1. Metody badania podmiotowegoPobieranie 474.33 Kb.
Strona2/6
Data24.10.2017
Rozmiar474.33 Kb.
1   2   3   4   5   6

Pęcherzyk żółciowy:


W warunkach prawidłowych pęcherzyk żółciowy nie jest wyczuwalny. Powiększony pęcherzyk znajduje się w prawym podżebrzu, nieco poniżej skrzyżowania się linii środkowej obojczykowej z łukiem żebrowym. Jest ruchomy oddechowo i jeżeli jest duży to daje odgłos opukowy przytłumiony.

Do powiększenia pęcherzyka żółciowego może doprowadzić jego wodniak, ropniak, rak, także rak głowy trzustki, rak brodawki Vatera oraz przewlekłe zapalenie trzustki. Stwierdzenia powiększonego, elastycznego i mało bolesnego pęcherzyka u chorych ze stopniowo i bezboleśnie rozwijającą się żółtaczką zastoinową przemawia raczej za jej nowotworowym pochodzeniem (rak brodawki Vatera, rak głowy trzustki). Jest to tzw. Objaw Courvoisiera. U chorych pęcherzyk powiększa się na skutek narastającej niedrożności przewodu żółciowego wspólnego.

W przypadkach kamicy żółciowej żółtaczka rozwija się zazwyczaj po napadzie bólów w prawym podżebrzu, a pęcherzyk na ogół nie jest wyczuwalny na skutek współistniejących procesów zapalnych, doprowadzających do jego zbliznowacenia.

W zapaleniu pęcherzyka żółciowego chorzy odczuwają krótkotrwały ból w prawym podżebrzu podczas uderzenia ręką tej okolicy. Jest to tzw. Objaw Chełmońskiego. Aby wywołać ten objaw, kładzie się lewą dłoń w miejscu rzutu pęcherzyka i uderza się w nią zewnętrznym brzegiem prawej dłoni. Badanie powinno być wykonane podczas wdechu. Dla porównania uderza się również miejsce symetryczne po lewej stronie.


Śledziona:

Śledziona leży w lewym podżebrzu, na wysokości IX-XI zebra. 2/3 dolne przedniej części śledziony bezpośrednio przylega do ściany klatki piersiowej, z czego tylko niewielki obszar można stwierdzić opukiwaniem(bezwzględne stłumienie śledziony). Powiększona śledziona przylega również do ściany brzucha.

Zazwyczaj oznacza się tylko koniec dolnoprzedni śledziony. W tym celu opukuje się brzuch wzdłuż przedłużenia X lewego żebra. W warunkach prawidłowych koniec dolnoprzedni śledziony nie dochodzi na 2 palce do lewego łuku żebrowego. Istnieją duże trudności oznaczania stłumienia śledziony (nachodzący z żołądka i jelit odgłos opukowy bębenkowy lub metaliczny). Trudności te zmniejszają się w położeniu prawobocznym chorego z odchyleniem w lewo. Znacznie łatwiej jest opukać stłumienie powiększonej śledziony.

Obmacywanie jest najważniejszą metodą fizycznego badania śledziony. Poszukując jej powiększenia badanie przeprowadza się oburącz w położeniu ciała na wznak, a następnie w położeniu prawobocznym z odchyleniem w lewo. Prosi się pacjenta, aby głęboko oddychał. W warunkach prawidłowych śledziona nie jest wyczuwalna.
15. Badanie naczyń obwodowych

I TĘTNICE:
A). Oglądanie i obmacywanie: widoczność, tętnienie, stan ścian, tętno tętnicze

* warunki prawidłowe:wyrażnie widoczne są tylko tt. skroniowe

- widoczne inne tętnice= miażdżyca; tętniaki naczyń obwodowych

* war. prawidłowe: przebieg tętnic prostolinijny, są:miękkie, sprężyste i wyczuwalne tylko podczas fali tętna

- miażdżyca: wężykowate, twarde, pogrubiałe, wyczuwalne także poza falą tętna
Tętno:

Pod tętnicą musi być twarde podłoże, więc bada się: 1. nadobojczykowa, podobojczykowa

 2. pachowa, ramienna

 3. pachwinowa, udowa

 4. podkolanowa, piszczelowa tylna

 5. grzbietowa stopy

+ skroniowa powierzchowna, szyjna, promieniowa, łokciowa

Cechy:a) wyczuwalne/ niewyczuwalne(↓ poj. min., ↓ rzutu serca, miażdżyca zarostowa naczyń, zakrzep)

b) miarowe/ niemiarowe (zaburz. rytmu, pobudzenia dodatkowe)

c) częstość (prawidłowo częste, przyspieszone, zwolnione)

d) miarowość

e) napięcie

f) chybkość

g) wysokość

h) zachowanie się tt. jednoimiennych

ad. c)


* częstość zależy przede wszystkim od wieku osoby, położenia ciała, pory dnia, wysiłków fizycznych, przeżyć psychicznych

przyspieszone:

1. Zatokowe przyspieszenie czynności serca (bo wys. fiz., emocje, nerwice, nadczynność tarczycy)

* pogarszaniu się stanu pacjenta często towarzyszy przyspieszenie tętna, a polepszeniu-zwalnianie. Podwyższenie temp. o 1˚C tętno rośnie o 8/min

***krzyż śmierci= źle rokujący objaw- skrzyżowanie krzywej ciepłoty ciała z krzywą tętna

2. Napadowy częstoskurcz nadkomorowy- czynność serca idealnie miarowa

3. Napadowy częstoskurcz komorowy- trudno dokładnie policzyć częstość tętna

4. Trzepotanie komór- nitkowate, nie da się policzyć

5. Migotanie przedsionków- niemiarowe
zwolnione:


 1. Zatokowe zwolnienie czynności serca

 2. częściowy blok przedsionkowo- komorowy oraz blok zupełny (chor. wieńcowa, błonicze zap. m. sercowego)

 3. Migotanie/ trzepotanie przedsionków- bradyarrhytmia completa

 • zwolnienie akcji związane z odruchami: 1. odruch Aschnera (ucisk na gałkę oczną) 2.Czermaka (ucisk na prawe rozwidlenie t. szyjnej)

ad. d)

miarowe: jednakowe odstępy między falami tętna, najczęściej jest też równe (fale o tej samej wysokości)

naprzemienne: miarowe, ale nierówne

niemiarowe: często też nierówne. Powód:


 1. niemiarowość oddechowa

 2. niemiarowość zatokowa oddechowa bezładna

 3. niemiarowość spowodowana skurczami przedwczesnymi

 4. niemiarowość zupełna z migotaniem przedsionków (tu często tętno wypadające)

 5. niemiarowość wywołana blokiem zatokowo- przedsionkowym (tu często tętno przerywane)

 • tętno wypadające VS tętno przerywane: w wypadającym jest uderzenie koniuszkowe, natomiast w przerywanym brak tętna i uderzenia koniuszkowego (brak skurczu komór)

 • tętno zupełnie niemiarowe: stale zmieniająca się długość przerw między falami tętna i ich zmienna wysokość

ad. g)


wysokie= duże/ małe/ nierówne

 1. wysokie: (szczeg. duże jak niedomykalność zastawek półksiężyc. aorty)

 2. małe: szczeg. małe= nitkowate: zwężenie ujścia lewego żylnego, tętniczego, niewydolność krążenia, częstoskurcz napadowy

 3. nierówne:

-naprzemienne: następujące po sobie na przemian i w miarowych odstępach wyższe i niższe fale: gł. w aortalnych wadach serca, nadciśnieniu tętniczym, chor. wieńcowej

- dziwaczne: zmniejszanie się fali podczas wdechu, a zwiększanie podczas wydechu: np. w zrostowym zapaleniu osierdzia


ad. e)

twarde: dopiero silniejszy ucisk powoduje zniknięcie fali tętna na obwodzie: w chor. z nadciśnieniem, miażdżycą

miękkie: przeciwieństwo twardego:-) w zapaleniu otrzewnej, ostra niewydolność krążenia, ostre choroby zakaźne
ad. f)

Stopień chybkości zależy od szybkości, z jaką tętnice się wypełniają krwią podczas skurczu i zapadają podczas rozkurczu

chybkie: niedomykalność aortalna, nadczynność tarczycy, nerwice

leniwe: (stosunkowo długie i słabe uderzenie fali tętna): zwężenie lewego ujścia tętniczego


ad h)

* w warunkach prawidłowych tętno badane na tt. jednoimiennych jest jednakowe co do czasu i wysokości

niejednakowe: wrodzony nieprawidłowy przebieg tętnic, tętniak aorty, guzy śródpiersia, stwardnienie tętnic
B) Osłuchiwanie tętnic:

1. niedomykalność aortalna- podwójny ton Traubego (na a. femoralis) i podwójny szmer Durosiera (bo szybkie cofanie się krwi z obwodu w kier. serca- przez zwężone uciskiem miejsce)

2. nadciśnienie nerkowo- naczyniowe: skurczowy szmer w okol. lędźwiowej i w nadbrzuszu
C) Badanie ciśnienia:

*metoda Korotkowa- czyli osłuchowa na t. promieniowej

- w pierwszym badaniu badamy ciśn. na obu rękach, jeśli jest różnica, kontroli dokonujemy na ramieniu z wyższym ciśnieniem

nadciśnienie-patrz pyt.30

niedociśnienie:

1. samoistne= pierwotne: cecha konstytucjonalna, nie wymaga leczenia

2. objawowe= wtórne: najcz. bo: chor. ukł. krąż, gruczołów wydz. wewn, chor. wyniszczające

- ostra niewydolność krążenia (po zawale, krwotoku, wstrząsu pourazowe)

- ostre chor. zakaźne o ciężkim przebiegu

- długotrwały napad częstoskurczu

- ciężka przewlekła niewydolność krążenia

- zwężenie lewego ujścia żylnego/ tętniczego

- niedoczynność tarczycy

- chor. wrzodowa żołądka/ dwunastnicy

- leki: histamina, acetylocholina, azotyny, jod
II ŻYŁY:

A) oglądanie i obmacywanie:

* nadmierne rozszerzenie, kier. prądu krwi, tętno żylne nadmierne rozszerzenie:

1. ostra i przewlekła prawokomorowa niewydolność krążenia

2. zwężenie lewego ujścia przeds- kom

3. ostre wysiękowe zapalenie osierdzia

4. przewlekłe zaciskające zap. osierdzia

5. wole pozamostkowe

6. guzy śródpiersia

7. zanikowa marskość wątroby- krążenie oboczne =głowa meduzy hahahaha!!!

8. zakrzepowe zap. ż.gł. górn. i dln.- rozszerzenie żż. szyi, kl. pierś, kończyn górn. i dln.

9. zakrzepowe zap. ż. biodrowej zewn., udowej, pachowej

10. żylaki kończyn dolnych

* wianek żylny Sahliego- rozszerzone żż. klatki piersiowej w przebiegu dychawicy oskrzelowej, rozszerzeń oskrzeli i innych przewlekłych chor. ukł. oddechowego


 kier. prądu krwi:

* ucisk na daną żyłę 2i3 palcem, zachowując ucisk odsuwa się palce od siebie, unosi się jeden z palców (najcz. odśrodkowy) nadal uciskając ż. drugim palcem. Powtórzenie tej czynności unosząc drugi palec. Wypełnienie się ż. po uniesieniu palca odśrodkowego dowodzi, że krew płynie w kierunku dośrodkowym (i odwrotnie)


 Tętno żylne:

- widoczne z reguły tylko na żż szyjnych, małe napięcie, słaba wyczuwalność

- bada się je oglądaniem i obmacywaniem

16. Astma oskrzelowa – obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa
Astma oskrzelowa asthma bronchiale (nadreaktywność tchawicy i oskrzeli; atopowa /nieatopowa /aspirynowa /powysiłkowa /zawodowa); skurcz, obrzęk oskrzeli, wydzielane: histamina, ECF, NCF, potem: leukotrieny, prostaglandyny, PAF)

Objawy:

- długotrwały katar i polipy w nosie – astma aspirynowa (uczulenie na aspirynę)

- kaszel bez gorączki, częste zapalenia oskrzeli, nawracające infekcje bez alergii – astma nieatopowa

- katar sienny, dodatnie testy skórne, infekcje oskrzeli bez gorączki , ujawnia się najczęściej między 10 a 20r.ż,

dodatni wywiad rodzinny w kierunku alergii i astmy.– astma atopowa

- cechy nadreaktywności oskrzeli – kaszel po wysiłku, śmiechu, wdychaniu aerozoli i świeżej farby- napadowa duszność po ekspozycji na alergen, przyjęciu aspiryny, często w nocy (wtedy fizjologiczny skurcz oskrzeli bo przewaga PS+)

- po ataku odkrztuszanie przezroczystej, gęstej galaretki (w POCHP plwocina jest żółtozielona)

po ataku pojawia się uczucie „bycia nadmuchanym”

- różnicowanie z POCHP: POCHP występuje zazwyczaj u ludzi starszych (astma ujawnia się wcześniej), palaczy z rozedmą lub palących biernie, odkrztuszanie ropnej (w astmie-przejrzystej) plwociny, zazwyczaj rano (w astmie – po ataku), atak może zaduszać bez kaszlu ( w astmie – kończy się kaszlem), postępuje spadek wydolności fizycznej ( w astmie – niekoniecznie).Fizykalnie:

      • odgłos opukowy bębenkowy (w czasie napadu)

      • osłabiony szmer pęcherzykowy (spadek wentylacji) z wydłużonym wydechem

      • rozsiane furczenia, świsty, gwizdy


17. POCHP
Choroba cechująca się przewlekłym zapaleniem oskrzeli lub rozedmą płuc i obturacją dróg oddechowych, zwykle postępującą, której może towarzyszyć nadreaktywność oskrzeli i która może być częściowo odwracalna.

A) Czynniki ryzyka:

1. palenie papierosów (obturacja oskrzeli zależna od codziennej dawki), też bierne palenie

2. zanieczyszczenie powietrza- dymy chemiczne, pyły

3. nadreaktywność oskrzeli

4. niedobór 1 antytrypsyny
B) Patogeneza:

1. Łagodna postać zap. oskrzelików oddechowych- nie prowadzi do obturacji

2. Zapalenie oskrzelików końcowych

3. Rozedma- ujawnia się w czasie zap. oskrzelików końc.

4. Rozwój POCHP- nasilenie obydwu stanów

5. Przewaga rozedmy płuc

6. Poszerzenie gruczołów w bł. śluzowej oskrzeli- zwężenie oskrzeli-nasilenie obturacji

7. Degradacja włókien elastycznych (elastyny) w miąższu- ↑jak niedobór 1antytrypsyny


C) Dolegliwości i objawy:

1. Przewlekły kaszel rano, bez wydzieliny, albo ropna, śluzowa(w wieku 40- 50 lat)

2. Kaszel/ gorsze samopoczucie po wysiłku (60 lat)

3. Duszność najpierw po wysiłku, później sama:

- niepoprzedzona kaszlem

- ucisk w czasie wydechu

- granie w płucach

- obrzęk w nóg, wzdęcie brzucha

4. Kąt rozwarty żeber: działanie przepony

5. Ściszone szmery oddechowe, tony serca głuche

6. Przerost PK- tętnienie w dołku podsercowym + obrzęk nóg

7. Dln. granica płuc niżej niż 11 żebro

8. Widoczna akcja dodatkowych mm. oddechowych
D) Badania czynnościowe płuc:

- spirometria: stopniowe zmniejszanie się wartości FEV1

- bad. gazometryczne: wykrycie hipoksemii i hiperkapni
E) Ciężkość POCHP:

1. Stadium I: FEV1 < 50% należnego

2. Stadium II: FEV1 < 35-49% należnego

3. Stadium III: FEV1 < 35% należnego


18. Nowotwory płuc –objawy i różnicowanie
Rak płuc jest złośliwym nowotworem wywodzącym się z komórek nabłonka oskrzeli lub pęcherzyków płucnych. Jest najczęstszym nowotworem u mężczyzn. Czynniki

usposabiające do wystąpienia raka płuc są : palenie papierosów ( 80-90% ) , poza tym pył azbestowy, związki chromu, substancje radioaktywne, smoła pogazowa i ropa naftowa.

Krótki opis nowotworów

Rak płaskonabłonkowy: najczęstszy nowotwór złośliwy płuc (70%), umiejscowiony przywnękowo w miejscu rozdwojenia oskrzeli. Wzrasta wewnątrz światła oskrzela a następnie zewnątrzoskrzelowo. Przez swój rozrost powstaje niedodma powikłana zapaleniem płuc. Głównie nacieka klatkę piersiową. Szczególną postacią obwodowej formy raka płuca jest guz szczytu tzw. guz Pancoasta. -> zajmuje szczytową część płuc i uszkadza szyjną część układu współczulnego i szyjne korzenie nerwowe. Powoduje zniszczenie kości, 1.żebra i kręgu piersiowego. Powstaje pewna grupa objawów-> zanik mięśni chorej okolicy, nerwoból splotu barkowego, nerwoból międzyżebrowy, zespół Hornera ( myosis, ptosis, endophtalmus), obrzęk ramienia.


Rak drobnokomórkowy: (25-30%) Wzrasta przywnękowo w dużych oskrzelach. Szybko daje przezuty do okolicznych węzłów, i szybko przerzuty odległe (wątroba, nadnercza, mózg). W tym typie raka rokowanie jest najgorsze. Przy rozpoznaniu już są odległe przerzuty. Ten typ raka jest nazwany rakiem owsianokomórkowym. Wydziela hormony które powodują endokrynopatie paranowotworowe (np. ACTH, kalcytonina). Najczęstszym objawem paranowotoworowym jest przerostowa osteoartropatia płucna -> bóle kostno stawowe, obrzęki stawów, pałeczkowate palce dłoni i stóp, polineuropatia, zmiany skórne dermatomyositis lub sclerodermii. Ponadto są także zmiany zakrzepowe.

Inną postacią tego raka jest postać pośredniokomórkowa i typowe objawy są : duszność i ból, często zespół żyły głównej górnej. Nowotwór bardzo złośliwy.Gruczolakorak (10-15%). Umiejscowiony jest głównie obwodowo. Związek etiologiczny z paleniem tytoniu jest mniejszy. Około 40 % tego raka umiejscawia się w obrębie blizn. Proliferuje poprzez ścianę pęcherzyków płucnych do tkanki śródmiąższowej.

Wielka przerzutowość , szczególna postacią tego raka jest rak oskrzelikowo pęcherzykowy który się charakteryzuje wielopostaciowościąRak wielkokórmokowy (5-10 %): wyróżnia się rak wielkokomórkowy, olbrzymiokom i jasnokom

Jest guzem obwodowym, często podopłucnowo. Rak olbrzymiokom. jest wysoce złośliwy i daje wczesne przerzuty.


Objawy.

Na początku kaszel , ból w klatce piersiowej

W zaawansowanym stadium choroby krwioplucie, duszność, nawracające zapalenie płuc, gorączka, ubytek masy ciała, palce pałeczkowate. Zajęcie śródpiersia przez nowotwór powoduje chrypkę. Pojawia się porażenie nerwu przeponowego (paradoksalne ruchy oddechowe). Występuje zespół żyły głównej górnej (duszność, obrzęk i sinica twarzy, szyi i kończyn górnych).

Zaburzenia w połykaniu (ucisk na przełyk), nacieczenie osierdzia i mięśnia sercowego prowadzi do zaburzeń rytmu serca, naciekanie opłucnej powoduje dolegliwości bólowe i wysięk w jamie opłucnej.

Rozpoznanie na podstawie wywiadu, badania radiologicznego, bronchoskopowego i tomografii komputerowej ( ważne na ocenę węzłów chłonnych śródpiersia)

Różnicowanie.

Stopniowanie zróżnicowania guzów: G1-dobrze zróżnicowane, G2-miernie, G3 słabo i G4 niezróżnicowany.

Tutaj używa się podziału TNM , którego nie przepisałam gdyż możecie go znaleźć np. w skrypcie, lub Heroldzie. 


19. Suche i wysiękowe zapalenie opłucnej – obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa
Suche zapalenie opłucnej pleuritis sicca – (towarzyszy chorobie płuc lub poprzedza wysiękowe zapalenie opłucnej; ból narastający podczas oddechu, gorączka, kaszel bez plwociny)


      • powłóczenie strony zajętej

      • zmniejszenie ruchomości dolnej granicy płuca

      • wypuk przytłumiony

      • tarcie opłucnowe

Wysiękowe zapalenie opłucnej pleuritis exsudativa – (gruźlica, rak opłucnej, zakażenia; kaszel bez plwociny, ból w zajętej połowie nasilający się podczas oddechu, potem duszność)

      • całkowite zniesienie odgłosu opukowego (stłumienie całkowite) nad płynem

      • opukiwaniem – górna granica wysięku – linia Ellis Damoiseau (opada do przodu i do tyłu, szczyt pod pachą)

      • po stronie chorej, nad płynem przy kręgosłupie- trójkąt Garlanda -wypuk jawny (tzw. Trójkąt przejaśnienia)

      • po stronie zdrowej, na dole, przy kręgosłupie – trójkąt Grocco-Rauchfusa (stłumienie, bo przesunięte śródpiersie)

      • osłabienie/ zniesienie drżenia głosowego

      • osłabienie/zniesienie szmerów oddechowych

      • powłóczenie oddechowe zajętej połowy klatki piersiowej

      • uwypuklenie przestrzeni międzyżebrowej po stronie płynu (rzadko)

      • tarcie opłucnowe na początku i na końcu zapalenia


20. Niedodma – obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa
Niedodma płuc atelectasis pulmonum - częściowa lub całkowita bezpowietrzność odcinków płuca; w okresie noworodkowym powstaje wskutek nierozprężania się płuca, u dorosłych – tylko w wyniku zapadnięcia się pęcherzyków płucnych (bezpowietrzne płuco, zapadnięte pęcherzyki) na skutek ucisku / niedrożności oskrzela (obturacja, ciało obce, skrzepy, blizny, płyn w opłucnej)

Objawy – zależą od obszaru wyłączonego płuca (ograniczona niedodma może być bezobjawowa); najostrzejsze gdy odcięte od powietrza zostanie całe płuco (np. ciało obce w oskrzelu), wtedy wystąpią:

-nagła duszność, niepokój, lęk

-uczucie ucisku za mostkiem ból

-sinica, przyspieszenie tętna, może przypominać np. zawał, ale osłuchiwanie, oglądanie klatki i RTG rozwiewa wątpliwości -wzrost ciepłoty ciałaFizykalnie:

- zapadnięcie klatki piersiowej po stronie chorej

- zwężenie przestrzeni międzyżebrowych

- drżenie głosowe osłabione, szmery oddechowe słabo słyszalne lub zniesione – szmer oskrzelowy może być zachowany gdy oskrzele jest drożne

-trzeszczenia
21. Odma opłucnowa – objawy kliniczne i badanie przedmiotowe
Odma opłucnej pneumothorax - powietrze w opłucnej, zapadnięcie się płuca, upośledzenie wentylacji; może być: 1) samoistna-pęknięcie płuca, powietrze przedostaje się do jamy opłucnowej przez uszkodzenie tkanki płucnej zdarza się najczęściej w wyniku np. rozedmy

2) zewnętrzna-uraz, przebicie ściany klatki piersiowej wraz z opłucną

3)odma wentylowa – rzadka, niebezpieczna postać; otwór komunikujący się z opłucną przepuszcza powietrze tylko w jednym kierunku (z oskrzela do opłucnej), z każdym wdechem ciśnienie w opłucnej rośnie

Objawy:

- wysięk

- ból opłucnowy związany z wysiłkiem, kaszlem

- duszność, niepokój, sinica – szczególnie w postaci wentylowej

- przyspieszenie tętna,

- omdlenie, wstrząsFizykalnie:

      • uwypuklenie zajętej połowy klatki, powłóczenie (upośledzona ruchomość, szerokie międzyżebrza)

      • przemieszczenie śródpiersia w stronę zdrową, co utrudnia oddychanie zdrowym płucem

      • odgłos opukowy jawny, bębenkowy

      • szmer pęcherzykowy i oskrzelowy zniesione nad zapadniętym płucem

      • podczas palpacji trzeszczenie powłok skórnych klatki piersiowej i szyi, uwypuklonych przez powietrze


22. Pylice płuc- etiologia, objawy kliniczne, powikłania

Pylice są to choroby płuc, spowodowane wdychaniem pyłów nieorganicznych ( a nie organicznych). Najczęstsza zawodowa choroba płuc, prowadzi do inwalidztwa. • Czynne pylice wywołane przez pyłem krzemowym (krzemica-silicosis), pyłem azbestowym (azbestoza) , pyłem lub dymem berylowym (beryloza).

 • Pylice obojętne (bez znaczenia chorobowego) wywołane wdychaniem pyłów żelaza, aluminium i in.

Krzemica: najczęstsza pylica u pracowników hut żelaza, kamieniołomów, przemysł ceramiczny. Pochłonięcie krzemu krystalicznego przez makrofagi wyzwala drażniące działanie-> w tkance śródmiąższowej płuc powstają guzki. Guzki mogą się obkurczać tworząc rozedmę obona, lub mogą się zlewać i powstają deformacje w obrębie płuc.

Objawy:

- najpierw suchy kaszel ze skąpą ilością plwociny • duszność wysiłkowa potem spoczynkowa

 • bóle kłujące w klatce piersiowej

Objawy przedmiotowe: są późne, i to jest wdechowe ustawienie kl. piersiowej, zmniejszona rozszerzalność oddechowa, i przewlekły zespół płucno-sercowy.

Badanie radiologiczne : charakterystyczne drobne, plamkowate, okrągławe zacienienia o śred. Około 3mm, najpierw na górnych częściach płuc potem całe pola płucne. Zacienienia się powiększają (kilkanaście cent.) i występują symetrycznie w obydwu płucach

Powikłania: gruźlica płuc ( u 10% chorych na pylice),płuc, przewlekły zespół płucno-sercowy, zapalenie płuc, 2x częściej rak płuc.

Ciekawostka; Zespół Kaplana -> współwystępowanie krzemicy z przewlekłym zapaleniem stawów.

23. Zapalenie wsierdzia reumatyczne i bakteryjne-obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa.Pobieranie 474.33 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna