1. Metody badania podmiotowego


Wady nabyte serca – objawy kliniczne i badanie przedmiotowePobieranie 474.33 Kb.
Strona4/6
Data24.10.2017
Rozmiar474.33 Kb.
1   2   3   4   5   6

26. Wady nabyte serca – objawy kliniczne i badanie przedmiotowe

 Niedomykalność zastawki dwudzielnej


Zgrubienie, skrócenie zastawki i/lub strun ścięgnistych, względna gdy wynika z rozciągnięcia pierścienia ścięgnistego

przyczyny: reumatyczna, bakteryjne zapalenie wsierdzia, pęknięcie zastawki i struny, uraz • lekkie przypadki są bezobjawowe

 • duszność wysiłkowa i spoczynkowa, palpitacje

Fizykalnie:

 • Osłuchiwanie:

 • szmer skurczowy miękki, pansystoliczny (obejmuje cały skurcz), promieniuje do lewej pachy lub łopatki, max . nad koniuszkiem;

 • II ton wzmożony, niekiedy rozszczepiony;

 • ciężkie przypadki: III ton, turkot śródrozkurczowy, rozszczepienie II tonu, klik wyrzutowy nad t. Płucną, wzmożony I ton ( I szszszszIIpIIa III trrrrrrrrrr Iszszsz...)

 • Opukiwanie: powiększenie lewego serca (LK iLP) ,powiększenie LK=> koniuszek na lewo i w dół

 Zwężenie zastawki dwudzielnej


Nagła niewydolność prawokomorowa (j.w.), obrzęk płuc, migotanie przedsionków

 • Duszność wysiłkowa, potem spoczynkowa (gdy ujście ma powierzchnię poniżej 1cmkw)

 • Sinica policzków, warg po wysiłku – facies mitralis

 • Bicie serca-palpitacje wieczorem , po wypiciu kawy, alkoholu, po tytoniu (migotanie przedsionków!)

 • Krwioplucie (zator, zawał płuca, pęknięcie żył oskrzelowych

 • Kaszel w nocy

 • Nawracający obrzęk płuc (gdy migotanie przedsionków, rytm zatokowy)

 • Bóle, ucisk w okolicy serca

 • Astenia, zaburzenia miesiączkowe

 • Chrypka (ucisk lewego n. krtaniowego przez powiększony LP)

 • Zakrzepy w uszku

Fizykalnie:

 • Oglądanie: Tętnienie w dołku podsercowym, uniesienie skurczowe w III lewej pmż (świadczy o nadciśnieniu płucnym)

 • Opukiwanie: powiększenie łuku t. Płucnej i LP, stłumienie (zatarcie) talii serca w III pmż lewej

 • Osłuchiwanie – w pozycji lewobocznej:

 • szmer rozkurczowy nad koniuszkiem, wzmaga się przed skurczem, głośny I ton;

 • szmer niesłyszalny w niewydolności, migotaniu przedsionków, duuużym zwężeniu;

 • brak tonu otwarcia mówi o zwapnieniu zastawki;

 • gdy nadciśnienie płucne-II ton wzmożony i rozdwojony nad t. Płucną, szmer Grahama-Steela miękki aspirujący
 Niedomykalność zastawki aorty

Przyczyny: choroba reumatyczna lub kiła, bakteryjne zap. wsierdzia,

Objawy: nieznaczne lub brak

 • Obrzęki

 • Silnie pulsujące tętnice szyjne

 • Zawroty głowy

 • Duszność napadowa

 • Bóle w okolicy serca (szczególnie w postaci kiłowej)

 • Niewydolność lewokomorowa bardzo późno (bo mięsień LK bardzo silny i długo sobie radzi)

 • Tętno Quinckego włośniczkowe – obserwowane na wargach, paznokciach naprzemienne czerwienienie i zblednięcie

 • Tętno Corrigana – chybkie, i wysokie

 • Duża amplituda ciśnienia tętniczego skurcz-rozkurcz

Fizykalnie:

 • Oglądanie: uderzenie koniuszkowe w dół i w lewo, unoszące VI-VII pmż do linii środkowo-pachowej (!)

 • Osłuchiwanie-pacjent siedzi pochylony do przodu, wstrzymuje oddech:

 • szmer rozkurczowy IV stopnia miękki, o wysokiej tonacji, może być muzykalny, czasem słyszalny bez przykładania słuchawki (kiła);

 • max. w II pmż prawej, wzdłuż lewego brzegu mostka albo koniuszek albo lewa pacha

 • Austin-Flint: szmer rozkurczowy zaraz po II tonie jak w zwężeniu mitralnym

 Zwężenie zastawki aorty


  • Ponadzastawkowe: część wstępująca, wada wrodzona u młodych z upośledzeniem, zahamowaniem wzrostu, zaburzeniami gosp. Wapniowej

  • Zastawkowe: płatki sklejone, czasem zwapniałe, po chorobie reumatycznej, bakteryjnym zap. wsierdzia

  • Podzastawkowe: wrodzone lub w nadciśnieniu

Objawy:

   • Zawroty głowy – przy zmianie pozycji, czasem 15-30 minutowe (nadwrażliwość sinus caroticus)

   • Bóle serca (dusznica), zmęczenie

   • Niewydolność lewo- i prawokomorowa

Fizykalnie:

   • Obmacywanie: skurczowy mruk na podstawie serca po prawej stronie mostka i wzdłuż naczyń szyjnych

   • Osłuchiwanie: szmer skurczowy, wyrzutowy, kończy się ostro i głośno przed II tonem (crescendo i decrescendo -szczyt głośności w śródskurczu); (mruk równoczesny ze szmerem w II pmż) a zaczyna po przerwie po I tonie

   • Stenoza zastawkowa: szmer max . w II i III pmż lewej

   • Stenoza podzastawkowa: nad koniuszkiem lub w IV pmż
 Niedomykalność zastawki trójdzielnej

Pochodzenie: najczęściej reumatyczne, rzadko wrodzona (przesunięcie ku dołowi-typ Ebstaina lub brak tej zastawki) czynnościowe-gdy przerost PK

Objawy:

 • Nieduża duszność wysiłkowa, gorzej gdy cor pulmonale chronicum – wtedy dominują objawy płucne

 • Brak ortopnoë

 • Nudności, wymioty, bóle brzucha (przekrwienie przewodu pokarmowego)

 • Migotanie przedsionków

 • Tętno paradoksalne

 • Powiększenie wątroby i tętno wątrobowe skurczowe

 • Zastój krwi w żyłach szyjnych, poszerzenie żył obwodowych, tętno żylne dodatnie

 • Ciężkie przypadki: puchlina brzuszna, obrzęki, sinica, stan przedżółtaczkowy

Fizykalnie:

 • Opukiwanie: przesunięcie granic serca w prawo

 • Osłuchiwanie: szmer pansystoliczny (cały skurcz), szorstki, chuchający, najgłośniejszy we wczesnym skurczu, można wyczuć mruk; promieniuje do okolicy przedsercowej, głośniejszy po uciśnięciu wątroby, po wysiłku i podczas wdechu

Zwężenie zastawki trójdzielnej

nabyte: reumatyczne, wrodzone bardzo rzadkoobjawy:

 • ból w prawym podżebrzu (powiększenie wątroby)

fizykalnie:

 • Opukiwanie: powiększony PP dochodzi czasem do linii środkowo-obojczykowej prawej (!)

 • Osłuchiwanie: szmer rozkurczowy, często mruk w IVpmż po lewej stronie mostka, intensywniejszy podczas wdechu; lekkie przypadki:  czasu trwania rozkurczu; ciężkie: cały rozkurcz, I ton wydłużony27. Zawał serca – obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa
Przyczyna: zamknięcie t. Wieńcowej (miażdżyca t.wieńcowej - 90%), nagły spadek objętości krwi, spadek zawartości tlenu we krwi, zaburzenia krążenia i hematologiczne.

Objawy:

 • Ból trwający dłużej niż 15-30minut (dłuższy niż w dusznicy) może trwać wiele godzin a nawet dni, nie ustępuje po podaniu nitrogliceryny

 • Ból silny, ściskający, parzący, piekący, gniotący

 • Umiejscowienie bólu jak w dusznicy

 • Strach przed śmiercią

 • Spadek ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego w pierwszym, drugim dniu

 • Wstrząs (źle rokuje), sinica

 • Gorączka 24-48h po bólu, leukocytoza (wzrost leukocytów w 2-3dniu)

Fizykalnie: sylwetka serca prawidłowa, w pierwszych godzinach słaby I ton, II ton stosunkowo głośniejszy, cichy szmer skurczowy nad koniuszkiem (2 dzień lub później), przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia żylnego, wzrost cukru we krwi i moczu, spadek albumin, wzrost enzymów: CPK, GOT, LDH, GGPT

Kliniczne postaci zawału:

 1. Ostry zawał bólowy – dominuje ostry ból

 2. Postać wstrząsowa –wstrząs

 3. Postać ostrej niewydolności lewokomorowej – obrzęk płuc powoduje śmiertelność 50%

 4. Postać z zaburzeniami rytmu – złe rokowanie

 5. Postać o nietypowym bólu

  1. Gastryczna – ból w okolicy żołądka, pęcherzyka żółciowego

  2. Neuralgiczna – bóle imitujące reumatyczno-mięśniowe

 6. Zawały atypowe, bezbólowe

Powikłania zawału:

 • Pęknięcie serca- 1 tydzień, u10% ból, duszność, sinica, zapaść

 • Pęknięcie przegrody międzykomorowej – 1 dzień (40%), do 2 tygodni, nagły głośny szmer pansystoliczny

 • Pęknięcie m. Brodawkowatego – wstrząs, obrzęk płuc, szorstki szmer nad koniuszkiem promieniujący do pachy

 • Dysfunkcja m. Brodawkowatego (z powodu niedokrwienia)

 • Tętniak serca –uwypuklenie martwego fragmentu ściany przedniej lub tylnej, występuje w do 38% zawałów

Po zawale:

 • Zespół ramię-ręka- bóle barku i ramienia z bolesnym unieruchomieniem barku lewego

Zespół pozawałowy – 2-4tydzień po zawale, nagła gorączka, leukocytoza, podwyższone OB., bóle klatki piersiowej-przedniej ściany w kaszlu, zmianie pozycji, nie ustępują po nitroglicerynie

28. Zaburzenia rytmu serca - objawy kliniczne, badanie przedmiotowe
Zaburzenia rytmu są częste. Występują u osób zdrowych lub są następstwem choroby serca lub schorzenia pozasercowego.
..etiologia

1. Choroby mięśnia sercowego • choroba wieńcowa i zawał serca

 • zapalenia mięśnia sercowego i kardiomiopatie

2. Zaburzenia hemodynamiczne

 • objętościowe przeciążenie serca (wady zastawkowe lub wady z przeciekiem)

 • ciśnieniowe przeciążenie serca (nadciśnienie tętnicze krwi, nadciśnienie płucne, wady serca ze zwężeniem ujść tętniczych lub żylnych)

3. Schorzenia pozasercowe

 • czynniki psychogenne

 • hipokaliemia i inne zaburzenia elektrolitowe

 • nadczynność tarczycy

 • hipoksja

 • leki np. glikozydy nasercowe

 • używki spożywane w nadmiarze

 • nadwrażliwość zatoki tętnicy szyjnej

 • bębnica przebiegająca z wysokim ustawieniem przepony


..klinika

1. Dolegliwości subiektywne • kołatanie serca (palpitacje)

 • galop serca (tachykardia lub tachyarytmia)

 • potykanie się serca

 • przerwa w pracy serca

2. Objawy obiektywne zmniejszenia objętości minutowej

  • uogólnione: wstrząs kardiogenny, zatrzymanie krążenia

  • mózgowe: oszołomienie, zawroty głowy, omdlenia, stany splątania, drgawki, przemijające zaburzenia widzenia i mowy, zawał mózgu

  • sercowe: pogorszenie dotychczas występującej niewydolności krążenia, dławica piersiowa, zawał serca

3. Zatory tętnicze
..rozpoznanie

 1. Wywiad i badanie fizykalne (tętno i częstość akcji serca liczyć minimum przez minutę  stwierdzenie ewentualnego deficytu tętna)

 2. EKG spoczynkowe

 3. Badanie holterowskie

 4. EKG wysiłkowe z ergometrem rowerowym (stwierdzenie zaburzeń rytmu zależnych od wysiłku)

 5. Testy farmakologiczne (np. test atropinowy przy podejrzeniu zespołu chorego węzła zatokowo przedsionkowego)

 6. Diagnostyka inwazyjna: szybka stymulacja przedsionkowa i stymulacja przedwczesna przedsionkowa pojedynczym bodźcem

 7. EKG pęczka przedsionkowo – komorowego

 8. Programowana stymulacja komór

29. Ostra i przewlekła niewydolność krążenia
Niewydolność serca – niezdolność serca do zapewnienia organizmowi odpowiedniej objętości minutowej krwi mimo prawidłowego komorowego ciśnienia późnorokurczowego

Ostra niewydolność serca


Rozwija się w ciągu kilku godzin lub dni. Jej przyczynami mogą być:

 • niewydolność mięśnia sercowego jako pompy spowodowana np. zawałem serca, przełomem nadciśnieniowym czy zapaleniem mięśnia sercowego

 • nagle występująca niedomykalność zastawek lub wada z przeciekiem (np. pęknięcie przegrody międzykomorowej będące powikłaniem zawału serca, gwałtowne zniszczenie zastawek w przebiegu bakteryjnego zapalenia wsierdzia – niedomykalność zastawki dwudzielnej lub aorty)

 • mechaniczna przeszkoda w napełnianiu komór – np. tamponada worka osierdziowego

 • zaburzenia rytmu serca – tachykardia, bradykardiaPrzewlekła niewydolność serca


Rozwija się w ciągu miesięcy lub lat. Może ona być:

 • wyrównana

 • niewyrównana


..klinika

niewydolność lewokomorowa

niewydolność prawokomorowa

Niewydolność zastoinowa i zastój w płucach:

 • duszność

 • orthopnoe

 • astma sercowa – kaszel nocny + napadowe orthopnoe

 • obrzęk płuc z orthopnoe, rzężeniami nad płucami

 • sinica

Niedostateczna objętość wyrzutowa:

- zmniejszenie sprawności fizycznej, słabość • zastój żylny

 • przyrost masy ciała i obrzęki

 • zastoinowa wątroba

 • zastoinowy nieżyt żołądka

 • nefropatia zastoinowa: białkomocz

objawy wspólne

 • nykturia

 • nadczynność układu współczulnego

 • możliwy 3 ton serca lub tętno naprzemienne

 • powiększenie serca

 • płyn w opłucnej

Pobieranie 474.33 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna