1 po wycięciu guza szczytu pęcherza moczowego T1N0M0, dochodzi do wznowy, w histpat guz niskozróżnicowany, co robisz : a czePobieranie 319.11 Kb.
Strona3/3
Data26.10.2017
Rozmiar319.11 Kb.
1   2   3 1. Który z niżej określonych stanów uznawany jest za zagrażający życiu i m. In.
  A. złamanie kręgosłupa Th6
  B. oczy szopa i haemangiotympanon
  C. uraz czaszki z wgłobieniem
  D chyba Odma, Chyba tamponada
  Odp: prawidłowa: Złamanie Th6

  2. Jakie zderzenie cechuje się największą śmiertelnością


  A. czołowe
  B. boczne
  C. od tyłu
  D. dachowanie

  3. Która z w/w chorób cechuje się obecnością genu APC:


  1 Zespół Lyncha
  2 FAP
  3 AFAP
  4 Zespół Turkota
  5 HNPCC
  A 1,2,3 B 2,3,4 C 2,3,5 itd.

  4. Kobieta lat 80 hospitalizwana w OIT z powodu CHNS niestabilna hemodynamicznie , wystąpiły objawy ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego – jak leczyć


  A. cholecystektomia klasyczna
  B. chyba ECPW
  C. cHolecystostomia

  5. Coś o prawostronnej lokalizacja raka , chodziło o zespół Lyncha: że wiek poniżej 45 lat, wiele czy pojedyncze guzy

  6. Polip lub guz zapalny zajmujący ½ obwodu jelita 2 cm od kanału odbytu –
  Co robisz?
  A TME
  B LME
  C TEM
  D Milesa7. Jak leczy się raka płaskonabłonkowego kanału odbytu w I i II stopniu zaawansowania?
A. Wycięcie chirurgiczne
B chemioradioterapia
C radioterapia
D radioterapia przedoperacyjna i wycięcie chirurgiczne
Schmidt II Str 778

8. Co zrobić po radykalnym, operacyjnym leczeniu Raka odbytnicy


A. oznaczyć CEA
B wykonać Kolonoskopię po 6 miesiącach
C wykonać TK po 6 miesiącach

9. Choroba Leśniowskiego Cohna co nie występuje?


A rumień guzowaty
B zapalenie tęczówki
C zgorzelinowe zapalenie skóry
D zapalenie stawów
E zapalenie naczyniówki
Schmidt II 781

10. Co najbardziej krwawi po przenikającym obrażeniu serca:


A Lewy Przedsionek
B Lewa Komora
C Prawy Przedsionek
D Prawa Komora
Brongel Podstawy chirurgii urazowej

11. Kolejność postępowania po MODS u młodego mężczyzny z objawami : przepełnienie żył szyjnych, odłamy kostne w czaszce, złamania coś jeszcze


1. drenaż klatki piersiowej,
2. Operacja neurochirurgiczna
3. Zaopatrzenie złamań
4 Chyba jakaś diagnostyka – kiedy CT
Ustawić w odpowiedniej kolejności A 1,2,3,4, B 2,1,4,3 itd.

12. Jaka niedrożność występuje najczęściej u dzieci


A mechaniczna wywołana przez płonę w jelicie
B smółkowa
C ????

13. Kobieta otyła od 4 dni bóle łydki za sinienie stopy, tętno obecne, skóra napięta co to

jest?
A phlegmasia coerulea dolens
B phlegmasia alba dolens
C niedokrwienie
D obrzęk limfatyczny

14. Coś o triadzie śmierci czego się nie zalicza


A kwasica
B koagulopatia
C hipotermia
D hipoksja

15. coś czy hipotermia wywołuje koagulopatię

16. EDT emergency departament thoracotomy (Abbreviated Thotakotomy)
Coś o tym że jej rola jest dyskusyjna,ale w jakim przypadku jest bezdyskusyjna i zmniejsza śmiertelność?
A w urazach KP celem zaopatrzenia tamponady serca
B w urazach KP i krwawieniach ze ściany klatki piersiowej
C w urazach KP celem zaopatrzenia rozdarcia dużych naczyń i obrażeń śródpiersia
D celem zaklemowania aorty w odcinku nadprzeponowym w rozległych zmiażdżeniach dolnej połowy ciała
E
Brongel (str 148 i 153)

17. Jakie jest normalne ciśnienie w żyle wrotnej


A 5mm H2O
B 10mm H2O,
C 15mm H2O
D 20mm H2O

18. Nie pamiętam dokładnie Dla czego stosuje się szerokie wycięcie kanału rany postrzałowej?


A z uwagi na zabrudzenie kanału rany
B z uwagi na znaczną rozległość pierwotnego kanału zranienia
C z uwagi na strefę wstrząśnienia,
D z uwagi na strefę bezpośredniego stłuczenia

19. Za dobrze wygojone złamanie w zakresie dopuszczalnej tolerancji kątowego ustawienia odłamów uważa się złamanie:


A wygojone z zagięciem kątowym 8 stopni w płaszczyźnie strzałkowej
B wygojone z zagięciem kątowym 8 stopni w płaszczyźnie czołowej

20 Coś że zrobiono FAST i stwierdzono krwiak podtorebkowy śledziony – co robić dalej


A Wykonać DPO
B nie operować, obserwować narastanie krwiaka co 3 godz w USG
C operować ?

20. Guz Klatschkina określony jako III A jaką operację najlepiej przeprowadzić?


A hemihepatectomię prawostronną i zespolenie przewodowo-jelitowe
B hemihepatectomię lewostronną i zespolenie przewodowo-jelitowe
C Drenaże ???? coś jeszcze

21. Nie pamiętam dokładnie Najlepsze operacyjne leczenie taka trzustki .


A Operacja Whippla w przypadku raka głowy trzustki
B Resekcja obwodowa w przypadku raka trzonu i ogona
C Pancreatectomia w przypadku raka rozsianego

22. Jaki mięsień widać w dnie szczeliny odbytu?


A wewnętrzny zwieracz odbytu
B zewnętrzny zwieracz odbytu
Rys SchmidtII str 814

23. Przetoka nadzwieraczowa – jak leczyć


A przeciąć kanał i nitka przez zwieracz zewnętrzny
B operacja przezotrzewnowa

24. Reguła Goodsalla czego dotyczy


A umiejscowienia ujścia wewnętrznego przetoki
B uiejscowienia ujścia zewnętrznego przetoki

25. Ograniczenia trójkąta Callota


A wątroba, przewód wątrobowy wspólny , przewód pęcherzykowy i pęcherzyk żółciowy

26. W którym miejscu nacina się GDŹ celem zespolenia z jelitem


A w odcinku przydwunastniczym,
B w odcinku przywątrobowym,
C w odcinku proksymalnuym lub dystalnym
E żadna prawdziwa
Schmidt II 940

27. Zespół Budda Chiariego


A Wywołuje blok pozazatokowy
B Jest wywołany marskością wątroby
C Wywołuje blok pozazatokowy

28. PSC jak leczyć?


A nakłucie przezwątrobowe?
B resekcja i zespolenie żółciowo- jelitowe
C zakwalifikować do przeszczepu wątroby

29. Powikłania przewlekłego zapalenia pęcherzyka żółciowego – czego nie zalicza się?


( wszystko było na tak – nie wiem co się nie zalicza)
A zesp Mirizzi
B przetoka przewodowo-dwunastncza
C przetoka do jelita grubego
D marskość

30. Przeciwwskazania bezwzględne do przeszczepienia wątroby


A HIV
B HCV czynne
C Czynne ognisko nowotworowe poza wątrobą

31. Jaki okres braku nawroty choroby nowotworowej uważa się za bezpieczny do przeszczepiania narządów


A 1 rok
B 3 lata
C 5 lat

32. Jak leczyć torbiel GDŻ opis jak typ IA Todaniego?


A – wycięcie torbieli + zespolenie przewodowo – dwunastnicze
B – wycięcie torbieli + zespolenie przewodowo – dwunastnicze + cholecystectomia

33. Co jest pewnym objawem martwicy OZT?


A CRP > 150 Balthazar D

34. Coś o roli kalcytoniny w RRT


- Jest wykorzystywana w badaniach immunohistochemicznych
- Jeżeli wzrasta po stymulacji pentagastryną to jest wskazaniem do operacji w dziedzicznym RRT i w przypadku wznowy RRT
Schmidt II 1096 i 1204

35. Przytarczyce i Octreoscan, octreotyd


36. Co można uszkodzić podczas preparowania prawego nadnercza
37. MEN I Coś o gastronoma, że najczęściej łagodny i wieloogniskowy
w pyt 1 W treści było - co nie stanowi bezpośredniego zagrożenia zycia
w pyt7 - chodziło o II i III stopień zaawansowania
w pyt 17 chyba (??? ) chodziło o podanie wartości przy jakiej dochodzi do nadciśnienia wrotnego
w pyt 29 - chyba chodziło o najrzadziej występujace powikłanie i była jeszcze opcja z rakiem pęcherzyka żółciowego
- to co pamiętam na bieżąco ale jak wspomniałem wstawie tu więcej pytań bo na świeżo notowaliśmy z kumplem wracając

a poza tym od cholery rozbudowanych pytan , opisów przypadków i podwójnych wyborów

Guz 4cm wątroby, postępowanie:
- hemihepatektomia
- termoablacja
- podwiązanie (gałęzi) t.wątrobowej
- chemoembolizacja


Nerwy zaopatrujące ciała jamiste biegną w fałdach (biodrowo-odbytniczych), dlatego podczas operacji wycięcia odbytnicy ich uszkodzenie powoduje zaburzenia erekcji.
- opcje PRAWDA - FAŁSZ (związek przyczynowy...)

1.Najczęstszą przyczyną niedrożności przewodu pokarmowego w okresie noworodkowym jest


a.Niedrożność smółkowa
b.Choroba Hirsprunga
c.Wgłobienie jelita
d.Zarośnięcie jelita
e.Skret jelita

2.Zespół Lyncha - wybierz prawidłowe :


1-występuje głównie jednostronnie
2-występuje głównie przed 45r.z.
3-występuje głównie po stronie lewej
a.1,2 b. 1,2,3 c. 2,3 d. tylko 1 e. wszystkie fałszywe

3.Zespół Conna charakteryzuje :


a.Hiperkortyzolizm
b.Hiperaldosteronizm
c.Nadmierny poziom DHEAS
d.Nadmierny poziom amin katecholowych
e.Wszystkie błędne

4.W Polsce największa ilość zgonów jest spowodowana kolejno : nowotworami , chorobami ukł. Krążenia, urazami. Jaka grupa schorzeń powoduje najwięcej zgonów z największym deficytem lat przeżycia? – kombinacje………

5.Jaki rodzaj kolizji samochodowej powoduje najwięcej wypadków samochodowych?
a.Zderzenia czołowe
b.Zderzenia boczne
c.Zderzenia tylne
d.Dachowanie
e.Wpływ na przeżywalność mają zabezpieczenia samochodu a nie rodzaj kolizji

6.Pacjentka lat 80 otyła, hospitalizowana na OIOMie – stwierdzono objawy ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego – jakie postępowanie:


a.Cholecystektomia laparoskopowa
b.Cholecystektomia klasyczna
c.Cholecystostomia
d.Antybiotyki i obserwacja

7.U pacjenta po urazie wielonarządowym stwierdzono : poszerzenie źrenicy po stronie prawej , narastające osłabienie mięśni po stronie lewej , wypełnione żyły szyjne , wypuk bębenkowy po lewej stronie kl. Piersiowej , narastająca duszność , wolny płyn w jamie otrzewnowej , krwiak w dole podkolanowym lewym i oziębienie lewej kończyny dolnej. Postępowanie powinno być w kolejności :


a.Laparotomia , szycie naczynia , zespolenie złamania , drenaż kl. Piersowej , trepanacja
b.Trepanacja , zaopatrzenie złamania , laparotomia , torakotomia
c.Laparotomia , amputacja kończyny , trepanacja , torakotomia
d.Drenaż kl. Piersiowej , trepanacja, laparotomia , zszycie uszkodzonych naczyń kończyny
e.Trepanacja , amputacja , laparotomia, torakotomia

8.Pacjentka po urazie komunikacyjnym , nieprzytomna , RR 180/110 , tętno 60/min, oddech nieregularny 10 oddechów /min , obrażenia kończyn dolnych. Pierwszym postępowaniem po przywiezieniu na Izbę Przyjęć powinno być :


a.Tomografia komputerowa
b.Obserwacja
c.trepanacja
d.obniżenie RR
e.intubacja

9.Pacjent lat 30 z urazem brzucha po upadku na rowerze , hemodynamicznie stabilny , w USG-FAST stwierdzono niewielki krwiak podtorebkowy , jakie postępowanie:


a.Przyjęcie pacjenta , obserwacja , kontrolne USG po 6-8godz
b.TK jamy brzusznej
c.DPO
d.Laparotomia
e.Laparoskopia

10.Chłopiec 9 lat , po jeździe na rowerze narastający ból jądra z powiększeniem , bolesnościa palpacyjną i uniesieniem jądra oraz podwyższona temp. Co podejrzewasz :


a.Skręt przydatków
b.Skręt jadra
c.Wodniak
d.Zapalenie jądra
e.Zapalenie najądrza

11.W jakim przypadku raka tarczycy punkcja cienkoigłowa przedoperacyjna jest niediagnostyczna:


a.Rak brodawkowaty
b.Rak pęcherzykowy
c.Anaplastyczny
d.Rdzenia sty
e.Niezróżnicowany

12.W odbytnicy stwierdzono guz polipowaty z cechami dysplazji wysokiego stopnia, st. T2, obejmującego mniej niż ½ obwodu , 2cm powyżej lini grzebieniastej. Jakie postępowanie :


a.Endoskopowe usunięcie
b.TEM
c.TME
d.Operacje sposobem Miles’a
e.Radioterapia

13.Leczeniem z wyboru w przypadku raka płaskonabłonkowego kanału odbytu w II i III stadium zaawansowania jest :


a.Chemioterapia
b.Chemioradiorerapia
c.Operacja Miles’a
d.Radioterapia
e.Wycięcie miejscowe

14.Reguła Goodsala służy do identyfikacji :


a.Ropni około odbytniczych
b.Ujścia wewnętrznego przetoki
c.Ujścia zewnętrznego przetoki
d.…
e.…

15.Leczeniem z wyboru jakich przetok jest fistulotomia :


a.Międzyzwieraczowych i przezzwieraczowych niskich
b.…
c.…
d.…
e.…

16.Leczenie przetok nadzwieraczowych polega na :


a.Szerokiego rozcięcia przetoki
b.Wycięcia kanału przetoki i założeniu gumki do powolnego przecięcia zwieracza zewnętrznego odbytu
c.…
d.…
e.…

17.Prawdziwe dla guza włóknistego jest :


1.Częściej u kobiet
2.Wznowa miejscowa w 30-70%
3.Częste przerzuty do węzłów chłonnych
4.Częste przerzuty do płuc
5.Częste przerzuty w wątrobie
Prawidłowe odpowiedzi to :
a.1,2,3,4 b. 2,3,4,5 c. 2,3,4 d. 1,2 e. 1,4

18.Mięsaki tkanek miękkich najczęściej przerzutują do :


a.Kości
b.Wątroby
c.Płuc
d.Węzłów chłonnych
e.Mózgu

19.We wstrząsie krytycznym wartości krytyczne niedoboru zasad to - (??????????????)


a.4
b.6
c.8
d.10
e.15

20.Sześć dolnych nerwów międzyżebrowych unerwia górną cześć powłok jamy brzusznej, dlatego torakotomia powoduje często bóle nadbrzusza.


a.Oba zdania prawdziwe i w związku z sobą
b.Oba zdania prawdziwe lecz bez związku z sobą
c.Pierwsze prawdziwe , drugie fałszywe
d.Pierwsze fałszywe , drugie prawdziwe
e.Oba zdania fałszywe

21.Które obrażenia pourazowe nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia:


a.Otwarta odma
b.Krwotok do jamy otrzewnowej
c.Narastające ciśnienie śródczaszkowe
d.Złamanie Th6 z przerwaniem rdzenia kręgowego
e.Tamponada serca

22.Najbardziej jednoznacznym wskazaniem do wykonania EMERGENCY THORACOTOMY jest :


a.Urazy klatki piersiowej i krwawienia ze ściany klatki piersiowej
b.Zaopatrzenie pourazowej tamponady serca
c.W urazach klatki piersiowej celem zaopatrzenia uszkodzonych naczyń krwionośnych śródpiersia
d.Zaklemowanie aorty nadprzeponowo w rozległych zmiażdżeniach dolnej powierzchni ciała z uszkodzonymi duzymi naczyniami
e.Masaż bezpośredni serca u hemodynamicznie niestabilnych skrwawionych osób po urazach wielonarządowych

23.U pacjenta po urazie podejrzewając tamponade serca wykonano nakłucie worka osierdziowego , zaaspirowano ok. 100ml krwi uzyskując znaczną poprawe stanu hemodynamicznego. Jakie następne postępowanie :


a.Torakotomia
b.Założenie drenu do worka osierdziowego i diagnostyka echokardiograficzna
c.Obserwacja pacjenta
d.…
e.…

24.Przyczyną najbardziej masywnego krwawienia jest rana :


a.Zyła główna górna
b.Prawy przedsionek serca
c.Lewy przedsionek serca
d.Prawa komora serca
e.Lewa komora serca

25.Leczenie powikłań po usunięciu guza chromochłonnego może obejmować podanie :


a.Fentolaminy
b.Noradrenaliny
c.Dopaminy
d.Szybkie podanie płynów i.v.
e.Wszystkie powyższe

26.Jakich powikłań należy się spodziewać przy usunięciu guza chromochłonnego:


1-skoki ciśnienia i zaburzenia rytmu w trakcie wprowadzenia do znieczulenia i manipulacji przy guzie
2-hiperglikemii
3-spadki ciśnienia po zabiegu
4- …
5- …
Prawidłowe to : kombinacje

27.Najlepszym sposobem lokalizacji zmienionych chorobowo przytarczyc jest :


a.Scyntygrafia
b.MRI
c.TK
d.USG
e.Palpacyjnie śródoperacyjnie

28.U pacjenta 2 tyg. Po operacji pękniętego wrzodu żołądka wystąpił ból brzucha , goraczka, pogorszenie stanu ogólnego , wzrost leukocytozy. Co jest najpewniej przyczyną :


a.Ropień wewnątrzbrzuszny
b...
c...
d...
e...

29.Pacjent lat 67 , po usunięciu raka okrężnicy 5 lat wstecz. Aktualnie pojawił się guz przerzutowy w prawym płacie watroby o średnicy 4cm. Prawidłowe postępowanie to :


a.Chemioterapia
b.Resekcja płata wątroby
c.Obserwacja pacjenta
d.Radioterapia
e.…

30.Niedrożność jelit spowodowana ruchomym guzem kątnicy jakie postępowanie :


a.Hemikolektomia prawostronna
b.Wlewy czyszczące jelita i następnie operacja
c.Przetoka odbarczająca
d.Chemioterapia paliatywna
e.Zespolenie omijające

31.Które z poniższych nie stanowi objawu pozajelitowego w ChC :


a.ZZSK
b.Zapalenie tęczówki
c.Przerost pigmentowy siatkówki
d.Zgorzelinowe zapalenie skóry
e.Rumień guzowaty

32.Mutacja genu APC jest przyczyną :


1-FAP
2-AFAP
3-Zespół Turcota
4-Zespół Luncha
5-Rodzinny rak jelita grubego bez polipowatości
Prawidłowe są :
a.1,2,3 b. 1,2,4 c. 3,4,5 d. 1,4,5 e. żadne z powyższych

33.Podaj fałszywe twierdzenie dotyczące przełyku Barretta:


a.Stosowanie IPP zmniejsza ryzyko raka przełyku
b.Usposabia do wystąpienia raka przełyku
c.…
d.…
e.…

34.Uszkodzenia nerwu przebiegającego w fałdach odbytniczo-krzyżowych podczas resekcji odbytnicy mogą powodować zaburzenia funkcji płciowych ( chyba tak to brzmiało ) :


a.Oba zdania prawdziwe i w związku z sobą
b.Oba zdania prawdziwe lecz bez związku z sobą
c.Pierwsze prawdziwe , drugie fałszywe
d.Pierwsze fałszywe, drugie prawdziwe
e.Oba zdania fałszywe

35.W sten ozie odźwiernika jedynym sposobem leczenia jest operacja ,ponieważ występujące w tej chorobie zmiany włókniste są nieodwracalne.


a.Oba zdania prawdziwe i pozostaja w związku z sobą
b.Oba zdania prawdziwe lecz bez związku z sobą
c.Pierwsze zdanie prawdziwe , drugie fałszywe
d.Pierwsze zdanie fałszywe , drugie prawdziwe
e.Oba zdania fałszywe

36.Do wystąpienia odleżyn predysponuje:


1-cukrzyca
2-otyłość
3-niewydolność nerek
4-zaburzenia czucia
5-odwodnienie
Prawidłowe to : kombinacje powyższych

37.Jaka jest kolejność postępowania od najmniej obciążających w ostrym ropnym zapaleniu dróg żółciowych :


1-operacja
2-ERCP
3-przezskórny przez wątrobowy drenaż
a.1,2,3 b. 2,3,1 c. 3,1,2 d. 3,2,1 e. 2,1,3

38.W rozpoznanym guzie Klatskina w stopniu zaawansowania IIIA prawidłowym postępowaniem powinno być :


a.Hemihepatektomia prawostronna i zespolenie pętli jelita cienkiego z przewodem wątrobowym lewym
b.…
c.…
d.…
e.…

39.Młoda kobieta z pojedynczą torbielą zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych obejmującą przewód wątrobowy wspólny , przewód pęcherzykowy i przewód żółciowy wspólny . Prawidłowe postępowanie to :


a.Usunięcie zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego oraz zespolenie z pętlą j.cienkiego sposobem Roux-Y
b.Resekcja cześciowa ściany torbieli
c.Usunięcie torbieli z pozostawieniem pęcherzyka żółciowego
d.…
e.…

40.Trójkąt Callota to przestrzeń ograniczona przez :


a.Pęcherzyk żółciowy, przewód pęcherzykowy, przewód wątrobowy , prawy płat wątroby.
B , c , d , e to dowolne inne lokalizacje

41.Perforacja wrzodu dwunastnicy – podać prawdziwe twierdzenia :


1-cześciej u mężczyzn
2-najczęściej na przedniej ścianie
3 - ...
4-…
5-…
Kombinacje powyższych

42.Ryzyko raka krtani zwiększa :


1-Alkohol
2-Palenie tytoniu
3-Dieta wysoko cholesterolowa
4-Płeć męska
5-…
Podane kombinacje powyższych

43.Prawdziwe stwierdzenia dotyczące zespołu Budda-Chiariego to :


1-blok przezzatokowy
2-blok zatokowy
3-blok pozazatokowy
4- …
5- …
Podać prawidłową kombinacje

44.Bezwzględnym przeciwwskazaniem do TIPS jest:


1-późna zakrzepica wrotna
2-wczesna zakrzepica wrotna
3-niewydolność prawokomorowa
4-trudności anatomiczne
5- schyłkowa niewydolność watroby
Podać prawidłowa kombinacje

45.U młodej kobiety od dwóch dni powiększanie obwodu brzucha, zażółcenie spojówek , bilirubina 3,5mg%, podwyższone ASpaT , AlAT , spleno i hepatomegalia. Jakie badanie diagnostyczne może ustalić rozpoznanie :


a.Biopsja wątroby
b.TK
c.Laparoskopia
d.Laparotomia
e.…

46.W nadciśnieniu wrotnym stwierdza się wysokie ciśnienie w żyle wrotnej które wynosi ( chyba tak to brzmiało ) :


a.5mmHg
b.10mmHg
c.15mmHg
d.20mmHg
e.25mmHg

47.Jaki element widoczny jest w dnie szczeliny odbytu :


a.Zwieracz wewnętrzny
b.Zwieracz zewnętrzny
c.…
d.…
e.…

48.Szerokie wycięcie kanału rany postrzałowej jest konieczne ze względu na :


a.Rozległość obrażeń
b.Zabrudzenia kanału rany
c.Obszar bezpośredniego stłuczenia
d.Strefe wstrząśnienia
e.…

49.Mężczyzna l.40 po operacji przepukliny rozworu przełykowego , w drugiej dobie duszność co podejrzewamy : ( w tym pyt chyba nic nie było o zatorowości płucnej)


a.Odma opłucnowa
b.…
c.…
d.…
e.…

50.Jakie jest postępowanie po radykalnym operacyjnym leczeniu raka odbytnicy


a.Oznaczać co 3 miesiące poziom CEA
b.Kolonoskopia co 6 miesięcy
c.TK co 6 miesięcy
d.…
e.…

51.Otyła kobieta po zabiegu operacyjnym przed 4 miesiącami , od kilku dni silne bóle łydki z obrzękiem , zasinieniem stopy, tętno obecne , skóra blada , napięta , prawidłowo ocieplona. Prawidłowe jest rozpoznanie :


a.Phlegmasia coerulea dolens
b.Phlegmasia alba dolens
c.Niedokrwienie
d.Obrzęk limfatyczny
e. ….

52.Za dobrze wygojone złamanie trzonu kości udowej w zakresie dopuszczalnej tolerancji kątowego ustawienia odłamów uważa się :


1-wygojenie z zagięciem kątowym 8stopni w płaszczyźnie strzałkowej
2- wygojenie z zagięciem kątowym 8 stopni w płaszczyźnie czołowej
3- …
4- …
Trzeba wybrać prawidłowe kombinacje

53.Które z twierdzeń dotyczących operacyjnego leczenia raka trzustki jest fałszywe :


a.Wykonuje się resekcje obwodowej cześci trzustki w guzie ogona trzustki
b.Naciek guza głowy trzustki na żyłe wrotną jest przeciwwskazaniem do operacji
c.Liczne przerzuty w watrobie świadcza o nieresekcyjności
d.Operacja Wipple’a stosowana jest w przypadku Guza głowy trzustki jest
e.…

54.Najczęstrzym powodem kierowania pacjenta z przewlekłym zapaleniem trzustki na oddział chirurgiczny jest :


a.Torbiel trzustki
b.Uporczywe dolegliwości bólowe
c.…
d.…
e.…

55.Celem uniknięcia niedokrwienia proksymalnego odcinka GDŻ w zespoleniach powinno się ją przecinać :


a.W odcinku przydwunastniczym
b.W odcinku przywątrobowym
c.W odcinku proksymalnym lub dystalnym
d.….
e.….

56.Które z poniższych jest najrzadszym powikłaniem przewlekłego zapalenia pęcherzyka żółciowego :


a.Zespół Mirizziego
b.Przetoka pęcherzykowo-dwunastnicza
c.przetoka pęcherzykowo-okrężnicza
d.rak pęcherzyka żółciowego
e.marski pęcherzyk żółciowy

57.Jaki okres po skutecznie leczonym nowotworze uznaje się za bezpieczny do przeszczepiania narządów :


a.6 miesięcy
b.1 rok
c.2 lata
d.3lata
e.4 lata
f.5 lat

58.Pewnym objawem martwicy w OZT jest :


a.W 72 godz CRP >150 i Balthazar D
b.…
c.…
d.…
e.…

59.Największą śmiertelność w przebiegu ciężkiego OZT stwierdza się: ( tych wersji odpowiedzi nie jestem pewny)


a.A pierwszym tygodniu i jest spowodowana SIRS
b.W drugim tygodniu i jest spowodowana SIRS
c.W drugim tygodniu i jest spowodowana martwica jałowa
d.W 3 tyg i jest spowodowana martwica zakazona
e.…

60.Odruch RAIR – prawidłowe stwierdzenie to :


a.Skurcz m.zwieracza wewnętrznego i zwieracza zewnętrznego
b.Odruchowe rozluźnienie zwieracza wewnętrznego i skurcz zwieracza zewnętrznego a następnie jego rozkurcz podlegajacy regulacji OUN
c.….
d.….
e.….

61.Najczęstsze uszkodzenia w trakcie operacji nadnerczy to :


tu były kombinacje dotyczące i prawego i lewego nadnercza

62.Pacjent z urazem brzucha z uszkodzeniem wątroby IV st. w szpitalu powiatowym jakie postępowanie:


a. operacja i szycie watroby
b. operacja i wyciecie tkanek martwiczych i uszkodzonych wątroby
c. tamponada i odesłanie do ośrodka referencyjnego
d. …
e. ...

63. Kobieta po urazie głowy , nieprzytomna , w RTG stwierdzone złamania kości czaszki z odłamami w mózgu – jakie postępowanie


a. usunięcie odłamów , oczyszczenie i płukanie rany
b. oczyszczenie rany i wyciecie tkanek martwiczych mózgu
c. obłożenie rany jałowymi kompresami i przekazanie na oddział
neurochirurgiczny
e.…

64.Przepuklina zasłonowa – prawdziwe jest : ( nie jestem pewny tych wersji odpowiedzi )


1-rozpoznanie ustala się stwierdzając ból przyśrodkowej powierzchni uda nasilony przy wyproście kończyny
2-rozpoznanie ustala się stwierdzając ból przyśrodkowej powierzchni uda nasilający się przy zgięciu kończyny
3- rozpoznanie ustala się w trakcie operacji niedrożności
4- jest przyczyną niedrożności jelit
5- …
Trzeba podać prawidłowe kombinacje
Pobieranie 319.11 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna