1. Sektor rybołówstwa i akwakultury 7Pobieranie 1.08 Mb.
Strona1/10
Data23.11.2017
Rozmiar1.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

„Rodzaje działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz mogących ubiegać się o dofinansowanie w ograniczonym zakresie w ramach Działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw” oraz Działania 1.2 „Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”Spis treści


Wstęp 3

1. Sektor rybołówstwa i akwakultury 7

2. Sektor hutnictwa żelaza i stali 11

3. Sektor górnictwa węgla 14

4.Sektor budownictwa okrętowego 15

5. Sektor włókien syntetycznych 17

6. Produkcja, przetwarzanie oraz wprowadzanie do obrotu produktów rolnych 19

pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe, 28

-uprawa: 29

uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji leków, środków odurzających i wyrobów farmaceutycznych, 31

7. Łowiectwo i leśnictwo 50

A. Łowiectwo 50

B. Leśnictwo 50

8. Górnictwo i kopalnictwo surowców energetycznych 54

9. Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 57

10. Administracja publiczna 59

działalność regularnych i ochotniczych jednostek straży pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, gaszenia pożarów, ratowania ludzi i zwierząt, pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń (klęski cywilizacyjne, powodzie, wypadki drogowe itp.), 63

działalność operacyjna obejmującą zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof, ratowanie ludzi i zwierząt itp., finansowaną ze środków publicznych, realizowaną poprzez ratownictwo podczas pożarów, ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne oraz ratownictwo medyczne realizowane przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych. 63

11. Turystyka 65

12. Transport 73

13. Rodzaje działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Schematu 1.1.A1 80

14. Rodzaje działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Schematu 1.1.C 120

15. Rodzaje działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Schematu 1.2.B 121

Pobieranie 1.08 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna