1. Do hemodializy stosuje się cewniki jedno lub dwukanałowe wprowadzone do dużych naczyń żylnych. Zabezpieczenie cewników polega naPobieranie 1.17 Mb.
Strona1/9
Data27.10.2017
Rozmiar1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

1. Do hemodializy stosuje się cewniki jedno lub dwukanałowe wprowadzone do dużych naczyń żylnych. Zabezpieczenie cewników polega na:

a)zamknięciu jałowym korkiem kanału cewnika.

b)założeniu jałowego opatrunku wokół wkłucia , wypełnieniu kanału cewnika heparyną i zamknięciu jałowym korkiem.

c) założeniu opatrunku i zamknięciu cewnika .

d) założeniu jałowego opatrunku i zamknięciu cewnika.

2. Który związek jest antagonistą heparyny?

a)naloxon

b)polstygmina

c)siarczan protaminy

d)siarczan magnezu

3. Wyjaśnij pojęcie premedykacji:

a)farmakologiczne przygotowanie chorego do znieczulenia i operacji,

b)farmakologiczne leczenie po zabiegu operacyjnym

c)leczenie antybiotykami zgodnie z antybiogramem

d)przygotowanie pacjenta do założenia stymulatora serca

4. Celem premedykacji jest:

a)zmniejszenie lęku chorego, uspokojenie chorego, spowodowanie niepamięci zdarzeń związanych z operacją

b)ułatwienie wprowadzenia do znieczulenia, zmniejszenie zapotrzebowania na leki anestetyczne, zmniejszenie bólu przed operacją,

c)zmniejszenie wydzielania śliny i soku żołądkowego, alkalizacja soku żołądkowego

d)wszystkie są prawidłowe

5. Do oceny świadomości chorego używa się skali:

a)Guedela

b)Vas

c)Asa


d)Glasgow

6. Fiolka zawiera 20ml. Kalium Chloratum o stężeniu 15% w 2 ml. jest:

a)6 mg.


b)60 mg.

c)300mg.


d)3g

7. Lekiem obniżającym ciśnienie krwi jest:

a)dopamina

b)dobutamina

c)levonor

d)ebrantil

8. Celem analgezji z wyprzedzeniem jest:

a)poprawa jakości analgezji pooperacyjnej

b)efekt nasenny

c)efekt uspokajający

d)zastąpienie premedykacji

9. Reanimacja to:

a)zespół czynności , które doprowadziły do przywrócenia krążenia krwi i oddychania,

b)zespół czynności, które doprowadziły do powrotu krążenia, oddychania, czynności układu nerwowego, świadomości,

c)zespół czynności które doprowadziły do powrotu krążenia

d) B i C są prawidłowe,

10. Kardiowersja służy do leczenia:

a)migotania komór

b)migotania i trzepotania przedsionków

c)rozkojarzenia elektromagnetycznego PEA

d)wszystkie prawidłowe

11. Pierwszego w Polsce znieczulenia za pomocą eteru dokonano w :

a)1966


b)1847

c)1946


d)1918

12. Zastawka Rubena w resuscytatorze jest zastawką:

a)objętościową

b)przepływową

c) zwrotną

d)bezzwrotną

13. Klasyfikacja Mallamatiego służy do oceny:

a)kwalifikacji chorego do zabiegu operacyjnego,

b)drożności cewnika założonego do żyły podobojczykowej,

c)ocena drożności górnych dróg oddechowych

d)ocena drożności dolnych dróg oddechowych,

14. Krem EMLA stosuje się do znieczulenia:

a)skóry


b)podpajęczynówkowego

c)zewnątrzoponowego,

d)doszpikowego

15. Wykonanie próby kalorycznej, będącej jednym z obowiązkowych badań odruchów pniowych u potencjalnych dawców narządowych polega na:

a)podaniu do przewodu nosowego 20ml. ciepłej wody i obserwacji reakcji gałek ocznych,

b)podaniu do przewodu słuchowego zewnętrznego 20ml. lodowatej wody i obserwacji reakcji gałek ocznych,

c)podaniu do przewodu słuchowego zewnętrznego 20ml. lodowatej wody i obserwacji reakcji odruchu wyprostnego kończyn dolnych,

d)podaniu do przewodu słuchowego zewnętrznego 20ml. lodowatej wody i obserwacji odruchu wymiotnego,

16. Jaką maksymalną ilość punktów wg. skali Aldrete’a może otrzymać pacjent opuszczający salę wybudzeń?

a)8 punktów

b)10 punktów

c)12 punktów

d)15 punktów

17. Rurka Combitube to:

a)połączenie dwóch rurek, z których jedna nie ma otworu końcowego, lecz jest wyposażona w boczne otwory, przez które prowadzona jest wentylacja

b)ustno-gardłowa

c)maska krtaniowa

d)rurka donosowa

18. Która z wymienionych metod jest właściwa do określania natężenia bólu pooperacyjnego?

a)opisanie przez pacjenta bólu słowami

b)zastosowanie skali analogowej (liniowej)

c)zastosowanie skali punktowej (0-10)

d)wszystkie powyższe

19. Przeciwwskazania do znieczulenia przewodowego to:

a)brak zgody pacjenta

b)wiek powyżej 60 lat

c)spadek saturacji poniżej 90%

d)wszystkie powyższe są prawidłowe

20. Sekwencja RKO oddechów do uciśnięć klatki piersiowej u osoby dorosłej to:

a)15:2


b)30:2

c)15:1


d)5:5

21. Znieczulenie całkowicie wziewne to:

a)VIMA (Volatile Induction and maintenance Anaesthesia)

b)SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation)

c)TIVA (Total Intravenous Anaesthesia)

d)PCV (Pressure Controlled Ventilation)

22. Prowadząc żywienie pozajelitowe nie powinno się podawać do żył obwodowych roztworów o osmolarności większej niż:

a)1200 mOsm/l

b)1000 mOsm/l

c)900 mOsm/l

d)800 oOsm/l

23. Do środków osoczozastępczych nie zalicza się :

a)20% Manitol

b)Dextran 40,000 70,000

c)20% albuminy

d)10% HAES

24. Odruch „ oczu lalki” , występujący niekiedy u pacjenta pozostającego w śpiączce, świadczy o uszkodzeniu:

a)móżdżku

b)nerwu okoruchowego

c)nerwu odwodzącego

d)pnia mózgu

25. Przy migotaniu komór najważniejsza jest:

a)wczesna defibrylacja

b)uciskanie klatki piersiowej

c)adrenalina podana dożylnie

d)adrenalina podana dotchawiczo, atropina podana dożylnie

26. Kontrola skuteczności prowadzenia sztucznej wentylacji nie obejmuje:

a)diurezy godzinowej

b)zabarwienia płytek paznokciowych

c)osłuchania klatki piersiowej

d)prawidłowej wartości ciśnienia tętniczego i tętna,

27. Standard podstawowy monitorowania stanu klinicznego chorego podczas zabiegu operacyjnego i znieczulenia ogólnego obejmuje:

a)pomiar temperatury ciała , RR, tętno, nie rzadziej niż o 5 minut, stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej, liczby oddechów, saturacji, EKG, stopnia zwiotczenia i głębokości znieczulenia,

b)Pomiar głębokości znieczulenia, EKG, co 15-30 minut

c)obserwacji zabarwienia powłok skórnych, EKG, oddechów , diurezy godzinowej co 5-10 minut

d)wszystkie powyższe są prawidłowe,

28. Pobierając krew na gazometrię należy pamiętać aby:

a)strzykawka była przepłukana roztworem glukozy

b)strzykawka była pozbawiona pęcherzyków powietrza

c)próbka powinna być po pobraniu przechowywana w temp pokojowej

d)pacjent nie powinien przyjmować wcześniej płynów,

29. Przed podłączeniem 20% Manitolu należy sprawdzić dodatkowo:

a)temp. otoczenia

b)poziom płytek krwi

c)tętno i RR

d)klarowność płynu

30. Manewr Esmarcha polega na:

a.)odgięciu głowy w tył, wysunięciu żuchwy do przodu, tak aby zęby pacjenta znalazły się przed zębami górnymi

b.) ułożeniu pacjenta z głową w dół z przechyleniem na prawą stronę,

c.)odgięciu głowy w tył, wysunięciu żuchwy do tyłu, tak aby zęby pacjenta znalazły się pod zębami górnymi,

d.)odgięciu kończyn górnych w górę nad głowę chorego

31.Koniuszek serca najdokładniej osłuchamy za pomocą:

a) lejka


b) membrany

c) oglądania

d) badania palpacyjnego

32.W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?:

a) nie można jej osłuchać

b) gdziekolwiek w okolicy serca

c) w 2 przestrzeni międzyżebrowej po prawej stronie mostka

d) w 2 przestrzeni międzyżebrowej po lewej stronie mostka

33. Przyjmowanie pozycji siedzącej przez pacjenta jest typowe dla:

a) ataku astmy oskrzelowej

b) obrzęku płuc

c) wysięku w jamie opłucnej

d) prawidłowe A i B.

34. Na co zwracasz uwagę badając palpacyjnie klatkę piersiową?

a) zgrubienia

b) drżenie głosowe

c) tkliwość

d) wszystkie z wymienionych

35.Śledziona jest wyczuwalna:

a) zawsze

b) kiedy jest powiększona

c) w wieku dziecięcym

d) w gorączce

36. Badanie fizykalne jamy brzusznej wykonujemy w następującej kolejności:

a) oglądanie, osłuchiwanie, palpacja, opukiwanie

b) palpacja, osłuchiwanie, opukiwanie, oglądanie

c ) oglądanie, osłuchiwanie, opukiwanie, palpacja

d) osłuchiwanie, palpacja, opukiwanie, oglądanie

37. Objaw Blumberga jest objawem:

a) rozlanych zmian zapalnych jamy brzusznej (wyrostek robaczkowy)

b) przekrwienia narządów klatki piersiowej

c) przepełnienia pęcherza moczowego

d) rwy kulszowej

38.W prawym górnym kwadrancie brzucha znajduje się:

a) wątroba, pęcherzyk żółciowy, odźwiernik, dwunastnica, głowa trzustki, górny brzeg prawej nerki

b) wątroba, pęcherzyk żółciowy, żołądek, trzon trzustki, nerka

c) wątroba, pęcherzyk żółciowy, esica, jajniki, jajowód

d) górny brzeg prawej nerki, wyrostek robaczkowy, prawy jajnik

39.Badanie piersi przez kobietę najlepiej jest przeprowadzać:

a) co dwa miesiące podczas miesiączki

b) co miesiąc ok tygodnia po rozpoczęciu menstruacji

c) podczas jajeczkowania

d) w każdym czasie cyklu

40.Zastawkę trójdzielną osłuchuje się w punkcie:

a) Erba, tj. III lewe międzyżebrze przy mostku

b) V lewe międzyżebrze tuż przy mostku i lewej krawędzi dolnej części mostka

c) V lewe międzyżebrze 1 cm do wewnątrz od linii środkowoobojczykowej

d) II prawe międzyżebrze przy mostku

41. Próba Allena wykonywana jest dla oceny:

a) drożność tętnicy podkolanowej i grzbietowej stopy

b) drożność tętnicy łokciowej i promieniowej

c) sprawność zastawek żył łączących

d) drożność żył odpiszczelowej i odstrzałkowej

42. W badaniu gruczołów piersiowych metoda „kwadrantów” jest to:

a) metoda palpacji tkanki gruczołowej piersi

b) metoda inspekcji wzrokowej gruczołów piersiowych

c) metoda opisu umiejscowienia wykrytych zmian podczas badania gruczołów piersiowych

d) metoda oceny brodawek piersiowych

43. Dodatni objaw Goldflama polega na odczuciu:

a) tępego krótkiego nacisku

b) bólu

c) drżenia, wibracjid) objawów kolki nerkowej

44. Rozkurczowe szmery są zawsze:

a) fizjologiczne

b) patologiczne

c) fizjologiczne i patologiczne

d) żadne z powyższych

45. Prawidłowe wypełnienie kapilarne wynosi:

a) 1- 3 sek.

b) 3- 5 sek.

c) 3- 6 sek.

d) 0,5 sek.

46.Który parametr nie jest brany pod uwagę w ocenie czerniaka:

a) asymetria

b) tony serca i szmer

c) kolor


d) średnica

47. Pacjent ma na skórze czerwoną, płaską 3mm zmianę, możesz ją określić jako:

a) krosta

b) grudka

c) plamka

d) pęcherzyk

48.Pacjent ma ropień przy podstawie zęba żuchwy. Które węzły chłonne będą powiększone?:

a) pachowe

b) potyliczne

c) podbródkowe

d) zauszne

49. Skutkiem niezstąpienia jąder może być rak jądra. Jakie znasz inne powikłania powyższego stanu?:

a) nie trzymanie moczu

b) zaburzenia erekcji

c) homoseksualizm

d) niepłodność

50. Konfrontacja jest techniką stosowaną w wywiadzie, jest stosowana w celu:

a) rozzłoszczenia pacjenta

b) wyjaśnienia sprzecznych informacji

c) upewnienia się, że rodzina odwiedza pacjenta

d) rozpoznania preferencji seksualnych pacjenta

51. Jaka jest różnica między delirium a demencją?

a) demencja może się cofnąć

b) delirium występuje tylko u osób starszych

c) demencja występuje tylko u osób starszych

d) delirium jest stanem ostrym, który zwykle się cofa, demencja jest powolnym postępującym pogorszeniem funkcji psychicznych

52.Pacjentowi polecono stać ze stopami złączonymi i zamkniętymi oczami przez 20- 30 sekund. Badanie to umożliwia dokonanie oceny następującej części mózgu:

a) kory mózgowej

b) móżdżku

c) pnia mózgu, głębokich odruchów ścięgnistych

d) mostu

53.Cechą zamienną padaczki są napady drgawkowe, które są:

a) uwarunkowane tylko genetycznie

b) wynikiem prawidłowego funkcjonowania mózgu, ale w okresie zwiększonego stresu

c) wyrazem zakłócenia prawidłowej czynności mózgu, powstającej w wyniku wyładowania patologicznego komórek nerwowych

d) wynikiem uszkodzenia mózgu pochodzenia tylko metabolicznego

54.Układ nerwowy dzielimy na układ:

a) somatyczny i autonomiczny

b) ośrodkowy i obwodowy

c) współczulny i przywspółczulny

d) ośrodkowy i współczulny

55. Afazja ruchowa to:

a) upośledzenie rozumienia mowy przy zachowanej zdolności mówienia

b) utrata zdolności właściwego określenia pokazywanych przedmiotów

c) całkowite upośledzenie zdolności mówienia przy zachowanym zrozumieniu

d) czysta ślepota słowna przy zachowanej ostrości wzroku

56. Oftalmoskop to przyrząd służący do badania:

a) dna oka

b) ucha środkowego

c) spojówek

d) wielkości źrenic

57. Badaniem fizykalnym możemy zbadać tylko zatoki:

a) szczękowe i sitowe

b) czołowe i sitowe

c) szczękowe i czołowe

d) klinowe

58. Termin anizokoria oznacza:

a) nierówność źrenic

b) określenie wielkości źrenic

c) oczopląs wzrokowo- ruchowy

d) odruch źrenic na światło

59. W czasie badania układu oddechowego opukujemy:

a) okolicę przeponową

b) żebra

c) przestrzenie międzyżebrowe

d) mostka

60. Chłodna i szorstka skóra, włosy suche i łamliwe mogą być objawami:

a) nadczynności tarczycy

b) nadczynności gruczołów przytarczycznych

c) niedoczynności tarczycy

d) niedoczynności gruczołów przytarczycznych

61. Badając skórę w sekwencji „oglądanie” nie przywiązujemy uwagi do:

a) kolorytu

b) zarysu

c) temperatury

d) wilgotności

62. Który objaw jest typowy dla zapalenia gruczołu krokowego:

a) wielomocz

b) zaczerwienienie

c) częstomocz

d) krwiomocz

63. Do nieinwazyjnych metod diagnostyki jajników zaliczamy:

a) USG


b) biopsję

c) laparoskopię

d) laparotomię

64.Wskaż grupę węzłów chłonnych nie mających znaczenia w ocenie palpacyjnej gruczołu sutkowego:

a) pachowe

b) szyjne

c) pachwinowe

d) podobojczykowe

65. W którym miejscu można osłuchać zastawkę mitralną:

a) w 2 przestrzeni międzyżebrowej po stronie prawej mostka

b) w 5 przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowo—obojczykowej lewej

c) w 5 przestrzeni międzyżebrowej w linii przymostkowej lewej

d) w punkcie Erba

66. Powiększenie średnicy uderzenia koniuszkowego powyżej 2, 5 cm świadczy o:

a) przeroście komory prawej

b) wzmożonym ciśnieniu krwi na obwodzie (nadciśnienie tętnicze)

c) zaburzeniach rytmu

d) zaburzeniach przewodnictwa

67. Badanie kontrastowe naczyń wieńcowych nazywamy:

a) wentrykulografia

b) scyntygrafia

c) koronarografia

d) flebografia

68. Objaw Blumberga – tzw. bolesności odbitej polega na:

a) wystąpieniu bólu w czasie opukiwania okolicy lędźwiowej

b) wystąpieniu ostrego i silniejszego bólu po zwolnieniu ucisku niż przy samym ucisku

c) pojawieniu się silnego skurczu mięśni prawego uda

d) wybadaniu opukiwaniem guza jamy brzusznej

69. Nagły bardzo silny ból w okolicy lędźwiowej, promieniujący wzdłuż wewnętrznej części ud może świadczyć o:

a) zapaleniu wyrostka robaczkowego

b) niedrożności porażennej jelit

c) napadzie kolki nerkowej

d) perforacji żołądka

70. W celu oceny aktywności perystaltycznej jelit:

a) osłuchujemy każdy kwadrant jamy brzusznej przez 5 minut

b) osłuchujemy każdy kwadrant jamy brzusznej przez 30 sekund

c) wykonujemy palpację płytką

d) badamy wykorzystując palpację głęboką

71. Chory z objawami ostrego brzucha powinien być transportowany w pozycji:

a) na wznak

b) Trendelenburga

c) na boku lub w pozycji Fowlera z podkurczonymi nogami

d) bezpiecznej

72.Źródło krwawienia u pacjenta wymiotującego krwią w postaci „fusów kawy” znajduje się najprawdopodobniej w:

a) przełyku (żylaki przełyku)

b) żołądku

c) jelicie grubym

d) odbytnicy

73. Komunikacja niewerbalna, czyli tzw. „mowa ciała” to:

a) wygląd zewnętrzny człowieka, jego schludność i dobre wychowanie

b) wygląd zewnętrzny człowieka, jego schludność i dobre wychowanie

c) trudna do kontrolowania komunikacja bezsłowna oparta na przekazach w gestach, pozach, mimice i innych zewnętrznie obserwowalnych formach reakcji organizmu

d) głęboko ukryte myśli i pragnienia człowieka

74. Ważnymi cechami dobrego nadawcy jest:

a) wyraźna artykulacja, dobra dykcja, bogate słownictwo

b) nienaganny wygląd zewnętrzny, kultura osobista, wszechstronne zainteresowania

c) umiejętność przeforsowania swojego punktu widzenia w rozmowie

d) umiejętność słuchania, panowanie nad emocjami, nie przerywanie, dostosowanie słownictwa do rozmówcy, rekapitulowanie, parafrazowanie wypowiedzi interlokutora

75. Aktywne słuchanie to:

a) budowanie takiego nastawienia w rozmowie, które jest istotne dla sytuacji słuchającego a nie nadawcy

b) dobre przygotowanie merytoryczne i wysłuchiwanie rozmówcy w skupieniu

c) utrzymywanie odpowiedniego kontaktu wzrokowego, koncentracji uwagi, świadomość pozycji ciała i gestykulacji, okazywanie empatycznego zrozumienia, przyjęcie akceptującej postawy wobec rozmówcy

d) całkowite nastawienie kontaktu na odbiorcę pozbawione elementów aktywności słuchającego, które mogłyby zakłócić słuchanie

76. Do osiągnięcia dobrego kontaktu i uzyskania porozumienia zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych jest:

a) umiejętność wykazania swojej racji za wszelką cenę

b) skuteczne słuchanie

c) zachowanie asertywne

d) partnerski styl prowadzenia rozmowy

77. Diagnoza pielęgniarska to:

a) rozpoznanie stanu biologiczno- społecznego pacjenta

b) wywiad pielęgniarski z podopiecznym i jego rodziną

c) wnioski z danych o pacjencie wykazujące stan bio- psycho- społeczny człowieka

d) rozpoznanie potrzeb bio- psycho- społecznych pacjenta

78. Pomiar ciśnienia tętniczego winien być wykonany:

a) po kilku minutach odpoczynku pacjenta

b) standardowa w pozycji siedzącej lub leżącej chorego

c) w warunkach spokoju

d) wszystkie z powyższych

79.Prawidłowy układ krzywizny kręgosłupa u człowieka dorosłego to:

a) kifoza szyjna, lordoza piersiowa, kifoza lędźwiowa

b) lordoza szyjna, kifoza piersiowa, lordoza lędźwiowa

c) lordoza szyjna, lordoza piersiowa, kifoza lędźwiowa

d) kifoza szyjna, lordoza piersiowa, kifoza lędźwiowa

80.Najważniejszym objawem pozwalającym stwierdzić zatrzymanie krążenia jest:

a) zwężenie źrenic

b) poszerzenie źrenic

c) utrata przytomności

d) brak tętna na dużych naczyniach

81. Najczęstszą przyczyną niedrożności dróg oddechowych u chorego nieprzytomnego jest:

a) zapadanie się języka

b) zaleganie wydzieliny

c) skurcz mięśni oddechowych

d) ciało obce

82. Prawidłowa częstość akcji serca u dorosłego człowieka w spoczynku wynosi:

a) 40- 50 uderzeń na minutę

b) 50- 60 uderzeń na minutę

c) 60- 90 uderzeń na minutę

d) 80- 100 uderzeń na minutę

83. Chory z podejrzeniem kardiogennego obrzęku płuc powinien być transportowany w pozycji:

a) na wznak

b) na boku

c) siedzącej

d) Trendelenburga

84. W trakcie badania skóry stwierdzasz zanokcicę, tzn.:

a) grzbietową część paliczka dalszego zaokrągloną i bulwiastą, zwiększoną wypukłość płytki paznokciowej (pałeczkowatość)

b) obrąbki paznokciowe zaczerwienione, obrzmiałe, tkliwe

c) tzw. paznokcie Terry’ego- białawe z dystalną obwódką czerwono- brązową

d) płytki paznokcia niebolesne, oddzielające się od podłoża

85. Zaburzenia świadomości w kolejności wzrastającej to:

a) znużenie, senność, przedsenność, coma

b) półśpiączka, coma, odmóżdżenie, odkorowanie

c) przedsenność, senność, półśpiączka, coma

d) coma, półśpiączka, senność, odkorowanie

86. ABC reanimacji oznacza:

a) odessanie, zaintubowanie, wentylowanie

b) uderzenie przedsercowe, masaż serca

c) udrożnienie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie, krążenie

d) zabezpieczenie miejsca wypadku, wentylowanie, masaż serca

87.W którym miejscu można osłuchać zastawkę płucną?:

a) nie można jej osłuchać

b) gdziekolwiek w okolicy serca

c) w 2 przestrzeni międzyżebrowej po prawej stronie mostka

d) w 2 przestrzeni międzyżebrowej po lewej stronie mostka

88. Wskaż nieprawidłowe twierdzenie dotyczące zatok i oczu:

a) przy bakteryjnym zapaleniu zatok, podczas testu pochylenia pacjent odczuwa ból

b) palpacyjnie można zbadać tylko zatokę szczękową i czołową

c) badając ruchy gałek ocznych prosimy pacjenta o skierowanie oczu w kierunkach wskazanych przez literę H

d) prawidłową reakcję źrenic na ostre światło jest zwężenie źrenicy oświetlanej i rozszerzenie źrenicy, na która nie jest skierowany strumień światła

89. Skala Glasgow służy do oceny:

a) napięcia mięśniowego

b) równowagi ciała

c) napięcia tętna

d) stanu neurologicznego świadomości (przytomności)

90. W stawie kolanowym można wykonać następujące ruchy:

a) pronacji i supinacji

b) odwodzenia i przywodzenia

c) rotacji zewnętrznej i wewnętrznej

d) zginania i prostowania

91. Zbieranie wywiadu ma na celu:

a) dokładne poznanie chorego

b) zapoznanie pacjenta z personelem

c) uzyskanie informacji, na podstawie których można postawić wstępną diagnozę

d) uzupełnienie dokumentacji medycznej

92. Wymień kolejne etapy przeprowadzenia wywiadu:

a) przywitanie, przygotowanie środowiska, rozmowa z pacjentem

b) przegląd dokumentacji, przygotowanie środowiska, przywitanie, postawienie wstępnej diagnozy, rozmowa z pacjentem

c) przegląd dokumentacji, przygotowanie środowiska, przywitanie, rozmowa z pacjentem, postawienie wstępnej diagnozy

d) przegląd dokumentacji, postawienie wstępnej diagnozyPobieranie 1.17 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna