1. Narysować I skomentować przebiegi czasowe dla interfejsu scsi na liniach bsy, sel, db1-8, ack I req odpowiadające sekwencji fazPobieranie 270 Kb.
Strona1/2
Data22.03.2020
Rozmiar270 Kb.
  1   2

Kolos 2 UZINT
1. Narysować i skomentować przebiegi czasowe dla interfejsu SCSI na liniach BSY, SEL, DB1-8, ACK i REQ odpowiadające sekwencji faz:

a) szyna wolna, faza arbitrażu ( rywalizują jednocześnie urządzenia 3,5,7 ) oraz fazy selekcji i początku fazy transmisji ( transmisja asynchroniczna ). Rywalizujące urządzenia chcą przesłać dane do urządzenia o numerze 2.

b) koniec transmisji danych, faza arbitrażu ( rywalizują jednocześnie urządzenia nr 4 i 5) oraz fazy selekcji. Rywalizujące urządzenia chcą dokonać odczytu danych z urządzenia o numerze 7

BSY – sygnał zajętości magistrali

SEL – przesyłany bajt danych jest adresem urządzenia

ACK – sygnał odebrania danych

REQ – sygnał żądania transmisji

DB1-8 – sygnały danych

Faza Szyna Wolna: BSY, SEL, ACK, REQ, DB1-8 opuszczone.

Faza Arbitrażu:

a) urządzenia podnoszą BSY i DB1-8

b) delay 2,4 us

c) urządzenia o niższym priorytecie opuszczają BSY i DB(ID), wygrywający podnosi SEL i

pozostawia podniesione sygnały BSY i DB(ID)

Faza Wyboru:

a) urządzenie inicjujące wystawia DB(ID + ID_DOCELOWE)

b) zwolnienie BSY przez inicjatora

c) urządzenie docelowe bada linie SEL i DB(ID_DOCELOWE) oraz rozpoznaje inicjatora przez DB(ID). Podnosi BSY

d) Inicjator wycofuje SEL i DB(ID)

Faza Transmisji początkowa:

a) Urządzenie docelowe wystawia REQ

b) Inicjator odpowiada ACK i wystawia dane

Faza Transmisji końcowa:

a) Urządzenie docelowe odbiera dane i opuszcza REQb) Inicjator opuszcza ACK


2. Uzupełnić i skomentować oznaczenia ramek w HDLC ( sytuacja bez błędu oraz z błędami )


Na początek: na czym w ogóle polegają te zadania (z tego co zrozumiałem). Dostajemy obrazek, na którym jedna strzałka jest opisana, a inna oznaczona (x). Musimy dopasować oznaczenia pozostałych strzałek, dla sytuacji gdy ramka (x) dotrze poprawna jak i dla sytuacji gdy dojdzie błędna.

Rozwiązanie:


Najbardziej prawdopodobna mi się wydaje wersja, wg której transmisja HDLC na tych wykresach jest obustronna (ABM), czyli dla każdego (I,a,b):
- 'a' to numer ramki strony nadającej
- 'b' to numer ramki której żąda strona nadająca

W tym zadaniu strona lewa żąda cały czas ramki '4', natomiast strona prawa wysyła jej 4tą ramkę, żądając jednocześnie 6tej, która po chwili dochodzi do niej z opóźnieniem. W przypadku poprawnej transmisji strona lewa żąda następnej ramki, czyli 5tej. W przypadku błędnej transmisji (I,4,6) strona lewa żąda retransmisji ramki '4'. Inna możliwość w tej sytuacji to zażądanie przez stronę lewą retransmisji przy użyciu 'SREJ, ,4 ' - po tym żądaniu nastąpiłaby selektywna retransmisja wyłącznie żądanej ramki. REJ powoduje retransmisję wszystkich ramek zaczynając od żądanej.


3. Uzupełnić i skomentować oznaczenia ramek w HDLC ( sytuacja bez błędu oraz z błędami )

Nowa wersja: przyjmijmy, że transmisja I,0,2 jest niezależna od ramki która przychodzi tuż przed nią (odebranie i wysłanie są jednoczesne, wskutek tego nie ma czasu na zmianę zawartości I,0,2 w zależności od zawartości ramki odebranej).

Pobieranie 270 Kb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna