowski – dziękuję. Biorąc pod uwagę samą infrastrukturę techniczną przy zadaniu numer 1, czyli budowie nowej trasy drogi wojewódzkiej 212, jest to kwestia wykonania również odwodnienia wzdłuż pasa drogowego, i tak od początku idąc, wody z początku projektowanej od ulicy Bytowskiej aż do ulicy Asnyka będą odprowadzane poprzez system kanalizacji deszczowej do zbiornika zachodniego, który zgodnie z wykonywaną koncepcją, równolegle do naszej koncepcji, zakładał wykonanie zbiornika zachodniego na wysokości ulicy Asnyka. Zgodnie z koncepcją INWOD-u, która była realizowana, powierzchnia zbiornika to jest około 2, ponad 2 hektary i objętości 22 tys. m3. Wody z rejonu Asnyka będą odprowadzone bezpośrednio do rowu, jest to niewielka zlewnia która uniemożliwia odprowadzenie bezpośrednie, oraz pozostała część planowanej trasy, to jest na wysokości ulicy Augusta do projektowanego włączenia węzła w ulicy 14 Lutego, będzie w całości odprowadzana do planowanego zbiornika retencyjnego Sobierajczyka. Planowana powierzchnia zbiornika to jest około 6 hektarów i objętości 62 tys. m3. Mniej więcej lokalizacje opisane zgodnie z planem drogowym, lokalizacja właśnie na przeciwlegle do ulicy Asnyka, to jest ta pierwsza lokalizacja zbiornika zachodniego, pozostała część odprowadzana z tej części, jak również z części węzła i odwodnienia ronda, będzie kierowana bezpośrednio do zbiornika Sobierajczyka. Tutaj jeszcze biorąc pod uwagę pozostałe elementy, które wchodzą w skład realizacji zadania, jest to zabezpieczenie i wzmocnienie istniejących przewodów wodociągowych zlokalizowane w ulicy Bytowskiej, to jest długość około 150 metrów, głównie są to magistrale wodociągowe. Pozostałe elementy istniejącej infrastruktury wodociągowej to są mniej więcej na długości około 900 metrów przebudowa przyłączy i sieci rozdzielczej oraz budowa odcinka wodociągu o średnicy około 110 milimetrów na długości 80 metrów. Jeżeli chodzi o kanalizację sanitarną, bo również występuje w obrębie naszego projektu, realizacja tego zadania będzie wymagała również przebudowy istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej w przedziale średnic od 160 do 300, to są zarówno przyłącza, jaki i realizacja kanałów zbiorczych na długości około 1 kilometra oraz do pozostałych elementów infrastruktury podziemnej, biorąc pod uwagę sieci gazowe, teletechniczne, oświetleniowe oraz sieć ciepłowniczą, to pokrótce chciałem przedstawić, dla sieci gazowych, biorąc pod uwagę średnice, to jest od przyłączy od niskiego do średniego ciśnienia około 200 metrów, przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej, głównie w okolicy skrzyżowania ulicy Bytowskiej około 200 metrów, projektuje się również oświetlenie wzdłuż całości drogi jednostronne, jak już kolega wspominał, a brak kolizji z siecią ciepłowniczą wynika bezpośrednio z tego, że tam niestety żadna infrastruktura ciepłownicza nie jest planowana, ani w aktualnym stanie istniejącym również nie występuje. I tutaj chcielibyśmy również wspomnieć o zadaniu drugim. Biorąc pod uwagę zbiorcze zestawienie elementów wiążących oba zadania, również jest to aktywizacja gospodarcza przyległych miejskich terenów inwestycyjnych, poprzez pobudzenie aktywności gospodarczej, to jest na styku drogi wojewódzkiej 212 i węzła oraz, lepsza niż dotychczasowa, komunikacja terenów miasta i gminy Chojnice. Tutaj oddaję głos z części drogowej koledze.
 • Pan Adam Sawicki – jeżeli chodzi o kwestię węzła, to tutaj wykorzystywana jest lokalizacja istniejącego wiaduktu nad drogą krajową nr 22 i w tej chwili, aby wykonać powiedzmy węzeł konieczne jest dobudowanie do stanu istniejącego odpowiedniej ilości łącznic, tak aby była możliwość komunikacji we wszystkich kierunkach. Droga krajowa, to Państwo wiecie, jest to droga klasy GP, mamy tam prędkości projektowe takie, które pozwalają poruszać się z prędkością jak dla drogi ekspresowej. Węzeł będzie obejmował też ulicę 14 Lutego i dalej drogę wojewódzką 212 w kierunku Kamienia. Klasa ulicy, czy też drogi – Z, prędkość projektowa – 50, i prędkość miarodajna – 60, czyli takie, że tak powiem, standardowe parametry dla takiej klasy dróg. Tu mamy sytuację jak to będzie wyglądało po wybudowaniu. Tu mamy ulicę 14 Lutego, istniejący wiadukt, droga w kierunku Kamienia Pomorskiego, tu mamy stację benzynową, więc naprzeciwko wyjazdu ze stacji benzynowej zaprojektowaliśmy rondo jednopasmowe, które będzie łączyć dwie łącznice typu P1 włączające się w istniejący przebieg, w istniejącą jezdnię. Po drugiej stronie, czyli po stronie północnej, mamy sytuację taką, że dobudowujemy od węzła Chojnaty drugą jezdnię, aż za węzeł Nieżychowice, projektowany węzeł Nieżychowice, i dobudowujemy też dwie łącznice jednokierunkowe. W związku z tym, aby to wszystko połączyć z projektowaną drogą 212, tym nowym przebiegiem, który jest tutaj na dole, konieczne jest też tutaj skrzyżowanie, w tej chwili jest to tak, że tak powiem, standardowo przyjmowane, że dobrze się te wszystkie kierunki łączą na rondach, i tak tutaj ten węzeł był przedstawiany, o czym wspomniał Pan dyrektor Gregus wstępnie na dyskusjach w Generalnej Dyrekcji, został w ten sposób układ tego węzła powiedzmy wstępnie zaakceptowany. Tutaj to są bardziej szczegółowe pokazanie jak wygląda druga jezdnia, podłączenie drugiej jezdni drogi krajowej 22, czyli po stronie północnej w tym pasie, który został przewidziany pod drugą jezdnię, właśnie realizujemy drugą jezdnię, z kolei po stronie wschodniej wiaduktu będzie ten rozplot łącznic. Co więcej można powiedzieć? Tutaj też jest do przebudowy infrastruktura techniczna, tutaj szczegółowo omówi Pan Delęgowski.
 • Pan Patryk Delęgowski – dziękuję. Biorąc pod uwagę zakres planowanych prac przy węźle nie będzie tak obszerny, jak przy drodze wojewódzkiej, z uwagi na zakres jakby terenów niezagospodarowanych, niemniej jednak projektuje się przebudowę istniejących elementów na wysokości ulicy 14 Lutego. Nie jest to wielki zakres, planowane prace związane są z przebudową wodociągów o małej średnicy, w większości są to przebudowy przyłączy. Projektuje się również przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej, i to są zazwyczaj średnice przyłączy na długości szacowanych około 100 metrów, i planuje się wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej na długości około 70 metrów. Pozostałe elementy, jeżeli chodzi o odwodnienie zarówno węzła, łącznic, jak i drugiej jezdni, będą planowane przez odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów oraz wykonanie oświetlenia na całej długości węzła, zarówno drugiej jezdni, jak i łącznic. Łączna długość całego oświetlenia węzła będzie około 7 kilometrów. Dziękuję Państwu za uwagę. Tutaj oddaję jeszcze głos Panu dyrektorowi.
 • Dyrektor Waldemar Gregus – Szanowni Państwo. Jeszcze małe uzupełnienie przedstawionej prezentacji. Tak jak wspomniałem 21 sierpnia uczestniczyliśmy w pierwszej naradzie projektu i tam, po uzgodnieniach, zaopiniowaniu wypracowania takiego stanowiska, ZDW proponuje zrezygnować z jednych ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż projektowanej drogi 212, proponuje też zlikwidować zatoki autobusowe oraz zakończyć drogi lokalne dobiegające do planowanej, projektowanej drogi 212, zawrotkami. To tyle.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję. Proszę bardzo pytania może jakieś, może jakieś sugestie? Proszę bardzo Pani Marzenna Osowicka.


 • Radna Marzenna Osowicka – Pan dyrektor Gregus wspomniał o konsultacjach społecznych, które zostały właśnie dokonane. Chciałabym poprosić o wyniki tychże konsultacji.


Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę bardzo Panie dyrektorze.


 • Dyrektor Waldemar Gregus – to znaczy muszę się przyznać nie rozumiem pytania. W jaki sposób chciałaby Pani poznać wyniki tych konsultacji?
 • Radna Marzenna Osowicka – to proszę mi odpowiedzieć na pytanie, jeżeli przeprowadza się konsultacje społeczne w pewnym celu, to te wyniki powinny być miarodajne, czyli w jaki sposób formułowaliście Państwo, Urząd, pytania dotyczące konsultacji społecznych?
 • Dyrektor Waldemar Gregus – to znaczy nie formułowaliśmy żadnych pytań, ogłosiliśmy konsultacje społeczne w sposób zwyczajowo przyjęty…
 • Radna Marzenna Osowicka – czego dotyczyły?
 • Dyrektor Waldemar Gregus – wzmocnienia korytarza południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 wraz z budową węzła na drodze krajowej nr 22. I zaprosiliśmy do uczestnictwa w konsultacjach zarówno w CEW-ie, jak i Wszechnicy, mieszkańców i wszystkie osoby zainteresowane, gdzie przedstawiliśmy projekt, koncepcję szczegółową.
 • Radna Marzenna Osowicka – czyli jaki jest wynik tychże konsultacji? Wszyscy mieszkańcy przyklasnęli pomysłowi, czy były jakieś wątpliwości, jakieś pytania?
 • Dyrektor Waldemar Gregusbyły uwagi, były wnioski, które zostały przekazane projektantom i te, które można było, zostały uwzględnione w dalszych pracach koncepcyjnych. Proszę zrozumieć, że droga wojewódzka ma pewne ograniczenia normowane przepisami, włączenia i różne parametry i te, które można było uwzględnić, były uwzględnione. Też jest odpowiedź i protokół z tych konsultacji społecznych.
 • Radna Marzenna Osowicka – pamiętam, że część mieszkańców ulicy Asnyka prosiła, aby jednak w tym rejonie nie prowadzić tej drogi, dlatego że mieszkańcy będą narażeni na nadmierny hałas właśnie spowodowany przebiegiem drogi.


Przewodniczący Mirosław Janowski – przepraszam, może projektantom by oddać głos.


 • Burmistrz Arseniusz Finster – ja brałem udział w tych konsultacjach, ja jestem trochę zaskoczony, że Pani radna nie zapytała o wynik tych konsultacji przed tą debatą, a pyta Pani dyrektora Wydziału teraz w czasie prezentacji. Natomiast rzeczywiście kilkoro mieszkańców postulowało o maksymalne odsunięcie tej drogi od ich zabudowań. Ja chciałbym żeby projektant określił te odległości i żebyśmy odnieśli się do normatywu, który funkcjonuje, nawet nie do rzeczywistości jaka jest w mieście Chojnice na ulicy Bytowskiej na przykład, gdzie pas drogowy jest odsunięty od nieruchomości o kilka metrów, tylko żebyśmy powiedzieli w jakiej odległości od granicy nieruchomości będzie ten pas drogowy i jakie są normatywy.


Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę bardzo.


 • Adam Sawicki – jeżeli chodzi o bezpośrednio przepisowe odległość od granicy drogi wojewódzkiej to jest to minimum 10 metrów i tam, na tym przebiegu przy ulicy Asnyka, powiem szczerze w tej chwili dokładnie nie powiem, musiałbym spojrzeć do projektu, ale na pewno jest to większa odległość i w ogóle na całym przebiegu, na tych trzech kilometrach, te minimalne warunki są znacznie zwiększone. Ale muszę powiedzieć o innej rzeczy, rzeczywiście podczas konsultacji społecznych była poruszana kwestia zanieczyszczenia, hałasu, ogólnie uciążliwości, które ta droga rzeczywiście wprowadza, ale zgodnie z przepisami tutaj odnośnie decyzji środowiskowej, został przygotowany raport oddziaływania na środowisko, który analizując tą naszą koncepcję wykazał, że przekroczeń żadnych z tych uciążliwości, przekroczeń w stosunku do obowiązujących norm, nie ma. A pamiętajmy, że tam rzeczywiście jeżeli mamy zabudowę jednorodzinną, to tam są przyjmowane najwyższe parametry. I w związku z tym z obliczeń hałasu nie wyszła konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Proszę bardzo Pani Maria Błoniarz-Górna.


 • Radna Maria Błoniarz-Górna – ja z kolei w imieniu mieszkańców dworcowego osiedla, że tak powiem, Lichnowska, Dworcowa, Towarowa, Warszawska, jestem bardzo zadowolona, że będzie ten węzeł, bo jeżeli chcemy inwestować, już mówiłam kilka sesji temu, w jakiś przemysł przy obwodnicy za działkami „Kolejarz”, to musimy mieć możliwość wyjazdu właśnie w tamtą stronę, a nie zapchania i zakorkowania kompletnie ulicy Lichnowskiej, Dworcowej, która i tak już jest zakorkowana. Tak, że ja w imieniu tych mieszkańców bardzo się cieszę i to przekazuję wszystkim, jednocześnie prosiłabym żeby jak najszybciej było to zrealizowane.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Proszę bardzo.


 • Burmistrz Arseniusz Finser – ja tylko mogę potwierdzić, że inwestor przy węźle do obwodnicy, dzięki temu że zmienimy przebieg „dwieściedwunastki”, finalizuje w tej chwili zakup nieruchomości w obrębie tego planu, który tu jest wywołany i zatwierdzony, i również mogę powiedzieć, że inny inwestor również złożył wniosek do właściciela terenu o zakup 17 hektarów w obrębie ulic: Lichnowska, Czarna Droga, obwodnica. Tak więc te dwa plany miejscowe i zainteresowanie tymi planami inwestorów, powodują że możemy dzisiaj powiedzieć, że to były dobre plany. Natomiast bez przebudowy „dwieściedwunastki”, czyli bez obejścia Chojnic, czy zmiany korytarza transportowego południowego i bez węzła, którego nie mamy do obwodnicy, na pewno ten inwestor tam by się nie pojawił, to jest po prostu pewne.

Natomiast jeszcze wrócę do tych kwestii poruszanych przez Panią radną Osowicką. Naturalne jest, że mieszkańcy Asnyka chcieli mieć tą drogę jak najdalej, nawet 100 metrów, 200 metrów, 300 metrów od swoich zabudowań. I to jest naturalne, należy takie podglądy szanować. Natomiast musimy się zderzać z rzeczywistością jaka jest, odsuwanie tej drogi o 100, 200 czy 300 metrów powoduje, że byśmy ją budowali na terenie gminy Chojnice, to po pierwsze, po drugie – znacznie by się wydłużyła trajektoria tej drogi, to by się wiązało z kosztami jej budowy. Ja przypomnę Państwu, że my mieliśmy w planie inną obwodnicę zachodnią, o wiele większą, obejmującą węzeł Topole, inne połączenie, koszt myślę że w granicach 120-150 mln zł, zupełnie nierealny do osiągnięcia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Szczęśliwi są ci, którzy budują obwodnice finansowane z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, bo ten program z Krajowego Funduszu Drogowego ma swoje zasilanie, natomiast my przecież proponujemy Marszałkowi, że chcemy wybudować drogę pod warunkiem, że Marszałek dofinansuje nas w 85 %, 15 % wkładamy swoich, przekazujemy tą drogę, czy to obejście, Zarządowi Dróg Wojewódzkich, a w zamian bierzemy na garnuszek, mówiąc kolokwialnie, miasta cały przebieg „dwudziestkidwójki” od Leśnej do tego ronda, które było pokazane z ulicą 14 Lutego. Ktoś powie – a jakie mamy korzyści? Mamy właśnie takie korzyści, że ruch w tym obszarze Leśna – nowe rondo na 14 Lutego powinien nam spaść o około 30-40 %, tak tam było szacowane w dokumentach, które analizowałem. To jest duży spadek, porządkuje to, czy usprawnia rondo „Solidarności” i bardzo wiele newralgicznych skrzyżowań w mieście. No dalej mamy inwestora i uruchamiamy duży plan miejscowy, to są nie tylko nowe miejsca pracy, ale też to są podatki i rozwój infrastruktury, który nie jest bez znaczenia. Mieszkańcy natomiast osiedla Asnyka, o czym chciałbym tu bardzo głośno powiedzieć, mają gotowe zaprojektowane sześć nowych ulic, które będziemy w ramach schetynówki budować i łączymy osiedle Asnyka z dawną „dwudziestkądwójką” przez osiedle do „dwieściedwunastki” ulicą Prusa. Tak więc to nie jest tak, że wszyscy, mówiąc kolokwialnie, będą śmigać po tej ulicy, będą alternatywy osiedlowe dla mieszkańców i to jest bardzo ważne, przecież postulat poszerzenia Żeromskiego i bezpiecznego skomunikowania dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół nr 7, jest postulatem artykułowanym przez samorząd osiedlowy bardzo mocno, i to też jak gdyby łączymy w opracowaniu, proponując mieszkańcom pakiet tych rozwiązań. Tak więc myśląc o mieszkańcach Asnyka, o których się martwimy, że to jest więcej niż 10 metrów, pamiętajmy też o mieszkańcach ulicy Bytowskiej, Batorego, Szerokiej, 14 Lutego, to też są mieszkańcy Chojnic i musimy działać w takim kierunku, żeby ich też odciążyć od tego kłopotliwego ruchu, tak jak kiedyś odciążyliśmy ulicę Człuchowską, Gdańską i Sukienników poprzez budowę południowej obwodnicy miasta Chojnice.


Pobieranie 0.57 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna