[]Pobieranie 1.62 Mb.
Strona10/17
Data30.10.2017
Rozmiar1.62 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

| | a) BAC

| | b) BACC

| | c) biopsję chirurgiczną

| | d) mammografię

ANSWER:C


511----------------------------------------------

512----------------------------------------------

| 1. | Do zespołów paranowotworowych w raku płuca należą:

| | a) zespół Cushinga,

| | b) hipercalcemia,

| | c) prawidłowe odpowiedzi a i b.

ANSWER:C

512----------------------------------------------

513----------------------------------------------

| 1. | Pojawienie się u chorego z rakiem płuca znacznego osłabienia, cukrzycy i hiperpigmentacji skóry może wskazywać na

| | a) Paraneoplastyczny zespół Lamberta-Eatona

| | b) Paraneoplastyczny zespół SIADH

| | c) Paraneoplastyczną hiperkalcemię

| | d) Paraneoplastyczny zespół Cushinga

ANSWER:D

513----------------------------------------------

514----------------------------------------------

| 1. | Do stanów przedrakowych w raku prącia zalicza się:

| | a) rogowacenie białe

| | b) rogowacenie żółte

| | c) rogowacenie czerwone

| | d) odpowiedzi a, c

| | e) odpowiedzi a, b, c

ANSWER:D


514----------------------------------------------

515----------------------------------------------

| 1. | Największe zmniejszenie liczby leukocytów we krwi obwodowej po podaniu cytostatyków (nadir) występuje najczęściej:

| | a) po kilku, kilkunastu godzinach

| | b) po 2-3 dniach

| | c) po 6-14 dniach

| | d) po wielu (4-6) tygodniach

ANSWER:C


515----------------------------------------------

516----------------------------------------------

| 1. | Układ chłonny Rottera to drogi chłonne, którymi szerzy się rak:

| | a) płuca

| | b) żołądka

| | c) sutka

| | d) jajnika

| | e) trzustki

ANSWER:C

516----------------------------------------------

517----------------------------------------------

| 1. | U chorego z chłoniakiem o dużym stopniu złośliwości, który gorączkuje do 39 st. C tydzień po podaniu kolejnego cyklu chemioterapii, w pierwszej kolejności wykonasz:

| | a) punkcję lędźwiową

| | b) badanie szpiku kostnego

| | c) morfologię krwi

| | d) ECHO serca

ANSWER:C

517----------------------------------------------

518----------------------------------------------

| 1. | Przerzuty do węzłów chłonnych pachwinowych w raku endometrium określamy jako

| | a) I

| | b) II

| | c) III

| | d) IV

| | e) nie jest uwzględniane w klasyfikacji

ANSWER:D


518----------------------------------------------

519----------------------------------------------

| 1. | Spośród wymienionych, najlepszym pojedynczym testem diagnostycznym przy podejrzeniu przerzutów w wątrobie jest :

| | a) oznaczenie LDM

| | b) oznaczenie alfa – fetoproteiny

| | c) oznaczenie zasadowej fosfatazy

| | d) oznaczenie GGTP

| | e) badanie USG

ANSWER:E

519----------------------------------------------

520----------------------------------------------

| 1. | W raku migdałka podniebiennego w stopniu zaawansowania T1N0 prawidłowym leczeniem jest:

| | a) radioterapia

| | b) leczenie operacyjne

| | c) krioterapia

| | d) prawidłowe A i B

| | e) prawidłowe A, B i C

ANSWER:A


520----------------------------------------------

521----------------------------------------------

| 1. | Badaniem cytologicznym stwierdzono IV gr. Papanicolau, a we wziernikach krwawiącą nadżerkę na przerośniętej części pochwowej - należy:

| | a) rozpocząć leczenie energią jonizującą

| | b) pobrać wycinki z tarczy cz. pochwowej szyjki macicy do badania histopatologicznego

| | c) wykonać zabieg operacyjny, a następnie badanie histopatologiczne

| | d) zastosować leczenie p/zapalne i powtórzyć cytologię

| | e) wykonać uzupełniające badanie kolposkopowe

ANSWER:B

521----------------------------------------------

522----------------------------------------------

| 1. | W diagnostyce raka wątroby oznacza się poniższe markery:

| | a) TPS

| | b) CEA

| | c) Ca 19.9

| | d) AFP

| | e) Ca 125

ANSWER:D


522----------------------------------------------

523----------------------------------------------

| 1. | Kardiomiopatia :

| | a) jest częstym powikłaniem leczenia pochodnymi platyny

| | b) należy do zespołów paraneoplastycznych towarzyszących chłoniakom

| | c) należy do toksyczności związanych ze stosowaniem antybiotyków antracyklinowych

| | d) jest działaniem ubocznym hormonoterapii antyestrogenami

| | e) prawidłowe B i C

ANSWER:C

523----------------------------------------------

524----------------------------------------------

| 1. | Zgony z powodu raka żołądka znajdują się wśród przyczyn zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn na miejscu:

| | a) I

| | b) II

| | c) III

| | d) IV

| | e) V

ANSWER:C


524----------------------------------------------

525----------------------------------------------

| 1. | Najczęściej rak pochwy umiejscawia się:

| | a) w górnej i tylnej ścianie pochwy

| | b) w górnej i przedniej ścianie pochwy

| | c) w dolnej i tylnej ścianie pochwy

| | d) w dolnej i przedniej ścianie pochwy

| | e) w przedsionku pochwy

ANSWER:A

525----------------------------------------------

526----------------------------------------------

| 1. | Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące epidemiologii raka żołądka w Polsce:

| | a) w ostatnich latach obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczby nowych zachorowań na raka żołądka

| | b) Polska należy do krajów o największej w świecie częstości zachorowań

| | c) wyniki leczenia tego nowotworu w Polsce są niezadowalające, odsetek 5-letnich przeżyć wynosi średnio 10-25%

| | d) rak wczesny jest stwierdzany jedynie w 5-8% przypadków

| | e) w ostatnich latach obserwuje się stałe zwiększanie liczby nowych zachorowań na ten nowotwór, ze względu na powszechnie stwierdzane infekcje Helicobacter pylori

ANSWER:E


526----------------------------------------------

527----------------------------------------------

| 1. | Przedinwazyjny rak szyjki macicy charakteryzuje się:

| | a) upławami

| | b) bólami

| | c) krwawieniem kontaktowym

| | d) dysurią

| | e) brak uchwytnych objawów

ANSWER:E

527----------------------------------------------

528----------------------------------------------

| 1. | Naciek przymacicz w raku trzonu macicy i szyjki macicy określa się jako stopień zaawansowania klinicznego:

| | a) I

| | b) II

| | c) III

| | d) IV

| | e) nie jest uwzględniane w klasyfikacji

ANSWER:C


528----------------------------------------------

529----------------------------------------------

| 1. | Nadprodukcja ACTH u chorego na raka płuca może spowodować objawy zespołu Cushinga. Wskaż zdanie prawdziwe

| | a) Te objawy to najczęściej twarz księżyca w pełni, rozstępy skórne, osteoporoza

| | b) Te objawy to głównie osłabienie, cukrzyca, hiperpigmentacja - i pojawiają się one dość nagle

| | c) Test hamowania z deksametazonem jest u tych chorych dodatni

| | d) Stężenie ACTH w tych przypadkach jest niższe niż w przypadkach zespołu pochodzenia przysadkowego

ANSWER:B


529----------------------------------------------

530----------------------------------------------

| 1. | Postępowanie lecznicze w przypadku raka jajnika to:

| | a) tylko chemioterapia

| | b) zabieg operacyjny możliwie radykalny uzupełniony u części chorych radioterapią

| | c) zabieg operacyjny możliwie radykalny uzupełniony u części chorych chemioterapią

| | d) tylko zabieg operacyjny.

ANSWER:C


530----------------------------------------------

531----------------------------------------------

| 1. | Prawidłowym postępowaniem w T1N0 piętra środkowego krtani jest:

| | a) chordektomia

| | b) radioterapia

| | c) laseroterapia

| | d) prawidłowe A i B

| | e) prawidłowe A, B i C

ANSWER:E

531----------------------------------------------

532----------------------------------------------

| 1. | Najczęściej występującym objawem nowotworów nosogardła jest:

| | a) jednostronne zaburzenie słuchu

| | b) krwisto- ropny katar

| | c) guz na szyi

| | d) krwawienia z nosa

| | e) szumy uszne

ANSWER:C


532----------------------------------------------

533----------------------------------------------

| 1. | Przeciwwskazaniem do leczenia chirurgicznego raka piersi nie jest:

| | a) skórka pomarańczy'

| | b) duży guz (powyżej 5 cm)

| | c) carcinoma inflamatorium

| | d) owrzodzenie skóry

| | e) wciągnięcie brodawki sutkowej

ANSWER:E

533----------------------------------------------

534----------------------------------------------

| 1. | U 22-letniej chorej leczonej z powodu chłoniaka o dużym stopniu złośliwości tydzień po podaniu kolejnego kursu chemioterapii wystąpiły na skórze całego ciała drobne wybroczyny. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest:

| | a) Zespół DIC

| | b) Skaza krwotoczna małopłytkowa

| | c) Uogólniony półpasiec

| | d) Toksyczne uszkodzenie skóry po zastosowaniu cytostatyków

ANSWER:B

534----------------------------------------------

535----------------------------------------------

| 1. | Rodzajem leczenia systemowego jest:

| | a) hormonoterapia

| | b) chemioterapia

| | c) immunoterapia

| | d) terapia genowa

| | e) wszystkie z powyższych

ANSWER:E


535----------------------------------------------

536----------------------------------------------

| 1. | Czy rak żołądka zlokalizowany w części odźwiernikowej żołądka może naciekać dwunastnicę:

| | a) tak

| | b) nie

ANSWER:A


536----------------------------------------------

537----------------------------------------------

| 1. | Oznaczenia kalcytoniny są przydatne do wykrycia nawrotu:

| | a) pęcherzykowego raka tarczycy

| | b) rdzeniastego raka tarczycy

| | c) anaplastycznego raka tarczycy

| | d) prawidłowe A i B

ANSWER:B


537----------------------------------------------

538----------------------------------------------

| 1. | Opieka paliatywna jest synonimem:

| | a) leczenia paliatywnego

| | b) leczenia przeciwbólowego

| | c) leczenia chorego w stadium terminalnym

| | d) prawidłowe a ,b i c

ANSWER:D


538----------------------------------------------

539----------------------------------------------

| 1. | Mesothelioma to

| | a) guz płuca charakterystyczny dla wieku dziecięcego

| | b) nowotwór opłucnej

| | c) nowotwór skóry owłosionej

| | d) guz wewnątrzrdzeniowy

| | e) guz osierdzia

ANSWER:B

539----------------------------------------------

540----------------------------------------------

| 1. | Przewlekłe zapalenie zanikowe błony śluzowej żołądka, z towarzyszącą metaplazją jelitową i dysplazją nabłonka znacznego stopnia oznacza:

| | a) Zmianę przedrakową, wymagającą corocznych gastroskopii

| | b) Względną zmianę przedrakową, nie wymagającą kontroli gastroskopowej

| | c) Zakażenie Helicobacter pylori

| | d) Typową reakcję na przewlekły proces zapalny, nie wymagającą badań kontrolnych

ANSWER:A

540----------------------------------------------

541----------------------------------------------

| 1. | Hormonoterapia w leczeniu raka piersi może być stosowana jako:

| | a) leczenie neoadiuwantowe

| | b) leczenie uzupełniające

| | c) leczenie choroby w stadium uogólnienia

| | d) prawidłowe B i C

| | e) prawidłowe A, B i C

ANSWER:D


541----------------------------------------------

542----------------------------------------------

| 1. | Rak Pageta w piersi najczęściej jest zlokalizowany w:

| | a) kwadrancie górno-przyśrodkowym

| | b) w ogonie Spence'a

| | c) nie ma charakterystycznej lokalizacji

| | d) w okolicy brodawki sutkowej

| | e) w kwadrantach dolnych

ANSWER:D

542----------------------------------------------

543----------------------------------------------

| 1. | Najczęstszą lokalizacją złamań patologicznych to:

| | a) Kość udowa

| | b) Kość ramienna

| | c) Kręgi

| | d) Miednica

ANSWER:C

543----------------------------------------------

544----------------------------------------------

| 1. | Wirus Epsteina-Barra jest etiologicznie związany z:

| | a) przewlekłą białaczką szpikową

| | b) czerniakiem złośliwym

| | c) endemiczną postacią chłoniaka Burkitta

| | d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

| | e) chłoniakiem ziarniczym gzukowym z przewagą limfocytów

ANSWER:C


544----------------------------------------------

545----------------------------------------------

| 1. | Rak przedinwazyjny szyjki macicy rozpoznany u młodej kobiety wymaga postępowania:

| | a) radykalnego - usunięcia macicy z przydatkami

| | b) oszczędzającego – konizacja szyjki macicy

| | c) obserwacji kolposkopowej

| | d) hormonoterapii

| | e) brachyterapii

ANSWER:B

545----------------------------------------------

546----------------------------------------------

| 1. | Ostateczne rozpoznanie raka szyjki macicy opiera się na badaniu:

| | a) zestawionym ginekologicznym

| | b) ginekologicznym + badanie per rectum

| | c) cytologicznym

| | d) histopatologicznym

| | e) kolposkopowym

ANSWER:D


546----------------------------------------------

547----------------------------------------------

| 1. | Definitywne rozpoznanie raka przełyku opiera się na badaniu :

| | a) radiologicznym

| | b) endoskopowym z biopsją

| | c) klinicznym

| | d) kału na obecność krwi utajonej

| | e) TK

ANSWER:B

547----------------------------------------------

548----------------------------------------------

| 1. | Neutropenia po chemioterapii: 1. występuje rzadziej niż małopłytkowość. 2. dotyczy tylko leków o działaniu alkilującym. 3. występuje częściej u dzieci i młodzieży. 4. nie ma znaczenia prognostycznego. 5. może mieć charakter kumulacyjny.

| | a) 1, 3

| | b) 2, 3

| | c) 3, 4

| | d) 4, 5

| | e) 2, 5

ANSWER:D


548----------------------------------------------

549----------------------------------------------

| 1. | Rak rdzeniasty piersi :

| | a) jest odpowiednikiem raka rdzeniastego tarczycy

| | b) jest synonimem raka amyloidowego piersi

| | c) charakteryzuje się licznymi mitozami i atypią

| | d) późno daje przerzuty

| | e) prawidłowe B i D

ANSWER:D

549----------------------------------------------

550----------------------------------------------

| 1. | Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące leczenia przedoperacyjnego (neoadiuwantowego lub indukcyjnego) w raku piersi:

| | a) stosuje się je w przypadkach miejscowo zaawansowanych raków piersi

| | b) stosowane jest w przypadkach, kiedy przeprowadzenie radykalnej operacji nie jest możliwe i nie stwierdza się przerzutów odległych nowotworu

| | c) takie leczenie ma na celu zmniejszenie masy guza, szczególnie gdy nacieka on klatkę piersiową lub gdy pachowe węzły chłonne tworzą mało ruchome pakiety

| | d) stosuję się je także, gdy operacja jest możliwa, lecz progresja choroby bardzo szybka

| | e) stosuje się je wyłącznie u pacjentek po menopauzie w III stopniu zaawansowania klinicznego

ANSWER:E


550----------------------------------------------

551----------------------------------------------

| 1. | W przypadku podejrzenia zajęcia szpiku w nowotworach układu chłonnego, najbardziej czułym badaniem jest:

| | a) scyntygrafia kości

| | b) radiodiagnostyka

| | c) trepanobiopsja szpiku z talerza biodrowego

| | d) badanie MRI kości

| | e) markery resorpcji kostnej (np. teloizomeraza)

ANSWER:C

551----------------------------------------------

552----------------------------------------------

| 1. | W stopniu II zaawansowania raka trzonu macicy wg FIGO odsetek 5-letnich przeżyć (po pełnym leczeniu) wynosi ok.:

| | a) 30%

| | b) 40%

| | c) 60%

| | d) 70%

| | e) 80%

ANSWER:C


552----------------------------------------------

553----------------------------------------------

| 1. | Ryzyko zachorowania na raka drugiej piersi u nosicielek mutacji genu BRCA1 wyleczonych z pierwszego nowotworu wynosi:

| | a) < 10%

| | b) 10-20%

| | c) 20-30%

| | d) 30-40%

| | e) > 50%

ANSWER:E

553----------------------------------------------

554----------------------------------------------

| 1. | Najczęstszym rakiem tarczycy jest rak:

| | a) rdzeniasty

| | b) pęcherzykowy

| | c) anaplastyczny

| | d) płaskonabłonkowy

| | e) brodawkowaty

ANSWER:E


554----------------------------------------------

555----------------------------------------------

| 1. | Leczenie zwyrodnienia włóknisto – torbielowatego piersi polega na:

| | a) podawaniu estrogenów

| | b) podawaniu progestagenów

| | c) prowadzeniu leczenia przeciwzapalnego

| | d) wycięciu zmian z miąższu piersi

| | e) nie wymaga żadnego leczenia

ANSWER:E

555----------------------------------------------

556----------------------------------------------

| 1. | Wśród nowotworów ślinianek nie występuje:

| | a) ca adenoides cysticum

| | b) tu mucoepidermalis

| | c) yolk sac tumor

| | d) ca acinosum

| | e) guz Warthina

ANSWER:C


556----------------------------------------------

557----------------------------------------------

| 1. | Występowanie metaplazji typu jelitowego lub żołądkowego w dystalnym odcinku przełyku jest stanem zwiększonego ryzyka wystąpienia raka tego narządu i określane jest mianem:

| | a) achalazji przełyku

| | b) zespołu Plummer-Vinsona

| | c) przełyku Barreta

| | d) zespołu Laurena

ANSWER:C


557----------------------------------------------

558----------------------------------------------

| 1. | Uwarunkowanie dziedziczne występowania raka sutka zależne jest od dziedziczenia nstp. genów:

| | a) BRCA- 1, BRCA-2

| | b) MDR, MRP, LRP

| | c) L- myc

| | d) myc

| | e) N- myc

ANSWER:A

558----------------------------------------------

559----------------------------------------------

| 1. | Który spośród wymienionych nowotworów języka cechuje się największą promienioczułością :

| | a) lymphangiosarcoma

| | b) hemangiosarcoma

| | c) lymphoepithelioma

| | d) myoblastoma

| | e) carcinoma spinocellulare

ANSWER:C


559----------------------------------------------

560----------------------------------------------

| 1. | Leczeniem z wyboru w II stopniu zaawansowania wg FIGO raka trzonu macicy jest:

| | a) hormonoterapia

| | b) radioterapia

| | c) chirurgia z następową radioterapią

| | d) radioterapia z następową chemioterapią

| | e) chemioterapia

ANSWER:C

560----------------------------------------------

561----------------------------------------------

| 1. | Metodą z wyboru w leczeniu ziarnicy złośliwej w IV stopniu zaawansowania jest:

| | a) radioterapia

| | b) chemioterapia

| | c) hormonoterapia

| | d) chirurgia

| | e) postępowanie skojarzone

ANSWER:B


561----------------------------------------------

562----------------------------------------------

| 1. | Radioterapia w leczeniu raka sromu:

| | a) nie znajduje zastosowania

| | b) jest metodą leczenia z wyboru

| | c) jest metodą leczenia uzupełniającego

| | d) jest skojarzona z chemioterapią

| | e) stosowana jest przed chirurgią

ANSWER:C

562----------------------------------------------

563----------------------------------------------

| 1. | Podstawowym podziałem klinicznym w raku piersi jest podział:

| | a) Blooma

| | b) Steinthala

| | c) TNM

| | d) Clarka

| | e) prawidłowe A i B

ANSWER:B


563----------------------------------------------

564----------------------------------------------

| 1. | Przeżycia 5-letnie u chorych z rozpoznaniem ziarnicy złośliwej w I i II stopniu zawansowania są udziałem około:

| | a) 60% chorych

| | b) 70% chorych

| | c) 80% chorych

| | d) 90% chorych

| | e) 100% chorych

ANSWER:D

564----------------------------------------------

565----------------------------------------------

| 1. | W przypadku operacyjnego raka trzony macicy wykonuje się:

| | a) amputację nadszyjkową z przydatkami

| | b) amputację nadszyjkową bez przydatków

| | c) usunięcie macicy z przydatkami

| | d) zabiegi chirurgiczne nie mają zastosowania w tym nowotworze?????

ANSWER:D

565----------------------------------------------

566----------------------------------------------

| 1. | Stosowanie L- tyroksyny po tyreoidektomii z powodu zróżnicowego raka tarczycy ma na celu:

| | a) substytucję hormonalną

| | b) działanie przeciwnowotworowe poprzez supresję wydzielania TSH

| | c) prawidłowe A i B

ANSWER:C


566----------------------------------------------

567----------------------------------------------

| 1. | Rak wczesny żołądka to rak:

| | a) ograniczony do błony śluzowej

| | b) naciekający błonę śluzową i podśluzową bez przerzutów do lokalnych węzłów chłonnych

| | c) naciekający błonę śluzową i podśluzową niezależnie od przerzutów do lokalnych węzłów chłonnych

| | d) z objawami trwającymi poniżej 3 miesięcy

| | e) prawidłowe A i D

ANSWER:C

567----------------------------------------------

568----------------------------------------------

| 1. | Uzupełniającą radioterapię u chorych na raka piersi stosuje się :

| | a) tylko u chorych przed menopauzą

| | b) u każdej chorej po zabiegu oszczędzającym

| | c) u chorych z zajęciem węzłów chłonnych i czynnikami ryzyka

| | d) tylko u chorych leczonych systemowo

| | e) B i C prawdziwe

ANSWER:B


568----------------------------------------------

569----------------------------------------------

| 1. | 50 – letnia kobieta zauważyła przed kilku dniami guz w piersi. Guz jest twardy, średnicy 3 cm, niebolesny, ruchomy w stosunku do miąższu piersi i skóry. Węzły chłonne pachowe niepowiększone, narządy klatki piersiowej i kościec radiologicznie bez zmian. Należy :Pobieranie 1.62 Mb.

Share with your friends:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna