1. Do hemodializy stosuje się cewniki jedno lub dwukanałowe wprowadzone do dużych naczyń żylnych. Zabezpieczenie cewników polega naPobieranie 1.17 Mb.
Strona2/9
Data27.10.2017
Rozmiar1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

93. OLD CARD służy do:

a) dokładnego przedstawienia się osoby przeprowadzającej wywiad

b) jasnego i dokładnego określenia wszystkich cech głównej dolegliwości pacjenta

c) określenia przebiegu choroby pacjenta

d) schematycznego przedstawienia więzi rodzinnych pacjenta

94. W przypadku przeprowadzania wywiadu z gadatliwym pacjentem:

a) pozwalamy na wygadanie się pacjenta

b) informujemy, że mamy ograniczony czas na rozmowę z pacjentem

c) przerywamy i zadajemy celowe pytania

d) rezygnujemy z przeprowadzenia wywiadu

95. W skład kompleksowego wywiadu zdrowotnego wchodzi:

a) wywiad społeczny, wywiad rodzinny, wywiad pod kątem występowania dolegliwości ze strony poszczególnych narządów i układów

b) wywiad pod kątem występowania dolegliwości ze strony poszczególnych narządów i układów, wywiad psycho-socjalny, wywiad społeczny

c) wywiad pod kątem występowania dolegliwości ze strony poszczególnych narządów i układów, wywiad rodzinny, wywiad psycho-socjalny

d) treści zawarte w wywiadzie zależą od osoby przeprowadzającej wywiad

96. Tkliwość, zgrubienia, ruchomość klatki piersiowej i drżenie głosowe można zbadać:

a) Oglądając klatkę piersiową

b) Badając palpacyjnie klatkę piersiową

c) Opukując klatkę piersiową

d) Osłuchując klatkę piersiową

97. W ocenie stanu psychicznego do funkcji poznawczych nie należy:

a) Orientacja, co do miejsca, czasu, osoby

b) Postrzeganie, złudzenia, omamy, nieprzyjemne, niezwykłe myśli

c) Skupienie uwagi (zdolność powtarzania serii liczb w kolejności i wspak)

d) Pamięć dawna ( data urodzin, rocznice, nazwa swojej szkoły)

98.Pacjent skarży się na zaparcie, na jakie przyczyny zwracasz uwagę?

a)Dieta ubogoresztkowa, przewlekłe zapalenie trzustki, zespół krótkiego jelita, brak ruchu, zaburzenia elektrolitowe, niedoczynność tarczycy

b)Zaburzenia motoryki jelit, obecność nadmiernej ilość bakterii

c)Wszystkie99. W badaniu piersi techniką palpacyjną oceniamy:

a)Konsystencję, zwiększone ocieplenie, tkliwość guzków, obecność wydzieliny

b)Symetrię, barwę, wielkość, zgrubienia, kurczenia skóry, dołeczki

c)Obrzęk, wygląd otoczki i sutków, obecność wydzieliny

d)Wygląd otoczki i sutków, barwę, symetrię

100. Wybierz zachowania ułatwiające prowadzenie wywiadu:

a)Normalizacja uczuć

b)Stosowanie zwrotów wyrażających empatię

c)Patrzenie na problemy chorego z własnej perspektywy

d)Wszystkie

101. Jednym z objawów niewydolności krążenia tętniczego obwodowego jest:

a)Obrzęk często znaczny

b)Tętno osłabione lub brak

c)Temperatura podwyższona

d)Żadne z powyższych

102. Tzw. szpilkowate źrenice charakterystyczne są :

a)Zatrucia amfetaminą

b)Śmierci klinicznej

c)Zatrucia opiatami

d)Krwiaka śródczaszkowego

103. Duszność jest objawem:

a)Chorób układu oddechowego

b)Zaburzeń metabolicznych

c)Chorób układu krążenia

d)Wszystkich

104.Dobierz parami topografię występowania bólu i chory narząd: Ac; Bd; Cb; Da


 1. Wątroba

 2. Trzustka

 3. Wyrostek robaczkowy

 4. Lewy moczowód

  1. Lewe podbrzusze

  2. Prawy dół biodrowy

  3. Prawe podżebrze

  4. Lewe śródbrzusze

105. Badanie tarczycy techniką palpacyjną przeprowadza się w pozycji:

a)Na wysokości chrząstki tarczowo – pierścieniowej

b)Na wysokości kości gnykowej

c)Na dwa palce powyżej wcięcia mostka106. Podkreśl objawy podmiotowe, czyli subiektywne:

a)Powiększenie wątroby

b)Bóle głowy

c)Zmiana zabarwienia skóry107. Czy czuje się Pani dobrze? – to rodzaj pytania:

a)Otwartego

b)Pogłębiającego

c)Wprost108. Stopień wilgotności i ciepłoty skóry zbadano:

a)Techniką oglądania

b)Techniką opukiwania

c)Techniką palpacyjną109. Badanie przewodu słuchowego zewnętrznego u dorosłych polega na:

a)Odciągnięciu małżowiny do góry, do tyłu i trochę na zewnątrz

b)Odciągnięciu małżowiny do dołu i przodu

c)Oglądaniu małżowiny110. W badaniu palpacyjnym piersi stosuje się technikę:

a)Tarczy zegara, badanie siatkowe lub technika spiralna

b)Dokładnego oglądania dołów pachowych

c)Badanie odnogi pachowej piersi111. Pozycja siedząca zalecana jest w badaniu:

a)Narządów płciowych żeńskich

b)Głowy, szyi, klatki piersiowej, pleców, pach, kończyn górnych

c)Stawu biodrowego112. Podkreśl objaw podmiotowy, czyli subiektywny spośród niżej podanych:

a)Wzmożenie drżenia głosowego

b)Swędzenie skóry

c)Zmiana zabarwienia113. Wybierz zachowania ułatwiające prowadzenie wywiadu:

a)Normalizacja uczuć

b)Stosowanie zwrotów wyrażających empatię

c)Patrzenie na problemy chorego z własnej perspektywy114. Poznawanie wewnętrznych stanów i procesów zachodzących w kontaktującej się z nami osoby to:

a)Asertywność

b)Empatia

c)Wizualizacja

d)Inteligencja

115. W celu zbadania dołu pachowego prawego należy użyć dłoni:

a)Lewej ułożonej płasko

b)Lewej tworzącej budkę

c)Prawej ułożonej płasko

d)Prawej tworzącej budkę

116. Celem lekkiej palpacji jest:

a)Ocena ruchów robaczkowych jelit, wykrycie guzów jamy brzusznej

b)Ocena napięcia mięśni przedniej ściany brzucha, wstępną lokalizację powiększonych narządów lub guzów brzucha

c)Ustalenie granic powiększonych narządów, ocena szmeru żylnego

d)Wszystkie wymienione

117. Przy zaburzeniach odbierania bodźców dźwiękowych w uchu prawym, w próbie Webera:

a) Pacjent będzie słyszał lepiej uchem lewym

b) Pacjent będzie słyszał lepiej uchem prawym

c) Pacjent będzie słyszał w obu uszach jednakowo

d) Pacjent nie będzie słyszał

118. W stawie kolanowym można wykonać następujące ruchy:

a) Pronacji i supinacji

b) Odwodzenia i przywodzenia

c) Rotacji zewnętrznej i wewnętrznej

d) Zginania i prostowania

119. Podstawowe techniki badawcze wykorzystywane w badaniu fizykalnym to:

a) wywiad, osłuchiwanie, opukiwanie, różnicowanie

b) Wywiad, analiza, oglądanie, palpacja

c) Inspekcja wzrokowa, osłuchiwanie, wysłuchiwanie, obmacywanie

d) Oglądnie, osłuchiwanie, opukiwanie, obmacywanie

120. Kolejność badania części ciała pacjenta w badaniu przedmiotowym wynika z:

a) Logiki badania i chęci zapewnienia pacjentowi komfortu podczas badania

b) Wygody osoby prowadzącej badanie

c) Ustaleń poczynionych z pacjentem przed badaniem

d) Konieczności dbania o bezpieczeństwo pacjenta

121. Omamy to:

a) Zmienione spostrzeżenia istniejących realnie przedmiotów

b) Zaburzenia jakościowe świadomości

c) Fałszywe spostrzeżenia bez bodźców zmysłowych

d) Porozrywane związki myślowe

122. Wysłuchiwanie podczas osłuchiwania płuc świstów i furczeń jest:

a) Zjawiskiem świadczącym o prawidłowej funkcji płuc

b) Wynikiem zbierania dźwięków z otoczenia zewnętrznego, w którym panuje hałas

c) Zawsze wskazówką zmian patologicznych w układzie oddechowym

d) Bez znaczenia diagnostycznego

123. Objaw Chełmońskiego można stwierdzić w wyniku podrażnienia:

a) Śledziony

b) Nerek

c) Wątroby i pęcherzyka żółciowego

d) Trzustki

124. W zaawansowanej cukrzycy z punktu widzenia pielęgnacyjnego ważne jest zapobieganie powikłaniom:

a) Upośledzonym gojeniom się ran, skłonności do infekcji przede wszystkim układu moczowego i tkanek miękkich, skłonności do powstawania odleżyn

b) Zgorzelą palucha, retinopatią cukrzycową, neuropatia cukrzycowa

c) Choroby niedokrwiennej serca, udarowi mózgu, powikłaniom zakrzepowo- zatorowym

d) Przebarwieniem skóry, zaćmą, chorobami przyzębia

125. Miejscem, w którym można znaleźć helicobacter pylori jest:

a)Wątroba

b)Trzustka

c)Śluzówka żołądka

d)Pęcherzyk żółciowy

126. Oprócz badań klinicznych gruczołu piersiowego powinno się uwzględnić badanie węzłów chłonnych:

a)Pachowych

b)Pachwinowych

c)Szyjnych

d)Karkowych

127.W przypadku infekcji układu moczowego mocz pobiera się:


 1. Wieczorem ze środkowego strumienia

 2. Rano ze środkowego strumienia moczu

 3. Niezależnie od pory dnia

 4. Rano z początkowego strumienia moczu

128. Obmacywanie głębokie jamy brzusznej to technika badania palpacyjnego polegająca na:

 1. Lekkim ucisku powierzchnią całej ręki jamy brzusznej

 2. Silnym ucisku powierzchnią całej jamy brzusznej

 3. Ucisku dłonią ułożoną w pieść naprzemiennie

 4. Lekkim i silnym naprzemiennym ucisku prawą i lewą ręką poszczególnych miejsc jamy brzusznej

129. Pierwsze działanie w łagodzeniu duszności:

 1. Podanie leków uspakajających i tlenu

 2. Ułożenia chłopca na wznak i podanie tlenu

 3. Podanie leków uspakajających, ułożenie płasko

 4. Ułożenie w pozycji siedzącej z lekkim pochyleniem do przodu i podanie tlenu

130. Jakie cechy charakteryzują prawidłowy węzeł chłonny:

 1. Mały, nieruchomy, tkliwy

 2. Duży, ruchomy, niebolesny

 3. Mały, ruchomy, niebolesny

 4. Duży, nieruchomy, tkliwy

131.W jakiej pozycji powinien być chory podczas badania węzłów chłonnych głowy i szyi:

 1. Głowa lekko odchylona lekko do tyłu

 2. Głowa pochylona do przodu

 3. Głowa przygięta do klatki piersiowej

 4. Głowa wyprostowana

132. Prawidłowa kolejność czynności wykonawczych podczas badania fizykalnego klatki piersiowej (układu oddechowego) jest następująca:

 1. Oglądanie, osłuchiwanie, opukiwanie, palpacja

 2. Oglądanie, palpacja, osłuchiwanie, opukiwanie

 3. Oglądanie, palpacja, opukiwanie, osłuchiwanie

 4. Oglądanie, palpacja, osłuchiwanie, opukiwanie

133. Niezbędnym warunkiem uzyskania wiarygodnych informacji podczas wywiadu jest zgodność:

a) Przyniesionych przez pacjenta różnego typu dokumentów i swoboda

b) Komunikacji werbalnej i niewerbalnej, weryfikacja uzyskanych informacji słownych

c) Stanu świadomości i nastroju pacjenta w aspekcie poruszanych problemów życiowych i dotyczących jego samopoczucia

d) Pytań zamkniętych i otwartych, na które pacjent winien odpowiedzieć jednoznacznie

134.Wskaż podstawowe warunki konieczne do przeprowadzenia wywiadu z pacjentem:

a) Zgoda pacjenta na przeprowadzenie tej czynności

b) Rozmowa bez osób postronnych

c) Sposób prowadzenia rozmowy dostosowany do wieku, poziomu intelektualnego pacjentad) Wszystkie powyższe

135. Przeprowadzając badania fizykalne pielęgniarka:

 1. Wykonuje pomiary antropometryczne, ocenia budowę i symetrię ciała

 2. Dotyka, osłuchuje klatkę piersiową, obserwuje

 3. Wykorzystuje badanie laboratoryjne i podstawowych parametrów życiowych

 4. Ogląda, bada palpacyjnie, opukuje, osłuchuje

136. Przeprowadzając wywiad u pacjenta ze schorzeniem ukł pokarmowego należy zapytać o:

 1. Problemy z połykaniem, zgagę, nudności, wymioty, krwawienia z odbytu, rodzaj stolców, biegunki, zaparcia, bóle brzucha

 2. Stan zębów i dziąseł, problemy z połykaniem, zgaga, nudności, wymioty, krwawienia z odbytu, rodzaj stolców, biegunki, zaparcia, bóle brzucha

 3. Stan zębów i dziąseł, zgagę, nudności, wymioty, omdlenia

 4. Bóle w klatce piersiowej, bóle brzucha, problemy z połykanie

137. W patologicznym odruchu Babińskiego jako reakcję na badanie obserwujemy:

 1. Zgięcie podeszwowe palucha

 2. Wyprost palucha

 3. Brak reakcji ruchowej

 4. Intensywne odczucie bólu

138. Przyczyną fałszywego pomiaru ciśnienia tętniczego może być:

 1. Nieprawidłowa szerokość mankietu

 2. Zbyt ciasne lub zbyt luźne założenie mankietu

 3. Nieprawidłowo skalibrowany aparat

 4. Wszystkie z powyższych

139.Ślinianki bada się:

 1. Palcami wskazującymi obu rąk, naciskając dany gruczoł jednocześnie od strony jamy ustnej i od zewnątrz

 2. Naciskając palcem gruczoł od strony zewnętrznej

 3. Naciskając szpatułką śliniankę od strony jamy ustnej

 4. Tylko oglądając wnikliwie jamę ustną

140. Badając migdałki i łuki podniebienne należy zwrócić uwagę na:

 1. Obecność owrzodzeń

 2. Symetrię łuków podniebiennych i migdałków

 3. Rozmiary, zabarwienie, konsystencję, obecność nalotów, czopów ropnych i owrzodzeń

 4. Wielkość migdałków i barwę łuków podniebiennych

141. Klatka piersiowa lejkowata to:

 1. Zaburzenia rozwojowe polegające na uwypukleniu mostka do przodu

 2. Deformacja pokrzywicza klatki piersiowej

 3. Zaburzenia rozwojowe polegające na tym, że dolna część mostka jest zapadnięta ku tyłowi

 4. Zaburzenia rozwojowe polegające na zapadnięciu się bocznych i tylnych odcinków żeber

142.Podstawowym objawem w badaniu palpacyjnym brzucha w „ostrym brzuchu” jest:

 1. Dodatni objaw Piskaćka

 2. Dodatni objaw chybotania

 3. Dodatni objaw Blumberga

 4. Brak jest objawów typowych dla ostrego brzucha

143. Pajączki naczyniowe na skórze tułowia są jednym z objawów:

 1. Uchyłkowatość jelit

 2. Niedokrwistości

 3. Marskości wątroby

144. Jeśli u pacjenta nie występują dolegliwości bólowe brzucha, to najbardziej aktywnym kwadrantem i miejscem badania ruchów perystaltycznych jest:

 1. Lewy dolny kwadrant

 2. Prawy dolny kwadrant

 3. Prawy górny kwadrant

145. Mocz należy pobierać:

a) Wieczorem przed spoczynkiem pacjenta

b) Do czystego słoiczka po przetworach

c) Rano, bezpośrednio po spoczynku nocnym, ze środkowego strumienia

d) U kobiet w czasie krwawienia miesięcznego

146.Całościowe badanie pacjenta w celu oceny stanu zdrowia składa się:

a) Wywiadu i badania podmiotowego

b) Badania przedmiotowego i fizykalnego

c) Badania podmiotowego i przedmiotowego

d) Wywiadu i badania palpacyjnego

147. Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarskiej w Polsce:

a) Rozszerza zakres kompetencji formalnych pielęgniarki

b) Jest podstawą trafnego i rzetelnego diagnozowania stanu pacjenta

c) Jest niemożliwe do stosowania w praktyce ze względu na nieuregulowany charakter prawny powyższego zagadnienia

d) Nie zmienia dotychczasowej wiedzy i doświadczenia zawodowego pielęgniarek

148. W opisie rozpoznanych pierwotnych zmian skórnych należy uwzględnić:

a) kształt, wielkość, układ i umiejscowienie oraz barwę zmian

b) Barwę, gładkość, ocieplenie i wilgotność zmian

c) Unaczynienie, wybroczyny, charakter powierzchni zmian

d) Grubość, napięcie, sprężystość i ruchomość zmian

149. Niepokojące cechy węzłów chłonnych stwierdzone w badaniu fizykalnym dołów pachowych to:

a) Węzły miękkie, małe, niebolesne

b) Węzły miękkie, przesuwalne, centralnie położone

c) Węzły powiększone, twarde, nie przesuwalne, bolesne

d) Żadne z powyższych

150. W badaniu jamy brzusznej wykorzystuje się:

a) Wywiad

b) Oglądanie i osłuchiwanie

c) Opukiwanie i palpację

d) Wszystkie z wymienionych

151. Przystępując do badania brzucha, zwracamy uwagę na:

a) Dobre oświetlenie

b) Pełną ekspozycję brzucha

c) Ogrzanie dłoni badającego

d) Wszystkie z wymienionych

152. Założenie opaski uciskowej podczas pobierania krwi do badania nie powinno przekraczać czasu:

a) 30 sekund

b) 60 sekund

c) 90 sekund

d) 120 sekund

153.Temperatura 38,2 st C u osoby dorosłej określana jest jako:

a) Temperatura normalna

b) Temperatura subnormalna

c) Stan podgorączkowy

d) Gorączka

154.Oddech Kussmaula to oddech:

a) Świszczący

b) Pogłębiony i przyspieszony z krótkimi okresami bezdechu

c) Z narastaniem częstości i głębokości oddechu i kończący się bezdechem

d) Pogłębiony

155. Prawidłowy oddech powinien być:

a) Miarowy, płytki, niesłyszalny, z zaangażowaniem mięśni oddechowych

b) Miarowy, średnio głęboki, wykonywany bez wysiłku, bezwonny

c) Miarowy, płytki, bezwonny, z widzialnymi ruchami klatki piersiowe156. Badając palpacyjnie tętno, oceniamy:

a) Rytm


b) Częstość

c) Napięcie

d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

157. Tętno ulega przyspieszeniu:

a) Po wysiłku fizycznym

b) Po emocjach

c) Po kąpieli w ciepłej wodzie

d) Wszystkie odpowiedzi są poprawne

158. Typowym miejscem badania tętna u pacjenta w warunkach szpitalnych jest:

a) Tętnica szyjna

b) Tętnica promieniowa

c) Tętnica udowa

d) Tętnica ramienna

159. Objaw Chełmońskiego polega na:

a) wstrząsaniu okolicy podbrzusza

b) wstrząsaniu okolicy prawego łuku żebrowego

c) wstrząsaniu okolicy okołonerkowej

d) wstrząsaniu okolicy przedsercowej

160. Etapy badania fizykalnego układu oddechowego są następujące:

a) oglądanie, osłuchiwanie, opukiwanie, badanie palpacyjne

b) oglądanie, badanie palpacyjne, osłuchiwanie, opukiwanie

c) oglądanie, badanie palpacyjne, opukiwanie, osłuchiwanie

d) oglądanie, badanie palpacyjne, osłuchiwanie, opukiwanie

161.Trudnością w zdobywaniu informacji od pacjenta jest jego milczenie. Ważne, jest aby w tej sytuacji spróbować:

a) zadawać pytania otwarte

b) zastosować technikę konfrontacji

c) zastosować technikę werbalizacji

d) zadawać krótkie pytania zamknięte

162. Lęk jako zaburzenie sfery uczuciowej jest uczniem zagrożenia, które pacjent nie jest w stanie określić. Po dłuższym trwaniu zaznacza się w postaci określonych fobii (obaw). Agorafobia to uczucie lęku:

a) przed zamkniętymi pomieszczeniami

b) przed otwartymi pomieszczeniami

c) przed pająkamid) przed gryzoniami

163. Jaką czynność należy wykonać u pacjenta z cewnikiem naczyniowym, u którego nagle pojawi się gorączka, złe samopoczucie, dreszcze i spadek ciśnienia, gdy podejrzewamy bakteriemię?
A. monitorować ciśnienie krwi co 6 godzin,
B. usunąć cewnik i wykonać badania bakteriologiczne,
C. w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
D. zmienić opatrunek.

164.Parcie na mocz, ból w podbrzuszu, wyczuwalny w badaniu fizykalnym przepełniony pęcherz moczowy, to objawy:
A. całkowitego zatrzymania moczu,
B. częściowego zatrzymania moczu,
C. moczenia paradoksalnego,
D. mieszanego zatrzymania moczu.

165.Przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansu magnetycznego NIE jest:
A. choroba demielinizacyjna,
B. klaustrofobia,
C. proteza oczna, ciała obce w gałce ocznej,
D. obecność klipsów naczyniowych lub innych elementów pooperacyjnych.

166.Preparatem krwi wolnym od ryzyka przeniesienia chorób wirusowych jest/są:
A. koncentrat krwinek czerwonych,
B. krioprecypitat,
C. albuminy,
D. świeżo mrożone osocze.
167. Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu jest:
A. zastosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania,
B. właściwa terapia płynowa, która ma na celu przywrócenie objętości śródnaczyniowej i prawidłowej perfuzji tkankowej,
C. zastosowanie intubacji dotchawiczej,
D. oznaczenie poziomu elektrolitów, glukozy, mocznika, kreatyniny we krwi.Zadanie 27.
168. Pacjentowi, u którego prowadzone jest żywienie dojelitowe przez zgłębnik umieszczony w jelicie czczym można podać:
A. pokarmy zmiksowane i specjalne mieszanki odżywcze,
B. wyłącznie pokarmy zmiksowane,
C. wyłącznie fabrycznie przygotowane mieszanki odżywcze,
D. specjalne mieszanki odżywcze i 20% roztworów glukozy.

169.Pacjent po zabiegu operacyjnym w znieczuleniu zewnątrzooponowym lub podpajęczynówkowym przyjmuje pozycję:
A. płaską na grzbiecie lub boku z głową uniesioną pod kątem 30°,
B. na plecach półwysoką,
C. na brzuchu z głową na boku,
D. na plecach z głową uniesioną pod kątem 60°.

170.U pacjenta w miejscu wprowadzenia wenflonu wystąpiła zakrzepica żylna. Zlecony wlew kroplowy należy podłączyć:
A. powyżej odczynu zapalnego,
B. do innego naczynia żylnego,
C. poniżej odczynu zapalnego,
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

171.Po przeprowadzonym zabiegu wytworzenia przetoki tętniczo–żylnej należy wiedzieć, że NIE wolno:
A. utrzymywać ręki, na której wytworzona jest przetoka w elewacji,
B. zakładać ciasnych opatrunków obejmujących obwód ręki i pozwalać choremu leżeć na operowanej ręce,
C. sprawdzać przepływu krwi przez przetokę (przez wyczuwanie wibracji w miejscu wytworzonej przetoki, oraz przez wysłuchiwanie towarzyszącego pomruku),
D. poruszać ręką i wykonywać prostych czynności np. używania sztućców przez kilkanaście godzin po wykonanym zabiegu.

172. Pacjent w II dobie po operacji ma założony zgłębnik w celu odciążenia przewodu pokarmowego z zalegającej treści. Zapobiegając powikłaniom płucnym, należy zastosować:
A. ułożenie chorego w pozycji półwysokiej, gimnastykę oddechową,
B. ułożenie pacjenta w pozycji płaskiej, zgłębnik o wąskim przekroju,
C. naukę techniki oddychania polegającej na spłyceniu oddechu,
D. przepłukiwanie zgłębnika po każdej porcji jedzenia podanej choremu.

173.Do powikłań gojenia się rany pooperacyjnej należą:
A. zakażenia, rozejście brzegów rany, ewentracja, krwotok,
B. sączenie treści, ropień, czasami czyrak,
C. zaczerwienienie, zakażenie grzybicze,
D. nasilający się ból pooperacyjny, trudności w oddychaniu.

174.Podając choremu tlen przez cewnik do nosa pielęgniarka ustala szybkość przepływu tlenu na:
A. 10 – 15 l/min,
B. 5 – 10 l/min,
C. 4 – 8 l/min,
D. 2 – 4 l/min.


Pobieranie 1.17 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna